Спеціальність: Харчові технології
Семестр: 6
Предмет: Технологія м`яса, м`ясопродуктів та риби

Фото
Викладач:
Новгородська Надія Володимирівна
Список методичної літератури 10 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
80625 Силабус «Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби» 9
80682 Конспект лекцій з дисципліни "Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби" 36
80683 ТММР 1 75
80684 ТММР 2 75
80685 ТММР 3 67
80686 ТММР 4 52
15507 Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форми навчання Новгородська Н.В. 120
80687 ТММР 5 34
80688 ТММР 6 29
31856 Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність – 181 Харчові т Новгородська Н.В. 20
80689 ТММР 7 30
15502 Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби. Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять студентам денної та заочної форми навчання спеціальність 181 «Харчові технології» Новгородська Н. В., Шуляк О. О. 189
80690 ТММР 8 30
80691 ТММР 9 37
80692 ТММР 10 29
80693 ТММР 11 22
80694 ТММР 12 20
80695 ТММР 13 17
80697 ТММР 14 13
80698 ТММР 15 19
80699 ТММР 16 9
81722 ПЗ ТММР 1 71
81723 ПЗ ТММР 2 51
81724 ПЗ ТММР 3 41
81725 ПЗ ТММР 4 29
81726 ПЗ ТММР 6 48
81727 ПЗ ТММР 7 54
81728 ПЗ ТММР 8 36
81729 ПЗ ТММР 9 31
81730 ПЗ ТММР 10 47
81731 ПЗ ТММР 11 36
81732 ПЗ ТММР 12 56
81733 ПЗ ТММР 13 41
81734 ПЗ ТММР 14 53
82472 Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність – 181 Харчо Новгородська Н.В. 14

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1КОНСЕРВИ І НАПІВФАБРИКАТИ.0/0
2СВІЖІСТЬ МЯСА.0/0
3КОВБАСНІ ВИРОБИ.0/0
4ТЕХНОЛОГІЯ МЯСА, МЯСОПРОДУКТІВ ТА РИБИ. ІСПИТ.0/0

Література в бібліотеці університету (11 найменувань)

Докладно