Спеціальність: Харчові технології
Семестр: 6
Предмет: Технологія зберігання і переробки зерна

Фото
Викладач:
Панцирева Ганна Віталіївна
Список методичної літератури 4

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
14702 Технологія зберігання та переробки зерна. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва денної і заочної форм навчання ОКР Чернецький В.М, Кириленко Л.В. 31
36890 Література "Технологія..." Панцирева Г. В. 22
14679 Технологія зберігання і переробки зерна. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва денної Кириленко Л.В. 54
36891 Методичні вказівки з навчальної дисципліни: «ТЗПЗ» для проведення практичних занять Панцирева Г. В. 123
14682 Технологія зберігання і переробки зерна. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва денної та за Кириленко Л.В. 35
36892 Методичні вказівки з навчальної дисципліни: «ТЗПЗ» для самостійної роботи Панцирева Г. В. 27
36897 Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Технологія зберігання і переробки зерна" Панцирева Г. В. 85
71965 Лекція 1 ТЗПЗ Панцирева Г.В. 55
71966 Лекція 2 ТЗПЗ Панцирева Г.В. 36
71967 Лекція 3 ТЗПЗ Панцирева Г.В. 33
71968 Лекція 4 ТЗПЗ Панцирева Г.В. 39
71969 Лекція 5 ТЗПЗ Панцирева Г.В. 23
71970 Лекція 6 ТЗПЗ Панцирева Г.В. 40
71971 Лекція 7 ТЗПЗ Панцирева Г.В. 25
71972 Лекція 8 ТЗПЗ 24
71973 Лекція 9 ТЗПЗ Панцирева Г.В. 31
73248 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Технологія зберігання і переробки зерна» Ганна Панцирева 10
73945 Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія зберігання і переробки зерна». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 18 «Виробництво та технології», спеціальності: 181 Ганна Панцирева 18
79725 Оновлений презентаційний матеріал практичних робіт з навчальної дисципліни "Технологія зберігання і переробки зерна" Панцирева Г.В. 71
79740 Оновлений презентаційний матеріал практичних робіт з навчальної дисципліни "Технологія зберігання і переробки зерна" Панцирева Г.В. 86
79741 Панцирева Г.В. Програма навчальної дисципліни «Технологія зберігання і переробки зерна» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології», 2022 р., 18 с. Панцирева Г.В. 13

Література в бібліотеці університету (9 найменувань)

Докладно