Спеціальність: Агроінженерія (заочн.)
Семестр: 2
Предмет: Філософія

Фото
Викладач:
Макаров Зоріслав Юрійович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
97519 Силабус Філософія АІ Макаров З.Ю. 1
97576 Конспект лекцій Філософія Макаров З.Ю. 161
79006 Філософія. Методичні вказівки для практичних занять Макаров З.Ю. 10
79005 Філософія. Методичні вказівки для самостійної роботи Макаров З.Ю. 4
79003 Філософія. Програма навчальної дисципліни Макаров З.Ю. 2
71893 Презентація №1 Предмет і функції філософії Макаров З.Ю. 805
71894 Презентація №2 Філософія Стародавнього Сходу і античного світу Макаров З.Ю. 630
71895 Презентація №3 Філософія Середньовіччя та Відродження, Нового часу та епохи Просвітництва Макаров З.Ю. 598
71897 Презентація №4 Німецька класична філософія. Некласична філософія Макаров З.Ю. 565
97578 Презентація №5 Проблема буття в філософії Філософські аспекти відношення людини і природи Макаров З.Ю. 171
71899 Презентація №6 Філософія пізнання світу Макаров З.Ю. 503
71900 Презентація №7 Проблема людини в філософії Макаров З.Ю. 381
71901 Презентація №8 Основні проблеми соціальної філософії Макаров З.Ю. 330
100049 Робоча програма Філософія АІ Макаров З.Ю. 4

Література в бібліотеці університету (90 найменувань)

Докладно