Спеціальність: Садово-паркове господарство
Семестр: 5
Предмет: Садово-паркова ентомологія

Фото
Викладач:
Рудська Ніна Олександрівна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
42993 Конспект лекцій з садово-паркової ентомології Рудська Н.О. 38
51497 «Садово-паркова ентомологія» навчальна програма з дисципліни для підготовки студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольст Рудська Н.О. 9
74896 Презентація Лекція №1 Рудська Н.О. 13
74897 Презентація Лекція №2 Рудська Н.О. 9
74898 Презентація Лекція №3 Рудська Н.О. 9
74899 Презентація Лекція №4 Рудська Н.О. 7
74900 Презентація Лекція №5 Рудська Н.О. 9
74901 Презентація Лекція №6 Рудська Н.О. 5
74902 Презентація Лекція №7 8
74903 Презентація Лекція №8 Рудська Н.О. 6
74904 Презентації Лекція №8 прод Рудська Н.О. 3
74905 Презентація Практична робота №1 Рудська Н.О. 30
74906 Презентація Практична робота №2 Рудська Н.О. 25
74907 Презентація Практична робота №3 Рудська Н.О. 34
74908 Презентація Практична робота №4 Рудська Н.О. 17
74909 Презентація Прктична робота №5 Рудська Н.О. 9
74910 Презентація Практична робота №6 Рудська Н.О. 11
74911 Презентація Практична робота №7 Рудська Н.О. 6
74912 Презентація Практична робота №7 кісточ Рудська Н.О. 2
75586 Робоча програма навчальної дисципліни «Садово-паркова ентомологія». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 206 Садово-парко Рудська Н.О. 7
76043 Силабус садово-паркова ентомологія Рудська Н.О. 5
79554 Садово-паркова ентомологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання гал Рудська Н.О. 8
88937 Садово-паркова ентомологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «А Рудська Н.О. 9

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1СПГ. Садово-паркова ентомологія.3301/110

Література в бібліотеці університету (11 найменувань)

Докладно