Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Семестр: 6
Предмет: Державне управління та державна служба

Фото
Викладач:
Березюк Сергій Володимирович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
9552 Тести із дисципліни "ДУ та ДС" Березюк Сергій Володимирович 10
11477 Опорний конспект лекцій із дисципліни "Державне управління та державна служба" Березюк С.В. 15
24966 Ду та ДС_Лекція1_ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СИСТЕМНЕ СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ-презентація Березюк С.В. 13
25752 ДУ та ДС. Тема 7.ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ПЛАН - оновлена Березюк С.В. 5
25753 ДУ та ДС. Тема 7.ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ПЛАН - презентація Березюк С.В. 4
27881 ДУ та ДС. ЛЕКЦІЯ 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СИСТЕМНЕ СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ Березюк С.В. 3
27893 ДУ та ДС. Лекція 2. Цілі та структура державного управління й управлінської діяльності - презентація Березюк С.В. 4
27892 ДУ та ДС. Лекція 2. Цілі та структура державного управління й управлінської діяльності Березюк С.В. 4
28483 ДУ та ДС. Лекція 4/1. МЕНЕДЖМЕНТ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ Березюк С.В. 9
29089 ДУ та ДС. Тема 7.ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ - оновлена презентація Березюк С.В. 7
32427 Державне управління та державна служба. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань для студентів денної форми навчання. Освітній ступінь «Магістр». Спеціальність 281 «Публічне уп Березюк С.В. 12
32428 Державне управління та державна служба. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітній ступінь «Магістр». Спеціальність 281 «Публічне управ Березюк С.В. 7
32429 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА Програма навчальної дисципліни Спеціальність 281 «Публічне управління і адміністрування» Освітній ступінь «Магістр» Березюк С.В. 15
37423 ДУ та ДС - презентація дисципліни Березюк С.В. 2
37509 ДУ та ДС - рекомендована література Березюк С.В. 1
37516 ДУ та ДС - питання для контролю знань Березюк С.В. 5
38200 ДУ та ДС. Тема 3/2. ГУМАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. пз. - презетація Березюк С.В. 4
38201 ДУ та ДС. Тема ІНСТРУМЕНТИ АДМІНІСТРУВАННЯ. пз. Березюк С.В. 3
38202 ДУ та ДС. Тема ІНСТРУМЕНТИ АДМІНІСТРУВАННЯ. пз. - презентація Березюк С.В. 1
69152 ДУ та ДС. Тема 3/1. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. презентація Березюк С.В. 2
69153 ДУ та ДС. Тема 4/2. МЕНЕДЖМЕНТ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ. презентація Березюк С.В. 5
69154 ДУ та ДС. Тема 5. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. презентація Березюк С.В. 4
69156 ДУ та ДС. Тема 8. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ. презентація Березюк С.В. 1
69155 ДУ та ДС. Тема 6. СВІТОВІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. презентація Березюк С.В. 2
69157 ДУ та ДС. Тема 9. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ. презентація Березюк С.В. 1
69158 ДУ та ДС. Тема 10. ДЕРЖАВНА КАДРОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ. презентація Березюк С.В. 2
69159 ДУ та ДС. Тема 11. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ. презетація Березюк С.В. 2
69160 ДУ та ДС. Тема 12. ЕТИКА ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ. презентація Березюк С.В. 1
69502 Робоча програма навчальної дисципліни «Державне управління та державна служба». Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальні Березюк С.В. 13
70006 Силабус. Державне управління та державна служба. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та Березюк С.В. 6
93032 Робоча програма навчальної дисципліни. «Державне управління та державна служба». 2023 Березюк С.В. 0
93034 Силабус. «Державне управління та державна служба». 2023 Березюк С.В. 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Державне управління та державна служба.0/0

Література в бібліотеці університету (8 найменувань)

Докладно