Спеціальність: Садово-паркове господарство
Семестр: 5
Предмет: Декоративне розсадництво з основами насінництва

Фото
Викладач:
Циганська Олена Іванівна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
34254 Декоративне розсадництво з основами насінництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Циганська О.І. 1
34255 Декоративне розсадництво з основами насінництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства Циганська О.І. 1
34256 Декоративне розсадництво з основами насінництва. Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету екології, лісівництва та садово- Циганська О.І. 5
46439 Конспект лекцій. "Декоративне розсадництво з основами насінництва" Циганська О.І. 128
76235 Лк 1. ДРОН Циганська О.І. 38
76236 Лк 2. ДРОН Циганська О.І. 31
76237 Лк 4. ДРОН Циганська О.І. 44
76239 Лк 5. ДРОН Циганська О.І. 47
76241 Лк 6. ДРОН Циганська О.І. 44
76243 Лк 7. ДРОН Циганська О.І. 44
76247 Лк 8. ДРОН Циганська О.І. 68
76254 Лк 10. ДРОН Циганська О.І. 65
76257 Лк 11. ДРОН Циганська О.І. 56
76260 Лк 12. ДРОН Циганська О.І. 59
76261 Лк 13. ДРОН Циганська О.І. 42
79052 ДРОН Лк №9 Циганська О.І. 36
79423 ДРОН ПЗ1 Циганська О.І. 18
79428 ДРОН Пз2 Циганська О.І. 18
79431 ДРОН Пз3 Циганська О.І. 19
79433 ДРОН Пз4 Циганська О.І. 14
79436 ДРОН Пз5 Циганська О.І. 27
79437 ДРОН Пз6 Циганська О.І. 17
79438 ДРОН Пз7 Циганська О.І. 19
79439 ДРОН Пз8 Циганська О.І. 32
79440 ДРОН Пз9 Циганська О.І. 30
79441 ДРОН Пз10 Циганська О.І. 19
79442 ДРОН Пз11 Циганська О.І. 29
79444 ДРОН Пз12 Циганська О.І. 10
79445 ДРОН Пз13 Циганська О.І. 7
92315 Робоча програма "ДРОН" СПГ Циганська О.І. 5
92316 Силабус "ДРОН" СПГ 2023 Циганська О.І. 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Державний комплексний іспит.0/0
2Декоративне розсадництво з основами насінництва.3386/113

Література в бібліотеці університету (6 найменувань)

Докладно