Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Семестр: 7
Предмет: Банківська система

Фото
Викладач:
Руда Оксана Леонтіївна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
14363 Банківська система: методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів освітнього ступеня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фін Польова О.Л., Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. 87
15554 Банківська система. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адмініструванн Руда О.Л., Марценюк- Розарьонова О.В. 56
28911 Банківська система. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління О.О. Прутська О.Л. Руда, О.В. Марценюк-Розарьонова. 22
60730 Силабус 2021 Банківська система 9
68176 Тема 1. Економічні та правові основи діяльності банків 39
68177 Тема 2. Ресурси комерційних банків та порядок їх регулювання. 27
68178 Тема 3 Операції банків з пластиковими картками 17
68179 Тема 4. Кредитні операції комерційних банків. 16
68180 Тема 6. Операції банків на ринку цінних паперів. 15
68181 Тема 5. Фінансові послуги комерційних банків. 16
68182 Тема 8. Операції банків в іноземній валюті 10
69008 Тема 7 Інноваційні технології в банківській діяльності 13
69009 Робоча програма 2021 банківська система 5
69162 конспект лекцій Баківська система 22 26
75380 Силабус 2022 Банківська система 5
82004 ПЗ Тема 1. Економічні та правові основи діяльності банків 3
82005 ПЗ Тема 2. Ресурси комерційних банків та порядок їх регулювання. 1
82006 ПЗ Тема 3 Операції банків з пластиковими картками 3
82007 ПЗ Тема 4. Кредитні операції комерційних банків. 2
82008 ПЗ Тема 5. Фінансові послуги комерційних банків. 1
82015 ПЗ Тема 6. Операції банків на ринку цінних паперів. 1
82016 ПЗ Тема 7. Інноваційні технології в банківській діяльності 1
82017 ПЗ Тема 8. Операції банків в іноземній валюті 2
82018 ПЗ Тема 9. Забезпечення фінансової стійкості банку 6
86577 Робоча програма банківська система 2022 2

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1банківська справа0/0
2банківська справа.0/0
3банківська система.0/0
4Банківська система н.1536/51
5Банківська система н (іспит) ФБС.360/12

Література в бібліотеці університету (13 найменувань)

Докладно