Спеціальність: Захист і карантин рослин
Семестр: 7
Предмет: Аграрна політика та земельні відносини

Фото
Викладач:
Балдинюк Василь Михайлович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
78710 КУРС ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ: «Αграрна пοлітика та земельні віднοсини» 151
78711 Тема 1. Еволюція аграрних трансформацій в Україні 148
78712 ТЕМА 2. АГРАРНА ПОЛІТИКА: ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ, СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ЗДІЙСНЕННЯ. 146
78713 Тема 3. Інституційні засади здійснення аграрної політики в Україні 130
78714 ТЕМА 4. АГРАРНА ПОЛІТИКА В КРАЇНАХ ЄС ТА СВІТІ - 1 165
78715 ТЕМА 5. АГРАРНА ПОЛІТИКА В КРАЇНАХ СВІТУ 154
78716 Тема 6. «Продовольча безпека – Частина І» 160
78717 Тема 7. Продовольча безпека – Частина ІІ 131
78718 ТЕМА 8. ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ 182
78719 Тема 9. Інструменти регулювання зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією 182
78720 ТЕМА 10. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ 144
78722 ТЕМА 11. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА АГАРНА ОСВІТА. 121
78723 ТЕМА 12. РОЗВИТОК МАЙНОВИХ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ, ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН 114
79805 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Аграрна політика та земельні відносини" 35
93515 Силабус 202 ”Захист і карантин рослин” Балдинюк Василь Михайлович 0

Література в бібліотеці університету (4 найменувань)

Докладно