Спеціальність: Менеджмент організацій та адміністрування (заочн.)
Семестр: 10
Предмет: Інвестиційний менеджмент

Фото
Викладач:
Гонтарук Ярослав Вікторович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
31224 Інвестиційний менеджмент. Методичні рекомендації для практичних занять студентів денної та заочної форми навчання. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 07 Управління та адмі Красняк О.П., Гонтарук Я.В. 13
94274 ЛК 1. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Гонтарук Я.В. 8
94275 СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Гонтарук Я.В. 4
94276 ЛК 3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ Гонтарук Я.В. 8
94277 ЛК 4. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА Гонтарук Я.В. 7
94278 ЛК 5 ОЦІНКА І ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ Гонтарук Я.В. 5
94279 ЛК 6-7. ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА Гонтарук Я.В. 3
94280 ЛК. 8 ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ Гонтарук Я.В. 6
94283 ЛК 9. УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА Гонтарук Я.В. 3
94286 ЛК 10. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА Гонтарук Я.В. 4
94288 ЛК 10. Управління інвестиційними ризиками Гонтарук Я.В. 7
94292 ЛК 11. Венчурне інвестування Гонтарук Я.В. 4
94296 ЛК 12. Державне регулювання ІД. Гонтарук Я.В. 5
94312 Силабус ІМ Гонтарук Я.В. 5
97811 Робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент». Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 07 Управління та адміністрування, спеціальність – 073 Менеджме Гонтарук Я.В. 10

Література в бібліотеці університету (4 найменувань)

Докладно