Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища
Семестр: 9
Предмет: Геоінформаційні системи в екології

Фото
Викладач:
Колісник Олег Миколайович
Список методичної літератури 28 1

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
78970 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Геоінформаційні системи в екології» Колісник Олег Миколайович 20
80482 Презентації з дисципліни ГіС в екології Колісник Олег Миколайович 47
38820 Геоінформаційні системи в екології. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету та агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 10 «При Колісник О.М. 64
29526 Програма навчальної дисципліни Геоінформаційні системи в екологфї Колісник О.М. 29
93797 Робоча програма з навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи в екології» Рівень вищої освіти другого «Магістерського» спеціальність 101 Екологія освітньо-професійна програма: Екологія Колісник Олег 4
93798 Навчальна програма з дисципліни Геоінформаційні системи в екології для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природнич Колісник Олег 4

Література в бібліотеці університету (2 найменувань)

Докладно