Спеціальність: Садово-паркове господарство
Семестр: 5
Предмет: Ландшафтна таксація

Фото
Викладач:
Матусяк Михайло Васильович
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
26686 Ландшафтна таксація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної за заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продово Матусяк М.В. 58
30163 Ландшафтна таксація. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовол Матусяк М.В. 14
31966 Ландшафтна таксація. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 «Садово-п Матусяк М.В. 4
36736 Презентація з дисципліни "Ландшафтна таксація" 6
88241 Ландшафтна таксація. Конспект лекцій 2023 Матусяк М.В. 9
88303 Ландшафтна таксація. Лекція № 1 Матусяк М.В. 11
88304 Ландшафтна таксація. Лекція № 2 Матусяк М.В. 5
88305 Ландшафтнатаксація. Лекція № 3 Матусяк М.В. 6
88306 Ландшафтна таксація. Лекція № 4 Матусяк М.В. 4
88307 Ландшафтна таксація. Лекція № 5 Матусяк М.В. 5
88308 Ландшафтна таксація. Лекція № 6 Матусяк М.В. 9
88309 Ландшафтна таксація. Лекція № 7 Матусяк М.В. 5
88310 Ландшафтна таксація. Лекція № 8 Матусяк М.В. 5
88311 Ландшафтна таксація. Лекція № 9 Матусяк М.В. 7
88312 Ландшафтна таксація. Лекція № 10 Матусяк М.В. 3
88313 Ландшафтна таксація. Лекція № 11 Матусяк М.В. 4
88314 Ландшафтна таксація. Лекція № 12 Матусяк М.В. 3
91769 Ландшафтна таксація. Робоча програма навчальної дисципліни Матусяк М.В. 3
91784 Ландшафтна таксація. Силабус навчальної диципліни Матусяк М.В. 0
91905 Ландшафтна таксація Практичне заняття №1 8
91907 Ландшафтна таксація Практичне заняття №3 9
91906 Ландшафтна таксація Практичне заняття №2 9
91908 Ландшафтна таксація Практичне заняття №4 11
91909 Ландшафтна таксація Практичне заняття №5 10
91910 Ландшафтна таксація Практичне заняття №6 11
91912 Ландшафтна таксація Практичне заняття №7 9

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Ландшафтна таксація.0/0

Література в бібліотеці університету (2 найменувань)

Докладно