Спеціальність: Менеджмент організацій та адміністрування
Семестр: 10
Предмет: Виробнича практика

Фото
Викладач:
Логоша Роман Васильович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
99549 Методичні рекомендації для проходження виробничої практики здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмен Логоша Р.В., Підвальна О.Г., Гарбар Ж.В., Мазур К.В., Бєлкін І.В., Гонтарук Я.В., Кубай О.Г., Германюк Н.В. 10