Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (заочн.)
Семестр: 8
Предмет: Кредитування в АПК

Фото
Викладач:
Вдовенко Лариса Олександрівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
23083 Кредитування в АПК. Навчальний посібник Вдовенко Л.О. 93
63173 Робоча програма навчальної дисципліни «Кредитування в АПК». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський). Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 072 «Фінанси, банківс Вдовенко Л.О. 42
74070 Кредитування в АПК. Тема_1 Вдовенко Л.О. 85
74071 Кредитування в АПк. Тема_2 Вдовенко Л.О. 104
74072 Кредитування в АПк. Тема 3 Вдовенко Л.О. 132
74074 Кредитування в АПК. Тема 4 Вдовенко Л.О. 86
74075 Кредитування в АПК. Тема 5 Вдовенко Л.О. 133
74081 Кредитування в АПК. Силабус_2022 Вдовенко Л.О. 21
87230 Кредитування в АПК. Робоча програма 2022-2023 (ФБС) Вдовенко Л.О. 23

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1кредитування в АПК1477/49
2Кредитування в АПК.0/0

Література в бібліотеці університету (3 найменувань)

Докладно