Спеціальність: Агроінженерія
Семестр: 11
Предмет: Інноваційні технології в агроінженерії

Фото
Викладач:
Середа Леонід Павлович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
93193 СИЛАБУС ІТвА Середа 3
93194 ПР 1 ІТвА Середа Швець 0
93195 ПР 2 ІТвА Середа Швець 0
93196 ПР 3 ІТвА Середа Швець 1
93197 ПР 4 ІТвА Середа Швець 0
95760 Л1 ІТвА Середа 0
95762 Л 2 ІТвА Середа 0
95763 Л4 ІТвА Середа 0
95764 Л 6 ІТвА Середа 0
95765 Л 8 ІТвА Середа 0
95766 Методичні вказівки по виконанню практичних занять, з дисципліни «Інноваційні технології в агроінженерії». Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продов Швець Л.В., Грицун А.В., Паламарчук І.В. 0
95767 Методичні вказівки по виконанню самостійної роботи, з дисципліни «Інноваційні технології в агроінженерії». Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продо Середа Л.П, Грицун А.В., Швець Л.В. 0
95768 Програма навчальної дисципліни Інноваційні технології в агроінженерії для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальніс Середа 0
95770 Конспект лекцій ІТвА Середа 2