Спеціальність: Агроінженерія
Семестр: 11
Предмет: Перспективи та напрямки сучасного с/г виробництва

Фото
Викладач:
Середа Леонід Павлович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
84631 Робоча програма Перспективи та напрямки сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва Середа Л.П. 2
84632 СИЛАБУС Перспективи та напрямки сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва Середа Л.П. 3
84633 Презентація 1 Середа Л.П. 4
84634 Презентація 2 Середа Л.П. 1
84635 Презентація 3 Середа Л.П. 1
84636 Презентація 4 Середа Л.П. 1
84637 Презентація 5 Середа Л.П. 1
84638 Презентація 6 Середа Л.П. 1
84639 Презентація 7 Середа Л.П. 1
84640 Презентація 8 Середа Л.П. 2
84641 Презентація 9 Середа Л.П. 1
84642 Презентація 10 Середа Л.П. 1
84643 Презентація 11 Середа Л.П. 1
84644 Презентація 12 Середа Л.П. 0
84646 Презентація 14 Середа Л.П. 0
84647 Презентація 15 Середа Л.П. 0
84648 Презентація 16 Середа Л.П. 1
47416 Перспективи і напрямки розвитку сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань та самостійної роботи Середа Л.П. 3
85669 Програма навчальної дисципліни Перспективи та напрямки сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки Середа Л.П. 6
95269 консп лекцій по перспективах Середа Л.П 0