Спеціальність: Менеджмент організацій та адміністрування
Семестр: -7
Предмет: Логістика

Фото
Викладач:
Волонтир Людмила Олексіївна
Список методичної літератури 3

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
13030 Логістика. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галуз і знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент ор Потапова Н.А. 246
26615 Логістика. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» галузі знань 28 Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Вовк В.Ю. 1093
55260 Логістика. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємни Потапова Н.А. 111
80636 Силабус Логістика МОА 2022 Волонтир Л.О. 27
80606 РП Логістика МОА 2022 Волонтир Л.О. 38

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Логістика_тренінг.3171/106
2Логістика_Зріз знань.555/19
3Логістика. іспит_2020.354/12

Література в бібліотеці університету (12 найменувань)

Докладно