Спеціальність: Садівництво та виноградарство
Семестр: 1
Предмет: Вища математика

Фото
Викладач:
Левчук Олена Володимирівна
Список методичної літератури 1

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
2021 контрольні питання в. м. (ввесь курс) Левчук Олена Володимирівна 325
8047 Вища математика з використанням Mathcad. Довідник для ВНЗ. Левчук Олена Володимирівна 1903
1469 Список рекомендованої літератури (оновлений) Левчук Олена Володимирівна 139
  "ВИЩА МАТЕМАТИКА" Навчальний посібник, 2011
13090 Вища математика, методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі галузей знань Левчук. О.В. 1409
8138 ВИЩА МАТЕМАТИКА: диференціальне числення. Електронний посібник. ЛЕВЧУК О.В. 1134
11875 Вища математика програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня галузей знань – 10 «природничі науки», 20 «аграрні науки та продоволь Левчук О.В., Новицька Л.І. 132
1411 матеріали для самостійного опрацювання; аналітична геометрія на площині та в просторі Левчук Олена Володимирівна 189
20266 Вища математика (фахове спрямування). Частина І. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня г Левчук О.В., Дячинська О.М. 549
24375 . Вища математика (фахове спрямування). Частина ІІ. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівн Левчук О.В., Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 174
32816 Вища математика. Програма обов’язкової компоненти ОПП «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Садівництво та виноградарство», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство» для підготовк Левчук О.В. 13
4019 диференціальні рівняння: навчальний посібник Левчук Олена Володимирівна 66
18060 Кореляційно-регресійний аналіз в Mathcad: довідник для студентів галузей - 0901 «Агрономія», 401“Природничі науки”, 901 “Сільське господарство і лісництво" Левчук О.В., Новицька Л.І., Дзісь В.Г. 52
21912 Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчальний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів Левчук О.В., Новицька Л.І. 92
21913 Вища математика: диференціальні рівняння, ряди. Левчук О.В., Новицька Л.І. 31
74848 конспект лекцій Левчук О.В. 824
74849 Презентація: тема 1 Левчук О.В. 199
74850 Презентація: тема 2.1 Левчук О.В. 188
74851 Презентація: тема 2.2 Левчук О.В. 146
74852 Презентація: тема 3 Левчук О.В. 153
74853 Презентація: тема 4 Левчук О.В. 143
74854 Презентація: тема 5.1 Левчук О.В. 92
74855 Презентація: тема 5.2 Левчук О.В. 54
74856 Презентація: тема 6.1 Левчук О.В. 38
74857 Презентація: тема 6.2 Левчук О.В. 23
74858 Презентація: тема 7 Левчук О.В. 31
74859 Презентація: тема 8.1 Левчук О.В. 48
74860 Презентація: тема 8.2 Левчук О.В. 14
74861 Презентація: тема 8.3 Левчук О.В. 26
74862 Презентація: тема 8.4 Левчук О.В. 52
74935 Силабус СіВ Левчук О.В. 7
86247 Робоча програма Сів 2023 Левчук О.В. 4

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Інтеграли45/5
2Границі.27/3
3Вища математика: векторна алгебра.45/5
4Вища математика. Пряма на площині.158/16
5Вища математика.. Лінійна алгебра. 27/5
6Вища математика. Пряма в просторі. Площина.17/3
7Вища математика. Диференціальне числення.43/4
8Агро. іспит. с.52/5

Література в бібліотеці університету (128 найменувань)

Докладно