Спеціальність: Менеджмент організацій та адміністрування
Семестр: 10
Предмет: Логістичний менеджмент

Фото
Викладач:
Германюк Наталія Володимирівна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
94264 лекція 1 Германюк Н.В. 10
94265 лекція 2 Германюк Н.В. 11
94266 лекція 3г Германюк Н.В. 6
94267 лекція 4 Германюк Н.В. 5
94268 лекція 5 Германюк Н.В. 4
94269 лекція 6 Германюк Н.В. 3
94270 лекція 7 Германюк Н.В. 5
94271 лекція 8 Германюк Н.В. 3
94273 силабус ЛМ Германюк Н.В. 3
94829 ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спец Германюк Н.В. 3
94828 ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спец Германюк Н.В. 2
97339 програма ЛМ Германюк Н.В. 2
97633 РП ЛМ Германюк Н.В. 4
97632 РП ЛМ (2) Германюк Н.В. 2