Спеціальність: Агрономія (заочн.)
Семестр: 5
Предмет: Землеробство

Фото
Викладач:
Пелех Людмила Вікторівна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
43607 перелік питань, які виносяться на іспит Заболотний Г.М., Пелех Л.В. 209
67181 Конспект лекцій з землеробства, 2022 Пелех Л.В. 157
68068 Землеробство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 3-го курсу денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство Григорій Заболотний, Ігор Дідур, Людмила Пелех 170
56667 Програма навчальної практики з дисципліни «Землеробство» для студентів 2- го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Заболотний Г.М., Пелех Л.В. 55
72762 лкз1 Пелех Л.В. 5
72763 лкз2 Пелех Л.В. 3
72764 лкз3 Пелех Л.В. 6
72765 лкз4 Пелех Л.В. 4
72766 лкз5 Пелех Л.В. 3
72767 лкз6 Пелех Л.В. 5
83883 землеробство заочно пз1 Пелех Л.В. 2
83884 землеробство заочно пз2 Пелех Л.В. 2
83885 землеробство заочно пз3 Пелех Л.В. 0
83886 землеробство заочно пз4 Пелех Л.В. 1
83887 землеробство заочно пз5 Пелех Л.В. 1
83888 землеробство заочно пз6 Пелех Л.В. 1
92211 Робоча програма навчальної дисципліни «Землеробство». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 201 «Агрономія», освітньо-пр Заболотний Г.М., Пелех Л.В. 10
92392 Силабус навчальної дисципліни "Землеробство" спеціальність 201 грономія, 2023 Заболотний Г.М., Пелех Л.В. 2
82414 Землеробство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні наук Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. 18

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Агрономія. Фактори життя рослин і закони землеробства. 110/1
2Агрономія. Бур`яни . 20/0
3Агрономія. Наукові основи сівозмін.0/0
4Агрономія. Обробіток грунту.0/0
5Агрономія. Системи землеробства.81/8
6Новий тест. Землеробство. Для рубіжного контролю.0/0
7іспит землеробство2019.0/0
8Новий тест.313/10

Література в бібліотеці університету (65 найменувань)

Докладно