Спеціальність: Менеджмент організацій та адміністрування
Семестр: 10
Предмет: Управління проектами

Фото
Викладач:
Гонтарук Ярослав Вікторович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
15902 Управління проектами: методичні вказівки з організації проведення практичних занять (семінарів) / Спеціальність 073 «Менеджмент» Герасименко Ю.В. 58
19897 Управління проектами: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів / Спеціальність 073 «Менеджмент» / Другий (магістерський) освітній ступень Герасименко Ю.В. 39
94321 Силабус УП Гонтарук Я.В. 6
97812 Робоча програма навчальної дисципліни «Управління проєктами». Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 07 Управління та адміністрування, спеціальність – 073 Менеджмент, Гонтарук Я.В. 7
97813 Тема 1. Управління проєктами в системі менеджменту організацій Гонтарук Я.В. 4
97814 Тема 2. Обґрунтування доцільності проєкту Гонтарук Я.В. 4
97815 Тема 3. Організаційні структури управління проєктами Гонтарук Я.В. 2
97816 Тема 4. Планування проєкту як складова управління проєктами Гонтарук Я.В. 3

Література в бібліотеці університету (7 найменувань)

Докладно