Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Семестр: -105
Предмет: Економетрія

Фото
Викладач:
Волонтир Людмила Олексіївна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
1022 Економетрія. Навчальний посібник Навчальний посібник для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах Потапова Н.А., Правдюк Н.Л., Волонтир Л.О. 368
32993 Презентація лекції 1 з економетрії Волонтир Л.О. 57
3324 “Економетрія” методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів напрямку підготовки 6.030601 “Менеджмент” форма навчання: заочна к.е.н., доц. Потапова Н.А., асист. Леонтюк-Мельник О.В., асист. Дусанюк С.В. 117
10957 Лекція Криві зростання Волонтир Людмила Олексіївна 46
4473 Економетрія Методичні вказівки для організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” форма навчання: денна Потапова Н.А.,Волонтир Л.О.,Гапчак Т.Г. 182
11033 Лекція на тему Мультиколінеарність Волонтир Людмила Олексіївна 16
4474 Економетрія Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” форма навчання: денна Потапова Н.А.,Гапчак Т.Г.Дусанюк С.В. 551
12721 економетрія. Лекція гетероскедатичність 31
7308 Економетрія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” форма навчання: заочна Потапова Н.А.,Леонтюк-Мельник О.В.,Гапчак Т.Г.,Салтан М.П. 45
33867 Презентація лекції з економетрії "Гетероскедастичність" Волонтир Л.О. 87
8015 Економетрія Методичні вказівки для організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” форма навчання: денна Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельник О.В., Гапчак Т.Г. 92
12710 Економетрія. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузь знань 07 “Управління та адміністрування” напрям підготовки 074 «Публічне упр Волонтир Л.О., Потапова Н.А. 103
37972 презентація дисципліни "Економетрія" Волонтир Л.О., Потапова Н.А. 126
29185 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни “ЕКОНОМЕТРІЯ” Волонтир Л.О., Потапова Н.А. 2560
80615 РП Економетрія 2022 ПУА 3 курс Волонтир Л.О. 4
80633 СилабусЕконометрія ПУА -3 2022 Волонтир Л.О. 3

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Економетрія. Тести для Заочної форми навчання. 45/1
2Економетрика. Модуль 1. 540/15
3Економетрика. Модуль 2.9902/396
4Економетрія. Менеджмент.0/0
5Економетрія. Менеджмент. 2017-2018 навчальний рік.17/1
6Економетрія. Тести _іспит. 16/0
7Економетрія_тести для заочників9/0
8Економетрія. Тести_зріз знань.1830/61

Література в бібліотеці університету (12 найменувань)

Докладно