Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Семестр: 7
Предмет: Кредитування в АПК

Фото
Викладач:
Вдовенко Лариса Олександрівна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
23083 Кредитування в АПК. Навчальний посібник Вдовенко Л.О. 100
38088 Презентація курсу "Кредитування в АПК" Вдовенко Л.О. 48
63173 Робоча програма навчальної дисципліни «Кредитування в АПК». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський). Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 072 «Фінанси, банківсь Вдовенко Л.О. 43
74070 Кредитування в АПК. Тема_1 Вдовенко Л.О. 96
74071 Кредитування в АПк. Тема_2 Вдовенко Л.О. 114
74072 Кредитування в АПк. Тема 3 Вдовенко Л.О. 144
74074 Кредитування в АПК. Тема 4 Вдовенко Л.О. 95
74075 Кредитування в АПК. Тема 5 Вдовенко Л.О. 142
74081 Кредитування в АПК. Силабус_2022 Вдовенко Л.О. 21
80717 Тема_1_практ_заняття_Кред_АПК Вдовенко Л.О. 17
80718 Тема_2_прак_заняття_Кред_АПК Вдовенко Л.О. 8
80719 Тема_3_практ_заняття_Кред_АПК Вдовенко Л.О. 7
80720 Тема_4_практ_заняття_Кред_АПК Вдовенко Л.О. 9
80721 Тема_5_практ_заняття_Кред_АПК Вдовенко Л.О. 14
87230 Кредитування в АПК. Робоча програма 2022-2023 (ФБС) Вдовенко Л.О. 23
98131 Кредитування_в АПК_робоча_програма_2023 Вдовенко Л.О. 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1кредитування в АПК1477/49
2Кредитування в АПК.0/0

Література в бібліотеці університету (3 найменувань)

Докладно