Спеціальність:
Семестр:
Предмет:

Фото
Викладач:
Список методичної літератури 2

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
29565 Основи тваринництва. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність – 181 Харчові технології, Скоромна О.І., Разанова О.П. 80
78453 Силабус Основи тваринництва Скоромна О.І. 12
61344 ОСНОВИ ТВАРИННИЦТВА ПРОГРАМА навчальної дисципліни Скоромна О.І., Циганчук О.Б. 19
80226 Практичні роботи ОТ Скоромна О.І. 42
81003 Програма навчальної дисципліни ОСНОВИ ТВАРИННИЦТВА Скоромна О.І. 13
81739 Контрольні запитання ОТ Скоромна О.І. 10
85199 Презентації лекції ОТ Скоромна О.І. 4
85200 Лекції ворд ОТ Скоромна О.І. 3
87500 Основи тваринництва. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання спеціальності 181 Харчові технології Скоромна О.І. 6
87501 Робоча програма основи тваринництва Скоромна О.І. 3
89842 Методичні вказівки ОТ Скоромна О.І. 2

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Основи тваринництва (Залік).96/3