Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Семестр: 2
Предмет: Вища математика

Фото
Викладач:
Шевчук Олександр Федорович
Список методичної літератури 14 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
877 Екзаменаційні питання з ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 46
8512 Вища математика. Конспект лекцій. Частина 2 Шевчук Олександр Федорович 313
12677 Вища математика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінк Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 654
28584 РГР №2 (частина 1) для студентів гр. 11-ПТБД Шевчук О.Ф. 92
41535 Вища математика. Робоча програма. ПТБД Шевчук О.Ф. 70
48452 РГР №2 (частина 2) для студентів гр. 11-ПТБД Шевчук О.Ф. 50
55793 Вища математика. Силабус. ПТБД Шевчук О.Ф. 18
76690 Вища математика. Презентації лекцій. Частина 2. 32
86028 Вища математика. Програма обовʼязкової компоненти. ПТБД Шевчук О.Ф. 3
86078 ВИЩА МАТЕМАТИКА. Частина 2. Математичний аналіз. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 Упр Шевчук О.Ф. 10

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Тренувальний тест. Семестр ІІ..0/0
2Вища математика. Екзамен.0/0
3Вища математика. Колоквіум. Семестр ІІ.0/0
4Вища математика. Тренувальний тест до екзамену.0/0

Література в бібліотеці університету (128 найменувань)

Докладно