Спеціальність: Менеджмент організацій та адміністрування
Семестр: 7
Предмет: Адміністративний менеджмент

Фото
Викладач:
Пронько Людмила Миколаївна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
7312 Публічне адміністрування. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 0306 «Менеджмент і адмініс Березюк С.В., Пронько Л.М. 60
8080 Адміністративний менеджмент. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напрям Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Онищук Ю.В. 147
8705 Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи студентами з дисципліни "адміністративний менеджмент" для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напрям Пронько Л.М., Березюк С.В. , Колесник Т.В. , Кірєєва Е.А. 109
9434 тести з дисципліни: адміністративний менеджмент Пронько Людмила Миколаївна 68
9488 питання на залік АМ Пронько Людмила Миколаївна 90
16990 Презентація на тему "Теорія ідеальної бюрократії" Пронько Л.М. 23
16992 ПРезентація на тему "Роль етики в поведінці державних сбужбовців" к.е.н. доцент Пронько Л.М. 30
16993 Презентація на тему "Класифікація посад державних службовців в Україні" к.е.н. доцент Пронько Л.М. 17
16994 Презентація на тему "Адміністативний менеджмент Фінляндії" к.е.н. доцент Пронько Л.М. 6
37711 список літератури АМ Пронько Л.М. 7
44392 АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з організації самостійної роботи фахівців І (бакалаврського) освітнього рівня із спеціальності 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне упра Л.М.Пронько, C.В. Березюк, Т.В. Колесник, О.Ю. Самборська. 27
47161 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни « Адміністративний менеджмент» для студентів із спеціальності 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління Пронько Л.М., Колесник Т.В., Самборська О.Ю. 28
69013 лекції АМ 2021-2022 н.р Пронько Л.М. 54
69014 Презентація АМ Л1 Пронько Л.М. 153
69015 Презентація АМ Л2 Пронько Л.М. 96
69016 Презентація АМ Л3 Пронько Л.М. 91
69017 Презентація АМ Л4 Пронько Л.М. 89
69018 Презентація АМ Л5 Пронько Л.М. 102
69019 Презентація АМ Л6 Пронько Л.М. 118
69020 Презентація АМ Л7 Пронько Л.М. 127
69021 Презентація АМ Л8 Пронько Л.М. 109
69022 Презентація АМ Л9 Пронько Л.М. 108
69023 Презентація АМ Л10 Пронько Л.М. 110
69024 Презентація АМ Л13 77
69025 Презентація АМ Л14 Пронько Л.М. 72
69027 Презентацція АМ Л15 Пронько Л.М. 47
69381 Робоча програма АМ, 2021-2022 Пронько Л.М. 14
82935 Робоча програма з дисципліни «Адміністративний менеджмент». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 073 Менеджмент, 2022р. Пронько Л.М 12
82936 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» МОА Пронько Л.М 5
83534 Адміністративний менеджмент. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальностей – 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та ад Пронько Л.М. 7

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Адміністративний менеджмент.978/33
2Адміністративний менеджмент.978/33

Література в бібліотеці університету (2 найменувань)

Докладно