Спеціальність: Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності
Семестр: 1
Предмет: Економічна теорія (основи економічної теорії)

Фото
Викладач:
Коновал Вікторія Вікторівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
7306 Основи економічної теорії. Методичні вказівки для виконання семінарських занять та самостійної роботи студентів факультету менеджменту галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» 6.030601 Ме Ціхановська В. М..,Коновал В.В., Левченко О.О. 56
8585 ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Методичні вказівки для виконання семінарських занять та самостійної роботи студентів факультету менеджменту спеціальностей: 6.030601 «Менеджмент» (МО, МОА, ММС, МЗ Коновал Вікторія Вікторівна 8
8588 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Економіка теорія (Основи економічної теорії) Галузь знань 0306 – Менеджмент і адміністрування Напрям підготовки 6.030601 Менеджмент інститут, фа Коновал Вікторія Вікторівна 10

Література в бібліотеці університету (70 найменувань)

Докладно