Спеціальність: Облік та аудит
Семестр: 3
Предмет: Фізичне виховання (факультатив)

Фото
Викладач:
Совик Лариса Анатоліївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
6709 Фізична культура Програма для студентів «ОКР – бакалавр» агрономічного факультету Совик Л.А., Перепелиця М.О., Мазур Ю.М. 18
6710 Фізичне виховання Програма для студентів «ОКР – бакалавр» ННІ аграрної економіки Войтенко С.М., Совик Л.А. 4
6067 Фізичне виховання/ програма для студентів спеціальності 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»/ Войтенко С.М., Совик Л.А. 2
5617 Методика навчання баскетболу. Методичні вказівки для студентів свіх факультетів та спеціальностей. Совик Л.А., Ковбій Н.М., Мазур Ю.М. 3
5496 Спортивний туризм. Довідник Войтенко С.М., Совик Л.А., Ковбій Н.М. 1
5400 Фітнес – аеробіка та ритмічна гімнастика Методичні вказівки для студенток всіх спеціальностей. Совик Л.А., Ковбій Н.М. 2
5233 Волейтол та методика навчання. Войтенко С.М.,Совик Л.А.,Медяна І.П. 5
5234 Методика навчання загальнорозвиваючим вправам та сучасні види оздоровчої гімнастики. Войтенко С.М.,Совик Л.А.,Віннік Ю.В. 3
4470 Словник основних термінів та понять дисципліни «Фізичне виховання» Войтенко С.М., Совик Л.А. 2
4281 Фізичне виховання Програма для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» Войтенко С.М., Віннік Ю.В., Совик Л.А. 6
4237 Атлетична гімнастика без приладів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання ВНАУ Войтенко С. М., Совик Л. А. 7
3761 ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ В УМОВАХ Ж СВІТОВОЇ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ Совик Л.А. 346
1692 Різновиди оздоровчої фізичної культури в системі фізичного виховання різних груп населення. Методичні вказівки Пуздимір М.І., Рудницький В.Б., Совик Л.А. 1
7676 Навчальна програма дисципліни з фізичного виховання спеціальної медичної групи Войтенко С.М., Совик Л.А 4
7446 Силові види спорту Методичний посібник з фізичного виховання для студентів «ОКР – бакалавр» всіх спеціальностей Совик Л.А, Рудницький В.Б., Клибанівський Я.В., 7
6998 Побудова тренувальних занять з футболу. Підручник з фізичної культури Войтенко С.М., Совик Л.А., Віннік Ю.В., Анісім П.Г., Мазур Ю.М. 11
6999 Лікувальна фізична культура, як розділ фізичне виховання (факультатив). Довідник Войтенко С.М., Совик Л.А., Віннік Ю.В., Анісім П.Г., Бочарова В.Б., Мазур Ю.М. 8
7113 Легка атлетика Методичні рекомендації з організації та проведення оздоровчо-тренувальних занять із студентами «ОРК – бакалавр» всіх спеціальностей Совик Л.А., Ковбій Н.М., Костенко О.І. 3
7674 Методика та організація проведення змагань для студентів аграрного університету. Совик Л.А., Дуржинська О.О., Анісім П.Г., Медянна І.П., Перепелиця М.О. 8
7675 Самостійні заняття фізичними вправами. Методичні рекомендації з проведення оздоровчо-тренувальних занять для студентів «ОКР – бакалавр» всіх спеціальностей. Совик Л.А., Перепелиця М.О., Мазур Ю.М. 17

Література в бібліотеці університету (15 найменувань)

Докладно