Спеціальність: Менеджмент організацій та адміністрування
Семестр: 10
Предмет: Фінансовий менеджмент

Фото
Викладач:
Гарбар Жанна Володимирівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
94513 ФМ Лекція 1 Презентація Гарбар Ж.В. 13
94514 ФМ Лекція 2 Презентація Гарбар Ж.В. 7
97290 Робоча програма навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" Гарбар Ж.В. 16
97291 Силабус навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" Гарбар Ж.В. 10
97292 Фінансовий менеджмент. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмен Гарбар Ж.В. 10
97293 Фінансовий менеджмент. Методичні рекомендації для практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності Гарбар Ж.В., Кубай О.Г. 10
97294 ФМ Лекція 3 Презентація Гарбар Ж.В. 7
97295 ФМ Лекція 4-5 Презентація Гарбар Ж.В. 5
97296 ФМ Лекція 6-7 Презентація Гарбар Ж.В. 3
97297 ФМ Лекція 8-9 Презентація Гарбар Ж.В. 3
97298 ФМ Лекція 10-11 Презентація Гарбар Ж.В. 5
97299 ФМ Лекція 15-16 Презентація Гарбар Ж.В. 6
97300 ФМ Лекція 14 Презентація Гарбар Ж.В. 4
97301 ФМ Конспект лекцій Гарбар Ж.В. 4
97834 Індивідуальні завдання з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" Гарбар Ж.В. 2
97837 Фінансовий менеджмент. Методичні рекомендації для самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності Гарбар Ж.В., Кубай О.Г. 4

Література в бібліотеці університету (31 найменувань)

Докладно