Код.
Назва видання
Автор(и)
Тип видання
Дата
Рейтинг
8599 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Е Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8598 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Е Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8597 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 030502 « Еко номічна кібернетика » Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8596 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090102 « Технологія виробництва і переробки Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8595 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090102 « Технологія виробництва і переробки Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8594 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 050503 « Маш инобудування » Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8593 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090101 « Агрономія » Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8592 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 100202 « Процеси, машини та обладна Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8591 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 09013 « Лісове і садово - паркове госпо Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8590 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8589 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” галузі знань 0901 “Сільське господарство і лісни Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8588 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8587 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” галузі знань 0305 “Економіка та під Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8586 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” галузі знань 0305 “Економіка та підприємницт Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8585 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8584 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.09013 “Лісове і садово-паркове господарство” галузі знань 0901 “Сіл Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8583 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050503 “Машинобудування” галузі знань 1001 “Техніка та енергетика а Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8582 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.100102 “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015-04-29 0
8581 Педагогічні умови підвищення якості професійної підготовки фахівців аграрного профілю Левчук К.І. , Левчук О.В. М 2015-04-29 13
8580 Діелектрометричний метод контролю вологості зерна і зернопродуктів Куцевол М. О., Куцевол О. М. Тд 2015-05-18 25
8579 Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Логоша Р. В. Мв 2015-04-29 0
8578 Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Логоша Р.В. Нп 2015-04-29 0
8577 Діелектричні властивості сегнетоелектричних рідких кристалів з домішками барвників та фулеренів. Шевчук О.Ф. М 2015-04-29 1
8575 Моделювання технологічних процесів в аквакультурі. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів-магістрів денної форми навчання із спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” Зотько М.О. Мв 2015-04-29 0
8574 Методичні вказівки до виконання і оформлення курсового проекту з дисципліни “Моделювання технологічних процесів в аквакультурі” факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР “Магістр” спеціальність – 8.09020102 “Аквакультура“ Зотько М.О., Марценюк Н.О., Кононенко Р.В. Мв 2015-04-29 0
8573 "Моделювання технологічних процесів у аквакультурі" Програма навчальної дисципліни для підготовки, магістрів спеціальність 8.09020102 “Аквакультура” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Гуцол А.В., Зотько М.О., Марцинюк Н.О. Кононенко Р.В. Нп 2015-04-29 0
8572 Політологічний словник Левчук К.І., Богатчук С.С. С 2015-04-29 2
8571 П рограма з навчальної дисципліни «Інформатика» для підготовки бакалаврів за напрям ом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» . Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г. Нп 2015-04-29 1
8570 Програма з навчальної дисципліни «Інформатика та системологія » для бакалаврів напряму підготовки 6. 040106 „ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” . Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г. Нп 2015-04-29 1
8569 Методичні вказівки з дисципліни «Мікробіологія» до практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа» Власенко В.В., Блащук В.В. , Блащук В.В. Мв 2015-04-29 0
8568 Селекція сільськогосподарських тварин Методичні вказівки з проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання із спеціальності 7.09010201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Казьмірук Л.В., Добронецька В.О. Мв 2015-04-29 1
8567 Механізація сільсько- господарського виробництва. Частина 1: Трактори - для студентів спеці- альності 5.09010202 «Бджільництво» Борисюк Д.В., Твердохліб І.В., Яцковський В.І. Нп 2015-04-29 1
8566 Методичні вказівик з розробки розділу „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” дипломної роботи для студентів ОКР «Спеціаліст» напряму підготовки 7.030601 «Менеджмент», 7.030502 «Економічна кібернетика», 7.030509 «Облік і аудит» денної та зао Спірін А.В., Омельянов О.М.,Твердохліб І.В. Мв 2015-04-29 2
8565 Основи охорони праці. Практикум. Спірін А.В., Омельянов О.М., Борисюк Д.В., Твердохліб І.В. Нп 2015-04-29 0
8564 Безпека життєдіяльності. Глосарій. Для студентів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнем «Бакалавр» денної та заочної форми навчання. Солона О.В., Кормановський С.І., Спірін А. В., Рудницький Б.О. Мв 2015-04-29 1
8563 Цивільний захист. Практикум. Для студентів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» денної та заочної форми навчання. Солона О.В., Кормановський С. І., Спірін А. В., Рудницький Б.О., Нп 2015-04-29 0
8562 Теорія машин і механізмів. Тестові завдання для студентів заочної форми навчання Солона О.В., Купчук І.М., Паламарчук В.І. Мв 2015-04-29 0
8561 Комп’ютерна графіка. Методичні рекомендації. Джеджула О.М. , Паламарчук В.І. , Островський.А.Й. Мв 2015-04-29 0
8560 Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу “Опір матеріалів” для студентів напряму підготовки бакалаврів 6.050503 “Машинобудування ” І.А. Деревенько, Р.І. Сивак Мв 2015-04-29 1
8559 Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу “Механіка матеріалів і конструкцій” для студентів напряму підготовки бакалаврів 6.100202 “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” І.А. Деревенько, Р.І. Сивак Мв 2015-04-29 0
8558 Словник окремих спеціальних понять і термінів з системи промислових технологій АПК для студентів напряму 6.030601 “ Менеджмент організацій ” Постернак Л.І., Голубенко Т.Л. С 2015-04-29 1
8557 Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" для студентів бакалаврату зі спеціальності 6.050503 «Обладнання переробних та харчових виробництв» за галуззю знань «Машинобуду Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2015-04-29 2
8556 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" за тематикою "Процеси та обладнання для подріблення у переробних і харчових виробництвах " для студентів бакалаврату зі спеціальності 6.0505 Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2015-04-29 0
8555 "Процеси та обладнання для екстрагування у переробних і харчових виробництвах" Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисцинліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" для студентіа денної та заочної форми навчання Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2015-04-29 1
8554 "Гідродинамічні процеси та обладнання переробних і харчових виробництв" Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни " Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" для студентів денної та заочної форми навчання Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2015-04-29 0
8553 Технологія наукових досліджень. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом підготовки 8.10010101 “Енергетика сільськогосподарського виробництва” Матвійчук В.А., Рубаненко О.О. Нп 2015-04-29 2
8552 Короткий курс теоретичної механіки. Р. І . Сивак, І. А. Деревенько Нп 2015-04-29 1
8551 Комп"ютерний аудит. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання Здирко Н.Г. Мв 2015-04-29 0
8550 “Автоматизація виробничих процесів” Програма навчальної дисципліни для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва спеціальності: 6.051701 - ”Харчові технології та інженерія” Ярошенко Л.В. Нп 2015-04-29 0
8549 Програма навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг" для студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" Фіщук Н.Ю., Березюк С.В. Нп 2015-04-29 0
8548 Електрика. Лабораторний практикум з фізики частина І, цикл ІІІ: Навчальний посібник Дзісь В.Г., Дячинська О.М., Ніколайчук В.Я, Хомяківський Ю.Л. Нп 2015-04-29 0
8547 Технологія проектування і адміністрування баз даних і словників даних. Методичні для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.050100 “Економічна кібернетика” ОКР “Бакалавр” Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв 2015-04-29 1
8546 Вища математика. Частина І. Методичні вказівки. Левчук О.В., Новицька Л.І., ДзісьВ.Г. Мв 2015-04-29 1
8545 “Теорія ймовірностей та математична статистика” Частина 1. Новицька Л.І., Левчук О.В., Дзісь В.Г Нп 2015-04-29 1
8542 Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.05050312 – Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва Середа Л.П., Холодюк О.В. Нп 2015-04-29 0
8541 Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за спеціальністю – 8.10010203 "Механізація сільського господарства" Середа Л.П., Холодюк О.В. Нп 2015-04-29 34
8540 Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.04010601 – "Екологія та охорона навколишнього середовища" Середа Л.П., Холодюк О.В. Нп 2015-04-29 0
8539 Технічне обслуговування машин та обладнання Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни «Технічне обслуговування машин та обладнання» для студентів факультету механізації сільського господарства (спеціальностей 7.10010203 “ Механізація Середа Л.П., Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В. Мв 2015-04-29 0
8538 Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для підготовки фахівців за напрямом для підготовки фахівців за напрямом «Екологія та охорона навколишнього середовища» 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовищ Олійник Н. А. Мв 2015-04-29 0
8537 Методика фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи. Методичний посібник для студентів всіх спеціальностей ВНАУ Олійник Н. А., Бочарова В. Б. Нп 2015-04-29 0
8536 Програма та методичні рекомендації щодо підготовки і виконання державного комплексного екзамену на здобуття ОКР "Бакалавр" студентами напряму підготовки 6.040106 "Екологія, ОНС та ЗП" Мазур В.А., Дідур І.М., Первачук М.В., Разанов С.Ф., Ткапчук О.П. Нп 2015-04-29 0
8535 Програма та методичні рекомендації щодо підготовки і виконання державного комплексного екзамену на здобуття ОКР "Бакалавр" студентами напряму підготовки 6.040106 "Екологія, ОНС та ЗП" Мазур В.А., Дідур І.М., Первачук М.В., Разанов С.Ф., Ткапчук О.П. Нп 2015-04-29 0
8534 Ландшафтна екологія. Методичні вказіки для практичних робіт для студентів агрономічного факультету напряму підготовки "Екологія, ОНС та збалансоване природокористування" Мудрак Г.В. Мв 2015-04-29 0
8533 Deutsch. Mechanisierung der Landwirtschaft. Німецька мова. Механізація сільського господарства. Тимкова В.А., Миколюк О.П. Нп 2015-04-29 0
8532 «Системи моніторингу в економіці» Частина 1 «Моніторинг господарської діяльності підприємства» Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприє Ліщинська Л.Б., Коваленко О.О., Петровська А. В. Мв 2015-04-29 2
8531 Ландшафтна екологія. Методичні вказіки для практичних робіт для студентів агрономічного факультету напряму підготовки "Лісове і садово-паркове господарство" Мудрак Г.В. Мв 2015-04-29 1
8530 Основи тваринництва. Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Бережнюк Н. А. Мв 2015-04-29 0
8529 Хімія. Частина І. Загальна та неорганічна хімія: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму 6.090103 -"Лісове та садово-паркове господарство" Марчак Т.В., Маслоїд А.П. Мв 2015-04-29 0
8528 Органічна хімія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання напряму 6.090102 - "Технологія виробництва і переробки продукціх тваринництва" Марчак Т.В. Мв 2015-04-29 1
8527 Словник генетичних, селекційних та насінницьких термінів Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Напрям підготовки 6.09010101 «Агрономія» факультет Агрономічний Мазур О.В. С 2015-04-29 46
8526 «Насінництво з основами селекції гібридів» Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Магістр» Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» Мазур О.В., Поліщук І.С. Нп 2015-04-29 0
8525 «Насінництво з основами селекції кормових трав» Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Магістр» Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» Мазур О.В., Поліщук І.С. Нп 2015-04-29 0
8524 «Селекція та насінництво сортів зернових та зернобобових культур» Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Магістр» Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності 8.09010101 «Агрономія» Мазур О.В., Поліщук І.С. Нп 2015-04-29 0
8523 “Селекція та насінництво сільськогосподарських культур” Методичні вказівки для виконання курсової роботи Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» Напрям підготовки 6.09010101 «Агрономія» факультет Агрономічний Мазур О.В., Поліщук І.С. Мв 2015-04-29 1
8522 Селекція та насінництво сільськогосподарських культур. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт студентів агрономічного факультету. Спеціальність 6.090101 “Агрономія”. Мазур О.В., Поліщук І.С. Рз 2015-04-29 0
8521 Лісопаркове господарство. Методичні вказівки для виконання курсової роботи для студентів спеціальності 8.09010303 « Садово - паркове господарство» Матусяк Михайло Васильович Мв 2015-04-29 0
8520 Сертифікат участі в міжнародній олімпіаді з програмування ІCPC AUCPC 2015 Ковальчук П., Олійник М., Старінець А. Д 2015-05-05 13
8519 Формування стратегії використання людського потенціалу в підприємстві Тиха Т.В. Дрп 2015-04-30 42
8518 Методичні рекомендації для практичних занять з курсу «Основи управлінського консультування» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджм Самборська О. Ю. Мв 2014-04-30 1
8517 Методичні рекомендації з курсу “Управлінські рішення” для студентів заочної форми навчання галузі знань 6.030 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 6.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та 6.030.601«Менеджмент». Самборська О.Ю. Мв 2014-04-30 0
8516 Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з курсу «Основи управлінського консультування» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.0306 Самборська О. Ю. Мв 2014-04-30 0
8512 Програма виробничої практики з фахових дисциплін для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль Л.В., Настенко М.М., Томчук О.Ф., Подолянчук О.А. Нп 2015-03-25 2
8511 Програма переддипломної практики для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль Л.В., Настенко М.М., Федоришина Л.І., Подолянчук О.А. Нп 2015-03-25 0
8510 Програма виробничої практики з фахових дисциплін для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» складено відпові-дно освітньо-професійної програми для Коваль Л.В., Настенко М.М., Томчук О.Ф., Подолянчук О.А. Нп 2015-03-25 0
8509 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Екологічні системи промислових підприємств» для студентів заочної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємни Фостолович В.А. Мв 2015-03-25 1
8508 Навчальна програма дисципліни «Екологічні системи промислових підприємств» призначення для студентів напряму підготовки 8.18010017 "Економіка довкілля і природних ресурсів" галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету. Фостолович В.А. Нп 2015-03-25 0
8507 Навчальна програма дисципліни «Облік міжнародних операцій» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 8.03050301 "Міжнародна економіка".- 2015 р. Фостолович В.А. Нп 2015-03-25 0
8506 Навчальна програма дисципліни «Екологічні системи промислових підприємств» для студентів заочної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 8.180100 Фостолович В.А. Нп 2015-03-25 50
8505 Податковий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” денної та заочної форми навчання. Шевчук О.Д., Чудак Л.А. Мв 2015-03-25 2
8504 Вплив помилок ідентифікації тварин на результати вимірювання їх зоотехнічних параметрів. В.Ю. Кучерук, Є.А. Паламарчук, П.І. Кулаков, А.А. Видмиш С 2015-04-15 46
8503 Міжнародна економіка. Методичні вказівки до виконання курсових робіт студентами галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030503 „Міжнародна економічна діяльність України” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” денної i заочн Бурєннікова Н. В., Ковальчук С.Я. Мв 2015-03-25 6
8502 Міжнародна економіка. Методичні вказівки до виконання курсових робіт студентами галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030503 „Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” денної i заочної форм навчання Бурєннікова Н. В., Ковальчук С.Я. Мв 2015-03-25 1
8501 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання для студентів ОКР «Бакалавр» з дисципліни “Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності України”. Бурєннікова Н.В. Ковальчук С.Я. Мв 2015-03-25 1
8500 Навчальна програма (типова) з нормативної дисципліни “Митне регулювання ЗЕД України” освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр». Бурєннікова Н.В., Ковальчук С.Я. Нп 2015-03-25 0
8499 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності України. Методичні вказівки для практичних робіт для підготовки студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економі Бурєннікова Н.В., Ковальчук С.Я. Мв 2015-03-25 1
8498 Програма вступного випробування з хімії. Рєзнік О.Т., Шаманська О.І., Волохова Я.М., Дреч Н.Ю., Сольська Л.П., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8497 Програма вступного випробування з фізики. Юрченко Т.М., Шаманська О.І., Гронський І.А., Кривонос О.П., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8496 Програма вступного випробування з російської мови. Ануфрієва Н.М., Шаманська О.І., Крамар В.М., Крот Г.О., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8495 Програма для проведення співбесіди з математики для іноземців та осіб без громадянства. Найко Д.А. Нп 2015-03-25 0
8494 Програма вступного випробування з історії України Муханов В.М., Шаманська О.І., Петруняк Л.М., Грабчак Н.Б., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8493 Програма вступного випробування з географії. Шубович С.П., Шаманська О.І., Ревацька Л.В., Янчук Т.В., Болюх О.О., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8492 Програма вступного випробування з біології. Ходжаніязова Т.О., Шаманська О.І., Мазур С.Ю., Вакалюк Т.М., Уманець О.О., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8491 Програма вступного випробування з французької мови. Гарник А.А., Шаманська О.І., Москаленко І.В., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8490 Програма вступного випробування з української мови та літератури Ануфрієва Н.М., Шаманська О.І., Токар О.В., Крот Г.О., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8489 Програма вступного випробування з німецької мови Дакалюк О.О., Шаманська О.І., Гарник А.А., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8488 Програма для проведення співбесіди з біології для іноземців та осіб без громадянства Найко Д.А., Шаманська О.І., Новицька Л.І., Віннік Н.В., Сипіна Т.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8487 Програма вступного випробування з іспанської мови. Гарник А.А., Шаманська О.І., Москаленко І.В., Дакалюк О.О., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8486 Програма для проведення співбесіди з біології для іноземців та осіб без громадянства Прокопчук В.М. Пвф 2015-03-25 0
8485 Програма вступного випробування з англійської мови Москаленко І.В., Шаманська О.І., Дакалюк О.О., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8484 Термінологічний словник з дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” Бурєннікова Н. В., Ковальчук С.Я. С 2015-03-25 2
8483 Термінологічний словник з дисципліни “Економіка підприємства” для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” Бурєннікова Н. В. С 2015-03-25 4
8481 Вища математика Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Дубчак В.М., Бубновська І.А. Нп 2015-03-25 0
8480 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету механізації сільського господарства. Напрям підготовки 6.100102 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Дубчак В.М., Бубновська І.А. Мв 2015-03-25 1
8479 Ринкова трансформація економіки регіону: методичні вказівки до практичних занять Заболотний Г.М., Колесник Т.В., Пронько Л.М. Мв 2015-03-25 43
8477 Комунікації в рибогосподарських колективах Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами факультету ТВІППТ спеціальність 8.09020102 "Аквакультура" Марценюк Н. О. Мв 2015-03-25 0
8476 Селекція об'єктів рибництва. Методичні вказівки для лабораторних робіт магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.090 201 02 "Аквакультура" Бех В. В., Марценюк В. П. Мв 2015-03-25 2
8475 Селекція об'єктів рибництва. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.090 201 02 "Аквакультура" Бех В. В., Марценюк В. П. Мв 2015-03-25 0
8474 Новітні технології у аквакультурі. Методичні вказівки для лабораторних робіт магістрів денної форми за спеціальності 8.090201 "аквакультура" Пекарський А.В., Марценюк В.П. Мв 2015-03-25 1
8473 Новітні технології у аквакультурі. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів денної форми за спеціальності 8.090201 "аквакультура" Пекарський А.В., Марценюк В.П. Мв 2015-03-25 1
8472 Технологія мясної галузі. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.050701 Харчові технології та інженерія Власенко В.В.,Фаріонік Т.В. Мв 2014-10-29 1
8471 Узагальнення кінетики першого періоду фільтраційного зневоднення свіжоочищеного насіння гарбуза з вібраційно-пневматичною активацією Цуркан О.В., Герасимов О.О., Полєвода Ю.А. Риман Т.І. Станіславчук О.В. С 2015-04-08 66
8470 Програма вибіркової навчальної дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні операції» підготовки ОКР «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» Фурман І.В. Нп 2015-03-25 2
8469 Розподіл Парето та інші математичні підходи в макроекономічному моделюванні Найко Д.А., Шевчук О.Ф. С 2015-04-06 50
8468 Про один підхід до блокування голдстоунівської моди сегнетоелектричного рідкого кристалу О.В. Ковальчук, О.Ф. Шевчук С 2015-04-06 39
8467 Розсіяння і довжина локалізації в стрічковому акустичному хвилеводі з хаотично нерегулярними границями Бурдейна О.В., Бурдейний В. М., Гель П.В., Шевчук О.Ф. С 2015-04-06 39
8466 Фізична економіка та її проблеми Найко Д.А., Шевчук О.Ф. С 2015-04-06 67
8465 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні операції» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спец Фурман І.В. Мв 2015-03-25 2
8464 Навчальна програма (типова) з нормативної дисципліни “Міжнародна економіка” освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр». Бурєннікова Н.В. Ковальчук С.Я. Нп 2015-03-25 2
8463 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання дисципліни “Міжнародна економіка” освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр». Бурєннікова Н.В. Ковальчук С.Я. Мв 2015-03-25 5
8462 Методичні вказівки до практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» дисципліни “Міжнародна економіка” освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр». Бурєннікова Н.В. Ковальчук С.Я. Мв 2015-03-25 7
8461 Навчальна програма (типову) з нормативної дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України” освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр». Бурєннікова Н.В. Ковальчук С.Я. Нп 2015-03-25 4
8460 “Міжнародна економічна діяльність України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання для студентів ОКР «Бакалавр» Бурєннікова Н.В. Ковальчук С.Я. Мв 2015-03-25 3
8459 Методичні вказівки до практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» дисципліни “Міжнародна економічна діяльність України” освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр». Бурєннікова Н.В. Ковальчук С.Я. Мв 2015-03-25 5
8458 Іпотечне кредитування. Методичні вказівки до практичних занять для студентів економічного факультету денної форми навчання Вдовенко Л.О., Бурлака О.М. Мв 2015-03-25 0
8457 Іпотечне кредитування. Навчальна програма для студентів економічного факультету денної форми навчання Вдовенко Л.О. , Бурлака О.М. Нп 2015-03-25 0
8456 Економіка підприємства. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економі Бурєннікова Н. В., Чорнопищук Т.І., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-03-25 1
8455 Економіка підприємства. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр Бурєннікова Н. В., Чорнопищук Т.І., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Нп 2015-03-25 0
8454 Економіка підприємства. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Мі Бурєннікова Н. В., Чорнопищук Т.І., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-03-25 2
8453 Словник-довідник з основ тваринництва для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Бережнюк Н. А. Мв 2015-03-25 0
8452 Розробка методики маштабного переходу “Фізична модель- натуральний зразок” при проектуванні вібророторної дробарки спиртової промисловості Янович В. П., Купчук І. М., Полєвода Ю. А. С 2015-04-02 48
8451 Перспективи застосування вібраційних ефектів в рідких технологічних системах харчових і переробних виробництв Полєвода Ю. А. С 2015-04-02 33
8450 Негативний фотодіелектричний ефект у структурах плівка фулерену-плівка сегнетоелектричного рідкого кристалу О.Ф. Шевчук, О.В. Ковальчук С 2015-04-02 29
8449 Охорона земель. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки ОКР «Бакалавр» напрям підготовки 0901 «Сільське господарство» спеціальності 6.090101 «Агрономія» Шкатула Ю.М. Нп 2015-03-25 0
8448 Охорона і раціональне використання природних ресурсів та рекультивація земель. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Бакалавр» напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Шкатула Ю.М. Нп 2015-03-25 1
8447 «Екологічні основи застосування добрив» Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки ОКР «Спеціаліст» галузь знань 0401 «Природничі науки» Спеціальність 7.04010601 «Екологія, охорона навколишнього середовища» Шкатула Ю.М. Нп 2015-03-25 0
8446 Практикум з охорони і раціонального використання природних ресурсів та рекультивації земель. Навчальний посібник. Шкатула Ю.М. Нп 2015-03-25 0
8445 Практикум з екологічних основ застосування добрив Шкатула Ю. М. Нп 2015-03-25 0
8444 Практикум з охорони земель. Для студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.010109 «Агрономія» Шкатула Ю.М. Нп 2015-03-25 0
8443 «Утилізація та поводження з відходами». Наукова брошура для організації лабораторно-практичних та семінарських занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середови Вітер Н.Г., Кавун Е.М. Б 2015-03-25 0
8442 «Утилізація та поводження з відходами». Методичні рекомендації для організації лабораторно-практичних занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 7.04010601 «Екологіята охорона навколишнього середовища Вітер Н.Г.., Кавун Е.М. Мв 2015-03-25 1
8441 «Екологія праці » Методично- інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокорист Вітер Н.Г., Кавун Є.М. Мв 2015-03-25 0
8440 «Екологічна безпека» Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та Вітер Н.Г., Кавун Є.М. Мв 2015-03-25 0
8439 «Екологічна безпека» Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокори Вітер Н.Г., Кавун Є.М. Мв 2015-03-25 0
8438 ,«Екологія праці» Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та зб Вітер.Н.Г., Кавун Є.М., Мв 2015-03-25 0
8437 Основи наукових досліджень. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030503 – Міжнародна економіка Колесов О.С., Нп 2015-03-25 0
8436 Основи наукових досліджень. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна Колесов О.С. Мв 2015-03-25 0
8435 Основи наукових досліджень. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка іпідприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр» денної форми навчання Колесов О.С. Мв 2015-03-25 0
8434 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу «Облік у зарубіжних країнах» для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підго Фостолович В.А. Мв 2015-03-25 2
8433 Методичні рекомендації для практичних робіт з курсу «Облік у зарубіжних країнах» для студентів студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму під Фостолович В.А. Мв 2015-03-25 3
8432 Навчальна програма дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» з напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка". Автор: к.с.- Фостолович В.А. Мв 2015-03-25 1
8431 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», на Фостолович В.А. Мв 2015-03-25 0
8430 Навчальна програма дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» з напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка". А Фостолович В.А. Нп 2015-03-25 0
8429 Методичні рекомендації для практичних робіт з курсу «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», Фостолович В.А. Мв 2015-03-25 1
8428 Програма виробничої практики з фахових дисциплін для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.030509 «Облік і аудит», ОКР «Маг істр» Мулик Т.О., Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Новодворська В.В., Михальчишина Л.Г. Нп 2015-03-25 2
8427 Програма переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.030509 «Облік і аудит», ОКР «Магістр» Мулик Т.О., Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Новодворська В.В., Михальчишина Л.Г. Нп 2015-03-25 1
8426 Програма вибіркової навчальної дисципліни «Фінансовий контролінг» для підготовки спеціалістів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальність 7.03050801 «Фінанси і кредит» Колотій С.В. Нп 2015-03-25 0
8425 Стратегія інтеграції економіки України у світову господарську систему. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів для напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Салькова І.Ю. Мв 2015-03-25 2
8424 Економіка зарубіжних країн. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів для напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Салькова І.Ю. Мв 2015-03-25 1
8423 Кредитування і контроль. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки спеціалістів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2015-03-25 0
8422 Історико-теоретичні аспекти розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні та світі: колективна монографія Колектив авторів економічного факультету за ред. Л.В. Гуцаленко М 2015-03-25 2
8421 Навчальна програма вибіркової дисципліни «Стратегія інтеграції економіки України у світову господарську систему» для напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету Салькова І.Ю. Нп 2015-03-25 1
8420 Стратегія інтеграції економіки України у світову господарську систему. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських для студентів для напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» еконо Салькова І.Ю. Мв 2015-03-25 0
8419 Навчальна програма вибіркової дисципліни «Національна економіка» для напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету Салькова І.Ю. Нп 2015-03-25 1
8418 Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з курсу «Фінанси» для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Колотій С.В., Грищук Н.В. Мв 2015-03-25 0
8417 Національна економіка. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів для напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету Салькова І.Ю. Мв 2015-03-25 0
8416 Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва. Навчальні завдання та методичні вказівки до виконання практичних занять Марчук У.О. Мв 2015-03-25 4
8415 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Оцінювання застави банківських кредитів» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціаль Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2015-03-25 0
8413 Оцінювання застави банківських кредитів. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки спеціалістів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2015-03-25 1
8412 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Кредитування і контроль» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2015-03-25 1
8411 Методичні вказівки з професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Олійник Н.А., Анісім П.Г. Мв 2015-03-25 0
8410 Методичні вказівки для самостійної роботи до вивчення дисципліни «Економіка використання продукції аквакультури» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва зі спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” Марценюк Н.О. Мв 2015-03-25 1
8409 Теоретичні основи аквакультури. Програма навчальної дисципліни із спеціальності 8. 09020102 “Аквакультура” Марценюк Н.О. к. с.-г. н., с.н.с. Пекарський А.В. Нп 2015-03-25 0
8408 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної форми навчання ОКР 8.09020102 – «Аквакультура». Скоромна О.І., Гуцол А. В., Бех В. В., Марценюк Н. О, ,Марценюк В.П., Гуцол Н. В. Мв 2015-03-25 0
8405 Технологія виробництва кормів і кормових добавок. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 8. 09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Сироватко К. М., Гуцол А.В. Мв 2015-03-25 1
8404 Енергозберігаючі технології виробництва продукції тваринницва. Навчальна програма для підготовки фахівців зі спеціальності: 7.09010201 “ Технології виробництва і переробки продукції тваринництва ” Постернак Л.І., Голубенко Т.Л. Нп 2015-03-25 67
8403 Сільськогосподарські машини для кормовиробництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами агрономічного факультету напряму підготовки 7.090101 “Агрономія” денної форми навчання. Пришляк В.М., Ковальчук О.В., Яропуд В.М. Мв 2015-03-25 2
8402 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Омельчук В.А., Шаманська О.І. Пвф 2015-03-25 1
8401 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Омельчук В.А., Шаманська О.І. Пвф 2015-03-25 1
8400 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Омельчук В.А., Шаманська О.І. Пвф 2015-03-25 1
8399 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за галуззю знань 0304 «Право» напрямом підготовки 6.030402 «Правознавство» (за скороченим терм Калетнік Г.М., Омельчук В.А., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Мельничук О.Ф., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П. Пвф 2015-03-25 1
8398 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» з галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010018 «Адміністр Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Омельчук В.А., Шаманська О.І. Пвф 2015-03-25 0
8397 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльност Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Омельчук В.А., Шаманська О.І. Пвф 2015-03-25 0
8396 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» Калетнік Г.М., Омельчук В.А., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Мельничук О.Ф., Опольська Н.М., Оверковська Т.К., Письменна О.П., Шаманська О.І. Пвф 2015-03-25 0
8395 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Шаманська О.І. Пвф 2015-03-25 1
8392 Комп'ютерна програма "Редактор електронних книг "Корифей" Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О., Коваленко О.О. Спп 2015-03-30 16
8391 Комп'ютерна програма "Монітор навчального процесу АСУ-Деканат" Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Спп 2015-03-30 14
8390 Процедури одержання аудиторських доказів згідно міжнародних стандартів аудиту. Подолянчук О.А. Тд 2015-03-30 34
8389 Застосування паралельних обчислень для задач оптимізації технічних процесів. Яцковська Р. О. Тд 2015-03-30 55
8388 Біомаса продукції рослинництва – об’єкт обліку. Подолянчук О.А., Захарчук І.С. Тд 2015-03-30 61
8387 Готова продукція як об`єкт обліку сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А., Захарчук І.С. С 2015-03-30 58
8386 Процедури одержання аудиторських доказів Подолдянчук О.А. С 2015-03-30 58
8385 Основи т варинництв а . П рограма навчальної дисц ипліни напряму підготов ки 6.0 517 01 « Харчові технології та інженерія » у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - І V рівнів акредитації Бережнюк Н.А. Нп 2015-02-25 0
8384 Перспективні технології у птахівництві . П рограма навчальної дисципліни спеціальності 7 .09010 2 01 «Т ехнології виробництва і переробки продукції тваринництва » у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - І V рівнів акредитації Бережнюк Н.А. Нп 2015-02-25 1
8383 Транснаціональні корпорації. Методичні вкаізвки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародн Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-03-25 0
8382 Транснаціональні корпорації. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ос Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-03-25 0
8381 Транснаціональні корпорації. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.030503 «Міжнародна економіка» / Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. – Вінниця: ВНАУ, 2015. – 26 с. Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Нп 2015-03-25 0
8380 Міжнародні організації. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів для напряму підготовки 6.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету Салькова І.Ю. Мв 2015-03-25 0
8379 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий контролінг» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.030508 Колотій С.В. Мв 2015-03-25 1
8378 Бюджетний менеджмент. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціалістів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 7.030508 «Фінанси і кредит» Янчук В.І. Нп 2015-03-25 1
8377 Державне управління та державна служба. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 «Адміністративний Березюк С.В., Пронько Л.М. Мв 2015-03-30 0
8376 Навчальна програма дисципліни (типова) «Економіка та організація енергетичної служби» для студентів напряму підготовки: 6.100101 – «Енергетика та електротехнічні системи в АПК», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» усіх форм навчання Амонс С.Е., Довгань Ю.В. Нп 2015-03-25 2
8375 Державне управління та державна служба. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань студентами денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 «Адміністра-тивний Березюк С.В., Пронько Л.М. Мв 2015-03-30 1
8374 «Ситуаційний менеджмент» методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту та права денної форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Красняк О.П. Мв 2015-03-25 0
8373 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Дорадництво в АПК» Оосвітньо-кваліфікаційний рівня «Спеціаліст» Галузь знань 0306 «Менеджмент» Напрям підготовки 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування» Шаманська О.І. Мв 2015-03-25 0
8372 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Бізнес планування» Оосвітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» Галузь знань 0306 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Шаманська О.І. Мв 2015-03-25 0
8371 Ситуаційний менеджмент. Програма навчальної дисципілни для підготовки магістрів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" Шаманська О.І., Красняк О.П. Нп 2015-03-25 0
8370 Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни “Основи технічної творчості та патентознавства” Середа Л.П., Холодюк О.В. Мв 2015-03-30 1
8369 Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни “Основи технічної творчості та патентознавства” (для студентів 5-го курсу спеціальності 8.04010601, 7.04010601 Середа Л.П., Холодюк О.В. Мв 2015-03-30 2
8368 З'єднання в машинобудуванні Павленко В.С., Паламарчук І.П., Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Нп 2015-03-25 0
8366 Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому національному аграрному університеті ВНАУ Пу 2015-03-27 9
8365 Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Вінницькому національному аграрному університеті ВНАУ Пу 2015-03-27 10
8363 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю: 8.10010203 «Механізація сільського господарства» Паламарчук І.П., Гунько І.В., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2015-03-25 0
8362 Програма вступного фахового випробування для перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» Шпикуляк О.Г., Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Іщенко Я.П., Левчук К.І., Тимкова В.А, Пвф 2015-03-25 0
8361 Програма вступного фахового випробування для перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Шаманська О.І., Пвф 2015-03-25 0
8360 Програма вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (німецька)” для здобуття ОКР “Магістр” за спеціальностями: 8.09010101 “Агрономія”; 8.04010601 “Екологія, охорона навколишнього середовища”; 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”; 8 Шаманська О.І., Матієнко О.С., Лебедева Н.А. Пвф 2015-03-25 0
8359 Програма вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для здобуття ОКР “Магістр” за спеціальностями: 8.09010101 “Агрономія”; 8.04010601 “Екологія, охорона навколишнього середовища”; 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”; Шаманська О.І., Матієнко О.С., Дакалюк О.О. Пвф 2015-03-25 0
8358 Програма вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (французька)” для здобуття ОКР “Магістр” за спеціальностями: 8.09010101 “Агрономія”; 8.04010601 “Екологія, охорона навколишнього середовища”; 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”; Шаманська О.І., Матієнко О.С., Гарник А.А. Пвф 2015-03-25 0
8357 Підвищення достовірності ідентифікації тварин у інформаційно-вимірювальних системах контролю зоотехнічних параметрів В.Ю. Кучерук, Є.А. Паламарчук, П.І. Кулаков С 2015-03-24 35
8356 Датчик інтенсивності молоковіддачі переносного доїльного апарату для стійлового молокопроводу. Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь. С 2015-03-24 75
8355 Алгоритм мінімізації тривалості роботи конвейєрної доїльної установки. Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, О.М.Возняк, Є.А.Марчук. С 2015-03-24 87
8354 Статистичні моделі тривалості машинного доїння в групових доїльних установках. В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков С 2015-03-24 13
8353 Пристрій для підрахунку порцій молока з виявленням вмісту води у молоці Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь П 2015-03-24 55
8352 Пристрій для вимірювання кількості молока та інтенсивності молочного потоку В.Ю.Кучерук, Є.А.Паламарчук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь П 2015-03-24 67
8351 Система радіочастотної ідентифікації тварин для стійлової доїльної установки В.Ю.Кучерук, Є.А.Паламарчук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь С 2015-03-24 37
8350 Статистичні моделі тривалості машинного доїння в групових доїльних установках. В.Ю.Кучерук, Паламарчук Є.А., П.І.Кулаков С 2015-03-24 34
8349 Розробка статистичних моделей тривалості доїння на конвейєрних доїльних установках. В.Ю.Кучерук, Паламарчук Є.А., П.І.Кулаков С 2015-03-24 25
8348 Засоби радіочастотної ідентифікації тварин для молочних відділень тваринницьких ферм В.Ю.Кучерук, Паламарчук Є.А., П.І.Кулаков С 2015-03-24 43
8347 Пристрій для вимірювання кількості молока та інтенсивності молочного потоку з функцією виявлення води в молоці. Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь П 2015-03-24 44
8346 Розробка статистичних моделей тривалості доїння на доїльних установках з прохідними станками Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков С 2015-03-24 27
8345 Засіб вимірювання рівня молока для переносного доїльного апарату стійлової установки Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь. С 2015-03-24 20
8344 Статистична модель тривалості машинного доїння на стійловій доїльній установці. Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь. С 2015-03-24 54
8343 Статистичні моделі тривалості машинного доїння. В.Ю.Кучерук, Є.А.Паламарчук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь С 2015-03-24 63
8342 Двоконтурна система радіочастотної ідентифікації тварин В.Ю.Кучерук, Паламарчук Є.А., П.І.Кулаков С 2015-03-24 53
8341 Засоби радіочастотної ідентифікації тварин для молочних відділень тваринницьких ферм Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков С 2015-03-24 19
8340 Комп`ютерна програма «Автоматизована бібліотечна система «Софія» Паламарчук Є.А., Околодько Ю.В., Юрчук Н.П. Спп 2015-03-24 44
8339 Комп`ютерна програма «Автоматизована система управління «АСУ-Деканат» Паламарчук Є.А., Мотуз М.А., Антох О.М., Юрчук Н.П. Спп 2015-03-24 45
8338 Фотоелектричне вимірювальне перетворення площа-напруга Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь, Ю.Є.Блохін С 2015-03-20 46
8337 Комп`ютерна програма «Електронна система управління ВНЗ «Сократ» Паламарчук Є.А. Спп 2015-03-20 21
8336 Комп`ютерна програма «Медична інформаційна система «Центр здоров`я» Паламарчук Є.А., Околодько Ю.В., Юрчук Н.П. Спп 2015-03-20 48
8335 Комп`ютерна програма «WEB-бухгалтерія» Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Спп 2015-03-20 49
8334 Фунгіциди та протруйники насіння. Методичні вказівки для студентів ОКР „Бакалавр” і „Магістр” з напрямів підготовки „Агрономія”, „Екологія та охорона навколишнього середовища”, для фахівців сільського господарства Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Мв 2015-02-25 1
8333 Інсектициди та акарициди. Методичні вказівки для студентів ОКР „Бакалавр” і „Магістр” з напрямів підготовки „Агрономія”, „Екологія та охорона навколишнього середовища”, та фахівців сільського господарства Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв 2015-02-25 1
8332 Гербіциди і дексиканти. Методичні вказівки для студентів ОКР „Бакалавр” і „Магістр” з напрямів підготовки „Агрономія”, „Екологія та охорона навколишнього середовища”, для фахівців сільського господарства Вергелес П.М., Окрушко С.Є. Мв 2015-02-25 1
8331 Методичні рекомендації до виконання і оформлення дипломних робіт студентами агрономічного факультету денної форми навчання (галузь знань: 0401 – Природничі науки) освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.09010303 «Садово-паркове госп Черняк В.М., Мазур В.А.,Підпалий І.Ф., Прокопчук В.М. Мв 2015-02-25 1
8330 Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами факультету менеджменту та права напряму підготовки 7.030601 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Колесов О.С., Гонтарук Я.В., Мв 2015-02-25 3
8329 Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами факультету менеджменту та права напряму підготовки 8.030601 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Колесов О.С., Гонтарук Я.В., Мв 2015-02-25 1
8328 Управління інноваціями. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту 6.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування ” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гонтарук Я.В. Мв 2015-02-25 3
8327 Управління інноваціями. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту 6.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гонтарук Я.В. Мв 2015-02-25 1
8326 Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами факультету менеджменту та права напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Колесов О.С., Гонтарук Я.В. Мв 2015-02-25 0
8325 Навчальна програма дисципліни "Антикризовий менеджмент аграрних підприємств" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент оргацій і адміністрування", 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" ОКР "Магістр" Фіщук Н.Ю., Логоша Р.В., Березюк С.В. Нп 2015-02-25 0
8324 Менеджмент організацій. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» /галузь знань 1801 «Специфічні категорії», напрям підготовки 8.18010018 «Адміністративний менеджмент». Фіщук Н.Ю. Нп 2015-02-25 1
8323 Етика бізнесу та управління. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напрямів підготовки: 6.030601 – «Менеджмент», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа» Клибанівська Т.М. Нп 2015-02-25 0
8322 Етика бізнесу та управління. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.140103 – Туризм Клибанівська Т.М. Нп 2015-02-25 0
8321 Навчальний посібник Друга іноземна мова (Німецька) для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» галузі знань 1401 – Сфера обслуговування Дакалюк О.О., Лебедєва Н.А., Матієнко О.С. Нп 2015-02-25 1
8320 Друга іноземна мова (Німецька): програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» галузі знань 1401 – Сфера обслуговування Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Лебедєва Н.А. Нп 2015-02-25 0
8319 Етика бізнесу та управління. Методичні вказівки для бакалаврів напрямів підготовки: 6.030601 – «Менеджмент», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа» Клибанівська Т.М. Мв 2015-02-25 0
8318 Етика бізнесу. Методичні вказівки для бакалаврів напряму підготовки: 6.140103 – Туризм Клибанівська Т.М. Мв 2015-02-25 0
8317 Програма з філософії науки та інноваційного розвитку для магістрів за напрямом підготовки 8.10010101 Енергетика сільськогосподарського виробництва Колос О.В. Нп 2015-02-25 0
8316 Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" галузі знань 0306 "Менеджмент організацій і адміністрування" напрям підгтовки 6,030601 Підгурський О.І. Мв 2015-02-25 0
8314 Практикум з дисциплін “Земельний кадастр”, “Землевпорядкування та земельний кадастр” для студентів спеціальності 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Цицюра Я.Г. Нп 2015-02-25 0
8313 Навчальна програма з дисципліни "Методи і організація досліджень в агрономії" для студентів спеціальності 8.090 101 01 "Агрономія" денної та заочної форми навчання Цицюра Я.Г. Нп 2015-02-25 1
8312 Навчальна програма з дисципліни "Землевпорядкування та кадастр" для спеціальності 7.09010101 "Агрономія" заочної форми навчання Цицюра Я.Г. Нп 2015-02-25 0
8311 Навчальна програма дисципліни "Земельний кадастр" для студентів напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" денної форми навчання Цицюра Я.Г. Нп 2015-02-25 0
8310 Навчальна програма з дисципліни "Геодезія" для студентів спеціальності 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" денної та заочної форми навчання Цицюра Я.Г. Нп 2015-02-25 0
8309 Редька олійна. Стратегія використання та вирощування: монографія Цицюра Я.Г. М 2015-02-25 0
8308 Навчальна програма вибіркової дисципліни "Інституційна економіка і ринок" для спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" економічного факультету Шпикуляк О.Г., Бурєннікова Н.В., Кукель Г.С. Нп 2015-02-25 0
8307 Світовий ринок товарів та послуг. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за напрямом підготовки 8.03050301 – Міжнародна економіка Колесов О.С. Нп 2015-02-25 0
8306 Міжнародне інвестиційне проектування .Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за напрямом підготовки 8.03050301 – Міжнародна економіка Колесов О.С. Мв 2015-02-25 0
8305 Методологія наукових досліджень .Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за напрямом підготовки 8.03050301 – Міжнародна економіка Колесов О.С. Нп 2015-02-25 3
8304 Пристрій для вимірювання кількості молока для переносного доїльного апарата. Кучерук В.Ю., Кулаков П.І., Паламарчук Є.А., Гнесь Т.В. П 2015-03-16 76
8303 Методологія наукових досліджень. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за напрямом підготовки 8.03050301 – Міжнародна економіка Колесов О.С. Нп 2015-02-25 0
8302 Соціальна відповідальність. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських для студентів для спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету. Салькова І.Ю. Мв 2015-02-25 3
8301 Навчальна програма нормативної дисципліни "Соціальна відповідальність" для спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" Салькова І.Ю, Нп 2015-02-25 0
8300 Навчальна програма нормативної дисципліни "Економіка та зовнішньоекономічні звязки України". для спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" Салькова І.Ю. Нп 2015-02-25 0
8299 Соціальна відповідальніть. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів для напряму підготовки 8.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету Салькова І.Ю. Мв 2015-02-25 3
8298 Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів для напряму підготовки 8.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету. Салькова І.Ю. Мв 2015-02-25 0
8297 Економіка та зовнішньоекономічні звязки України. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки Салькова І.Ю. Мв 2015-02-25 0
8296 Оптимізація стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств Корнійчук А. М., Даценко Г. В. М 2015-02-25 3
8295 Генетика. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв 2015-02-25 2
8294 Звіт-щоденник з проходження виробничої практики студентами ОКР "Бакалавр" , "Спеціаліст", "Магістр" напряму і спеціальності "Екологія та ОНС" Ткачук О.П. Мв 2015-02-25 2
8293 Техноекологія. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентами при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Ткачук О.П., Тітаренко О.М. Мв 2015-02-25 1
8292 Техноекологія. Програма та методичні вказівки до проходження навчальної практики студентами агрономічного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо Ткачук О.П., Тітаренко О.М. Нп 2015-02-25 2
8291 Техноекологія. Методичні вказівки для проведення навчальної роботи студентами заочної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Ткачук О.П., Тітаренко О.М. Мв 2015-02-25 1
8290 Сільськогосподарська екологія. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентами при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ткачук О.П., Тітаренко О.М. Мв 2015-02-25 0
8289 Сільськогосподарська екологія. Методичні вказівки для проведення навчальної роботи студентами заочної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо Ткачук О.П., Тітаренко О.М. Мв 2015-02-25 0
8288 Інформатика. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит ГлазуноваО.Г., Клочко О.В., Левчук О.В. , Мокрієв М.В., Найко Д.А., Пасічник Т.В. Нп 2015-02-25 2
8287 Інформатика. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030503 Міжнародна економіка ГлазуноваО.Г., Клочко О.В., Левчук О.В. , Мокрієв М.В., Найко Д.А., Пасічник Т.В. Нп 2015-02-25 0
8286 Інформатика, Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030502 Економічна кібернетика ГлазуноваО.Г., Клочко О.В., Левчук О.В. , Мокрієв М.В., Найко Д.А., Пасічник Т.В. Нп 2015-02-25 1
8285 Латинська мова. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовка бакалаврів напряму 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування спеціальності 0401 Природничі науки Гаврилюк Н.М. Нп 2014-10-29 0
8283 Методичні вказівки щодо самостійної роботи та модульного контролю знань студентів агрономічного факультету спеціальності 6.090101 та 7.09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з дисциплін “Земельний кадастр”, “Землевпорядкування та кадастр” Цицюра Я.Г. Мв 2015-02-25 0
8282 Методичні вказівки для вивчення дисципліни і виконання лабораторно-практичних робіт студентами агрономічного факультету ОКР «Магістр», напряму підготовки 8.09010101 «Агрономія» денної та заочної форми навчання з дисципліни “Методи і органзація досліджень в Цицюра Я.Г. Мв 2015-02-25 0
8281 Земельний кадастр. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. Цицюра Я. Г., Мв 2015-02-25 0
8280 Геодезія з основами землевпорядкування. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.090101 «Агрономія», 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” денної та заочної форм навчання. Цицюра Я. Г., Мв 2015-02-25 0
8279 Методи організації досліджень в агрономії. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 8.09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. Цицюра Я. Г., Мв 2015-02-25 0
8278 Землевпорядкування та кадастр. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 6.090101 та 7.09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. Цицюра Я. Г., Мв 2015-02-25 0
8277 Збірник тестів для проведення аудиторного тестування та тестового контролю залишкових знань з дисциплін ”Земельний кадастр”, “Землевпорядкування та кадастр” для ОКР 6.090101 ”Бакалавр” та ОКР – 7.09010101 ”Спеціаліст” Цицюра Я.Г. Мв 2015-02-25 0
8276 Збірник тестів для проведення аудиторного тестування та тестового контролю залишкових знань з дисциплін ”Геодезія”, “Геодезія та землевпорядкування” для ОКР 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство”, 6.090101 “Агрономія” Цицюра Я. Г. Мв 2015-02-25 0
8275 Методичні вказівки щодо самостійної роботи та модульного контролю знань з дисциплін “Геодезія”, “Геодезія та землевпорядкування” студентів агрономічного факультету спеціальностей 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство”, 6.090101 “Агрономія” денної Цицюра Я.Г. Мв 2015-02-25 0
8274 Технології наукових досліджень Лежнюк П.Д., Матвійчук В.А., Рубаненко О.Є. Нп 2015-02-25 13
8273 Програма виробничої практики з фахових дисциплін для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль Л.В., Настенко М.М., Томчук О.Ф., Подолянчук О.А. Нп 2015-02-25 32
8272 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу «Організація міжнародних розрахункових операцій» для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємницт Фостолович В.А. Мв 2015-02-25 3
8271 Навчальна програма дисципліни «Екологічні системи промислових підприємств» для студентів заочної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 8.1801001 Фостолович В.А. Нп 2015-02-25 1
8270 Методичні рекомендації для практичних робіт з курсу «Організація міжнародних розрахункових операцій» для студентів студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємни Фостолович В. А. Мв 2015-02-25 1
8269 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Екологічні системи промислових підприємств» для студентів заочної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємниц Фостолович В. А. Мв 2015-02-25 0
8268 Організація міжнародних розрахункових операцій. Програма навчальної дисципліни для напряму підготовки 8,03050301 "Міжнародна економіка" галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" Фостолович В.А. Нп 2015-02-25 0
8267 «Інформаційні системи і технології управління організацією». Киш Л.М., Клочко О.В., Потапова Н.А. Нп 2015-02-25 0
8266 Аналіз стану лісового господарства у Вінницькій області Окрушко С.Є. Тд 2015-03-06 81
8265 Захист лісових насаджень у Вінницькій ЛНДС Окрушко С.Є. Тд 2015-03-05 126
8264 Аналіз стану лісового господарства у Вінницькій області Окрушко С.Є. С 2015-03-05 30
8263 THE CONCEPT OF AN INFORMATION ENVIRONMENT OF AN ORGANIZATION ON THE BASIS OF THE THEORIES OF CONSTRUCTIVISM AND CONNECTIVISM: SPECIFICATION OF CONCEPTS AND CONTENTS Концепция информационной среды организации на основе теорий конструктивизма и коннективи Kovalenko Olena Коваленко Олена Коваленко Елена С 2015-03-05 56
8262 Транскордонне співробітництво. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кв Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-02-25 0
8261 Транскордонне співробітництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.030503 «Міжнародна економіка Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Нп 2015-02-25 1
8260 Транснаціоналізація світової економіки. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму 8.03050301 «Міжнародна економіка» Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Нп 2015-02-25 0
8259 Транснаціоналізація світової економіки. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 8.0305030 Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-02-25 3
8258 Транснаціоналізація світової економіки. Методичні вказіки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 8.03050301 «Міжнародна ек Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-02-25 0
8257 Міжнародна інвестиційна діяльність. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.030503 «Міжнародна економіка Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Нп 2015-02-25 4
8256 «Міжнародна інвестиційна діяльність». Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» осві Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-02-25 2
8255 Міжнародна торгівля. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційн Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-02-25 3
8254 Міжнародна торгівля. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Б Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Нп 2015-02-25 2
8253 Міжнародна торгівля. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економі Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-02-25 5
8252 Методичні вказівки по розрахункам харчової галузі з дисципліни «Технологія молока та молочних продуктів» для студентів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Семко Т.В., Коляновська Л.М. Мв 2015-02-25 1
8251 Технологія переробки риби. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрям підготовки – 6. 090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Новгородська Н.В. Мв 2015-02-25 1
8250 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія». Новгородська Н. В., Соломон А. М. Мв 2015-02-25 2
8249 Механізація основних виробничих процесів переробки продукції тваринництва Програма з навчальної практики для студентів факультету «Механізація сільського господарства» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки –– 6. 050503 «Обладнання Новгородська Н.В., Новаленко Н. О. Нп 2015-02-25 0
8248 Технологія переробки риби. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6. 090201 «Водні біоресурси Новгородська Н. В., Мв 2015-02-25 0
8247 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Новгородська Н. В., Соломон А. М., Мв 2015-02-25 3
8246 Технічна мікробіологія. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.051701 – «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Блащук В.В. Мв 2015-02-25 1
8245 Технічна мікробіологія. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрям підготовки – 6.051701 – «Харчові технології та інженерія». Власенко В. В., Блащук В. В. Нп 2015-02-25 3
8244 Мікробіологія. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр за напрямом підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа». Власенко В.В., Блащук В.В. Мв 2015-02-25 0
8243 Мікробіологія. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції твар Власенко В. В., Блащук В.В. Нп 2015-02-25 0
8242 Основи техніки і тактики гри у футбол Методичні рекомендації для практичних та самостійних занять студентів всіх спеціальностей Перепелиця М.О., Медяна І.П. Мв 2015-02-25 0
8241 Методичні вказівки з навчальної дисципліни "Технологія м"ясної галузі " з організації навчального процесу для студентів вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації для підготовки фахівців напрямку 6.051701 "бакалавр" Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2015-02-25 0
8240 Основи підготовки гандболістів Методичні рекомендації для самостійного використання студентами всіх спеціальностей Совик Л.А., Віннік Ю.В., Костенко О.І. Мв 2015-02-25 0
8239 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Товарознавство» для студентів напрямів 6.100102 «Механізація сільського господарства» за фаховою програмою «Технічні засоби контролю в митних органах», 6.030509 «Облік і аудит» за фаховою прог Коляновська Л.М. Мв 2015-02-25 3
8238 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів» для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Коляновська Л.М. Мв 2015-02-25 1
8237 Методичні вказівки для виконання матеріальних розрахунків м?ясо-жирового виробництва із дисципліни «Технологія м’яса і м’ясних продук-тів»» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва напряму 8.09010201 «Технологія в Власенко В.В., Коляновська Л.М., Семко Т.В. Мв 2015-02-25 1
8236 Засоби навчання в легкій атлетиці Методичні рекомендації для практичних та самостійних занять студентів всіх спеціальностей Совик Л.А., Ковбій Н.М., Анісім П.Г. Мв 2015-02-25 0
8235 Міжнародні біржові ехнології. Прогрма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бака Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Нп 2015-02-25 0
8234 Міжнародні біржові технолгії . Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнарод Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-02-25 2
8233 «Міжнародні біржові технології». Мтодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кв Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-02-25 1
8232 Розвиток фізичних якостей Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей Совик Л.А., Віннік Ю.В. Мв 2015-02-25 0
8231 Програма навчальної дисципліни "Управління результативністю у міжнародному бізнесі" для студентів денної форми навчання 8.03050301 "Міжнародна економіка" ОКР Магістр Дюк А.А. Нп 2015-02-25 1
8230 Програма навчальної дисципліни "Управління міжнародною конкурентспроможністю" для студентів денної форми навчання 8.030350301 "Міжнародна економіка" ОКР Магістр Дюк А.А. Нп 2015-02-25 3
8229 Управління міжнародною конкурентоспроможністю. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету економічного освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» напряму підготовки 8.03050301 «Міжнародна економік Дюк А.А. Мв 2015-02-25 6
8228 Методичні вказівки для самостійної роботи до вивчення дисципліни «Фермерське рибництво» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва зі спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Марценюк Н.О. Мв 2015-02-25 0
8227 Методичні вказівки для самостійної роботи до вивчення дисципліни “Комунікації в рибогосподарських колективах” для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва зі спеціальності 8.09020102 “Аквакультура” Марценюк Н.О. Мв 2015-02-25 1
8226 Економіка використання продукції аквакультури. Робочий зошит та методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів з напрямку підготовки 8.090 20102 “Аквакультура” Марценюк Н.О. Рз 2015-02-25 0
8225 Сучасні методи досліджень у тваринництві. Методичні вказівки до практичних занять для магістрів за спеціальністю 8.09010201 - «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Мазуренко М.О., Гуцол А.В., Гуцол Н.В. Мв 2015-02-25 0
8224 Сучасні методи досліджень у тваринництві Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів за спеціальністю 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Мазуренко М. О., Гуцол А. В., Гуцол Н. В. Мв 2015-02-25 0
8223 Фінансовий менеджмент. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 7.03050801 «Фінанси і кредит» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Нп 2015-02-25 1
8222 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 7.030508 Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2015-02-25 1
8221 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки «Фінанси і кредит» Вдовенко Л.О.. Грищук Н.В. Мв 2015-02-25 1
8220 Навчальна програма нармативної навчальної дисципліни "Місцеві фінанси" ОКР "Спеціаліст", галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", спеціальність 7.03050801 "Фінанси і кредит" Мараховська Т.М., Руда О.Л., Бурлака О.М. Нп 2015-02-25 0
8219 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.03050801 «Фіна Мараховська Т.М. , Руда О.Л., Бурлака О.М. Мв 2015-02-25 2
8218 Біржовий ринок. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0901 «Агрономія» напряму підготовки 7090101 «Агрономія» Польова О.Л. Нп 2015-02-25 0
8217 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної (заочної) форм навчання напряму підготовки: 7.030509 «Облік і аудит» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Спеціаліст» Томчук О. Ф., Пльонсак О.Л. Мв 2015-02-25 5
8216 Облік в фермерських господарствах. Тимчасова програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “Облік та аудит” (форма навчання: денна та заочна) Коваль Н.І. Нп 2015-02-25 3
8215 Бухгалтерський облік в галузях народного господарства. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Новодворська В.В., Душкевич В.Г. Мв 2015-02-25 2
8214 Методичні вказівки до підготовки та написання дипломних робіт для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кре Прутська О. О., Шпикуляк О.Г., Руда О.Л., Мв 2015-02-25 3
8213 Фінансова санація і банкрутство підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціалістів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит». Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2015-02-25 2
8212 Соціальне страхування. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальність 7.03050801 «Фінанси і кредит» Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Нп 2015-02-25 3
8211 Методичні вказівки для практичних занять розроблені для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальність 7.03050801 «Фінанси і кредит» з м Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л. Мв 2015-02-25 0
8210 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спец Руда О.Л., Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2015-02-25 0
8209 Прикладні задачі моделювання економічних процесів Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.050100 “Економічна кібернетика” ОКР “Бакалавр”. Юрчук Н.П., Зелінська О.В. Мв 2015-02-25 12
8208 Програма переддипломної практики для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль Л.В., Настенко М.М., Федоришина Л.І., Подолянчук О.А. Нп 2015-02-25 17
8207 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03050201 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Ушкаленко І.М., Зелінська О.В. Пвф 2015-01-28 2
8206 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня«Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» Шпикуляк О.Г., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І.,Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г. Фабіянська В.Ю., Пвф 2015-01-28 0
8205 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за напрямом підготовки 6.030503 " Міжнародна економіка " Шпикуляк О.Г., Бурєннікова Н.В. Салькова І.Ю., Бурлака Н.І., Ковальчук С.Я., Дюк А.А., Фостолович В.А., Колесов О.С. Пвф 2015-01-28 2
8204 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» з галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010017 «Економ Шпикуляк О.Г., Бурєннікова Н.В., Бурлака Н.І., Ковальчук С.Я., Салькова І.Ю., Фостолович В.А., Дюк А.А. Пвф 2015-01-28 2
8203 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за спеціальністю 7.03050801 "Фінанси і кредит" Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Руда О.Л., Колотій С.В., Марценюк-Розарьонова О.В., Янчук В.І., Пвф 2015-01-28 0
8202 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Руда О.Л., Колотій С.В., Марценюк-Розарьонова О.В., Пвф 2015-01-28 0
8201 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит" Шпикуляк О.Г., Вдовенко Л.О., Гуцаленко Л.В., Фурман І.В., Прутська О.О., Руда О.Л., Пвф 2015-01-28 0
8200 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Шпикуляк О.Г., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Прутська О.О., Мулик Т.О., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г. Фабіянська В.Ю., Пвф 2015-01-28 0
8199 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит» Шпикуляк О.Г., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Томчук О.Ф., Подолянчук О.А., Пвф 2015-01-28 0
8198 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 8.03050201 «Економічна кібернетика» Коляденко С. В., Бурєннікова Н.В., Бурденюк І.І. Пвф 2015-01-28 2
8197 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня « Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В., Зелінська О.В. Пвф 2015-01-28 0
8196 Загальне діловодство: Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.030401 «Правознавство». Тимкова В.А., Юмачікова О.М., Марцінко Т.І. Нп 2015-01-28 5
8193 Машини для збирання зернових культур Погорілець О.М., Пришляк В.М. Нп 2015-01-28 2
8192 План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Д 2015-02-06 81
8191 Програма та методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами 4 курсу ОКР «Бакалавр» галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» . Поліщук Н.В. Ковальчук С.Я. Мв 2014-11-26 6
8190 English: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Харчові технології та інженерія». Тимощук Н.М., Марценюк Н.А. Нп 2015-01-28 7
8189 Гербологія. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт студентами агрономічного факультету (напрям підготовки 6.090101 “Агрономія”. Окрушко С.Є. Нп 2015-02-28 4
8188 Методика підвищення групової ефективності спортивних команд: навч. метод. посіб. Войтенко С.М. Нп 2015-01-28 2
8187 Менеджмент: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ОКР «спеціаліст» / Галузь знань 0304 «Право» / Спеціальність 7.03040101 «Правознавство» Герасименко Ю.В. Нп 2015-01-28 2
8186 Інвестиційний менеджмент: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ОКР «спеціаліст» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Спеціальність 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Герасименко Ю.В. Нп 2015-01-28 3
8185 Облік інвестиційної і інноваційної діяльності. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Новодворська В.В., Любар О.О. Мв 2015-01-28 4
8184 Корпоративні інформаційні системи. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт студентами денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціально Коляденко С.В., Січко Т.В. Мв 2015-01-28 2
8183 Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6. 030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Мулик Т.О. Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Мв 2015-01-28 12
8182 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямом підготовки 6.090103 ”Водні біоресурси та аквакультура". Гель А.П. Нп 2015-01-28 2
8181 Міжнародна інвестиційна діяльність. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Між Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-01-28 16
8180 Національна економіка. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна еконо Бурєннікова Н. В., Салькова І. Ю., Коломієць Т. В. Мв 2015-01-28 4
8179 Транскордонне співробітництво. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнарод Бурєннікова Н. В., Бурлака Н. І., Кошельник В. М., Коломієць Т. В. Мв 2015-01-28 4
8178 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Скоромна О.І., Власенко В.В., Семко Т.В., Новгородська Н.В., Пвф 2015-01-28 4
8177 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.09020102 «Аквакультура» Скоромна О.І., Гуцол А.В., Марценюк Н.О., Марценюк Н.О., Пвф 2015-01-28 3
8176 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Пвф 2015-01-28 5
8175 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Гуцол А.В.,Кучерявий В.П., Пвф 2015-01-28 3
8174 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І.,Гуцол А.В., Марценюк Н.О., Марценюк В.П.., Пвф 2015-01-28 1
8173 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Пвф 2015-01-28 4
8172 Харчова хімія. Лабораторний журнал. Для напряму 6.090201 "Готельно-ресторана справа" Єрмішев О.В. Балух Н.М. Мв 2015-01-28 1
8171 Основи техніки легкоатлетичних видів Методичні рекомендації для самостійних занять студентів всіх спеціальностей Совик Л.А., Дуржинська О.О. Мв 2015-01-28 1
8170 Методичні вказівки з дисципліни біохімія молочних і м'ясних продуктів для студентів денної форми навчання спеціальності 8.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Шевчук Т.В. Мв 2015-01-28 1
8169 Національна економіка. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібер Бурєннікова Н. В., Салькова І. Ю., Коломієць Т. В. Мв 2015-01-28 5
8168 Національна економіка. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної форми навчання економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» о Бурєннікова Н. В., Салькова І. Ю., Коломієць Т. В. Мв 2015-01-28 3
8167 Управлінський контроль. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Подолянчук О.А. Нп 2015-01-28 7
8166 Дослідження операцій. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт студентами денної та заочної форм навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підго Коляденко С.В., Бурденюк І.І., Мв 2015-01-28 30
8165 Навчальна програма вибіркової дисципліни (типова) "Прикладні задачі моделювання економічних процесів" для напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" економічного факультету Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Зелінська О.В. Нп 2015-01-28 6
8164 Навчальна програма вибіркової дисципліни (типова) "Прикладна економетрика" для спеціальності 8.03050201 "Економічна кібернетика" галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" економічного факультету Юрчук Н.П. Нп 2015-01-28 5
8162 Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності Калетнік Г.М., Козловський С.В., Кірєєва Е.А., Підвальна О.Г. М 2014-11-26 2
8161 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» економічного факультету з дисципліни «Менеджмент». Мазур К.В. , Підвальна О.Г. Мв 2014-11-26 8
8160 Навчальна програма дисципліни "Менеджмент" для студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" факультету менеджменту та права Мазур К.В. Нп 2014-11-26 22
8159 Операційний менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» факультету менеджменту та права . Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Мв 2014-11-26 6
8158 Навчальна програма дисципліни "Основи управління в екологічній діяльності" для студентів ОКР "Магістр" напряму підготовки 8.18010005 "Екологічна політика і право" агрономічного факультету Мазур К.В. Нп 2014-11-26 1
8156 Інженерна та комп"ютерна графіка. Методичні вказівки для виконання графічних робіт для студентів напряму підготовки: 6.051701 – Харчові технології та інженерія. Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв 2014-11-26 2
8155 Нарисна геометрія та комп"ютерна графіка.Методичні вказівки для виконання графічних робіт для студентів напряму підготовки: 6.100102 – Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва. Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв 2014-11-26 2
8154 Торгове право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» Письменна О.П. Нп 2014-11-26 1
8153 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія". Гель А.П. Нп 2014-11-26 2
8152 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямом підготовки 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" Гель А.П. Нп 2014-11-26 1
8151 Право екологічної безпеки. Методичні вказівки до семінарських занять для спеціалістів денної форми навчання спеціальності 7.03040401 «Правознавство» Оверковська Т.К. Мв 2014-11-26 2
8150 Право екологічної безпеки. Програма навчальної дисципліни підготовки спеціалістів спеціальності 7.03040401 «Правознавство» Оверковська Т.К., Письменна О.П. Нп 2014-11-26 1
8149 Право екологічної безпеки. Методичні вказівки з організації самостійної роботи спеціалістів спеціальності 7.03040401 «Правознавство». Оверковська Т.К. Мв 2014-11-26 1
8148 . Програма Навчальної дисципліни «Світова культура і мистецтво» для підготовки студентів ОРК «бакалавр» за напрямом: 6.140103 «Туризм» у ВНАУ ІІІ-ІV рівнів акредитації Піковська Т.В. Нп 2014-11-26 1
8147 Навчально-методичний посібник для вконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Проектування підприємст мясної галузі" для студентів фахового спрямування – галузь знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» ; – н Бандура В. М. .Фіалковська Л.В. Нп 2014-11-26 2
8146 Теорія різання та інструмент: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія різання та інструмент” для студентів за напрямом підготовки 6.050503 – “Машинобудування” денної форми навчання Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Ковальова І.М. Мв 2014-11-26 1
8145 Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: курс лекцій та лабораторний практикум: навчальний посібник. Ткачук О.П. Нп 2014-11-26 8
8144 Практикум для проведення лабораторних робіт із дисципліни «Лісова фітопатологія» Для студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Нп 2014-11-26 1
8143 Системний аналіз якості навколишнього середовища. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Кравчук Г.І., . Петриченко Н.М., Швець В.В., Кравчук С.А.– Нп 2014-11-26 2
8142 "Декоративне садівництво" Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 8.09010303 "Садово-паркове господарство" Черняк В.М., Прокопчук В.М., Нп 2014-11-26 1
8141 Навчальна програма дисципліни "Управління природоохороною діяльністю" для студентіа ОКР МАгістр напряму підготовки 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" факультету менеджменту та права Мазур К.В. Нп 2014-11-26 2
8140 Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання рівня підготовки «бакалавр» напрямів 6.030502«Економічна кібернетика», 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030509 «Облік і аудит» Логоша Р.В. Нп 2014-11-26 2
8139 Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання рівня підготовки «бакалавр» напрямів 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 “Міжнародна економіка”, Логоша Р.В. Мв 2014-11-26 1
8138 Програма навчальної дисципліни "Ділова іноземна мова" для слухачів магістратури факультету механізації сільського господарства Матієнко О.С., Довгань Л.І., Нп 2014-10-29 1
8137 Програма курсу «Ділова іноземна мова» для слухачів магістратури агрономічного факультету Довгань Л.І., Матієнко О.С., Нп 2014-10-29 1
8136 «Порівняльне цивільне право». Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» Письменна О.П., Оверковська Т.К. Нп 2014-11-26 1
8135 Захист прав споживачів. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» Письменна О.П. Нп 2014-11-26 1
8134 Методичні вказівки для виконання практичнихробітз дисципліни "Проектуванняміжнародних макроекономічних систем" для студентів галузі знань 0306 «Менеджменті адміністрування» форма навчання: денна Качуровський В.Є., Потапова Н.А., . КачуровськийС.В. Мв 2014-11-26 2
8133 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Металообробне обладнання” для студентів за напрямом підготовки 6.050503 – “Машинобудування” денної форми навчання Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Ковальова І.М. Мв 2014-11-26 2
8132 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Програма дисциплінидля бакалаврів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Гуцол А.В., Суховуха С.М. Нп 2014-11-26 1
8131 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва". Гуцол А.В., Суховуха С.М. Мв 2014-11-26 1
8130 . Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090 102 «ТВіППТ» Царук Л.Л., Діхтярук Н.С. Мв 2014-11-26 2
8129 Системний аналіз. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В.. Мв 2014-11-26 3
8128 “Контролінг” Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів галузі занань 0306«Менеджменті адміністрування» Форма навчання: денна Качуровський В.Є., Потапова Н.А, Волонтир Л.О., Качуровський С.В. Мв 2014-11-26 2
8127 Теорія організації: Методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту та права напряму підготовки: 6.030.601 – "Менеджмент", форма навчання денна Власенко І.В., Полеся В.М. Мв 2014-11-26 2
8126 Методичні рекомендації до виконання дипломних робітстудентів спеціальності 7.03040101 "Правознавство" Омельчук В.А., Мельничук О.Ф., Гель А.П., Опольська Н.М., Оверковська Т.К.,Письменна О.П. Мв 2014-11-26 3
8125 Методичні вказівки до організації самостійних занять підготовки студентів фізичними вправами оздоровчої спрямованості (для студентів всіх форм навчання) Олійник Н.А., Мазур Ю.М. Мв 2014-11-26 1
8124 Теорія і методика фізичного виховання Методичні вказівки для самостійної роботи студентів першого курсу Олійник Н.А. , Мазур Ю.М. Мв 2014-11-26 1
8123 Гімнастика. Методичні рекомендації до самостійних занять Совик Л.А., Медяна І.П. Мв 2014-11-26 1
8122 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (ІІ частина) для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 «ТВіППТ» з дисципліни “Генетика з біометрією ” Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Мв 2014-11-26 1
8121 Технологія виробництва продукції вівчарства. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету ТВіППТ за напрямом пілготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Овсієнко С.М. Мв 2014-11-26 2
8120 Конярство. Конспект лекцій для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (напрям підготовки 6.090102 «ТВіППТ»). Льотка Г.І. Окл 2014-11-26 5
8119 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ” Сироватко К.М. Мв 2014-11-26 2
8118 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 7.09010201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ” Царук Л.Л. Мв 2014-11-26 2
8117 Методологія досліджень аквакультури. Програма навчальної дисципліни зі спеціальності 8,09020102 "Аквакультура" Марценюк Н,О, Пекарський А,В, Нп 2014-11-26 3
8116 Профілактично-лікувальний масаж: методичні рекомендації Дуржинська О.О., Совик Л.А. Мв 2014-11-26 3
8115 Настільний теніс Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів всіх спеціальностей Совик Л.А., Перепелиця М.О. Мв 2014-11-26 1
8114 Методичні вказівки для позааудиторної самостійної підготовки студентів Олійник Н.А., Ковбій Н.М Мв 2014-11-26 1
8113 Інформаційнф системи та технології. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР бакалавр галузі знань 0306 "Менеджмент організацій і адміністрування " напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" .Підгурський О.І. Нп 2014-11-26 3
8112 Латинська мова. Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять для студентів ІІ-го курсу агрономічного факультету зі спеціальності 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Гаврилюк Н.М. Мв 2014-11-26 1
8111 Методичнівказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Управлінські рішення» для студентів денної форми навчання / Шаманська О.І. Мв 2014-11-26 2
8110 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Управлінські рішення» для студентів денної форми навчання Шаманська О.І. Мв 2014-11-26 2
8109 . Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”, ОКР “Бакалавр” заочної форми навчання, Дюк А. А. Мв 2014-11-26 35
8108 Навчальна програма нормативної дисципліни "Системи прийняття рішень" для напряму підготовки 6,030502 Економічна кібернетика галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво економічного факультету" Бурденюк І.І. , Зелінська О.В., Нп 2014-11-26 3
8107 Ринок фінансових послуг.Навчальна програма дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво " спеціальність 7.03050801 "Фінанси і кредит" економічного факультету Прутська О.О., Глазко Н.Д. Нп 2014-11-26 1
8097 Навчальна програма дисципліни (типова). Ринок фінансових послуг. для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050801 – Фінанси і кредит (за спеціалізованими магістерськими програмами) Прутська О.О., Глазко Н.Д. Нп 2014-11-26 1
8096 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Ринок фінансових послуг" для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050801 – Фінанси і кредит економічного факультету Прутська О.О., Глазко Н.Д., Скакун Л.А. Мв 2014-11-26 4
8095 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Ринок фінансових послуг" для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050801 – Фінанси і кредит (за спеціалізованими магістерськими програмами) еко Прутська О.О., Глазко Н.Д., Скакун Л.А. Мв 2014-11-26 2
8094 Технологія нетрадиційних об’єктів рибництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки, магістрів 8.090201.02 “Водні біоресурси та аквакультура” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Гуцол А.В., Зотько М.О. Нп 2014-11-26 1
8093 «Профілактика хвороб тварин» програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» «Бакалавр» Безсмертний В.М., Березовський І.В. Нп 2014-11-26 1
8092 Менеджмент персоналу: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ОКР «магістр» / Галузь знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» / Спеціальність 8.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» Герасименко Ю.В. Нп 2014-10-29 1
8091 Інвестиційний менеджмент: методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Спеціальність 7(8).03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Герасименко Ю.В. Мв 2014-10-29 2
8090 Інвестиційний менеджмент: Програма навчальної дисципліни для підготовки за ОКР «магістр» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Герасименко Ю.В. Нп 2014-10-29 1
8081 «Formation of managers-agrarians’ communicative competence. Навчальний посібник з іноземної мови (за професійним спрямуванням) для студентів напряму підготовки 6.030601 – менеджмент» Джеджула О. М., Тимкова В. А., Краєвська О. Д., Краєвський В. О., Нп 2014-10-29 5
8080 Адміністративний менеджмент. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Онищук Ю.В. Мв 2014-11-26 10
8079 Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю Джеджула О.М., Солона О.В., Будяк Р.Л. М 2014-11-26 2
8078 Обліково-контрольне забезпечення прямої державної підтримки фермерських господарств: Монографія. Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г. М 2014-10-29 12
8077 Основи педагогічної майстерності. Навчально-методичний посібник. Джеджула О.М., Гунько Н.А. Нп 2014-10-29 3
8076 Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців аграрної галузі: теорія та практика Осаульчик О.Б. М 2014-11-26 1
8075 Актуальність здійснення моніторингу технології проектування у викладанні латинської мови студентам - агробіологам Гаврилюк Н.М. С 2014-12-05 57
8074 Додаток 1, 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.10.2014 №1193 Міністерства освіти і науки України Д 2014-11-27 124
8073 Внутренний государственный финансовый контроль в бюджетной сфере Михальчишина Л.Г. С 2014-11-19 64
8072 Нормативно-правове регулювання обліку операцій з цінними паперами Михальчишина Л.Г. Тд 2014-11-19 279
8071 Облікова політика підприємств щодо операцій з управління нерухомим майном Михальчишина Л.Г. С 2014-11-19 366
8070 Правові засади регулювання операцій з довірчого управління майном Михальчишина Л.Г. С 2014-11-19 342
8069 Порядок випуску боргових цінних паперів: обліковий аспект Михальчишина Л.Г. Тд 2014-11-19 173
8067 Цінні папери як об’єкт наукового дослідження Михальчишина Л.Г. Тд 2014-11-19 180
8065 Сутність та класифікація облігацій: обліково-економічний аспект Михальчишина Л.Г. Тд 2014-11-19 121
8064 Audit of debt securities as a form of external control Михальчишина Л.Г. С 2014-11-18 215
8062 English for future mechanical engineers. Навчальний посібник для студентів спеціальності "Механізація сільського господарства." Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Ісаєва О.А. Нп 2014-10-29 10
8061 Прграма нормативної навчальної дисципліни "Латинська мова" для студентів галузі знань 0902 Рибне господарство та аквакультура напряму підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультури" Гаврилюк Н.М. Нп 2014-10-29 10
8060 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» галузі знань 1401 – Сфера обслуговування Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп 2014-09-24 5
8059 Українська мова (за професійним спрямуванням): Методичні рекомендації для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» галузі знань 1401 – Сфера обслуговування Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Мв 2014-09-24 3
8058 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.030503 – Міжнародна економіка галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп 2014-09-24 5
8057 Осетрівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки, бакалаврів напряму 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Гуцол А.В., Зотько М.О., Марцинюк Н.О. Нп 2014-10-29 4
8056 Використання препарату "МЕК-БТУ-6". Динаміка в годівлі молоняку свиней. Методичні вказівки. Гуцол А.В., Болоховський В.В., Главатчук В.А. Мв 2014-10-29 2
8055 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Методологія досліджень в аквакультурі». Спеціальність 8.09020102 “Аквакультура” ОКР “Магістр” Марценюк Н.О., Пекарський А.В. Мв 2014-10-29 5
8054 Використання білково-вітамінної добавки Вітапрот -БТУ в годівлі молодняку свиней. Методичні рекомендації. Гуцол А.В,, Болоховський В.В., Діхтярук Н.С. Мв 2014-10-29 1
8053 Ефективність згодовування пребіотичного препарату Пребіолакт різновіковому молодняку свиней. Науково-практичні рекомендації. Бойчук В.М., Кучерявий В.П. Мв 2014-10-29 3
8052 Ефективність використання пробіотичного препарату Пробіолакт у раціонах різновікового молодняку свиней. Науково-практичні рекомендації Бойчук В.М., Кучерявий В.П. Мв 2014-10-29 2
8051 Програма навчальної практики з дисципліни "Дослідження операцій" для напрямку падготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" економічного факультету Коляденко С.В., Бурденюк І.І. Нп 2014-10-29 6
8050 Навчальна програма вибіркової дисципліни (типова) "Системи підтримки прийнятя рішень в митних органах" для напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика"галузі знань 0305 "Економіка і підпиємництво" економічного факультету Бурденюк І.І., Зелінська О.В. Нп 2014-10-29 6
8049 Системний аналіз. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Коляденко С.В. Мв 2014-10-29 2
8048 Системний аналіз. Навчальна програма дисципліни (типова) для студентів спеціальності 7.03050201 "Економічна кібернетика" Січко Т.В. Нп 2014-10-29 4
8047 Програма та методичні вказівки виробничої (переддипломної) практики для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальність 7.03050801 «Фінанси Мараховська Т.М., , Янчук В.І. , Руда О. Л. Нп 2014-10-29 6
8046 Програма виробничої (переддипломної) практики для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 8.03050801 «Фінанси та кредит» магістер Прутська О.О., Вдовенко Л.О. Нп 2014-10-29 4
8045 Аналіз господарської діяльності. Програма навчальної дисципліни (типова)для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік та аудит" галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво"ОКР бакалавр Мулик Т.О., Материнська О.А. Нп 2014-10-29 55
8044 Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальність 7.030508 «Фінанси і кредит» Мараховська Т.М., Бурлака О.М., Скакун Л.А. Мв 2014-10-29 4
8043 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр» Коваль Л. В., Томчук В.В. Мв 2014-10-29 4
8042 Гідрохімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Балух Н.М., Нп 2014-10-29 3
8041 Словник-довідник з хімії . Балух Н.М., Огороднічук Г.М., Коберська В.А. С 2014-10-29 4
8040 Молоко і молочні продукти. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».- Семко Т.В., Новаленко Н.О. Нп 2014-10-29 1
8039 Волейбол: довідник фізичного виховання Совик Л.А., Дуржинська О.О., Войтенко С.М., Клибанівський Я.В., Медяна І.П., Віннік Ю.В., Анісім П.Г. Д 2014-10-29 1
8038 Технологія переробки риби. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6. 090201 «Водні біоресурси та аквакультура». Новгородська Н. В. Нп 2014-10-29 4
8037 Комунікації в рибогосподарських колективах . Програма дисципліни зі спеціальності 8.09020102 "Аквакультури" Марценюк Н.Щ., Пекарський А.В. Нп 2014-10-29 2
8036 Гирьовий спорт Методичні рекомендації з самостійної роботи для студентів «ОКР – бакалавр» всіх спеціальностей Совик Л.А, Рудницький В.Б. Мв 2014-10-29 1
8035 Теорія і методика фізичного виховання Методичні рекомендації з теоретичного розділу для студентів ВНАУ всіх спеціальностей Совик Л.А., Клибанівський Я.В. Мв 2014-10-29 1
8034 Економіка використання продукції аквакультури. Програма дисципліни для магістрів факультету технології виробництва продукції тваринництва зі спеціальності 8.09020102 Марценюк Н.О., Пекарський А.В. Нп 2014-10-29 1
8033 Фермерське рибництво. Програма дисципліни для магістрів факультету технології виробництва зі спеціальності 8.09020102 "Аквакультура" Марценюк Н.О., Гуцол А.В. Нп 2014-10-29 2
8032 Методичні вказівки з навчальної практики для студентів факультету ТВіППТ напряму підготовки 6.090120 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»" Шевчук Т. В. Мв 2014-10-29 2
8031 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів факультету механізації сільського господарства Спеціальність 7.05050312 «Машині та обладнання сільськогосподарського виробництва». Огороднічук Г.М., Балух Н.М. Мв 2014-10-29 1
8030 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання лабораторних занять для студентів факультету механізації сільського господарства Спеціальність 7.05050312 «Машині та обладнання сільськогосподарського виробництва» Огороднічук Г.М., Балух Н.М. Мв 2014-10-29 1
8029 Ефективність використання пробіотичної добавки у годівлі сільськогосподарської птиці: Монографія. / Подолян Ю. М. М 2014-10-29 2
8028 Інтегрований захист рослин. Опорний конспект лекцій. Окрушко С.Є. Окл 2014-10-29 3
8027 Екологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету менеджменту та права напряму підготовки 6.050400 – "Туризм" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" Мудрак Г.В., Тітаренко О.М. Мв 2014-10-29 2
8026 «Економіка та організація аграрного сервісу» методичні рекомендації для організації самостійної роботи під час підготовки фахівців ОКР «Магістр» спеціальності: 8.090101 „Агрономія” (денна та заочна форма навчання) Амонс С.Е., Довгань Ю.В. Мв 2014-10-29 4
8025 Історія України. Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів напряму підготовки „ОКР – бакалавр”. Левчук К.І., Богатчук С.С., Джос Ф.Х., Муханов В.М., Мв 2014-10-29 6
8024 Психологія управління. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» спеціальностей: 8.050200 – «Адміністративний менеджмент», 8.03060104 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денн Клибанівська Т.М. Нп 2014-10-29 1
8023 Психологія управління. Методичні вказівки для магістрів галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» спеціальностей: 8.050200 – «Адміністративний менеджмент», 8.03060104 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання Клибанівська Т.М. Мв 2014-10-29 1
8022 Логіка. П р о г р а м а Навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: - 6.030402 „Правознавство” Колос О.В. Нп 2014-10-29 2
8021 Філософські проблеми біології. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму підготовки: - 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Колос О.В. Нп 2014-10-29 1
8019 Програма з курсу "Філософія" для студентів 1-го курсу підготовки бакалаврів всіх спеціальностей Колос О.В. Нп 2014-10-29 1
8018 П р о г р а м а навчальної дисципліни "Філософія техніки" для підготовки магістрів: механізація сільського господарства – 8.10020201; машини та обладнання сільськогосподарського виробництва – 8.05050301 Колос О.В. Нп 2014-10-29 1
8017 Програма з філософії науки для магістрів за напрямом підготовки - 8.090 10101 агрономія Колос О.В. Нп 2014-10-29 2
8016 Економетрика. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів галузі знань 6.030502 "Економічна кібернетика", 6.030508 "Фінанси і кредит" Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельник О.В., Гапчак Т.Г. Мв 2014-10-29 4
8015 Економетрія Методичні вказівки для організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” форма навчання: денна Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельник О.В., Гапчак Т.Г. Мв 2014-10-29 3
8014 Програма навчальної практики з інформатики для підготовки бакалаврів напряму 6.030508 «Фінанси і кредит». Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г. Нп 2014-09-24 1
8013 Системний аналіз. Навчальна програма дисципліни (типова) для студентів спеціальності 7.03050201 "Економічна кібернетика" Січко Т.В. Нп 2014-09-24 2
8012 Економічний аналіз. Програма навчальної практики для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Бакалавр» . Томчук О.Ф., Глазко Н.Д., Материнська О.А. Нп 2014-09-24 11
8011 Програма навчальної практики з інформатики для підготовки бакалаврів напряму 6.090103 “Лісове і садово- паркове господарство". Левчук О.В., Дзісь В.Г. Нп 2014-09-24 4
8010 Програма навчальної практики з дисципліни “Інформатика” для студентів напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит. Клочко О.В. Нп 2014-09-24 3
8009 Програма навчальної практики з дисципліни “Інформатика” для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка». Клочко О.В. Нп 2014-09-24 4
8008 Навчальа програма вибіркової навчальної дисципліни "Системи обробки економічної інформації" для напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" економічного факультету Коляденко С.В., Юрчук Н.П. Нп 2014-09-24 2
8007 Інформаційні системи у фінансах. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рів Юрчук Н.П. Мв 2014-09-24 4
8006 Процедури одержання аудиторських доказів згідно міжнародних стандартів аудиту Подолянчук О.А. Тд 2014-10-25 227
8005 Заліково-екзаменаційна відомість ВНАУ Д 2014-10-23 108
8004 Процедури одержання аудиторських доказів Подолянчук О.А. С 2014-10-17 244
8003 Готова продукція як об’єкт обліку сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А., Захарчук І.С. С 2014-10-17 306
8001 Структурно-логічна схема спеціальність 8.09010201 ТВіППТ ОКР Магістр Факультет ТВіППТ Д 2014-10-17 111
8000 Структурно-логічна схема напрям підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Д 2014-10-17 104
7997 Структурно-логічна схема спеціальність 7.09010201 ТВіППТ ОКР Спеціаліст Деканат факультету ТВіППТ Д 2014-10-15 183
7996 Структурно-логічна схема напрям підготовки 6.090102 ТВіППТ ОКР Бакалавр Деканат факультету ТВіППТ Д 2014-10-15 71
7995 Структурно-логічна схема магістерської підготовки 8.09020102 "Аквакультура" Кафедра годівлі с.г. тварин та водних біоресурсів Д 2014-10-15 108
7994 Структурно-логічна схема напрям підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" Кафедра харчових технологій та інженерії Д 2014-10-15 99
7993 Наказ про затвердження форм документів ВНАУ Д 2014-10-15 120
7992 АТЕСТАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ Науково методичний центр Д 2014-10-10 116
7991 Навчальна картка студента МОН України Д 2014-10-07 121
7990 Залікова книжка ІІI-IV МОН України Д 2014-10-07 83
7989 Залікава книжка І-ІІ МОН України Д 2014-10-07 85
7988 Особова справа студента МОН України Д 2014-10-07 49
7987 Додаток до наказу МОН України Д 2014-10-07 80
7986 Наказ про зарахування МОН України Д 2014-10-07 88
7985 Повідомлення про зарахування МОН України Д 2014-10-07 72
7984 Протокол співбесіди МОН України Д 2014-10-07 80
7983 Вкладка МОН України Д 2014-10-07 64
7982 Титульна сторінка письмової роботи МОН України Д 2014-10-07 56
7981 Аркуш усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні МОН України Д 2014-10-07 56
7980 Відомість вступного випробування МОН України Д 2014-10-07 74
7979 Повідомлення до участі у вступних випробуваннях МОН України Д 2014-10-07 45
7978 Розписка в отриманні документів МОН України Д 2014-10-07 59
7977 Опис особової справи МОН України Д 2014-10-07 52
7976 Опис особової справи МОН України Д 2014-10-07 41
7973 Аркуш вступних випробувань МОН України Д 2014-10-06 52
7972 Розписка Приймальна комісія МОН України Д 2014-10-06 44
7971 приймальна комісія опис МОН України Д 2014-10-06 58
7970 приймальна комісія Журнал МОН України Д 2014-10-06 53
7969 приймальна комісія заява 3 МОН України Д 2014-10-06 49
7967 приймальна комісія заява 2 МОН України Д 2014-10-06 55
7966 приймальна комісія заява 1 МОН України Д 2014-10-06 69
7963 Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» спеціалізації «Контроль в митних органах» Кафедра аудиту та державного контролю Д 2014-09-24 282
7962 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки спеціалістів з галузі знань 0505 «Машинобудування» за напрямом підготовки 7.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» Кафедра машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Д 2014-09-18 247
7961 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки магістрів з галузі знань 0505 «Машинобудування» за напрямом підготовки 8.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» Кафедра машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Д 2014-09-18 217
7960 Наскрізна схема зв'язків дисциплін. Структурно-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» Кафедра машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Д 2014-09-18 319
7959 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки магістрів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 8.03050901 «Облік і аудит» Д 2014-09-16 12
7958 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки спеціалістів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» Д 2014-09-16 10
7957 Наскрізна схема зв'язків дисциплін. Структурно-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Кафедра економічної кібернетики Д 2014-09-15 41
7956 Наскрізна схема зв'язків дисципліни. Структурно-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.030502 «Інформаційні системи і технології управління в митних органах» Кафедра економічної кібернетики Д 2014-09-15 28
7955 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Д 2014-09-15 39
7943 Структурно-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Д 2014-09-13 164
7942 Наскрізна схема звязків дисциплін кафедри міжнародної економіки кафедра міжнародної економіки Д 2014-09-13 148
7938 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0306 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Д 2014-09-11 12
7937 Структуро-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Д 2014-09-11 7
7936 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 1801 «СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Д 2014-09-10 10
7935 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.140101 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» Д 2014-09-10 16
7934 ОПП бакалавр Галузь знань: 0304 «Право» Напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство» Д 2014-09-10 12
7933 Наскрізна схема зв’язків дисциплін Структурно – логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 7.03060101 Д 2014-09-10 16
7932 ОКХ бакалавр Галузь знань: 0304 «Право» Напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство» Д 2014-09-10 4
7931 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0306 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Д 2014-09-10 5
7930 ОПП спеціаліст Галузь знань: 0304 «Право» Спеціальність: 7.03040101 «Правознавство» Д 2014-09-10 3
7929 ОКХ спеціаліст Галузь знань: 0304 «Право» Спеціальність: 7.03040101 «Правознавство» Д 2014-09-10 1
7928 Наскрізна схема зв’язків дисципліни Структурно логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Д 2014-09-10 36
7927 Відповідність дисциплін кафедри Адміністративного менеджменту та державного управління ОКХ спеціаліста Д 2014-09-10 10
7925 ШАБЛОН СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА Д 2014-09-03 117
7924 ШАБЛОН СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ СХЕМИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ Д 2014-09-03 142
7923 ШАБЛОН СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ СХЕМИ БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ Д 2014-09-03 63
7922 Приклад заповнення Робочої програми дисципліни Д 2014-09-03 150
7921 Наскрізна схема звязків між дисциплінами напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" викладачі кафедри Д 2014-09-02 277
7920 Міждисциплінарні звязки дисциплін кафедри міжнародної економіки Викладачі кафедри міжнародної економіки Д 2014-08-29 178
7919 Покрокове створення НМКД Д 2014-08-29 56
7918 Шифри факультетів та кафедр Д 2014-08-28 59
7917 Статистична модель тривалості машинного доїння на стійловій доїльній установці. Кучерук В.Ю., Паламарчук Є.А., Кулаков П.І., Гнесь Т.В. С 2014-07-05 99
7916 Засіб вимірювання рівня молока для переносного доїльного апарату стійлової установки В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь С 2014-07-05 107
7915 Алгоритм мінімізації тривалості роботи конвейєрної доїльної установки. В.Ю.Кучерук, Є.А.Паламарчук, П.І.Кулаков, О.М.Возняк, Є.А.Марчук. С 2014-07-05 166
7914 Professional communication of managers-agrarians: методичні вказівки з виконання практичних завдань на заняттях з іноземної мови (за професійним спрямуванням) для студентів напряму підготовки 6.030601 – менеджмент» Краєвська О. Д. Мв 2014-06-25 2
7913 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Янчук В.І., Грищук Н.В. Мв 2014-06-25 8
7912 Казначейська система. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Янчук В.І., Грищук Н.В. Мв 2014-06-25 4
7911 Програма нормативної навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» підготовки ОКР «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» Прутська О.О., Фурман І.В. Нп 2014-06-25 4
7910 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030503 Прутська О.О., Фурман І.В. Мв 2014-06-25 4
7909 Експериментальне дослідження в'язкості рубідію і цезію в газовій фазі. Дзісь В.Г. М 2014-06-25 1
7908 Актуарні розрахунки. Методичні вказівки для проведення практичних робіт для підготовки спеціалістів напряму підготовки 7.030502 “Економічна кібернетика” Денисюк В.О. Мв 2014-06-25 6
7907 Інформатика. Методичні вказівки для проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання економічного факультету, галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного р Паламарчук Є.А., Коляденко Д.Л., Бахарєва Я.В. Мв 2014-06-25 7
7906 Казначейська система. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Янчук В.І., Марценюк-Розарьонова О.В., Грищук Н.В. Нп 2014-06-25 1
7905 Організація і методика проведення ревізії та контролю. Методичні вказівки для практичних занять розроблені для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” денно Колотій С.В., Руда О.Л. Мв 2014-06-25 7
7904 Страхування. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2014-06-25 3
7903 Страхування .Методичні вказівки до практичних занять розроблені для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2014-06-25 5
7902 Страхування сільськогосподарських ризиків. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2014-06-25 4
7901 Страхування сільськогосподарських ринків.Методичні вказівки для практичних занять розроблені для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму п Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2014-06-25 4
7900 Соціальне страхування. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2014-06-25 2
7899 Соціальне страхування. Методичні вказівки для практичних занять розроблені для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 Марценюк-Розарьонова О.В. Мв 2014-06-25 2
7898 Державні фінанси. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Марценюк-Розарьонова О.В. Нп 2014-06-25 2
7897 Державні фінанси. Методичні вказівки для практичних занять розроблені для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фін Марценюк-Розарьонова О.В Мв 2014-06-25 3
7896 Матеріалознавство Турич В.В., Руткевич В.С. Нп 2014-06-25 1
7895 Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни ”Трактори та автомобілі” студентам заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства напрямів підготовки 6.100102 ”Процеси, машини та обладнання агропромислово Гуцаленко О.В., Середа Л.П. Мв 2014-06-25 15
7894 Техніко-експлуатаційні характеристики автомобілів. ГуцаленкоО.В., П’ясецькийА.А. , Комаха В.П. Д 2014-06-25 4
7893 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090101– «Агрономія», Голюк Ю.В. Мв 2014-06-25 1
7892 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки – 6.090101 «Агрономія» Голюк Ю.В. Мв 2014-06-25 3
7891 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету напряму підготовки 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство», спеціальності – «Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції» Голюк Ю.В. Мв 2014-06-25 1
7890 Щоденник-звіт проходження виробничої переддипломної практики студентами 5 курсу акредитації ОКР магістр із спеціальності 8.05050312 – "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" Переяславський О.М., Козак Ю.М.,, Іванов М.І. Мв 2014-05-28 4
7889 Щоденник-звіт проходження виробничої переддипломної практики із спеціальності 7.05050312 – "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С., Іванов М.І. Мв 2014-05-28 2
7888 Щоденник-звіт проходження конструкторсько-технологічної (виробничої) практики із спеціальності 7.05050312 – "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" Переяславський О.М., Моторна О.О. Мв 2014-05-28 1
7887 Щоденник-звіт проходження виробничої практики студентами третього курсу напрям підготовки 6.05050 – "Машинобудування" Шаргородський С.А., Дусанюк Ж.П., Руткевич В.С. Мв 2014-05-28 4
7886 Щоденник-звітпроходження виробничої практики студентами другого курсу напрям підготовки 6.05050 – "Машинобудування" Турич В.В., Руткевич В.С., Мв 2014-05-28 1
7885 Ймовірність. Перевірка  статистичних   гіпотез Найко Д.А. Шевчук О. Ф. Д 2014-05-28 1
7882 Нарисна геометрія з основами інженерної графіки. Методичні вказівки для практичної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання. Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв 2014-01-29 3
7881 Виробнича практика (переддипломна) Методичні вказвки щодо проходження виробничої практики студентами 5-го курсу ОКР магістр для підготовки фахівців в ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації Іванов М. І., Переяславський О. М. Мв 2014-02-26 4
7880 Системи автоматизованого проектування. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту Іванов М. І., Переяславський О. М., Козак Ю. М., Моторна О. О. Мв 2014-02-26 9
7879 Теорія різання та інструменти. Конспект лекцій. Веселовська Н.Р. Кл 2014-05-28 5
7878 Надійність технологічних систем та обґрунтування інженерних рішень. Веселовська Н.Р., Худолій О.І. Нп 2014-05-28 7
7877 Робочий зошит для практичних занять з навчальної практики. Комаха В.П., Єленіч М.П., Ковальчук С. Рз 2014-05-28 1
7876 Політична економія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації галузі знань 0305 –«Економіка і підприємництво» Напрям підготовки: 6.030502 - “ Економічна кібернетика ”, 6.030503 – «М Нікітченко В.С., Левченко О.О. Нп 2014-03-26 3
7875 . Політична економія. Методичні вказівки для виконання семінарських занять та самостійної роботи студентів Нікітченко В.С., Левченко О.О. Мв 2014-03-26 4
7874 Теорія організації: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» Дишкант О.С., .Красняк О.П - Мв 2014-05-28 3
7873 Офісний менеджмент: Методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту напряму підготовки: 6.030.601 – "Менеджмент", форма навчання денна Томчук О.В., Полеся В.М. Мв 2014-05-28 8
7872 Офісний менеджмент: Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту напряму підготовки:6.030.601 – "Менеджмент", форма навчання заочна Томчук О.В., Полеся В.М Мв 2014-05-28 7
7871 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» галузі знань 1401 – Сфера обслуговування Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп 2014-05-28 1
7870 Методичні рекомендації з дисципліни “Управління інформаційними зв'язками” до виконання практичних робіт студентами спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування. Клочко О.В., Потапова Н.А. Мв 2014-05-28 2
7869 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», форма навчання заочна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2014-05-28 7
7868 Інноваційне забезпечення виробництва біопалива. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту, спеціальності 8.030601 "Менеджмент організацій та адміністрування", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", факуль Шпикуляк О.Г., Зубар І.В., Здор І.А . Мв 2014-05-28 12
7867 Методичні вказівки для написання курсових робіт з "Економічної теорії” для студентів факультету менеджменту всіх форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» Ціхановська В.М., Феняк Л.А., Хаєцька О.П. Мв 2014-05-28 2
7866 Кримінально-процесуальне право. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Головчук В.А. Мв 2014-05-28 1
7865 Митний контроль та митне оформлення. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів галузі знань 0401 «Природничі науки», 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», 0901 «Сільське господарство та лісництво», 0306 «Менеджмент і адмін Настенко М.М., Фабіянська В.Ю Мв 2014-05-28 2
7864 Облік у бюджетних установах. Методичні вказівки та завдання до виконання самостійних робіт для студентів денної і заочної форми навчання спеці-альності 6.030509 Янчук Г.В., Музичук М.М., Янчук О.В. Мв 2014-05-28 3
7863 Щоденник-звіт для проходження виробничої практики складено для студентів за сеціальністю 8.18010004 «Дорадництво»., 1801 «Специфічні категорії», ОКР «Магістр» спеціальність. Тітаренко О.М., Шаманська О.І., Кормановський С.І., Спірін А.В. Мв 2014-05-28 2
7862 Робоча програма проходження виробничої практики складено для студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки ”Магістр“ спеціальності 8.18010004 «Дорадництво" Шаманська О.І., Кормановський С.І., Спірін А.В., Твердохліб І.В. Нп 2014-05-28 1
7861 Становлення професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики в Україні Смілянець О.Г. М 2014-05-28 1
7860 Історія України. П р о г р а м а Навчальної дисципліни для підготовки студентів ОРК „бакалавр” за спеціальностями: агрономія – 6090101; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 6090102; екологія та охорона навколишнього середовища – 6040 Левчук К.І., Джос Ф.Х., Богатчук С.С., Муханов В.М. Нп 2014-05-28 4
7859 Економічний аналіз. Методичні вказівки до проходження навчальної практики студентів спеціальності 6.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Бакалавр» Томчук О.Ф., Голишевська Л.В., Томчук В.В. Мв 2014-05-28 2
7858 Компютерний аудит. Методичні вказівки до практичних занять для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». Здирко Н.Г., Лепетан І.М. Мв 2014-05-28 1
7857 Компютерний аудит. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». Здирко Н.Г., Плахтій Т.Ф. Мв 2014-05-28 1
7856 Технологія виробництва продукції свинарства. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.090102 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Бакалавр» Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Фабіянська О. Л. Мв 2014-05-28 2
7855 Словник-довідник з тваринництва для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» Бережнюк Н.А. С 2014-05-28 22
7854 Тваринництво. Навчальний посібник для лабораторно-практичних занять студентів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія», 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Бережнюк Н.А., Огороднічук Г.М., Постернак Л.І, Царук Л.Л. Нп 2014-05-28 19
7853 Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин. Гуцол А.В., Сироватко К.М., Дмитрук І.В., Суховуха С.М. Нп 2014-05-28 4
7852 Економіка рибгосподарських підприємтсв. Робочий зошит та методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва з напряму підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Марценюк Н.О. Мв 2014-05-28 1
7851 Розведення сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямом 6.090102 "ТВіППТ" Добронецька В.О., Пікула О.А., Сторожук І.В. Мв 2014-05-28 1
7850 ОКХ та ОПП переробка Д 2014-05-30 36
7849 ОКХ та ОПП МК Д 2014-05-30 34
7847 ОКХ та ОПП механізація Д 2014-05-30 34
7846 Розведення сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямом 6.090102 "ТВіППТ", Добронецька В.О., Пікула О.А., Сторожук І.В. Мв 2014-05-28 1
7845 Кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання з курсу «Проектування рибницьких підприємств». Напрям підготовки 6.090 201 «Водні біоресурси та аквакультура» ОКР «Бакалавр». Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв 2014-05-28 1
7844 Методика розв’язування задач з хімії. Довідник. Частина 2. Марчак Т.В., Румянцева Ж.О. Д 2014-05-28 1
7843 Гідрохімія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 – Водні біоресурси і аквакультура. Маслоїд А.П. Марчак Т.В. Мв 2014-05-28 2
7842 Технологія молочної галузі. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Новгородська Н. В., Новаленко Н. О., Мв 2014-05-28 13
7841 Словник-довідник зооінженерних термінів з дисципліни «Спеціалізоване м?ясне скотарство» (частина 2) для студентів факультету технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, спеціальність: 7.09010201 та 8.09010201 «ТВіППТ». Мазуренко М.О., Льотка Г.І. С 2014-05-28 1
7840 Методичні вказівки для організації самостійної роботи з курсу «Інформаційній технології в інженерних розрахунках переробної промисловості» для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельник О.В., Матвієнко О.Л. Мв 2014-05-28 3
7839 Латинська мова. Методичні рекомендації щодо підготовки до лабораторних занять для студентів ІІ-го курсу факультету технології виробництва і переробки продуктів тваринництва зі спеціальності 6.090201Водні біоресурси та аквакультура Гаврилюк Н.М. Мв 2014-05-28 4
7838 Щоденник-звіт проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 6.100101 – Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі. Куцевол М. О., Куцевол О. М., Рубаненко О. О. Мв 2014-05-28 3
7837 Дослідження діелектричних параметрів вологих капілярно- пористих матеріалів. Частина перша. Куцевол М.О., Куцевол О.М. М 2014-05-28 2
7836 Електрофізичні методи обробки сільськогосподарської продукції: Методичні вказівки із підготовки до виконання лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни “Електрофізичні методи обробки сільськогосподарської продукції і матеріалів” студентами бакал Куцевол М.О., Куцевол О.М. Мв 2014-05-28 8
7835 Інженерна графіка: Методичні вказівки з виконання графічних робіт для студентів напряму підготовки: 6.100102-Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, 6.050503-Машинобудування, 6.100101-Енергетика та електротехнічні системи в агропромисло Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв 2014-05-28 2
7834 Щоденник-звіт проходження виробничої експлуатаційно - ремонтної практики за напрямом підготовки 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" з дисциплін "Експлуатація машин та обладнання" і "Ремонт машин та обладнання" І.П. Паламарчук, Д.Г. Кондратюк, Ю.Б. Паладійчук, О.В. Холодюк, В.М. Григоришен, О.О. Труханська, П.Г. Завальнюк, Р.М. Горбатюк Мв 2014-05-28 3
7833 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія цукрового виробництва» для студентів напряму підготовки 6.051701»Харчова технологія та інженерія». Паламарчук І.П., Фіалковсьька Л.В., Берник І.М., Янович В.П. Мв 2014-05-28 1
7832 Програма навчальної дисципліни "Національна економіка " для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" Салькова І.Ю. Нп 2014-05-28 7
7831 Національна економіка. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка іпідприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної форми навчання Салькова І.Ю. Мв 2014-05-28 6
7830 Короткий курс теоретичної механіки. Сивак Р.І., Деревенько І.А. Нп 2014-05-28 1
7829 Зразок вкладки для журналу викладача щодо відпрацювань пропущених занять студентами Д 2014-05-27 12
7828 Положення про порядок підготовки навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України Пу 2014-05-22 18
7827 Наказ про затвердження Положення про порядок підготовки навчально- методичних комплексів навчальних дисциплін для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Мінагрополітики України Н 2014-05-22 10
7826 Інформатика. Методичні вказівки щодо проведення навчальної практики для студентів денної та заочної форм навчання фінансово-економічного факультету, галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки – 6.030502 «Економічна кібернетика» ос Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О Мв 2014-04-30 5
7825 Методичні рекомендації для проходження комплексної виробничої практики з фаху для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійного спрямування «М Ціхановська В.М., Головня О.М., Мазур С.А., Прилуцький А.М. Мв 2014-04-30 12
7824 Вища освіта України і Болонський процес. Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» Швець Н.А. Мв 2014-04-30 1
7823 Програма з курсу вища освіта України та Болонський процес для студентів спеціальностей 8.03040101 «Правознавство» Швець Н. А. Нп 2014-04-30 1
7822 Автоматизовані робочі місця бухгалтера. 1С:Підприємство. Частина ІІІ. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня Юрчук Н.П., Маколкіна О.В. Мв 2014-04-30 14
7821 Навчальна програма вибіркової дисципліни (типова) "Автоматизовані робочі місця бухгалтера" для напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" галузі знань 0305 Економіка і підприємництво факультету обліку та аудиту Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Маколкіна О.В. Нп 2014-04-30 5
7820 Експлуатація машин та обладнання. Методичні вказівки для виконанню лабораторних робіт з дисципліни “Експлуатація машин та обладнання”. Кондратюк Д. Г. , Холодюк О. В. , Григоришен В.М. Мв 2014-04-30 30
7819 Професійна етика. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та Бралатан В.П., Козаченко А.Ю. Мв 2014-04-30 2
7818 Техніко-експлуатаційні характеристики тракторів сільськогосподарського виробництва. Довідник. Гуцаленко О.В., Пясецький А.А. Д 2014-05-19 16
7817 Випробування автотракторних дизельних двигунів внутрішнього згоряння. Методичні вказівки. Анісімов В.Ф. ,Пясецький А.А., Д 2014-05-19 32
7816 Паливні системи автотракторних дизельних двигунів внутрішнього згоряння. Методичні вказівки. Анісімов В.Ф. ,Пясецький А.А., Д 2014-05-19 54
7815 Робоча програма з тракторів і автомобілів для підготовки студентів напряму 6.100102 "Процеси. машини та обладнання агропромислового виробництва" Анісімов В.Ф. ,Пясецький А.А.,Рябошапка В.Б. Д 2014-05-19 22
7813 Органічна хімія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701- “Харчові технології та інженерія” Марчак Т.В. Мв 2014-04-30 1
7812 Методичні вказівки до виконання і оформлення дипломних робіт студентами денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 7.09010201 «Спеціаліст». Скоромна О.І., Мазуренко М.О., Гуцол А.В, Бережнюк Н.А., Гуцол Н.В., Льотка Г.І. Мв 2014-04-30 18
7811 Аквакультура природних ресурсів Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090201 « Водні біоресурси та аквакультура “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В., Мушит С.А. Мв 2014-04-30 1
7810 Методика дослідної справи у рибництві Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090201 « Водні біоресурси та аквакультура “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В., Мушит С.А. Мв 2014-04-30 1
7802 Робітнича професія “Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці” Навчально-медодичний посібник для професійно-технічного навчання (первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації) робітничої професії оператор із штучного осіменіння тварин т Зотько М.О. Нп 2014-04-30 4
7801 Оптимізація стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств: Монографія Кравцова А. М., Даценко Г. В. М 2014-04-30 5
7800 Біоресурси гідросфери та сировинна база галузі Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 Водні біоресурси та аквакультура. Гриб Й.В.,Мушит С.О. Мв 2014-04-30 1
7799 Технологія жирів та жирозамінників. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М Мв 2014-04-30 3
7798 Звіт-щоденник з виробничої практики Напрям підготовки 6.090102– «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Скоромна О.І., Мазуренко М.О., Гуцол А.В., Польовий Л.В., Бережнюк Н.А., Гуцол Н.В., Мв 2014-04-30 5
7797 Звіт-щоденник з виробничої практики ОКР Магістр. Спеціальність 8.09010201– «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Скоромна О.І., Мазуренко М.О., Гуцол А.В., Польовий Л.В., Бережнюк Н.А., Гуцол Н.В., Мв 2014-04-30 7
7796 Звіт-щоденник з виробничої практики ОКР Спеціаліст. Спеціальність 7.09010201– «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Скоромна О.І., Мазуренко М.О., Гуцол А.В., Польовий Л.В., Бережнюк Н.А., Гуцол Н.В., Мв 2014-04-30 4
7795 Філософії науки: навчальний посібник для магістрів і аспірантів всіх спеціальностей Ратніков В.С., Колос О.В. Нп 2014-04-30 3
7794 "Етика та естетика" Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 6.090103 - "Лісове та садово-паркове господарство" Швець Н.А. Нп 2014-04-30 1
7793 "Етика та естетика" методичні рекомендації для підготовки бакалаврів спеціальності 6.090103 - "Лісове та садово-паркове господарство" Швець Н.А. Мв 2014-04-30 1
7792 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.090201- Водні біоресурси та аквакультура Богатчук С.С. Нп 2014-04-30 1
7791 Політологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.090201- Водні біоресурси та аквакультура Богатчук С.С. Мв 2014-04-30 1
7790 Звіт-щоденник проходження виробничої практики з фаху для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки ”бакалавр“ напряму підготовки "Машинобудування та металообробка" спеціальності "Технічні засоби контролю в митних органах" Шаманська О.І., Кормановський С. І., Спірін А. В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М., Рудницький Б.О. Мв 2014-04-30 1
7789 Програма виробничої практики для студентів ІІІ курсу спеціальності «Охорона праці у митній службі» Вінницького національного аграрного університету Шаманська О.І., Кормановський С. І., Спірін А. В., Твердохліб І.В. Нп 2014-04-30 2
7788 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з професійно – орієнтованої дисципліни « Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» Частина 4: Обладнання для подрібнення, перемішування та дозування для студентів напрямку підготовки 6.051701 – х Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014-04-30 1
7787 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування технологічних процесів та підприємств з переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» тематичний модуль IІ: «Санітарно-технічні розрахунки» для студентів факультету «М Бандура В.М., Коляновська Л.М. Мв 2014-04-30 2
7786 "Процеси та обладнання для екстрагування у переробних і харчових виробництвах" Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" для студентів денної та заочної форми навчання Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2014-04-30 1
7785 "Гідродинамічні процеси та обладнання переробних і харчових виробництв" Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" для студентів та заочної форми навчання" Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2014-04-30 4
7784 Навчально-методичний презентаційний матеріал на тему «Гідродинамічні процеси та обладнання переробних і харчових виробництв» для студентів бакалаврату зі спеціальності 6.050503 «Обладнання переробних та харчових виробництв» та напрямку підготовки «Процеси, Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2014-04-30 2
7783 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Процеси та апарати переробних і харчових виробництв" за тематикою "Процеси та обладнання для подріблення у переробних і харчових виробництвах" для студентів денної та заочної форми виробництва Паламарчук І.П., Янович В.П. Мв 2014-04-30 2
7782 Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Монтаж, діагностування обладнання переробних і харчових виробництв" Частина 2 для студентів денної та заочної форми навчання Горбатюк Р.М., Янович В.П. Мв 2014-04-30 1
7781 Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни "Монтаж, діагностування обладнання переробних і харчових виробництв" Частина 1 для студентів денної та заочної форми навчання Горбатюк Р.М., Янович В.П. Мв 2014-04-30 1
7780 Пристрої автоматики систем керування // Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Матвійчук В.А., Головатюк М.О., Нп 2014-04-30 2
7779 Основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування // Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Матвійчук В.А., Головатюк М.О., Нп 2014-04-30 1
7778 Основи проектування енергетичних об’єктів АПК // Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Головатюк М.О., Рубаненко О.О. Нп 2014-04-30 3
7777 Монтаж енергообладнання і систем керування // Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Матвійчук В.А., Головатюк М.О., Нп 2014-04-30 1
7776 Електричні мережі // Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Головатюк М.О., Матвійчук В. А. Нп 2014-04-30 1
7775 Діагностування електрообладнання // Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Головатюк М. О. , Рубаненко О. О. Нп 2014-04-30 2
7774 Апарати керування і захисту // Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Матвійчук В.А., Головатюк М.О., Нп 2014-04-30 1
7773 Методичні рекомендації до дипломного та курсового проектування для підготовки студентів за спеціальністю 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Матвійчук В.А., Головатюк М.О., Рубаненко О.О. Мв 2014-04-30 5
7772 Засоби автоматизації в електротехнологіях // Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Рубаненко О.О., Головатюк М.О. Нп 2014-04-30 2
7771 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт професійно – орієнтованої дисципліни «Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» (Частина 3: Обладнання для розділення неоднорідних систем) для студентів напрямку підготовки 6.051701 – харчові тех Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014-04-30 1
7770 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» (Частина 2: Обладнання ліній забою великої рогатої худоби, свиней та птиці) для студентів напрямку підготовки 6.051701 – харчові технології Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014-04-30 1
7769 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з професійно – орієнтованої дисципліни «Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» (Частина 1: Механічні передачі та транспортуючі пристрої в м’ясній та молочній промисловості) для студентів напря Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014-04-30 1
7768 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з професійно – орієнтованої дисципліни «Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» (Частина 5: Обладнання для термічної обробки м’ясної та молочної продукції) для студентів напрямку підготовки 6.0 Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014-04-30 1
7767 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з професійно – орієнтованої дисципліни «Технологічне обладнання м’ясної та молочної галузі» (Частина 6: Обладнання для сушіння, екстрагування, випарювання в м’ясній та молочній промисловості) для студентів Пазюк В.М., Пазюк О.Д. Мв 2014-04-30 1
7766 Основи наукових досліджень Навчально-методичний комплекс Для студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.030.601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Тодосійчук В.Л., Бурлака О.М. Мв 2014-04-30 20
7765 Лабораторний практикум з автоматизації виробничих процесів Ярошенко Л.В. Нп 2014-04-30 25
7764 Український словник морфологічних термінів. Паладійчук О.Р. С 2014-02-26 17
7763 Програма навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг" Галузь знань 0306 Менеджмент та адміністрування напрям підготовки 030601 Менеджмент, спеціальність 8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Фіщук Н.Ю,, Фіщук Б.П. Нп 2014-04-30 6
7762 Менеджмент і маркетинг. Методичні вказівки для практичних занять та організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 8.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарських виробництв», 8.05050313 «Обладнання переробни Пчелянська Г.О., Недбалюк О.О. Мв 2014-04-30 8
7761 Управління коменрційною діяльністю. Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання факультету менеджменту напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.03060104 «Менеджмент зовніш Пчелянська Г.О., Недбалюк О.О. Мв 2014-04-30 1
7760 Публічне адміністрування. Методичні вказівки до виконання практичних завдань студентами денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Спеціальність 7.03060101 «Менеджмент організацій і Березюк С.В., Кірєєва Е.А., Колесник Т.В. Мв 2014-04-30 1
7759 Публічне адміністрування. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань студентами денної форми навчання. Освітньо–кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і Березюк С.В., Кірєєва Е.А., Колесник Т.В. Мв 2014-04-30 2
7758 Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з курсу «Основи управлінського консультування» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовк Самборська О.Ю. Мв 2014-04-30 3
7757 . Методичні рекомендації для самостійної роботи студента з курсу “Управлінські рішення” заочної форми навчання ОКР «Бакалавр».галузі знань 6.030 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 6.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та Самборська О.Ю. Мв 2014-04-30 1
7756 Методичні рекомендації для практичних занять з курсу «Основи управлінського консультування» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 Самборська О.Ю. Мв 2014-04-30 1
7755 Адміністративний менеджмент. Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з галузі знань 0306 «Менеджмент» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Пронько Л.М. Нп 2014-04-30 9
7754 Адміністративнйи менеджмент. Методичні вказівки по виконанню самостійної роботи студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з напряму підготовки з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» в аграрних вищих нав Пронько Л.М., Онищук Ю.В. Мв 2014-04-30 3
7753 Механіка. Лабораторний практикум.Частина 1, розділ 1 Дзісь В.Г., Ніколайчук В.Я. Нп 2014-03-26 8
7752 Аграрне право України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К. Мв 2014-04-30 1
7751 Екологічне право України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К. Мв 2014-04-30 1
7750 Основи рибоохорони та рибогосподарського законодавства. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Оверковська Т.К., Письменна О.П. Нп 2014-04-30 1
7749 Аграрне, земельне та екологічне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К., Гель А.П. Нп 2014-04-30 1
7748 Кримінально-виконавче право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.030401 ”Правознавство”. Гель А.П. Мв 2014-04-30 3
7747 Логістика. Методичні вказівки для організації та проведення самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" форма навчання: денна. Потапова Н.А., Качуровський В.С., Качуровський С.В. Мв 2014-04-30 1
7746 Інформаційно-комунікаційні технології в юридичній практиці. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки фахівців ОКР "Бакалвр" галузі знань 0304 "Право" напряму підготовки "Правознавство" Підгурський О.І. Мв 2014-04-30 3
7745 «Логістика». Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування». Потапова Н.А., Качуровський В.С., Качуровський С.В. Мв 2014-04-30 1
7743 Програма виробничої практики з фахових дисциплін Мулик. Т.О., Томчук О.Ф., Материнська О.А. та Пльонсак О.Л., Настенко М.М., Лепетан І.М., Плахтій Т.Ф., Здирко Н.Г. Д 2014-05-07 80
7742 .: Аналіз господарської діяльності. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної (заочної) форми навчання. Мулик Т. О., Пльонсак О. Л., Коваль Н. І., Материнська О. А Мв 2012-10-31 21
7741 Митна статистика. Термінологічний словник для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету ОКР бакалаврів, галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030.502 «Економічна кібернетика», фахового спрямування «Ін Кравцова А.М. С 2014-04-30 5
7740 Програма виробничої практики для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Руда О.Л. Нп 2014-04-30 2
7739 Експертні системи. Програма навчальної практики для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Коляденко С.В., Бурденюк І.І. Нп 2014-04-30 2
7738 Системи прийняття рішень. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.050100 “Економічна кібернетика” ОКР “Бакалавр”. Бурдейна Л.І., Зелінська О.В. Мв 2014-04-30 5
7737 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни „Експертні системи” для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Бурденюк І.І. Мв 2014-04-30 2
7736 Оптимізаційні методи і моделі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Ушкаленко І. М., Петровська А. В Мв 2014-04-30 15
7735 Конспект лекцій. В ищ а математика. Частина 2 . Новицька Л.І., Левчук О.В. Кл 2014-04-30 8
7734 Конспект лекцій. Вища математика. Для студентів ВНАУ Дубчак В.М.- Кл 2014-04-30 5
7733 Професійна етика. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентам галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та з Бралатан В.П., Козаченко А.Ю. Мв 2014-04-30 2
7732 Сучасні тенденції, новації та перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб’єктів господарювання: теорія, методика, практика (колективна монографія) Правдюк Н.Л. та авторський колектив кафедри М 2014-04-30 3
7731 Нова кормова добавка мікробіологічного походження в годівлі відлученого молодняку свиней Кучерявий В.П. М 2014-04-30 5
7730 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів із вивчення дисципліни «Агрохімія» розроблено на основі типової програми і розраховані для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовищ Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2014-04-30 4
7729 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів із вивчення дисципліни «Агрохімія», Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2014-04-30 2
7728 Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни «Агрохімія» розроблений на основі програми вивчення даної дисципліни та призначено для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середо Барвінченко В.І., Дідур І.М., Пелех Л.В. Рз 2014-04-30 4
7727 Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни «Агрохімія» розроблений на основі програми вивчення даної дисципліни та призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.090101 – «Агрономія». Барвінченко В.І., Дідур І.М., Пелех Л.В. Рз 2014-04-30 1
7726 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з курсу «Агрохімія» студентами напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", , Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2014-04-30 1
7725 . Методичні вказівки для проведення навчальної практики з курсу «Агрохімія» студентами напряму підготовки 6.090101 «Агрономія», Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2014-04-30 2
7724 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу "Агрохімія" студентами спеціальності 6.040106 – "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Барвінченко В.І., Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2014-04-30 2
7723 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія" студентами напряму підготовки 6.090101 – "Агрономія". Барвінченко В.І., Дідур І.М., Пелех Л.В. Мв 2014-04-30 1
7722 Газони. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» ОКР «Бакалавр». Чоловський Ю.М., Мамалига В.С., Підпалий І.Ф., ., Липовий В.Г., Мв 2014-04-30 1
7721 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи для студентів спеціальності 6.090102 «ТВіППТ» ОКР «Бакалавр». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г. Мв 2014-04-30 1
7720 Газони. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Чоловський Ю.М., Мамалига В.С., Підпалий І.Ф., Забарний О.С., Липовий В.Г., Матусяк М.В. Нп 2014-04-30 1
7719 Методичні вказівки для самостійної роботи при розробці курсового проекту з лісового розсадника та лісових культур (для студентів напрямку 6.090130 спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство»). Юрків З.М., Василевський О.Г. Мв 2014-04-30 2
7718 Урбоекологія та фітомеліорація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання 4-го курсу напряму підготовки 6.090103 "Лісове та садово-паркове господарство" за освітньо- кваліфікаційним рівнем "Бакалавр", галузь знань 09 Мудрак Г.В. Мв 2014-04-30 1
7717 Радіобіологія та радіоекологія. Робочий зошит для аудиторних та самостійних занять з напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Кушнір С.Л. Рз 2014-04-30 4
7716 Радіобіологічний та радіоекологічний термінологічний словник. Для студентів агрономічного факультету з напряму 6.090101 – «Агрономія», 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Кушнір С.Л. С 2014-04-30 1
7715 Екологія людини: Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання із спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Кушнір С.Л. Мв 2014-04-30 11
7714 Методичні рекомендації до вивчення складної теми Для студентів агрономічного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» для самостійної роботи з навчальної Кушнір С.Л. Мв 2014-04-30 1
7713 Екотрофологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних навчальних закладах II-IVрівнів акредитації з напряму 0708 «Екологія» (спеціальність 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористув Мудрак Г.В., Кушнір С.Л. Нп 2014-04-30 2
7712 Методичні рекомендації Для студентів агрономічного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екологія люди Кушнір С.Л. Мв 2014-04-30 1
7711 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю: 7.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв» Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2014-01-29 1
7710 ПРОГРАМА вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодшого спеціаліста» за напрямом підготовки 6.050503 - «Машинобудування» фахове спрямування «Обладнання переро Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2014-01-29 1
7709 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю: 8.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв» Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2014-04-29 3
7708 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5-го курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 0708 «Екологія,» спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Колісник О.М. Мв 2011-02-23 4
7706 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами ІІІ курсу денної форми навчання спеціальності 6.09010101 “Агрономія” Колісник О.М. Мв 2011-02-23 4
7705 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “Інформаційні технології та комп’ютеризація агротехнологій” для студентів спеціальності 6.090101 “Агрономія” Колісник О.М. Мв 2011-02-23 4
7704 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами 5-го курсу спеціальності 6.090101 “Агрономія” з курсу “Інформаційні технології та комп’ютеризація агротехнологій”. І модуль Колісник О.М. Мв 2011-02-23 5
7703 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “ Компютерні технології в агрономії ” для студентів спеціальності 7.130102 “Агрономія” Колісник О.М. Мв 2011-02-23 3
7702 Методичні вказівки для самостійної роботи студентами 4-го курсу заочної форми навчання спеціальності 6. 130100 “Агрономія” з курсу “Комп’ютерні технології в агрономії” Частина 1. Знайомство з комп’ютерною технікою. Колісник О.М. Мв 2011-02-23 5
7700 Фінансовий аналіз. Навчальна програма дисципліни (типова) для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Томчук О.Ф. Скакун Л.А. Нп 2014-01-29 3
7699 Розвиток агропродовольчого ринку України в умовах глобалізації. Ціхановська В.М. М 2014-03-26 3
7698 Економічна кібернетика. Опорний конспект лекцій Поліщук Н.В., Коляденко С.В. Окл 2014-04-22 260
7694 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для спеціальності 7.10010203, 8.10010203 факультету Механізація сільського гоподарства Цицюра Я. Г. Нп 2014-03-26 2
7693 Техноекологія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання із напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ОКР «Бакалавр». Разанов С.Ф., Тітаренко О.М. Мв 2014-03-26 11
7692 Екотехнологія сільськогосподарського виробництва. методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни (для студентів агрономічного факультету спеціальності 8.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища” (денної форми навчання) Ч Разанов С.Ф., Дергун Н.М. Мв 2014-03-26 12
7691 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Економічні аспекти підприємницької діяльності» для студентів денної форми навчання Напрям підготовки 1801 «Специфічні категорії», ОКР «Магістр» спеціальність 8.18010004 «Дорадництво»Інсти Шаманська О.І. Мв 2014-03-26 2
7690 Машинне доїння корів та первинна обробка молока. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини механізми виробничих процесів у тваринництві» для студентів спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції твар Журенко Ю.І., Яропуд В.М., Мв 2014-03-26 8
7689 Технологічний розрахунок молочно-товарної ферми. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Машини та обладнання для тваринництва" для студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.100102 - "Процеси машини Грицун А.В., Яропуд В.М., Бабин І.А.. Мв 2014-03-26 1
7688 Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Дослідження операцій» студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня Бурденюк І.І., Мусієнко О.Л. Мв 2014-03-26 3
7687 Навчальна програма з дисципліни "Грунтознавство з основами землеробства" для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 - Лісове і садово-паркове господарство Барвінченко В.І., Цицюра Я.Г., Броннікова Л.Ф. Нп 2014-03-26 5
7686 Навчальна програма з дисципліни "Грунтознавство " для бакалаврів напряму підготовки 0401 Екологія, спеціальності 6.040106 - Екологія і охорона навколишнього середовища Барвінченко В.І., Цицюра Я.Г., Броннікова Л.Ф. Нп 2014-03-26 31
7685 Методичні рекомендації до підготовки, виконання та захисту дипломного проекту ОКР «Бакалавр» Барвінченко В.І., Броннікова Л.Ф., Дідур І.М., Заболотний Г.М., Мазур В.А., Пелех Л.В., Цицюра Я.Г. Мв 2014-03-26 24
7684 Збірник тестів для проведення аудиторного тестування та тестового контролю залишкових знань з дисциплін ”Екологічні проблеми землеробства”, ”Екологічне землеробство” для ОКР 6.040106 ”Бакалавр”, 7.09010101 ”Спеціаліст”, 8.09010101 ”Магістр” Цицюра Я.Г. Мв 2014-03-26 3
7683 Збірник тестів для проведення аудиторного тестування та тестового контролю залишкових знань з дисципліни ”Технології виробництва продукції рослинництва” для ОКР 7 (8).10010203 “Спеціаліст”, ”Магістр” Цицюра Я.Г. Мв 2014-03-26 2
7682 Збірник тестів для проведення аудиторного тестування та тестового контролю залишкових знань з дисциплін ”Сівозміни в сучасному землеробстві” для ОКР 8.09010101 ”Магістр” Цицюра Я.Г. Мв 2014-03-26 1
7681 Збірник тестів для проведення аудиторного тестування та тестового контролю залишкових знань з дисциплін ”Адаптивні системи землеробства”, ”Біологічні основи землеробства” для ОКР 8.09010101 ”Магістр” Цицюра Я.Г. Мв 2014-03-26 2
7680 Екологічні проблеми землеробства. Програма з дисцмпліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання спціальностей 7.09010101, 8.09010101 "Агрономія" Цицюра Я.Г. Нп 2014-03-26 1
7679 Адаптивні системи землеробства. Програма з дисципліни для магістрів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання спеціальності "8.09010101 Агрономія" Барвінченко В.І., Цицюра Я.Г. Нп 2014-03-26 3
7678 Екологічна генетика. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (ОКР «Бакалавр») Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв 2014-03-26 1
7677 Основи філософії техніки: навчальний посібник для бакалаврів технічних спеціальностей. Ратніков В.С., Колос О.В. Нп 2014-03-26 2
7676 Навчальна програма дисципліни з фізичного виховання спеціальної медичної групи Войтенко С.М., Совик Л.А Нп 2014-03-26 1
7675 Самостійні заняття фізичними вправами. Методичні рекомендації з проведення оздоровчо-тренувальних занять для студентів «ОКР – бакалавр» всіх спеціальностей. Совик Л.А., Перепелиця М.О., Мазур Ю.М. Мв 2014-03-26 10
7674 Методика та організація проведення змагань для студентів аграрного університету. Совик Л.А., Дуржинська О.О., Анісім П.Г., Медянна І.П., Перепелиця М.О. Нп 2014-03-26 8
7673 Облік та аудит розрахунків по страхуванню у сільськогосподарських підприємства. Коваль Л.В. М 2014-03-26 3
7672 Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств. Правдюк Н.Л., Корпанюк Т.М. М 2014-03-26 3
7671 Методичні вказівки до виконання та оформлення розділу «Організації митного контролю продукції тваринництва» дипломних робіт студентів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «Бакалавр» за спрямуванням «Ор Скоромна О.І., Чудак Р.А., Бережнюк Н.А., Подолян Ю.М., Балух Н.М. Мв 2014-03-26 2
7670 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних робіт спеціальності 8.09010201 – Технології виробництва і переробки продукції тваринництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Скоромна О. І., Мазуренко М. О., Гуцол А. В., Бережнюк Н. А., Гуцол Н. В., Мв 2014-03-26 8
7669 Технологія виробництва кормів і кормових добавок. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010201 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв 2014-03-26 1
7668 Методичні вказівки з дисципліни “Політекономія” до виконання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання навчально - наукового інституту аграрної економіки, галузь знань : 0305 – «Економіка і підприємництво», напрям підготовки: 6.030502 Нікітченко В.С., ас. Левченко О.О. Мв 2014-03-26 11
7667 «Автоматизація технологічних процесів» Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів за спеціальністю 6.100101 "Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" Матвійчук В.А., Рубаненко О.О. Нп 2014-03-26 2
7666 Електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва // Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом підготовки 6.130100 “Агрономія” Матвійчук В.А., Рубаненко О.О. Нп 2014-03-26 15
7665 English-Ukrainian Environmental Acronyms, Abbreviationa and Glossary of Terms. Тимощук Н.М., Довгань Л.І. С 2014-03-26 10
7664 Програма курсу підготовки аспірантів і здобувачів до кандидатського іспиту з іноземної мови. Тимкова В.А., Довгань Л. І., Осаульчик О.Б., Гарник А.А. Пвф 2014-03-26 6
7663 Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови. Тимкова В.А., Довгань Л.І., Осаульчик О.Б., Гарник А.А. Пвф 2014-03-26 3
7662 English for Ecologists: Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання спеціальності «Екологія» Довгань Л.І., Тимощук Н.М., Волошина О.В. Нп 2014-03-26 8
7661 Облікова політика. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання Дем’яненко М.Я., Коваль Л.В. Мв 2014-03-26 2
7660 Навчальна дисципліна "Конкурентоспроможність технологій і машин" є складовою підготовки спеціалістів факультету механізації сільського господарства із спеціальності 7.05050313 – "Обладнання переробних і харчових виробництв". Середа Л.П., Холодюк О.В., Нп 2014-03-26 4
7659 Навчальна дисципліна "Конкурентоспроможність технологій і машин" є складовою підготовки спеціалістів факультету механізації сільського господарства із спеціальності 7.05050312 – "Машини та обладнання сільськогоспо-дарського виробництва". Середа Л.П., Холодюк О.В. Нп 2014-03-26 2
7658 Інформаційні системи і технології управління організацією. Киш Л.М., Клочко О.В., Потапова Н.А. Нп 2014-03-26 1
7657 . Безпека життєдіяльності. Словник-довідник. Для студентів ОКР «Бакалавр» напрямів підготовки «Харчові технології та інженерія», «Машинобудування», «Агрономія». Шаманська О.І., Кормановський С.І., Спірін А. В., Рудницький Б.О. С 2014-03-26 1
7656 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація і техніка зовнішньоекономічних операцій» для студентів денної форми навчання Напрям підготовки 1801 «Специфічні категорії», ОКР «Магістр» спеціальність 8.18010004 «Дорадництво Шаманська О.І. Мв 2014-03-26 1
7655 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Паблік рілейшинз» для студентів денної форми навчання Напрям підготовки 1801 «Специфічні категорії», ОКР «Магістр» спеціальність 8.18010004 «Дорадництво»Інститут післядипломної освіти та Шаманська О.І. Мв 2014-03-26 1
7654 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація навчання в дорадництві» для студентів денної форми навчання Напрям підготовки 1801 «Специфічні категорії», ОКР «Магістр» спеціальність 8.18010004 «Дорадництво»Інститут післяди Шаманська О.і. Мв 2014-03-26 1
7653 Організація інформаційно-консультаційної діяльності. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів ОКР «Магістр дорадник» напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010004 «Дорадництво» денної форми навчання. Кормановський С.І., Шаманська О.І., Спірін А. В. Мв 2014-03-26 1
7652 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів денної форми навчання, факультету менеджменту, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6. Фурман І.В., Мв 2014-03-26 2
7651 Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з нормативної дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підпр Прутська О.О., Фурман І.В. Мв 2014-03-26 2
7650 Фінансова безпека. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансова безпека» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напря Мараховська Т.М., Колотій С.В., Марченко С.К. Мв 2014-03-26 1
7649 Фінансова безпека. Навчальна програма (типова). Вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР Бакалавр, галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030502 Економічна кібернетика Мараховська Т.М., Колотій С.В., Марченко С.К. Нп 2014-03-26 1
7648 Податкова система. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Податкова система» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напр Мараховська Т.М., Колотій С.В. Мв 2014-03-26 5
7647 Вступ до фаху. Навчальна програма вибіркової навчальної дисципліни галузі знань 0305 "Економіеа та підприємництво" напряму підготовки 6.030508 "фінанси та кредит" фіннансово-економічного факультету Мараховська Т.М., Руда О.Л. Нп 2014-03-26 3
7646 Місцеві фінанси. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму п Мараховська Т.М.., Руда О.Л. Мв 2014-03-26 1
7645 Вступ до фаху. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підг Мараховська Т.М.., Руда О.Л. Мв 2014-03-26 3
7644 Банківська система. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінан Руда О.Л. Мв 2014-03-26 2
7643 Економіка підпримства. Методичні вказівки для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Мв 2014-03-26 164
7642 WEB-програмування. Програма виробничої практики для студентів галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки – 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О., Підлубний В.Ф Нп 2014-02-26 4
7630 Програма вступного випробування з хімії Гунько І.В., Шаманська О.І., Басько С.Ю., Волохова Я.М., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 1
7629 Програма вступного випробування з французької мови. Гунько І.В., Шаманська О.І., Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 1
7628 Програма вступного випробування з фізики. Гунько І.В., Шаманська О.І., Сорокаліта І.М., Юрченко Т.М, Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 1
7627 Програма вступного випробування з української мови та літератури. Гунько І.В., Шаманська О.І., Токар О.В., Крамар В.М., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 1
7626 Програма вступного випробування з російської мови. Гунько І.В., Шаманська О.І., Токар О.В., Крамар В.М., Марцінко Т.І., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 1
7625 Програма вступного випробування з німецької мови. Гунько І.В., Шаманська О.І., Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 2
7624 Програма вступного випробування з математики. Гунько І.В., Шаманська О.І., Клочко В.І., Новіцька Л.І., Сипіна Т.М., Чериба О.В., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 1
7623 Програма вступного випробування з історії України. Гунько І.В., Шаманська О.І., Костюк В.М., Губаль Р.В., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 1
7622 Програма вступного випробування з іспанської мови. Гунько І.В., Шаманська О.І., Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 1
7621 Програма вступного випробування з географії. Гунько І.В., Шаманська О.І., Ревацька Л.В., Вовк А.В., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 1
7620 Програма вступного випробування з біології. Гунько І.В., Шаманська О.І., Мазур С.Ю., Москальчук Н.І., Бабенко А.М., Стецюк Л.І., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 1
7619 Програма вступного випробування з англійської мови Гунько І.В., Шаманська О.І., Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014-01-29 1
7618 Внутрішньогосподарський контроль в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств. Коцупатрий М.М., Марчук У.О. М 2014-02-26 3
7617 «Теорія державного регулювання природовикористання та природоохоронної діяльності». Методичні рекомендації для практичних занять студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 1801 Бурлака Н.І., Чорнопищук Т.І., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Мв 2014-02-26 0
7616 Стратегічне управління. Програма навчальної дисципліни галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійне спрямування «Менеджмент організацій і аміністрування», освітньо - кваліфікаційний рівень – бак Фищуком Б.П. Нп 2014-02-26 3
7615 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Стратегічне управління ” для студентів факультету менеджменту галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” напряму 6.030301 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент органі Фищук Б.П., Фіщук Н.Ю. Мв 2014-02-26 4
7614 Хімія (неорганічна, аналітична, органічна та фізколоїдна). Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Бережнюк Н.А., Коберська В.А. Нп 2014-02-26 6
7613 програма навчальної дисципліни "Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю" для студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 "Харчові технології та інженерія" Власенко В.В., Фіалковська Л. В. Нп 2014-02-26 3
7612 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчова технологія та інженерія» Власенко В.В., Фіалковська Л. В. Мв 2014-02-26 3
7611 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю» для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчова технологія та інженерія». Галузь знань 0517 «Харчова промисловість та пе : Власенко В.В., Фіалковська Л.В Мв 2014-02-26 3
7610 Технологія виробництва продуктів тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців з спеціальності: 7.091 902 "Механізація сільського господарства" спеціалізації « Механізація тваринництва» Панько В.В., Огороднічук Г.М. Нп 2014-02-26 2
7609 Аквакультура природних водойм. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання за напрямом підготовки « Водні біоресурси» 6.090201 “ факультету Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В., Мушит С.О. Мв 2014-02-26 6
7608 Технологія виробництва кормів і кормових добавок. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв 2014-02-26 2
7607 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 8.03050201 «Економічна кібернетика» Коляденко С. В.; Поліщук Н.В., Бурденюк І. І.; Потапова Н.А. Пвф 2014-01-29 3
7606 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03050201 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В.; Бурденюк І.І. Зелінська О.В. Пвф 2014-01-29 2
7605 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня « Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В.; д.е.н., Поліщук Н.В.; Бондаренко О.В. Пвф 2014-01-29 2
7604 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010201 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв 2014-02-26 4
7603 Економіко-математичне моделювання в митній справі. Навчальна програма дисципліни (типова) для підготовки фахівців галузі знань 0305 "Економіка і підприємнитво" напряму підготовки 6.030 502 Економічна кібернетика Коляденко С.В., Рузакова О.В. Нп 2014-02-26 3
7602 Інформатика. Програма навчальної практики для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Паламарчук Є.А., Зелінська О.В. Нп 2014-02-26 3
7601 Навчальна програма дисципліни "Інформаційний бізнес" для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» фінансово-економічний факультет Коляденко С.В., Рузакова О.В. Нп 2014-02-26 2
7600 Програма з вибіркової навчальної дисципліни «Інформаційні системи у фінансах» для студентів спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» напряму підготовки 7.050102 «Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» фінансово-еко Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Нп 2014-02-26 7
7599 Програма навчальної дисципліни "Управління інформаційними ресурсами" для студентів галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрям підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В. Нп 2014-02-26 6
7598 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприєм Мараховська Т.М., Марченко С.К. Мв 2014-02-26 1
7597 Аграрне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К., Гель А.П. Нп 2014-02-26 1
7596 Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Дослідження операцій» студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня « Бурденюк І.І., Мусієнко О.Л. Мв 2014-02-26 3
7595 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінанси» для студентів денної форми навчання факультету обліку і аудиту, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і Прутська О.О., Марченко С.К. Мв 2014-02-26 2
7594 Сільськогосподарські машини. Машини для заготівлі кормів, збирання зернових культур та коренебульбоплодів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.050503 ”Обладнання Пришляк В.М., Ковальчук О.В., Яропуд В.М.. Мв 2014-02-26 19
7593 Сільськогосподарські машини. Машини для обробітку ґрунту, посіву, догляду за рослинами. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.050503 ”Обладнання переробних та харчо Пришляк В.М., Ковальчук О.В., Яропуд В.М.. Мв 2014-02-26 24
7592 Програма навчальної дисципліни "Лісова інженерна гідрологія" для студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» факультету Агрономічного Підпалий І.Ф., Василевський О.Г., Матусяк М.В. Нп 2014-02-26 1
7591 Тропічні та субтропічні рослини. Підпалий І.Ф., Липовий В.Г.,Чоловський Ю.М., Матусяк М.В. Нп 2014-02-26 2
7590 Наскрізна програма навчальних і виробничих практик та методичні вказівки з їх проведення для студентів ОКР «бакалавр» спеціальності 6.090103 «Лісове і садово – паркове господарство» Василевський О.Г., Юрків З.М., Новицький М.О., Матусяк М.В. Нп 2014-02-26 1
7589 Програма державного комплексного кваліфікаційного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» Підпалий І.Ф., Василевський О.Г., Юрків З.М., Матусяк М.В., Нп 2014-02-26 1
7588 Конкурентоспроможність технологій і машин. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.10010203 - "Механізація сільського господарства" (галузі знань - 1001 "Техніка та енергетика аграрного виробництва") Середа Л.П., Холодюк О.В. Нп 2014-02-26 2
7587 Методика дослідної справи у садівництві, овочівництві та виноградарстві з використанням ПОЕМ. Програма навчальної дисципліни для для спеціалістів напрямку підготовки 7.09010104 «Плодовочівництво і виноградарство» Підпалий І.Ф.; Липовий В.Г., Чоловський Ю.М. Томчук Ю.В. Нп 2014-02-26 2
7586 Біологія. Програма навчальної дисципліни для напряму підготовки 6.040106- «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Мамалига В.С., Нп 2014-02-26 1
7585 . Методичні рекомендації та основні вимоги до виконання магістерських робіт для ОКР «Магістр» напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 1.8010004 «Дорадництво» денної форми навчання. Середа Л.М., Шаманська О.І., Спірін А.В. Кормановський С.І. Мв 2014-02-26 1
7584 Методика викладання у вищий школі. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи аспірантів ВНАУ Герасимова І.Г. Мв 2014-02-26 6
7583 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина ІІ. Випуск 1 (18 – початок 19 ст.). Бойко Ю.М. Нп 2014-02-26 3
7582 Інтегрований захист рослин. Програма дисципліни, напрям підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Окрушко С.Є. Нп 2014-02-26 2
7581 Гербологія. Програма для студентів денної та заочної форми навчання (напрям підготовки 6.090101 “Агрономія”).- Окрушко С.Є. Нп 2014-02-26 19
7580 Інтегрований захист рослин Програма для студентів денної та заочної форми навчання (напрям підготовки 7.09010101 «Агрономія») Окрушко С.Є., Пінчук Н.В. Нп 2014-02-26 7
7579 Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт студентами агрономічного факультету спеціальності 130102 «Агрономія», ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». Барвінченко В.І., Мазур В.А. Цицюра Я. Г. Чернецький В.М. Поліщук І.С. Мв 2014-02-26 11
7578 Технології виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт та нормативного обсягу самостійної роботи студентами студентами факультету механізації ОКР «Спеціаліст», «Магістр» напряму підготовки 7 (8). 100102 Цицюра Я.Г. Мв 2014-02-26 2
7577 Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування з дисципліни з дисципліни " Охорона і раціональне використання природних ресурсів та рекультивація земель " для студентів агрономічного факультету спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона Броннікова Л.Ф. Цицюра Я. Г. Мв 2014-02-26 8
7576 Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування з дисципліни "Основи геології" для студентів агрономічного факультету спеціальності 6.090101 – «Агрономія» денної та заочної форм навчання Броннікова Л.Ф. Цицюра Я. Г. Мв 2014-02-26 28
7575 Методичні вказівки для проведення лабораторних занять за першим змістовним модулем “Мінералогія та петрографія” з дисципліни "Геологія з основами мінерології" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.09010101 – «Агрономія» Барвінченко В. І., Цицюра Я. Г., Броннікова Л. Ф. Мв 2014-02-26 37
7574 Методи і органзація досліджень в землеробстві. Методичні вказівки для вивчення диципліни і виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету ОКР «Магістр», напряму підготовки 8.09010101 «Агрономія» заочної форми навчання Цицюра Я.Г. Мв 2014-02-26 5
7573 Екологічні проблеми землеробства. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт та нормативного обсягу самостійної роботи студентами агрономічного факультету ОКР «Спеціаліст», «Магістр» напряму підготовки 7 (8).09010101 «Агрономія» денної т Цицюра Я.Г. Мв 2014-02-26 1
7572 Сівозміни в сучасному землеробстві. Методичні вказівки для вивчення диципліни і виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету ОКР «Магістр», напряму підготовки 8.09010101 «Агрономія» заочної форми навчання Цицюра Я.Г. Мв 2014-02-26 1
7571 Методичні вказівки для проходження навчальної практики з дисципліни "Грунтознавство" студентами агрономічного факультету денної форми навчання спеціальність 6.09010101 – «Агрономія» Цицюра Я.Г. Мв 2014-02-26 50
7570 Екологічне землеробство. Методичні вказівки для вивчення диципліни і виконання практичних робіт та нормативного обсягу самостійної роботи студентами агрономічного факультету ОКР «бакалавр», напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього серед Цицюра Я.Г. Мв 2014-02-26 2
7569 Біологічні основи землеробства. Методичні вказівки для вивчення диципліни і виконання практичних робіт та нормативного обсягу самостійної роботи студентами агрономічного факультету ОКР «Магістр», напряму підготовки 8.09010101 – «Агрономія» заочної форми на Цицюра Я.Г. Мв 2014-02-26 1
7568 Адаптивні системи землеробства. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт та нормативного обсягу самостійної роботи студентами агрономічного факультету ОКР «Магістр» напряму підготовки 8.09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навча Цицюра Я.Г. Мв 2014-02-26 3
7567 Лісознавство. Програма навчальної дисципліни для напряму підготовки 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" Агрономічного факультету Новицький М.О. Нп 2014-02-26 8
7566 Агролісомеліорація. Програма навчальної дисципліни для напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" Агрономічного факультету Новицький М.О. Нп 2014-02-26 5
7565 Методичні вказівки та завдання з дисципліни «Лісознавство» до лабораторних занять для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Новицький М.О. Мв 2014-02-26 17
7564 Гідротехнічні споруди садів і парків. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» ОКР «Бакалавр». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г., Матусяк М.В. Мв 2014-02-26 8
7563 Будівництво і експлуатація садово-паркових об’єктів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» ОКР «Бакалавр». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г., Матусяк М.В. Мв 2014-02-26 1
7562 Газони. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Мамалига В.С., Підпалий І.Ф.; Чоловський Ю.М.; Липовий В.Г. Нп 2014-02-26 1
7561 Конкурентне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К., Гель А.П. Нп 2014-02-26 1
7560 Програма навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг" Галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" спеціальність 8.03060 101 "Менеджмент організацій та адміністрування" Фіщук Н.Ю., Фищук Б.П. Нп 2014-02-26 1
7559 Земельне право України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К. Мв 2014-02-26 2
7558 Екологічне право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030.401 «Правознавство». Оверковська Т.К. Мв 2014-02-26 1
7557 Кримінально-виконавче право України. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6. 030402 ”Правознавство”. Гель А.П. Мв 2014-02-26 8
7556 «Облік і звітність в оподаткуванні» Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 508 “Фінанси та кредит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Мв 2014-02-26 4
7555 Стратегічний аналіз. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів спеціальності: 7.03050901 “Облік та аудит” галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” ОКР “Спеціаліст” денної та заочної форми навчання Петриченко О. А., Скакун Л. А., Мв 2014-02-26 20
7554 Макроекономічний аналіз. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів галузі знань 305 “Економіка та підприємництво” спеціальності: 7.030 50901 “Облік та аудит” ОКР “Спеціаліст” денної та заочної форми навчання Петриченко О. А. , Скакун Л. А., Мв 2014-02-26 46
7553 «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва" Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовк Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Мв 2014-02-26 1
7552 «Облік і звітність в оподаткуванні» Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 508 “Фінанси та кредит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Мв 2014-02-26 1
7551 Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит», 6.030509«Контроль і ревізія» та 6.030509 «Контроль і ревізія в митних органах» денної та заочної форми навчання. Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Мв 2014-02-26 7
7550 Аудит. Методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів денної форми галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 „Фінанси та кредит” освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Гуцаленко Л.В., Марчук У.О. Мв 2014-02-26 37
7549 Пост-аудит в митній службі Методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» фахового спрямування «Контр Гуцаленко Л.В., Марчук У.О. Мв 2014-02-26 2
7548 «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва» Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Мв 2014-02-26 1
7547 Податкова система. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Голишевська Л.В., Глазко Н.Д., Мулик Я.І., Мв 2014-02-26 1
7546 Програма вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для здобуття ОКР “Магістр” за спеціальностями: 8.09010101 “Агрономія”; 8.04010601 “Екологія, охорона навколишнього середовища”; 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”; Матієнко О.С., Дакалюк О.О. Нп 2014-02-26 1
7545 Програма вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (німецька)” для здобуття ОКР “Магістр” за спеціальностями: 8.09010101 “Агрономія”; 8.04010601 “Екологія, охорона навколишнього середовища”; 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”; 8 Матієнко О.С. Лебедева Н.А. Нп 2014-02-26 1
7544 Програма вступного екзамену з дисципліни “Іноземна мова (французька)” для здобуття ОКР “Магістр” за спеціальностями: 8.09010101 “Агрономія”; 8.04010601 “Екологія, охорона навколишнього середовища”; 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”; Матієнко О.С., Гарник А.А Нп 2014-02-26 1
7543 Сільськогосподарська зоологія. Практикум для виконання лабораторних робіт. Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М.., Окрушко С.Є., Коваленко Т.М.., Чередниченко В.М.. Нп 2014-02-26 423
7542 «Парковпорядкування» Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Матусяк М.В. Мв 2014-02-26 11
7541 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 7.09010101«Агрономія» Мазур В.А., Поліщук І.С., Мамалига В.С., Чернецький В.М., Пінчук Н.В. Підпалий І.Ф. Шерепітко В.В. Барвінченко В.І. Заболотний Г.М. Пвф 2014-01-29 2
7540 Програма вступного фахового випробування для здобуття за освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.09010101 «Агрономія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Мазур В.А., Поліщук І.С., Мамалига В.С., Чернецький В.М., Пінчук Н.В. Підпалий І.Ф. Шерепітко В.В. Барвінченко В.І. Заболотний Г.М. Пвф 2014-01-29 1
7539 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 7.04010601«Екологія та охорона навколишнього середовища» Мазур В.А., Разанов С.Ф. Первачук М.В., Кавун Е.М., Кравчук Г.І., Пвф 2014-01-29 1
7538 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Мазур В.А. Разанов С.Ф. Первачук М.В. Кравчук Г.І. Пвф 2014-01-29 2
7537 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване п Мазур В.А. Разанов С.Ф. Первачук М.В. Кавун Е.М. Кравчук Г.І. Пвф 2014-01-29 2
7536 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» Мазур В.А., Поліщук І.С., Мамалига В.С., Чернецький В.М., Пінчук Н.В. Підпалий І.Ф. Шерепітко В.В. Барвінченко В.І. Пвф 2014-01-29 1
7535 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 8.18010005 "Екологічна політика та право" Мазур В.А., Мельничук О.Ф., Первачук М.В., Шкатула Ю.М., Кравчук Г.І. Пвф 2014-01-29 1
7534 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» Підпалий І.Ф., Прокопчук В.М., Нейко І.С., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г., Пвф 2014-01-29 1
7533 Протокол №10 комісії з інформатизації. 25.02.2014 р. Паламарчук Є.А., Юрчук Н. П. Д 2014-02-26 105
7532 Аудит. Навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” спеціальності 6.030508 «Фінанси та кредит». Гуцаленко Л.В., Марчук У.О., Нп 2014-01-29 15
7531 Проектування рибницьких підприємств. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090 201 «Водні біоресурси та аквакультура» Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л Нп 2014-01-29 2
7530 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт із дисципліни проектування підприємств з переробки продуктів тваринництва студентами денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 7.09010201 Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв 2014-01-29 3
7529 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2014-01-29 4
7528 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2014-01-29 2
7527 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2014-01-29 2
7526 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол А.В., Марценюк Н.О., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2014-01-29 2
7525 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2014-01-29 2
7524 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.030502 – Економічна кібернетика Богатчук С.С. Нп 2014-01-29 1
7523 «Облік і звітність в оподаткуванні» Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Об Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Мулик Я.І., Мв 2014-01-29 1
7522 Технологія виробництва продукції аквакультури Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Гуцол А.В., Мушит С.О Нп 2014-01-29 1
7521 Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни Технологія відтворення сільськогосподарських тварин для студентів заочної форми навчання факультету ТВіППТ освітньо-кваліфікаційного рівня 6.090 102 «Бакалавр» Зотько М.О., Шмалій А.П. Мв 2014-01-29 4
7520 Гістологія і ембріологія водних тварин. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів II курсу напрямку 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» освітньо- кваліфікаційний рівень – бакалавр форма навчання – денна Мушит С.О. Мв 2014-01-29 9
7519 Марикультура. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету ТВ і ППт напряму підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Марценюк Н.О., Марценюк В.П. Мв 2014-01-29 4
7518 Технологія виробництва харчових яєць. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ( спеціальність 7. 090 10201 « ТВіППТ», спеціалізація «Птахівни Царук Л.Л. Мв 2014-01-29 1
7517 Технологія виробництва м’яса птиці. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ( спеціальність 7. 090 10201 « ТВіППТ», спеціалізація «Птахівницт Царук Л.Л. Мв 2014-01-29 1
7516 Технологія виробництва продукції тваринництва Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету економіки і підприємництва Напрям підготовки 030502 «Економічна кібернетика» Балух Н.М. Огороднічук Г.М. Шевчук Т. В.. Мв 2014-01-29 1
7515 Технологія виробництва продукції тваринництва Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства, Огороднічук Г.М. Шевчук Т.В. Балух Н.М Мв 2014-01-29 1
7514 Технологія виробництва продукції тваринництва Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету економіки і підприємництва Напрям підготовки 030508 «Фінанси і кредит» Балух Н.М. Огороднічук Г.М. Шевчук Т. В.. Мв 2014-01-29 1
7513 .. Технологія виробництва продукції тваринництва Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету механізації сільського господарства. Напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування». Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В.., Балух Н.М. Мв 2014-01-29 1
7512 Технологія виробництва продукції тваринництва Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету механізації сільського господарства. Напрям підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Балух Н.М. Мв 2014-01-29 1
7511 Товарознавство продовольчих товарів. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" галузь знань 0517 "Харчова промисловість та переробка с/г продукції" напрям підготовки 6.050701 "Харчові технології та інж Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2014-01-29 9
7510 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит" Вдовенко Л.О., Гуцаленко Л.В. Іщенко Я.П., Прутська О.О., Мараховська Т.М. Пвф 2013-12-25 1
7509 Моделювання технологічних процесів тваринництва. Методичні вказівки та завдання для виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форм навчання із спеціальності 8.09010201 „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, галузь зн Кучерявий В.П. Мв 2014-01-29 5
7508 Моделювання технологічних процесів тваринництва. Методичні вказівки та завдання для виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форм навчання із спеціальності 7.09010201 „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, галузь зн Кучерявий В.П. Мв 2014-01-29 4
7507 Методичні вказівки із дисципліни : "Проектування рибницьких підприємств" для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання факультету ТВ і ППТ напряму підготовки 6.090201 (ВБА) Бакалавр Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв 2014-01-29 1
7506 Протокол №1 комісії з інформатизації. 30.03.10 р. Парамарчук Є.А., Микульський В.В. Д 2014-02-17 88
7505 Генетика з біометрією. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102 «ТВіППТ» Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Варпіховський Р.Л. Мв 2014-01-29 1
7504 . Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби. Методичні вказівки з самостійної підготовки для студентів факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6.051701 «Харчові Бігун П. П., Бігун Ю. П. Мв 2014-01-29 6
7503 . Аквакультура природних водойм. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів денної форми напрям підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» факультету“Технологія виробництва і переробки продукції Панько В.В., Мушит С.О. Мв 2014-01-29 3
7502 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090 201 “ Водні біоресурси та аквакультура ” з дисципліни “ Аквакультура штучних водойм ”. Мушит С.О., Панько В.В Мв 2014-01-29 16
7501 Аквакультура штучних водойм. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми напрям підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" факультету “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва ”- Мушит С.О., Грішин Б.О. Мв 2014-01-29 37
7500 Технологія переробки птиці. методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки фахівців ОКР «спеціаліст» студентів напряму 7.09010201 факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах 11-1V рівнів Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2014-01-29 3
7499 Мікробіологія мясної галузі. Методичні вказівки до самостійних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Березовський І.В. Мв 2014-01-29 5
7498 «Контроль якості, оцінка якості та екологічної безпеки продукції тваринництва» Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» освітньо-кваліфікаційного Березовський І.В. Мв 2014-01-29 4
7497 Контроль якості, оцінка якості та екологічної безпеки продукції тваринництва» Методичні вказівки до самостійних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бака Березовський І.В. Мв 2014-01-29 3
7496 «Оцінка якості та екологічної безпеки продукції тваринництва» Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфі Березовський І.В. Мв 2014-01-29 3
7495 . «Оцінка якості та екологічної безпеки продукції тваринництва» Методичні вказівки до самостійних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного Березовський І.В. Мв 2014-01-29 2
7494 Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів ОКР «бакалавр» напряму 6.051701 «Водні біоресурси та аквакультура» з дисципліни «Технологія переробки риби» у вищих навчальних закладах ІІ-ІУ рівнів акредитації Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2014-01-29 2
7493 «Ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясопродуктів» Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженері Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2014-01-29 4
7492 Програма для підготовки фахівців з галузі знань 0901 ”Сільське господарство і лісництво” спеціальності 8.09010201 „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації Кучерявий В.П Нп 2014-01-29 1
7491 Програма для підготовки фахівців з галузі знань 0901 „Сільське господарство і лісництво” спеціальності 7.09010201 „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації Кучерявий В.П Нп 2014-01-29 1
7490 .«Мікробіологія м’ясної галузі» програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» «Бакалавр» Березовський І.В. Нп 2014-01-29 6
7489 «Контроль якості оцінка якості та екологічної безпеки продукції тваринництва» програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології та інже Березовський І.В. Нп 2014-01-29 3
7488 . «Оцінка якості та екологічної безпеки продукції тваринництва» програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки проду Березовський І.В. Нп 2014-01-29 2
7487 Технологія переробки птиці. Навчальна програма для підготовки фахівців ОКР «спеціаліст» студентів напряму 7.09010201 факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах 11-1V рівнів акредитації Міністерств Бігун П.П., Бігун Ю.П. Нп 2014-01-29 2
7486 Методичні вказівки і завдання на курсове проектування з навчальної дисципліни "Деталі машини" для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050503 "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" та 6.050503 "Обладнання переробних та Цуркан О.В., Павленко В.С., Полєвода Ю.А. Мв 2014-01-29 3
7485 Методичні вказівки і завдання на курсове проектування з навчальної дисципліни "Деталі машини" для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва". Цуркан О.В., Павленко В.С., Полєвода Ю.А Мв 2014-01-29 4
7484 Основи інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів за спеціальністю – 7.05050312 "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" (галузь знань - 0505 "Машинобудування та металообробка") Середа Л.П., Холодюк О.В., Сличук Н.В. Нп 2014-01-29 3
7483 Навчальний посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальностей “Менеджмент організації та адміністрування”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Матієнко О. С., Дакалюк О.O. Нп 2014-01-29 1
7482 Програма навчальної дисципліни “Машиновикористання в рослинництві” для підготовки магістрів напряму 8.10010203 -Механізація сільського господарства та спеціалістів напряму 7.10010203 -Механізація сільського господарства Кондратюк Д.Г. Нп 2014-01-29 2
7481 Вища математика Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090101 – "Плодоовочівництво і виноградарство" Левчук О.В., Хомяківський Ю..Л Нп 2014-01-29 7
7480 Вища математика. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 1901 “Сільське господарство і лісництво" напряму підготовки 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство" Левчук О.В., Хом'яківський Ю.Л., Нп 2014-01-29 2
7479 Вища математика. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090101 “Агрономія” Левчук О.В., Хом'яківський Ю.Л., Нп 2014-01-29 2
7478 Вища математика. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.040106 "Екологія та охорона навколишнього сердовища та збалансоване природокористування" Левчук О.В., Новицька Л.І. Нп 2014-01-29 2
7477 Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації по виконанню практичних завдань студентів напряму підготовки 8.030509.01 «Облік і аудит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Магістр», денної та заочної форми навчання Томчук О.Ф., Пльонсак О.Л., Скакун Л.А. Мв 2014-01-29 1
7476 Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів факультету денної форми навчання ОКР «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030509 « Ціхановська В.М., Феняк Л.А., Хаєцька О.П Мв 2014-01-29 170
7475 Захист прав споживачів при торгівельному обслуговуванні: Монографія Письменна О.П. М 2014-01-29 2
7474 Менеджмент організацій. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» /галузь знань 1801 «Специфічні категорії», напрям підготовки 8.18010018 «Адміністративний менеджмент». Фіщук Н.Ю., Фищук Б.П. Нп 2014-01-29 3
7473 Кримінальне право України (Особлива частина). Програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 6.030402 «Правознавство». Головчук В.А. Нп 2014-01-29 2
7472 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».Програма навчальної дисципліни для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій» факультету менеджменту Томчук О.В. Нп 2014-01-29 9
7471 Економіка підприємства. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання фінансово-економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кі Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Мв 2014-01-29 59
7470 Загальна екологія та неоекологія. Комплексна контрольна робота з дисципліни для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансова Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Тітаренко О.М К 2014-01-29 1
7469 Тематичний глосарій. Словник понять та термінів для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету з курсу «Загальна екологія та неоекологія» спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища т Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А., Тітаренко О.М. С 2014-01-29 16
7468 «Екологія праці » Методично- інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокорист Разанов С.Ф., Кавун Є.М, Вітер Н.Г. Мв 2014-01-29 8
7467 «Наукова брошура» для проведення практичних робіт та семінарських занять для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Разанов С.Ф. Вітер Н.Г., Ткачук А.П. Б 2014-01-29 5
7466 «Радіоекології». Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія та збалансоване природокористування» Разанов С.Ф.. Вітер Н.Г.. Кушнір С.Л. Мв 2014-01-29 3
7465 «Екологічна безпека» Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та Разанов С.Ф., Кавун Є.М, Вітер Н.Г. Мв 2014-01-29 10
7464 Радіоекологія. Методичні рекомендації для організації лабораторно-практичних і семінарських занять студентів агрономічного факультету денної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екології та збалансоване природокористування». Разанов С.Ф.. Вітер Н.Г.. Кушнір С.Л. Мв 2014-01-29 6
7463 «Екологічна безпека» Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокори Разанов С.Ф., Кавун Є.М, Вітер Н.Г. Мв 2014-01-29 8
7462 , «Екологія праці» Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та з Разанов С.Ф., Кавун Є.М, Вітер Н.Г. Мв 2014-01-29 10
7461 Мисливствознавство Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Василевський О.Г., Матусяк М.В. Нп 2014-01-29 1
7460 Декоративна дендрологія. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Василевський О.Г., Матусяк М.В. Нп 2014-01-29 3
7459 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни «Парковпорядкування» Спеціальність: «Лісове та садово – паркове господарство» Напрям підготовки 6.090103: «Лісове і садово-паркове господарство» Василевський О.Г., Матусяк М.В. К 2014-01-29 1
7458 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни «Лісова таксація» Спеціальність: «Лісове та садово – паркове господарство» Напрям підготовки 6.090103: «Лісове і садово-паркове господарство» Підпалий І.Ф., Василевський О.Г., Матусяк М.В. К 2014-01-29 2
7457 Фізіологія рослин. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету. Галузь знань – 0901 – «Сільське господарство і лісництво», напрям підготовки – 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарств Голюк Ю.В. Мв 2014-01-29 1
7456 Лісова таксація. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Нейко І.С., Матусяк М.В. Нп 2014-01-29 1
7455 Декоративна дендрологія. Методичні вказівки для виконання курсової роботи для студентів спеціальності 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Підпалий І.Ф., Юрків З.М., Матусяк М.В. Мв 2014-01-29 4
7454 Інтегрований захист цукрових буряків. Програма для студентів денної та заочної форми навчання із спеціалізації “Буряківництво”, напрям підготовки 7.09010101 “Агрономія”. Окрушко С.Є., Пінчук Н.В. Нп 2014-01-29 6
7453 Інтегрований захист рослин. Посібник для студентів агрономічного факультету. Окрушко С.Є. Нп 2014-01-29 33
7452 . Інтегрований захист цукрових буряків. Посібник для студентів агрономічного факультету. Окрушко С.Є., Вергелес П.М. Нп 2014-01-29 21
7451 Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Тропічні і субтропічні рослини» складена відповідно до освітньо – професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.090103 «Лісове і садово – паркове господарство» Підпалий І.Ф.; Липовий В.Г., Матусяк М.В., Чоловський Ю.М. Нп 2014-01-29 1
7450 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.030502 – Економічна кібернетика Богатчук С.С. Нп 2014-01-29 1
7449 Політологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.030502 – Економічна кібернетика Богатчук С.С. Мв 2014-01-29 1
7448 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.051701- Харчові технології та інженерія Богатчук С.С. Нп 2014-01-29 1
7447 Політологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6. 051701–Харчові технології та інженерія Богатчук С.С. Нп 2014-01-29 1
7446 Силові види спорту Методичний посібник з фізичного виховання для студентів «ОКР – бакалавр» всіх спеціальностей Совик Л.А, Рудницький В.Б., Клибанівський Я.В., Нп 2014-01-29 2
7445 Моніторинг довкілля: курс лекцій та практичні заняття: навчально-методичний посібник. Ткачук О.П. Нп 2014-01-29 8
7444 Баскетбол. Довідник з фізичної культури / Тіхонов В.К., Дуржинська О.О., Клибанівський Я.В., Медяна І.П., Костенко О.І. Д 2014-01-29 10
7443 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів спеціальності: 7.03050901 “Облік та аудит” галузь знань 305 Економіка та підприємництво” ОКР “Спеціаліст” (для денної та заочної форми навчання) Томчук О.Ф., Скакун Л.А. Мв 2014-01-29 2
7442 Облік в фермерських господарствах. Типова навчальна програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 (Економіка та підприємництво) напряму підготовки 6.030509 Облік та аудит Мулик Т.О., Коваль Н.І., Материнська О.А., Нп 2014-01-29 9
7441 Фінансовий аналіз. Навчальна програма дисципліни (типова) для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» Томчук О.Ф., Скакун Л.А. Нп 2014-01-29 1
7440 Селекція і насінництво плодово-ягідних, овочевих культур та винограду.Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах ІІ–ІV рівнів акредитації з напряму 6.090101 – «Агрономія» із фаховим спрямуванням „Плодоовоч Чернецький В.М.,Чередниченко В.М., Паламарчук І.І., Нп 2013-11-27 2
7439 Помологія: програма навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.090101 - «Агрономія» спеціальності «Плодоовочівництво і виноградарство» Чередниченко Л.І., Чередниченко В.М., Паламарчук І.І., Мудріцька Л.М., Нп 2013-11-27 4
7438 Помологія: програма навчальної дисципліни навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 - „Агрономія” Чередниченко Л.І., Чередниченко В.М., Паламарчук І.І., Мудріцька Л.М., Нп 2013-11-27 1
7437 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами сільськогосподарських навчальних закладів ІІ–ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України зі спеціальності 6.090101 Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Мв 2013-11-27 2
7436 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами сільськогосподарських навчальних закладів ІІ–ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України зі спеціальності 6.090101 Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Мв 2013-11-27 1
7435 Технологія зберігання і переробки продцкції рослинництва: Методичні рекомендації щодо проведення комплексної контрольної роботи студентами вищих аграрних закладів ІІ–IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України зі спеціальн Чернецький В. М., Чередниченко В. М., Чередниченко Л. І., Вдовенко С. А., Мв 2013-11-27 2
7434 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Програма для студентів агрономічного факультету із спеціальності 7.090101 Агрономія. Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Вдовенко С.А., Давимока О.В. Нп 2013-11-27 2
7433 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Програма вивчення дисципліни для вищих с.-г. навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організацій» спеціалізація «Державне регулювання та управління в гал Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Вдовенко С.А., Давимока О.В. Нп 2013-11-27 2
7432 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Програма вивчення дисципліни для вищих с.-г. навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.030509 – «Облік і аудит», «Облік і аудит» зі спеціалізацією «Фінансування і кредитування Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Вдовенко С.А., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Нп 2013-11-27 2
7431 Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Програма вивчення дисципліни для вищих с.-г. навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.100101 – Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І. Нп 2013-11-27 1
7430 Овочівництво. Програма для вищих сільськогосподарських навчальних закладів напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” Чернецький В. М., Чередниченко В.М., Вдовенко С.А., Нп 2013-11-27 1
7429 Фінансовий облік. Програма навчальної практики для студентів факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Гура О.О. Нп 2013-12-25 3
7428 Фінансовий облік. Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Правдюк О.Л., Гуцаленко О.О., Гура О.О. Мв 2013-12-25 6
7427 Професійна практика Програма професійної практики для слухачів Центру післядипломної освіти та дорадництва галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Плахтій Т.Ф., Коваль Л.В. Нп 2013-12-25 4
7426 Фінансовий облік. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О,, Гура О.О. Мв 2013-12-25 4
7425 Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни "Облік і аудит" для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» Правдюк Н.Л., Коваль О.В., Фабіянська В.Ю. Д 2014-01-25 24
7424 Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві. Методичні вказівки і завдання до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” денної та заочної форми навчання. Журенко Ю.І., Похвалюк С.Г., Яропуд В.М.. Мв 2013-12-25 36
7423 Розрахунок ліній приготування кормів. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Машини та обладнання для тваринництва" для студентів факультету механізації сільського господарства денної і заочної форм навчання з напряму підготовки 6.05 Грицун A.B., Пришляк В.М., Яропуд В.М. Мв 2013-12-25 11
7422 Машини та обладнання для тваринництва. Завдання до виконання лабораторних робіт для студентів факультету механізації сільського господарства з напряму підготовки 6.050503 “Обладнання переробних та харчових виробництв” денної та заочної форми навчання. Грицун А.В., Яропуд В.М., Бабин І.А.. Мв 2013-12-25 1
7421 Звітність підприємств. Методичні рекомендації для виконання практичних завдань для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.030509.01 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гудзенко Н.М., Настенко М.М. Мв 2013-12-25 2
7420 Фінансовий облік. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О., Гура О.О. Мв 2013-12-25 3
7419 Фінансовий облік. Програма навчальної практики для студентів факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Гура О.О. Нп 2013-12-25 1
7418 Професійна практика Програма професійної практики для слухачів Центру післядипломної освіти та дорадництва галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Плахтій Т.Ф., Коваль Л.В. Нп 2013-12-25 1
7417 Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності 7.09010101, 8.09010101 «Агрономія» Насінництво овочевих і баштанних культур Чернецький В.М. Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І. Нп 2013-12-25 1
7416 Методичні рекомендації щодо підготовки, написання і захисту дипломних робіт студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.09010104 - «Агрономія» з фахового спрямування «Плодоовочівництво і виноградарство» Чернецький В.М. Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Зрібняк Б.І. Мв 2013-12-25 6
7415 Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності 7.09010104, 8.09010104 “Плодоовочівництво і виноградарство” Насінництво овочевих і баштанних культур Чернецький В.М. Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І. Нп 2013-12-25 1
7414 Методичні вказівки для написання й оформлення дипломної роботи за ОКР „Спеціаліст“ зі спеціальністі 7.09010104 „Плодоовочівництво і виноградарство” Чернецький В.М. Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Вдовенко С.А. Мв 2013-12-25 2
7413 Світові агротехнології в овочівництві: програма з дисципліни для студентів з галузі знань 1301 «Агрономія», спеціальність 7.09010104 «Плодоовочівництво і виноградарство» Вдовенко С.А., Чередниченко В.М., Чернецький В.М. Нп 2013-12-25 2
7412 Селекція сільськогосподарських тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 8.09010201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. Нп 2013-12-25 4
7411 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів денної форми навчання факультету механізації сільського господарства Напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування». Огороднічук Г.М., Балух Н.М., Шевчук Т.В. Мв 2013-11-27 1
7410 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біологія» для студентів 1-го курсу денної форми навчання за напрямом 0708 « Екологія" спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуванн Мамалига В.С., Ватаманюк О.В., Колісник О.М. Мв 2010-12-22 32
7409 Біологія. Методичні вказівки для самостійної роботи та завдання для аудиторного тестування студентів заочної форми навчання агрономічного факультету за напрямом 0708 “Екологія” спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансо Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв 2009-05-27 2
7408 Генетика. Розв’язування задач. Методичні вказівки для поточного контролю знань студентів денної і заочної форм навчання за напрямами 1301 “Агрономія” та 0708 “Екологія” на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр Мамалига В.С Мв 2010-01-27 19
7407 Садово-паркове мистецтво. Термінологічний словник для студентів спеціальності 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство». Прокопчук В.М. С 2013-11-27 2
7406 «Курс лекцій з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»», навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування». І частина Дзісь В.Г., Смілянець О.Г., Тадевосян Р.Г. Нп 2013-10-30 30
7405 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Коляденко С.В. Мв 2013-12-25 2
7404 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 7.030502 «Економічна кібернетика», 8.030502 «Економічна кібернетика» спеціальн Коляденко С.В. Мв 2013-12-25 3
7403 Методичні вказівки для виконання дипломної роботи студентами IV курсу напряму підготовки 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" Прокопчук В.М., Солоненко В.І., Василевський О.Г.,Нейко І.С., Мв 2013-12-25 2
7402 Гідроекологія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” Гриб Й.В., Грішин Б.О. Мв 2013-12-25 7
7401 Гідроекологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” Гриб Й.В., Грішин Б.О. Мв 2013-12-25 3
7400 Біологічні основи рибного господарства. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Дмитрук І.В. Мв 2013-12-25 1
7399 Годівля риб. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Дмитрук І.В. Мв 2013-12-25 12
7398 Стандарти на корми Методичні вказівки для практичних занять студентів заочної форми спеціальності 7.09010201– «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Дмитрук І.В. Мв 2013-12-25 4
7397 Стандарти на корми Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальність 7.09010201– «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Дмитрук І.В. Мв 2013-12-25 1
7396 “Стандарти на корми” програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів спеціальності 7.09010201 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп 2013-12-25 2
7395 Технологія виробництва продукції аквакультури. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Мушит С.О., Грішин Б.О. Мв 2013-12-25 1
7394 Методика наукових досліджень Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В. Мв 2013-12-25 1
7393 Зберігання та контроль якості кормів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 7.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В. Мв 2013-12-25 2
7392 Продуктивність та підвищення продуктивної дії кормів Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 7.130 201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Панько В.В. Мв 2013-12-25 2
7391 Енергозберігаючі технології виробництва комбікормів. Методичні вказівки організації самостійної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 7.130 201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Панько В.В. Мв 2013-12-25 1
7390 Планування виробництва кормів Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами денної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В. Мв 2013-12-25 2
7389 Методика наукових досліджень Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В. Мв 2013-12-25 3
7388 Планування виробництва кормів Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В Мв 2013-12-25 1
7387 Зберігання та контроль якості кормів. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В. Мв 2013-12-25 3
7386 Методика наукових досліджень. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 для вищих агарних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Гуцол А.В., Панько В.В. Нп 2013-12-25 4
7385 Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних (дипломних) проектів (робіт). Напрям підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура”. Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр. Гуцол А.В., Марценюк Н.О., Марценюк В.П., Мушит С.О. Мв 2013-12-25 22
7384 Технологія виробництва продукції аквакультури. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Гуцол А.В., Мушит С.О. Мв 2013-12-25 2
7383 Методика наукових досліджень Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентами денної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В. Мв 2013-12-25 1
7382 Методика наукових досліджень Методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентами денної форми навчання за спеціальністю 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В. Мв 2013-12-25 4
7381 Біологічні основи рибного господарства. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура”. Дмитрук І.В. Мв 2013-12-25 1
7380 Планування виробництва кормів Програма для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації зі спеціальності 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Гуцол А.В., Панько В.В. Нп 2013-12-25 2
7379 Генетика з біометрією. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Нп 2013-12-25 34
7378 Проектування підприємств з переробки продуктів тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 7.09010201 «ТВ і ППТ» ОКР «Спеціаліст». Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв 2013-12-25 6
7377 Технологія відтворення сільськогосподарських тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у агра-рних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Зотько М.О. Нп 2013-12-25 12
7376 Племінна робота у птахівництві. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять для студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва спеціальність 7.09010201 “Технології виробництва і переробки прод Зотько М.О., Царук Л.Л Мв 2013-12-25 3
7375 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з розділу «Технологія виробництва інкубаційних яєць птиці різних видів» зі спеціальності 7. 090 102 «ТВіППТ» за напрямом підготовки 6. 090 102 «ТВіППТ». Царук Л. Л., Діхтярук Н.С. Мв 2013-12-25 2
7374 Кролівництво і звірівництво. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Гуцол Н. В. , Фабіянська О. Л. Мв 2013-12-25 2
7373 «Конярство» Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (напрям підготовки 6. 090102 «ТВіППТ»). Льотка Г.І. Мв 2013-12-25 5
7372 «Спеціалізоване м'ясне скотарство». Методичні вказівки до практичних занять студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (спеціальність 8. 09010201 ТВіППТ). Льотка Г.І., Фабіянська О.Л. Мв 2013-12-25 2
7371 Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Спеціалізоване м'ясне скотарство» для студентів заочної форми навчання факультету ТВ і ППТ спеціальність 8 .09010201 Льотка Г.І. Мв 2013-12-25 2
7370 Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Спеціалізоване м'ясне скотарство» для студентів денної форми навчання факультету ТВ і ППТ спеціальність 8 .09010201 Льотка Г.І. Мв 2013-12-25 1
7369 Фізична і колоїдна хімія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090101- “Агрономія”. Марчак Т.В. Мв 2013-12-25 1
7368 Технологія виробництва продукції тваринництва. Словник – довідник для студентів денної форми навчання факультету механізації сільського господарства. Спеціальність: 6.050503. Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Балух Н.М. С 2013-12-25 2
7367 Технологія продуктів забою тварин Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090102 ТВіППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013-12-25 9
7366 Технологія продуктів забою тварин. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090102 ТВіППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013-12-25 13
7365 Технологія бродильних виробництв. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв 2013-12-25 2
7364 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи роботи з дисципліни «Технологія м'ясної галузі» Для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013-12-25 6
7363 «Екологічна та техногенна безпека» Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансов Разанов С.Ф., Вітер Н.Г.,Ткачук А.П. Мв 2013-12-25 1
7362 «Основи екології ». Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 4
7361 Екологія ». Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів агрономічного факультету з напрямку підготовки 6.051714 «Харчові технології та інженерія» Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 2
7360 « Екологіїя ». Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства за спеціальністю 7.10010203 «Механізація сільського господарств Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 1
7359 «Екологіїя». Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань для студентів заочної форми навчання факультету менеджменту з напрямку підготовки :6.030601 «Менеджмент» Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 2
7358 «Основи екології».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання із спеціальності 7.03050901«Облік і аудит». Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 4
7357 «Екологія».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва денної форми навчання з напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 2
7356 «Екологія».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів факультету механізації сільського господарства заочної форми навчання із спеціальності 7.10010203 «Механізація сільського господарства» Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 1
7355 «Екологія».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент». Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 5
7354 «Основи екології».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання із спеціальності 7.03060101«Менеджмент організацій і адміністрування» Разанов С.Ф.Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 3
7353 «Основи екології».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів агрономічного факультету денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Разанов С.Ф., Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 2
7352 «Основи екології».Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять для студентів агрономічного факультету денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Разанов С.Ф., Вітер Н.Г. Мв 2013-12-25 2
7351 «Екологічна та техногенна безпека» Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт та семінарських занять студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання 3 напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього Разанов С.Ф., Вітер Н.Г.,Ткачук А.П. Мв 2013-12-25 3
7350 Практикум Для проведення лабораторних робіт Із дисципліни «фітопатологія» Для студента зі спеціальності 6.090101 «Агрономія» Пінчук Н.І., Буткалюк Т.О., Окрушко С.Є., Вергелес П.М. Нп 2013-12-25 12
7349 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни ”Світові агротехнології” Спеціальність: 8.09010101 ”Агрономія” Напрям підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво” ОКР – 8.09010101 ”Магістр” Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. К 2013-12-25 15
7348 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни ”Система адаптивних технологій вирощування зернових культур” Спеціальність: 8.09010101 ”Агрономія” Напрям підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво” ОКР – 8.09010101 ”Магістр” Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., К 2013-12-25 5
7347 Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни ”Еколого-біологічне рослинництво” Спеціальність: 7.09010101 ”Агрономія” Напрям підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво” ОКР – 7.09010101 ”Спеціаліст” Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. К 2013-12-25 3
7346 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з курсу “Технологія та маркетингові засади виробництва зернових культур” для магістрів другого року навчання Агрономічного факультету Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.М. Мв 2013-12-25 5
7345 Методмчні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання з курсу “Технологія виробництва продукції рослинництва” для студентів І курсу Агрономічного факультету, спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» спеціалізації «Ек Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.М. Мв 2013-12-25 5
7344 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з курсу “Рослинництво з основами кормовиробництва” для студентів третього курсу Агрономічного факультету, спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.М. Мв 2013-12-25 5
7343 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу „Екологічна раціоналізація сучасних технологій” студентами-магістрами Агрономічного факультету, спеціальності 8.070801 „Екологія і охорона НС” Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Остапчук М.О., Максімов А.А. Мв 2013-12-25 11
7342 Лабораторний зошит виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни „Технологія виробництва продукції рослинництва” Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Палагнюк О.В. Мв 2013-12-25 86
7341 Лабораторний зошит виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни „Системи промислових технологій в агропромисловому комплексі” (Рослинництво) Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Палагнюк О.В. Мв 2013-12-25 83
7340 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з курсу “Екологічна раціоналізація сучасних технологій” для магістрів першого року навчання Агрономічного факультету, спеціальності «Екологія та охорона навколишнього сере Поліщук М.І., Поліщук І.С., Паламарчук В.Д., Максімов А.А. Мв 2013-12-25 2
7339 Програма «Парковпорядкування» навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М.,Липовий В.Г., Матусяк М.В. Нп 2013-12-25 3
7338 «Будівництво і експлуатація садово-паркових об’єктів» Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М.,Липовий В.Г. Нп 2013-12-25 1
7337 Тлумачний словник термінів з ентомології. Для студентів агрономічного факультету з напряму підготовки 6.090101 – «Агрономія». Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Окрушко С.Є., Вергелес П.М. С 2013-12-25 3
7336 Практикум з геології. Для студентів вищих аграрних закладів з агрономічних, екологічних та лісогосподарських спеціальностей. Барвінченко В. І., Цицюра Я. Г., Броннікова Л. Ф. Нп 2013-12-25 39
7335 „Французька як друга іноземна мова” для студентів спеціальності «Міжнародна економіка». Гарник А.А., Довгань Л.І. Нп 2013-12-25 1
7334 Електротехнічні матеріали // Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за напрямом 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Рубаненко О.О. Нп 2013-12-25 20
7333 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Програма Вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» Мараховська Т.М., Марченко С.К. Нп 2013-12-25 1
7332 Розвиток інноваційних процесів у галузі скотарства. Польова О.Л. М 2013-12-25 1
7331 Теорія державного регулювання природовикористання та природоохоронної діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівень «Магістр», галузь знань 1801 «Специфі Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Нп 2013-12-25 2
7330 Економіко-математичне моделювання в митній справі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», фахове спрямування "ІСУ в митних органах Коляденко С.В., Рузакова О.В. Мв 2013-12-25 2
7329 Економетрика. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030508 “Фінанси та кредит” ОКР “Бакалавр”. Бурдейна Л.І., Мусієнко О.Л. Мв 2013-12-25 5
7328 Theory of law: Навчальний посібник з англійської мови для студентів спеціальності „Правове забезпечення“. Кравець Р.А., Тимкова В.А. Нп 2013-12-25 14
7327 Програма навчальної практики по дисципліні «Звітність підприємств» для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст»/ Настенко М.М., Гудзенко Н.М.Корпанюк Т.М.. Нп 2013-12-25 3
7326 Звітність підприємств. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.030509 01 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гудзенко Н.М., Настенко М.М., Нп 2013-12-25 3
7325 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит”. Шевчук О.Д., Чудак Л.А. Мв 2013-12-25 5
7324 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Фабіянська В.Ю., Здирко Н.Г. Мв 2013-12-25 14
7323 Організація і методика аудиту. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю. Нп 2013-12-25 5
7322 Організація обліку. Методичні рекомендації для проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Любар О.О., Коваль Л.В., Новодворська В.В. Мв 2013-12-25 6
7321 Організація обліку. Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Любар О.О., Коваль Л.В., Новодворська В.В. Нп 2013-12-25 4
7320 Пост-аудит в митній службі. Навчальна програма для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» Гуцаленко Л.В., Марчук У.О., Козаченко А.Ю. Нп 2013-12-25 1
7319 Професійна практика. Методичні рекомендації для проведення професійної практики для слухачів Центру післядипломної освіти та дорадництва галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль Л.В., Плахтій Т.Ф. Мв 2013-12-25 3
7318 Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістри» Ціхановська В. М., Головня О. М., Мазур С. А.,Коновал В.В., Прилуцький А. М., Пкд 2013-12-25 1
7317 Контроль і ревізія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 „ Облік і аудит”. Михальчишина Л.Г., Чудак Л.А. Мв 2013-12-25 4
7316 Організація аналітичної роботи. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Коваль Н.І., Материнська О.А. Мв 2013-12-25 3
7315 Програма навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" Кубай О.Г., Кірєєва Е.А. Нп 2013-12-25 1
7314 Діловий протокол та ведення переговорів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0801 спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» в аграрних вищих навчальних закладах IV Пронько Л.М. Нп 2013-12-25 16
7313 . Публічне адміністрування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Спеціальність 7.03060101 «Менеджмент організацій Березюк С.В., Онищук Ю.В. Мв 2013-12-25 1
7312 Публічне адміністрування. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і Березюк С.В., Пронько Л.М. Мв 2013-12-25 14
7311 Математичні моделі трансформаційної економіки. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання, факультету економіки та підприємництва, спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» Клочко О.В., Потапова Н.А. Мв 2013-12-25 1
7310 Моделювання економічної динаміки. Методичні вказівки для організації та проведення самостійної роботи для студентів спеціальності 7.03050201 "Економічна кібернетика". Форма навчання: заочна. Потапова Н.А., Клочко О.В., Волонтир Л.О. Мв 2013-12-25 2
7309 Логістика. Методичні вказівки для організації та проведення самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" форма навчання: заочна. Потапова Н.А., Качуровський В.Є, Качуровський С.В. Мв 2013-12-25 1
7308 Економетрія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” форма навчання: заочна Потапова Н.А.,Леонтюк-Мельник О.В.,Гапчак Т.Г.,Салтан М.П. Мв 2013-12-25 33
7307 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету факультету облік та аудит, напрям підготовки: 6.030509 «Облік і аудит», «Контроль і ревізія» , «Контроль в ми Токарчук Д.М., Зубар І.В.. Мв 2013-12-25 45
7306 Основи економічної теорії. Методичні вказівки для виконання семінарських занять та самостійної роботи студентів факультету менеджменту галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» 6.030601 Менеджмент Ціхановська В. М..,Коновал В.В., Левченко О.О. Мв 2013-12-25 18
7305 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету менеджменту, напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій», «Менеджмент митної справи», «Менеджмент зов Токарчук Д.М., Зубар І.В.. Мв 2013-12-25 26
7304 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету технології виробництва та пробки продукції тваринництва, напрям підготовки: 6.130201 «Технологія виробництва Токарчук Д.М., Зубар І.В.. Мв 2013-12-25 54
7303 «Державне регулювання та управління» Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 "Менедж Кубай О.Г., Кірєєва Е.А. Мв 2013-12-25 2
7302 «Державне регулювання та управління» Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 "Менедж Кубай О.Г. Мв 2014-01-08 0
7301 Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» Ціхановська В.М., Фіщук Н.Ю. Пкд 2013-12-25 3
7300 Міжнародне приватне право Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П. Мв 2013-12-25 2
7299 Менеджмент організацій. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» /галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / напрям підготовки 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування (за видам Фіщук Н.Ю., Фищук Б.П. Нп 2013-12-25 2
7298 Основи менеджменту: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» Інституту післядипломної освіти та дорадництва / Герасименко Ю.В Мв 2013-12-25 2
7297 Сімейне право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2013-12-25 1
7296 Моделювання економічної динаміки. Методичні вказівки для організації та проведення самостійної роботи для студентів спеціальності 8.03050201 "Економічна кібернетика". Форма навчання: денна. Потапова Н.А., Клочко О.В., Волонтир Л.О. Мв 2013-12-25 2
7295 Сімейне право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П. Мв 2013-12-25 1
7294 Міжнародне приватне право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2013-12-25 1
7293 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «Спеціаліст» за професійним спрямуванням «Менеджмент організації і адміністрування (за видами е Ціхановська В. М., Фіщук Н.Ю., Герасименко Ю.В. Мв 2013-12-25 3
7292 Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» «Митна справа» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Ціхановська В. М., Головня О. М., Мазур С. А.,Коновал В.В., Прилуцький А. М., Пкд 2013-12-25 1
7291 Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Ціхановська В. М., Головня О. М., Мазур С. А.,Коновал В.В., Прилуцький А. М., Пкд 2013-12-25 1
7290 Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» Ціхановська В. М., Головня О. М., Мазур С. А.,Коновал В.В., Прилуцький А. М., Пкд 2013-12-25 1
7289 Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» Ціхановська В. М., Головня О. М., Мазур С. А. Мв 2014-01-08 0
7288 Менеджерський словник. Мазур А. Г. , Ціхановська В. М. , Коновал В. В. С 2013-12-25 5
7287 Стратегічний управлінський облік в АПК. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Лепетан І.М., Соловйова М.М. Мв 2013-12-25 3
7286 Державний фінансовий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит” Шевчук О. Д., Чудак Л.А., Козаченко А.Ю. Мв 2013-12-25 5
7285 Програма навчальної практики для студентів III курсу факультету обліку і аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» фахового спрямування «Контроль і ревізія в митних органах», які Фабіянська В.Ю., Марчук У.О., Козаченко А.Ю. Нп 2013-12-25 1
7284 Митний контроль та митне оформлення. Програма навчальної практики для студентів III курсу факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» фахового спрямування «Кон Фабіянська В.Ю., Марчук У.О., Козаченко А.Ю. Нп 2013-12-25 1
7283 Бухгалтерський облік (загальна теорія). Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр». Китайчук Т.Г., Правдюк О.Л., Душкевича В.Г., Яремчук Н.Ф. Мв 2013-12-25 4
7282 Бухгалтерський облік (загальна теорія). Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр». Китайчук Т.Г., Правдюк О.Л., Душкевича В.Г., Яремчук Н.Ф. Мв 2013-12-25 2
7281 Звітність підприємств. Методичні рекомендації для виконання практичних завдань для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Гудзенко Н.М., Настенко М.М., Корпанюк Т.М. Мв 2013-12-25 41
7280 Технологія продуктів забою тварин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090102 ТВіППТ Власенко В.В.,Фаріонік Т.В. Мв 2013-12-25 27
7279 Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників Марценюк-Розарьонова О.В. М 2013-12-25 3
7278 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 7.030502 «Економічна кібернетика», 8.030502 «Економічна кібернетика» спеціальн Коляденко С.В., Поліщук Н.В., Ушкаленко І.М., Коваленко О.О., Січко Т.В., Денисюк В.О. Мв 2013-09-25 12
7277 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Коляденко С.В., Поліщук Н.В., Ушкаленко І.М., Паламарчук Є.А., Коваленко О.О., Бурденюк І.І., Бурдейна Л.І., Січко Т.В., Денисюк В.О. Мв 2013-09-25 53
7276 Основи фахової діяльності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Бережнюк Н.А. Нп 2013-11-27 37
7275 Основи фахової діяльності. Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.090102 «ТВіППТ» у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Бережнюк Н.А. Нп 2013-11-27 21
7274 Фінанси. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», освітнь Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2013-11-27 3
7273 Методичні вказівки "Нарисна геометрія. Збірник задач". для студентів напрямів підготовки 6.100 102 – Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва, 6.050 503 – Машинобудування. Джеджула О.М., Островський А.Й. Мв 2013-11-27 3
7272 Кредитування в АПК. Методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціальності « Фінанси та к Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2013-11-27 1
7271 Кредитування в АПК. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2013-11-27 2
7270 Фізіологія сільськогосподарських тварин: Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6. 090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Чудак Р. А., Подолян Ю. М. Мв 2013-11-27 8
7269 Податкова система. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Федоришина Л.І. , Голишевська Л.В Нп 2013-11-27 1
7268 Податкова система. Методичні вказівки для самостійної роботи та вивчення вибіркової навчальної дисципліни студентами денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Федоришина Л.І. , Голишевська Л.В Мв 2013-11-27 2
7267 Податкова система. Методичні вказівки для проведення практичних занять та вивчення вибіркової навчальної дисципліни студентами денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмен Федоришина Л.І. , Голишевська Л.В Мв 2013-11-27 1
7266 Збірник задач для підготовки бакалаврів денної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Голишевська Л.В. Мв 2013-11-27 1
7265 Податкова система. Збірник задач для підготовки бакалаврів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 Економічна кібернетика Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Голишевська Л.В. Мв 2013-11-27 1
7264 Програма для складання кандидатського іспиту із спеціальності 06.01.06 – Овочівництво. Чернецький В.М. Пкд 2013-10-30 2
7263 Експлуатація машин та обладнання. Методичні вказівки по оформленню звіту з експлуатаційно-виробничої практики студентами 4-го курсу за напрямом підготовки 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" Середа Л.П., Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В., Григоришен В.М. Мв 2013-11-27 14
7262 Експлуатація машин та обладнання Робоча програма проходження експлуатаційно-виробничої практики студентами 4-го курсу за напрямом підготовки 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" Середа Л.П., Кондратюк Д.Г., . Холодюк О.В, Григоришен В.М. Нп 2013-11-27 19
7261 Стратегічний управлінський облік в АПК. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Лепетан І.М., Соловйова М.О. Мв 2013-11-27 6
7260 Організація обліку. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.030509.01 «Облік і аудит» ОКР «Магістр». Новодворська В.В., Любар О.О. Мв 2013-11-27 2
7259 Програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства» призначена для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Новодворська В.В., Душкевич В.Г., Покиньчереда В.В. Нп 2013-11-27 1
7258 Бухгалтерський облік в галузях народного господарства. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», ОКР «Бакалавр» Новодворська В.В., Душкевич В.Г., Покиньчереда В.В., Козаченко А.Ю. Мв 2013-11-27 1
7257 Організація обліку. Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів магістратури галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Новодворська В.В., Любар О.О. Мв 2013-11-27 3
7256 «Аудит» Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму 6.03050201 «Економічна кібернетика» / Подолянчук О.А. Нп 2013-11-27 1
7255 Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 6.030509 «Облік та аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030502 «Економічна кібернетика», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Бакалавр» Томчук О.Ф. , Коваль Н. І. , Пльонсак О.Л. , Томчук. В.В. Мв 2013-11-27 3
7254 Податкова система. Методичні вказівки для самостійної роботи та вивчення вибіркової навчальної дисципліни студентами денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030502 Економічна кібернетика Федоришина Л.І., Голишевська Л.В. Мв 2013-11-27 1
7253 Облік в фермерських господарствах. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Мулик Т.О., Коваль Н.І., Петриченко О.А., Материнська О.А. Мв 2013-11-27 31
7252 Управлінський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Лепетан І.М., Коваль О.В., Бурко К.В. Нп 2013-11-27 1
7251 Стратегічний управлінський облік в АПК. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Правдюк Н.Л.,Лепетан І.М. Нп 2013-11-27 2
7250 Аудит. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6.030502 «Економічна кібернетика» Подолянчук О.А., Томчук В.В. Мв 2013-11-27 1
7249 «Облік і звітність в оподаткуванні» Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Мулик Я.І., Мв 2013-11-27 1
7248 . Правове регулювання відносин власності.Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2013-11-27 1
7247 Міжнародне публічне право.Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2013-11-27 1
7246 Правове регулювання відносин власності.Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2013-11-27 1
7245 Банківське право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М. Мв 2013-11-27 1
7244 Банківське право. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М. Мв 2013-11-27 1
7243 Товарознавство. Методичні вказівки для проведення практичних занять та з організації самостійної роботи підготовки бакалаврів. Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В. Мв 2013-11-27 2
7242 Корпоративне управління. Методичні вказівки для проведення практичних занять та з організації самостійної роботи підготовки спеціаліста галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В. Мв 2013-11-27 3
7241 Основи теорії систем і системного аналізу. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності) форма навчання: денна Киш Л.М., Леонтюк-Мельник О.В., Матвієнко О.Л. Мв 2013-11-27 1
7240 Основи теорії систем і системного аналізу.Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності)” Киш Л.М., Потапова Н.А. Нп 2013-11-27 2
7239 Міжгалузевий балансовий. Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності)” Киш Л.М., Потапова Н.А. Нп 2013-11-27 1
7238 Основи інформаційних технологій в дорадництві.Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму підготовки 8.1801004 Дорадництво Киш Л.М., Потапова Н.А. Нп 2013-11-27 1
7237 Навчальна програма з курсу «Управлінські рішення» для студентів заочної форми навчання, напрям підготовки 6.030 «Менеджмент», 6.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 6.030.601 «Менеджмент» Самборська О. Ю.,Колесник Т.В. Нп 2013-11-27 1
7236 Право соціального забезпечення. Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М., Мельничук О.Ф. Нп 2013-11-27 2
7235 Програма комплексного державного іспиту галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент», кваліфікація «Менеджер-управитель» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Ціхановська В.М., Фіщук Н.Ю., Березюк С.В., Головня О.М. Пкд 2013-11-27 3
7234 Інформаційно-комунікаційні технології в юридичній практиці. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0304 - «Право», напряму підготовки 6.030402 - «Правознавство» Підгурський О.І., Потапова Н.А. Нп 2013-11-27 2
7233 Сімейне право. Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П., Гель А.П. Нп 2013-11-27 1
7232 Міжнародне приватне право. Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030402 «Правознавство», Письменна О.П., Оверковська Т.К. Нп 2013-11-27 1
7231 Правові основи підприємницької діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030402 «Правознавство», Письменна О.П., Мельничук О.Ф. Нп 2013-11-27 1
7230 Банківське право. Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Опольська Н.М. Мельничук О.Ф. Нп 2013-11-27 1
7229 Корпоративне управління. Методичні рекомендації по виконанню практичних занять студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0306 спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування Пронько Л.М., Клочковський О.С. Мв 2013-11-27 3
7228 Корпоративне управління. Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0306 спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організації і адмініструванн Пронько Л.М. Мв 2013-11-27 4
7227 Державне управління та державна служба. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 «Адміністративний м Березюк С.В., Березюк Ю.Б., Клочковський О.В., Колесник Т.В. Мв 2013-11-27 1
7226 Міжнародне публічне право. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2013-11-27 1
7225 Інтелектуальна власність. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Опольська Н.М. Мв 2013-11-27 2
7224 Розведення сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для виконання курсового проекту студентами ОКР «Бакалавр» за напрямом 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Добронецька В.О., Казьмірук Л.В., Пікула О.А., Сторожук І.В. Мв 2013-10-30 6
7223 Діловий протокол та ведення переговорів. Методичні вказівки по виконанню практичних занять студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0801 спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» Пронько Л.М., Клочковський О.С., Онищук Ю.В. Мв 2013-11-27 12
7222 Діловий протокол та ведення переговорів. Методичні вказівки по виконанню самостійної роботи студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0801 спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент Пронько Л.М. Мв 2013-11-27 14
7221 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 7.10010203 «Механізація сільського господарства» форма навчання заочна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2013-11-27 2
7220 . Інженерний менеджмент. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 8.10010203 «Механізація сільського господарства» форма навчання заочна Скорук О.П., Токарчук Д.М Мв 2013-11-27 1
7219 Право соціального забезпечення. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М. Мв 2013-11-27 1
7218 Право соціального забезпечення. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М. Мв 2013-11-27 1
7217 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «бакалавр» за професійним спрямуванням «Правознавство» Мельничук О. Ф., Оверковська Т. К. Мв 2013-11-27 2
7216 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «бакалавр» за професійним спрямуванням «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Ціхановська В. М., Коновал В. В., Головня О. М. Мв 2013-11-27 1
7215 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «Спеціаліст» зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Ціхановська В. М., Коновал В. В., Головня О. М., Прилуцький А. М. Мв 2013-11-27 1
7214 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «Магістр» зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Ціхановська В. М., Коновал В. В., Головня О. М. Мв 2013-11-27 1
7213 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «Магістр» зі спеціальності «Адміністративний менеджмент» Чорнопищук Т. І., Березюк С. В., Кубай О. Г., Пронько Л. М., Колесник Т. В., Тодосійчук В. Л., Кірєєва Е. А., Онищук Ю. В. Мв 2013-11-27 2
7212 Програма комплексного державного іспиту, галузь знань 0304 «Право», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Мельничук О.Ф., Гель А.П., Письменна О.П., Головчук В.А. Пкд 2013-11-27 3
7211 Наскрізна програма практичної підготовки фахівців галузі знань галузі знань 1801 „Специфічні категорії" спеціальності 8.18010018 „Адміністративний менеджмент" освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Чорнопищук Т.І., Самборська О.Ю., Березюк С.В., Кубай О.Г., Колесник Т.В., Пронько Л.М., Кірєєва Е.А.,Онищук Ю.В. Нп 2013-11-27 2
7210 Управління персоналом. Робочий зошит Для виконання практичних завдань з дисципліни для підготовки фахівців напряму підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» галузі знань 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання Пронько Л.М., Самборська О.Ю., Онищук Ю.В.,Кірєєва Е.А. Рз 2013-11-27 1
7209 Формування та розвиток соціально орієнтованої економіки України: роль державного регулювання: Головня О.М. М 2013-11-27 1
7208 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання з дисципліни “Планування виробництва кормів” Спеціальність 6.090 102 –“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Панько В.В. Мв 2013-11-27 2
7207 Технологія виробництва продуктів тваринництва . Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 7.091202 “Механізація сільського господарства” із спеціалізацією “Механізація тваринництва” Панько В.В., Мв 2013-11-27 2
7206 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання лабораторних занять для студентів денної форми навчання факультету механізації сільського господарства Спеціальність 7.091202. Панько В.В Мв 2013-11-27 1
7205 «Водна токсикологія» Методичні вказівки до самостійних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцол А.В., Березовський І.В. Мв 2013-11-27 1
7204 Водна токсикологія.Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцол А.В., Березовський І.В. Мв 2013-11-27 2
7203 «Санітарія та гігіена в рибництві» Методичні вказівки до самостійних робіт для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцол А.В., Березовський І.В. Мв 2013-11-27 1
7202 Санітарія та гігієна в рибництві. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" ОКР «Бакалавр» Гуцол А.В., Березовський І. В. Нп 2013-11-27 1
7201 “Годівля риб” Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп 2013-11-27 6
7200 «Анатомія риб». Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Гуцол А.В., Сироватко К.М Нп 2013-11-27 9
7199 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.09010201 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв 2013-11-27 1
7198 Анатомія риб. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Гуцол А.В., Сироватко К.М Мв 2013-11-27 6
7197 Технічні засоби в аквакультурі робочий зошит для лабораторно-практичних занять для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201- «Водні біоресурси та аквакультура» Гуцол А.В., Мушит С.О., Рз 2013-11-27 15
7196 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни проектування підприємств з переробки продуктів тваринництва для студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010201 ТВ і ППТ ОКР "Магістр" Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв 2013-11-27 8
7195 Методичні вказівки до виконання курсового проекту студентами факультету ТВ і ППТ за напрямом підготовки 6.090102 ТВ і ППТ ОКР Бакалавр Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв 2013-11-27 1
7194 Проектування підприємств з переробки продуктів тваринництва. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 8.09010201 «ТВ і ППТ» ОК Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мв 2013-11-27 15
7193 Водна мікробіологія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 – «Водні біоресурси та аквакультура». Власенко В.В. , Блащук. В.В. Мв 2013-11-27 2
7192 Програма переддипломної практики на підприємствах харчової та переробної промисловості. Методичні вказівки для проходження практики , написанню та оформлення звіту для студентів напряму підготовки 6.051701 – "Харчові технології та інженерія» Бігун П.П., Бігун Ю. П. Мв 2013-11-27 2
7191 Програма написання випускної кваліфікаційної роботи (дипломного проекту). Методичні вказівки до підготовки і захисту випускної кваліфікаційної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701- «Харчові технології та інженерія» Бігун П. П., Бігун Ю. П. Нп 2013-11-27 5
7190 Технологія переробки молока з основами ветсанекспертизи. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.090 10201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «Магістр». Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013-11-27 1
7188 Технологія переробки молока. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 7.090 102 01 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013-11-27 1
7187 Технологія переробки молока. Методичні рекомендації до практичних занять студентами заочної форми навчання із спеціальності 7.090 10201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013-11-27 1
7186 Технологія переробки молока. Методичні рекомендації до лабораторних занять студентам денної форми навчання за спеціальністю 7.090 10201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013-11-27 3
7185 Технологія молока та молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв 2013-11-27 2
7184 Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв 2013-11-27 1
7183 Бюджетна система. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Янчук В.І., Руда О.Л. Нп 2013-11-27 4
7182 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бюджетна система» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, ОКР «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Янчук В.І. Руда О.Л. Мв 2013-11-27 3
7181 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Гідробіологія» Мушит С.О. Мв 2013-11-27 10
7180 Розведення та селекція риб. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультури" Марценюк В.П. Мв 2013-11-27 9
7179 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Державний кредит та державний борг» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», на Колотій С.В., Мараховська Т.М. Мв 2013-11-27 1
7178 Податкова система. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінан Мараховська Т.М., Колотій С.В. Мв 2013-11-27 2
7177 Податкова система. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» Мараховська Т.М., Колотій С.В. Нп 2013-11-27 3
7176 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий ринок» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6 Колотій С.В. Мв 2013-11-27 1
7175 Кредитна політика підприємств. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030.508 «Фінанси і кредит». Мараховська Т.М., Колотій С.В. Нп 2013-11-27 1
7174 Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету спеціальностей: 6.030.508 «Міжнародна економіка», 6.030502 «Економічна кібернетика» Фурман І.В., Грищук Н.В. Мв 2013-11-27 3
7172 Фінанси. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Вдовенко Л.О., Фурман І.В., Грищук Н.В. Нп 2013-11-27 41
7171 Програма комплексного державного іспиту з фаху, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Прутська О.О., Вдовенко Л.О., Мараховська Т.М., Марценюк-Розарьонова О.В., Руда О.Л., Колотій С.В. Пкд 2013-11-27 1
7170 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Банківська система» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.0 Руда О.Л. Мв 2013-11-27 1
7169 Банківська система. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Руда О.Л. Нп 2013-11-27 1
7168 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Державний кредит і державний борг» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», нап Колотій С.В., Мараховська Т.М. Мв 2013-11-27 1
7167 Фінансовий ринок. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030.508 «Фінанси і кредит» Колотій С.В. Нп 2013-11-27 1
7166 Фінанси.Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв 2013-11-27 46
7165 Фінансове планування. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Прутська О.О. , Руда О.Л. Нп 2013-11-27 1
7164 Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни "Державний кредит та державний борг" підготовки ОКР «Бакалавр» Галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» Колотій С.В.. Прутська О.О. Нп 2013-11-27 1
7163 Наскрізна програма практики для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 6.1001102 – Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва напряму підготовки 1001 – Техніка та енергетика аграрного виробництва Анісімов В.Ф., Комаха В.П., Фурса П.Б., Єленіч М.П. Нп 2013-11-27 2
7162 «Економіка землекористування». Методичні рекомендації для практичних занять студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 1801 «Специфічні категорії», напряму підготовки 8.1801001 Бурлака Н.І., Чорнопищук Т.І., Дюк А.А., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Мв 2013-11-27 3
7161 “Економіка землекористування” Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівень «Магістр»,галузь знань 1801 «Специфічні категорії»,напрям підготовки 8.18010017 «Економіка довкілля і природних Чорнопищук Т.І. ,Бурлака Н.І., Дюк А.А., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Нп 2013-11-27 3
7160 «Митна статистика». Методичні вказівки для практичних занять студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030502 «Економі Кравцова А. М. Мв 2013-11-27 3
7159 Управління якістю в еколого-економічних системах. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістрів, напрям підготовки 1801 «Специфічні категорії» спеціальність 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» Дюк А.А. Нп 2013-11-27 2
7158 Методичні рекомендації для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Методи аналізу та прийняття рішень в екологічно-економічних системах» для студентів заочної форми навчання, напрям підготовки 1801 «Специфічні категорії», спеціальність 8 Дюк А. А. Мв 2013-11-27 2
7157 «Національний банк і грошово – кредитна політика». Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання фінансово – економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» Вдовенко Л.О. Нп 2013-11-27 2
7156 «Національний банк і грошово – кредитна політика». Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання фінансово – економічного факультету (ОКР «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 Вдовенко Л.О. Мв 2013-11-27 2
7155 Механізми банківського кредитування в аграрній сфері Вдовенко Л.О. М 2013-10-30 1
7154 Рибальство. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом піідготовки 6.090201"Водні біоресурси та аквакультури" Марценюк В.П. Мв 2013-11-27 2
7153 Ветеринарно-санітарна експертиза молока і молокопродуктів. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВіППТ Власенко В.В.,Фаріонік Т.В. Мв 2013-11-27 4
7152 Проектування м'ясоконсервного і шкуроконсервувального виробництва та холодильника м’ясокомбінату. Навчальний посібник до технологічних розрахунків при виконанні курсового проекту і випускної кваліфікаційної роботи для студентів напряму підготовки 051701 - Бігун П.П. Нп 2013-11-27 2
7151 Технологія переробки тварин та продукції забою. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів 111 та 1У рівнів акредитації з спеціальності 7.09010201 факультету Технології виробницт Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013-11-27 2
7150 Технологія переробки тварин та продукції забою. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання вищих навчальних закладів 111 та 1У рівнів акредитації з спеціальності 7.09010201 факультету Технології виробництва Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013-11-27 2
7149 Технологія жирів та жирозамінників. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв 2013-11-27 2
7148 Технологія бродильних виробництв. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв 2013-11-27 1
7147 Технологія полісахаридів та їх застосування в харчовій промисловості. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Крижак Л.М. Мв 2013-11-27 1
7146 Технологія виробництва м’яса і м’ясопродуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів –денної форми навчання із напряму підготовки 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва».- Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013-11-27 13
7145 Технологія виробництва м’яса і м’ясопродуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів –заочної форми навчання із напряму підготовки 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013-11-27 4
7144 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи технології харчових виробництв» для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6.051701- «Харчові технології та інженерія». Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013-11-27 3
7143 Технологія переробки тварин та продукції забою. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів –денної форми навчання напряму підготовки 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013-11-27 2
7142 Технологія переробки тварин та продукції забою. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів –заочної форми навчання із спеціальності 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва».- Бігун П.П., Бігун Ю.П. Мв 2013-11-27 2
7141 Фізіологія сільськогосподарських тварин Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6. 090 102 «Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва» Чудак Р.А., Подолян Ю.М. Мв 2013-11-27 1
7140 Технологія виробництва харчових яєць. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 7. 090 10201 «ТВіППТ» зі спеціалізації «Птахівництво» Царук Л. Л. Мв 2013-11-27 2
7139 Генетика з біометрією. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 «ТВіППТ» Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Варпіховський Р.Л. Мв 2013-11-27 53
7138 Генетика з біометрією. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (І частина) для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 «ТВіППТ». Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Варпіховський Р.Л. Мв 2013-11-27 241
7137 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки для лабораторних занять студентів денної форми навчання за напрямом 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Скоромна О.І., Вознюк О.І. Мв 2013-11-27 36
7136 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки для виконання курсових проектів для студентів денної форми навчання із напрямку підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Вознюк О.І., Скоромна О.І. Мв 2013-11-27 47
7135 Програма інтенсивного вивчення англійської мови викладачати аграрних ВНЗ Тимкова В.А., Довгань Л.І., Матієнко О.С. Нп 2013-11-27 4
7134 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.030508 – Фінанси і кредит галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво Тимкова В.А., Чечель О.М. Нп 2013-11-27 1
7133 Методичні вказівки для проведення лабораторних занять за другим змістовним модулем “Геоморфологія та четвертинні відклади” з дисципліни "Геологія з основами мінерології" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.09010101 – «Агрономія» Барвнченко В. І., Цицюра Я. Г., Броннікова Л. Ф. Мв 2013-11-27 1
7132 Тематичний модуль 2. Частина 5 «Технологічне обладнання лінії виробництва кисломолочних продуктів». Методичні вказівки для виконання лабораторнихдля студентів фахового спрямування 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” Друкований М.Ф., Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв 2013-11-27 1
7131 Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 7.05050312 – «Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва» Паламарчук І.П.,Паламарчук І.І. , Зозуляк О.В., Добранюк Ю.В. , Нп 2013-11-27 1
7130 Тематичний модуль 2. Частина 4 «Технологічне обладнання лінії виробництва питних видів молока». Методичні вказівки для виконання лабораторних робітдля студентів фахового спрямування 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв 2013-11-27 1
7129 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Лісові культури» (частина «Лісове насінництво») для студентів напрямку 6.090130 спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство». Юрків З.М., Василевський О.Г., Чоловський Ю.М. Мв 2013-11-27 1
7128 Рослини закритого грунту. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 "Лісове та садово-паркове господарство" Підпалий І.Ф., Липовий В.Г., Человський Ю.М., Матусяк М.В. Нп 2013-11-27 1
7127 Українське зерно: стан та перспективи Материнська Ольга Андріївна Тд 2013-12-08 467
7126 Значення українського зерна для світового господарства Материнська Ольга Андріївна Тд 2013-12-08 225
7125 Економічна ефективність виробництва зернових культур в сільськогосподарських підприємствах Материнська Ольга Андріївна С 2013-12-08 173
7124 Тематичний модуль 2. Частина 1 «Технологічне обладнання лінії первинної переробки молока». Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів фахового спрямування 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” Берник І.М., Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв 2013-11-27 1
7123 «Технологічне обладнання лінії виробництва морозива». Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів фахового спрямування 6.050503“Обладнання переробних і харчових виробництв” напрямку підготовки 0505 “Машинобудування” денної та заочної Друкований М.Ф., Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв 2013-11-27 1
7122 Технологічне обладнання лінії виробництва питних видів молока. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни. "Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв" напряму підготовки 0505 Берник І.М., Зозуляк І.А., Зозуляк О.В., Янович В.П. Мв 2013-11-27 1
7120 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Озеленення населених місць». Василевський О.Г., Підпалий І.Ф, Юрків З.М.. Мв 2013-11-27 2
7119 Генетика рослин. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами ІІІ курсу напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” денної та заочної форм навчання (скорочений термін) ОКР «Бакалавр». Мамалига В.С. Мв 2013-11-27 17
7118 Хронология становления и упадка аттестации научных кадров высшей квалификации в сельскохозяйственной отрасли науки по специальности зоогигиена и экология В. В. Соляник С 2013-12-05 95
7117 Екологічні проблеми землеробства. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7(8).09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. Цицюра Я. Г.., Окл 2013-11-27 3
7116 Адаптивні системи землеробства. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7(8).09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Цицюра Я. Г.., Окл 2013-11-27 5
7115 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Методичні вказівки із вивчення навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «Бакалавр». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г. Мв 2013-11-27 1
7114 Моніторинг довкілля. Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля». Галузь знань: 0401 «Природничі науки». Напрям підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ткачук О.П. К 2013-11-27 3
7113 Легка атлетика Методичні рекомендації з організації та проведення оздоровчо-тренувальних занять із студентами «ОРК – бакалавр» всіх спеціальностей Совик Л.А., Ковбій Н.М., Костенко О.І. Мв 2013-11-27 2
7112 Ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясопрокдуктів. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами заочної форми факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВіППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013-11-27 1
7111 Изучение применения высокого давления как экологически безопасного способа обработки пищевых продуктов П. В. Шелихов, А. Д. Гладкая, И. А. Сасина С 2013-12-05 260
7110 Проблема якості та безпеки продуктів харчування в Україні І. М. Турчин, Н. Б. Сливка С 2013-12-05 56
7109 Характеристика сировинної бази молока у Вінницькій області А. І. Порохня, Н. О. Новаленко, Т. Резнік С 2013-12-05 173
7108 Вихід харчового білку від бугайців при різних технологіях вирощування* С. О. Олійник С 2013-12-05 127
7107 Вміст мінеральних елементів у печінці щурів за свинцевого отруєння Н. М. Мельникова, Т. А. Ткаченко, І. А. Лазаренко С 2013-12-05 194
7106 Кислотно-лужний стан крові щурів за дії цезію хлориду та калійвмісних препаратів Н. М. Мельникова, Л. В. Кліх, О. Єрмішов С 2013-12-05 211
7105 Вплив препарату «Вітамін АД3Е ОРАЛ» на елімінацію стронцію в крові та органах кролів, отруєних стронцію хлоридом Н. М. Мельникова, Є. А. Деркач, І. А. Шепельова, О. Й. Камінський С 2013-12-05 166
7104 Роль йодмістких препаратів в профілактиці гельмінтозів коней Г. О. Лук"янова С 2013-12-04 123
7103 Результаты идентификации в реакции агглютинации и в ПЦР изолятов из крови и лимфатических узлов реагировавших на туберкулин коров полученных на средах ВКГ и влакон* А. П. Лысенко, И. Н. Архипов, А. П. Лемиш [та ін.] С 2013-12-04 167
7102 Мясная продуктивность и синтез белка, жира в тканях тела бычков в зависимости от кормового фактора В. О. Лемешевский, В. П. Цай С 2013-12-04 67
7101 Підвищення якості і безпеки виробництва свинини в умовах хронічного низькодозового опромінення С. О. Костенко, П. П. Джус, О. В. Сидоренко С 2013-12-04 176
7100 Вміст хлорорганічних пестицидів в молоці корів залежно від рівня забруднення ними навколишнього середовища М. Я. Іванків, С. О. Вовк С 2013-12-04 206
7099 Використання нових фітосиропів в технології кисломолочних напоїв з маслянки Ю. Р. Гачак, В. О. Наговська С 2013-12-04 355
7098 Рання діагностика туберкульозу з використанням середовища влакон В. В. Власенко, І. Г. Власенко, О. П. Лисенко, И. Н. Архипов С 2013-12-04 164
7097 Ветеринарно-санітарна оцінка пельменів за показниками якості та безпеки Н. М. Богатко, О. Ю. Голуб С 2013-12-04 333
7096 Екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти моніторингу тваринницьких підприємств О. С. Яремчук, М. О. Захаренко, І. М. Курбатова С 2013-12-04 268
7095 Жива маса і екстер"єрні особливості тілобудови корів стада української чорно-рябої молочної породи племінного заводу “Ямниця” при використанні голштинів З. Є. Щербатий, Б. А. Павлів, П. В. Боднар С 2013-12-04 113
7094 Комбінаційна здатність ліній коней орловської рисистої породи І. О. Супрун С 2013-12-04 136
7093 Особливості будови тіла та молочна продуктивність голштинських корів за умов впливу на них ефекту стабілізуючого відбору О. Ю. Сметана С 2013-12-04 181
7092 Особливості лінійного розведення в селекційному поліпшенні продуктивності корів племінного стада А. М. Салогуб, Л. М. Хмельничий С 2013-12-04 241
7091 Молочна продуктивність вівцематок різних генотипів В. І. Похил, Л. О. Литвищенко С 2013-12-04 103
7090 Покращення умов прив"язного утримання корів української чорно-рябої молочної породи Л. В. Польовий, О. С. Яремчук, Р. Л. Варпіховський, І. Довгань С 2013-12-04 180
7089 Приміщення для інтенсивної відгодівлі вибракуваних корів Л. В. Польовий, С. М. Шкільняк С 2013-12-04 173
7088 Гігієнічна оцінка мікроклімату в телятниках для вирощування теличок за різними технологіями утримання Л. В. Польовий, О. Ю. Шевчук С 2013-12-04 115
7087 Екстер"єрно-конституційні типи корів-первісток української чорно-рябої молочної породи та їх молочна продуктивність Л. В. Польовий, Ж. В. Столяр, В. А. Пльонсак С 2013-12-04 191
7086 Реконструкція телятника з виробництва яловичини за енергоощадною технологією Л. В. Польовий, Т. Д. Романенко, О. С. Шумиловська С 2013-12-04 170
7085 Удосконалення корів української чорно-рябої молочної породи за молочним типом Л. В. Польовий, О. В. Романенко С 2013-12-04 88
7084 Удосконалення технологічних параметрів безприв"язного утримання корів Л. В. Польовий, В. П. Ратушняк С 2013-12-04 298
7083 Підвищення енергоощадності виробництва молока шляхом зменшення затрат праці Л. В. Польовий, О. Л. Польова, Г. В. Ташлицька С 2013-12-04 236
7082 Обладнаний кормовий двір – основа для виробництва молока та регульованої підготовки корів до літнього періоду Л. В. Польовий, Т. В. Поліщук, Л. В. Мельник С 2013-12-04 770
7081 Залежність надою молока від оцінки типу будови тіла корів-первісток української чорно-рябої молочної породи Л. В. Польовий, О. А. Пікула, Н. О. Андрусяк С 2013-12-04 106
7080 Вплив підготовки корів до машиного доїння на повноту видоювання молока Л. В. Польовий, А. П. Кульчицька С 2013-12-04 158
7079 Поведінка корів за різних технологій утримання Л. В. Польовий, О. М. Кузнецова С 2013-12-04 83
7078 Вплив мікроклімату на відтворні ознаки свиноматок та живу масу поросят великої білої породи Л. В. Польовий, Ю. Л. Березовська С 2013-12-04 145
7077 Залежність відгодівельної продуктивності свиней різних генотипів від умов їх утримання під час відгодівлі М. Г. Повод, Ю. А. Коваль С 2013-12-03 134
7076 Тривалість ембріонального періоду корів української чорно-рябої молочної породи при різних умовах годівлі О. А. Пікула С 2013-12-03 60
7075 Підвищення ефективності зчитуваня вушних транспондерів у автоматизованих системах рідіоідентифікації тварин з використанням рамкових антен Є. А. Паламарчук С 2013-12-03 110
7074 Вікові біоморфометричні та фізіологічні зміни у сім"яниках та їх придатках у бугаїв чорно-рябої породи М. В. Павлюк, С. О. Вовк С 2013-12-03 83
7073 Аналітична оцінка ефективності виробництва молока та яловичини в умовах Вінницької області Л. Г. Михальчишина, О. М. Зотько С 2013-12-03 139
7072 Селекційно-генетична оцінка природної резистентності корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи О. І. Любинський С 2013-12-03 115
7071 Характер поведінки корів різного фізіологічного стану А. М. Лухтай, В. І. Костенко С 2013-12-03 211
7070 Використання генетичних маркерів продуктивності сільськогосподарських тварин для підвищення конкурентноспроможності харчової сировини С. О. Костенко С 2013-12-03 79
7069 Динаміка живої маси, відгодівельні та м"ясні якості бугайців симентальської породи та її помісей з м"ясними породами В. М. Кос, Л. І. Музика, А. Є. Жмур С 2013-12-03 172
7068 Ефективність вирощування чистопородних та помісних бугайців Р. В. Каспров, А. В. Димчук С 2013-12-03 95
7067 Екстер"єрно-конституційні особливості корів подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи А. В. Димчук, Р. В. Каспров С 2013-12-03 66
7066 Система інформаційного забезпечення і прискорення селекційного процесу в молочному скотарстві І. В. Гончаренко С 2013-12-03 154
7065 Ветеринарно-санітарна експертиза м’яса та м’ясопродуктів. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів заочної форми факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВіППТ Власенко В.В.,Фаріонік Т.В. Мв 2013-11-27 1
7064 Гігієна тварин. Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту студентами напряму 6.090102 „Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва” Яремчук О.С., Романенко Т.Д., Шмалій А.П., Трачук Є.Г. Мв 2013-11-27 2
7063 Лінійні особливості коней чистокровної верхової породи різного типу конституції Н. В. Волгіна, Д. А. Волков С 2013-12-02 121
7062 Одержання маточного молочка за способу неповного осиротіння бджолиних сімей А. Видрик С 2013-12-02 107
7061 Корреляция между селекционируемыми признаками у свиней разных генотипов Т. В. Батковская С 2013-12-02 1
7060 Етіологічні фактори, що негативно впливають на організм тварин в господарствах Дніпропетровської області П. П. Антоненко С 2013-12-02 167
7059 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Гуцол А.В., Сироватко К.М., Дмитрук І.В. Суховуха С.М. Мв 2013-11-27 8
7058 Технічні засоби в аквакультурі методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201- «Водні біоресурси та аквакультура» Гуцол А.В., Мушит С.О. Мв 2013-11-27 17
7057 Санітарія та гігієна в рибництві. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Гуцол А. В., Березовський І. В. Мв 2013-11-27 1
7056 Стандартизація продукції аквакультури. Робочий зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних занять для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» / Вінницький національний аграрний університет. Гуцол А.В., Суховуха С.М. Мв 2013-11-27 1
7055 Іхтіологія (загальна та спеціальна) Робочий зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету Технології виробництва і переробки продукції тваринництва з напряму 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультури" Марценюк Н,О. Мв 2013-11-27 7
7054 Планування виробництва кормів. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Панько В.В. Мв 2013-11-27 2
7053 Психокорекційна програма «Регуляція психічних станів» Клибанівська Т.М. Нп 2013-10-30 1
7052 Економічна кібернетика. Методичні вказівки до виконання курсових робіт студентами галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030502 „Економічна кібернетика” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” денної i заочної форм навчання Поліщук Н. В. Мв 2013-10-30 21
7051 Митна статистика. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030.502 «Економічна кібернетика», фахове спрямування «Інформаційні системи управління та технології в ми Мороз О.В., Кравцова А.М. Нп 2013-10-30 3
7050 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Мороз О.В., Чорнопищук Т.І., Кравцова А.М., Ковальчук С.Я, Бурлака Н.І., . Дюк А.А., Салькова І.Ю., Семцов В.М. Кошельник В.М, Бурлака О.М., . Кукель Г.С. Мв 2013-10-30 6
7049 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магіст Мороз О.В., Чорнопищук Т.І., Кравцова А.М., Ковальчук С.Я, Бурлака Н.І., Дюк А.А., Салькова І.Ю., Семцов В.М., Кошельник В.М, Бурлака О.М., Кукель Г.С. Мв 2013-10-30 3
7048 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Лісові культури» (частина «Лісове насінництво») для студентів напрямку 6.090130 спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство». Юрків З.М., Василевський О.Г., Чоловський Ю.М. Мв 2013-10-30 1
7047 Програма вивчення навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди садів і парків» для бакалаврів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г. Нп 2013-10-30 2
7046 Методи і організація досліджень в агрономії. Методичні рекомендації із вивчення навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.09010101 «Агрономія» ОКР «Магістр». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г. Мв 2013-10-30 1
7045 Сучасні технології вирощування кормових культур. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 8.09010101 «Агрономія» ОКР «Магістр» (спеціалізація «кормовиробництво»). Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г. Мв 2013-10-30 1
7044 Загальна екологія та неоекологія. Методичні вказівки до виконання програми навчальної дисципліни для підготовки магістрів в аграрних вищих навчальних закладах ІІ – ІV рівнів студентами заочної форми навчання спеціальності 8.180100015 «Економіка довкілля і Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Мв 2013-10-30 3
7043 Стратегія розвитку виробництва зерна кукурудзи в умовах Вінниччини Материнська Ольга Андріївна С 2013-11-25 163
7042 Екологічна генетика. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ватаманюк О.В., Мамалига В.С., Солоненко В.І. Мв 2013-10-30 4
7041 Ботаніка: методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів 1-го курсу денної форми навчання зі спеціальності 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство Солоненко В.І , Ватаманюк О.В. Мв 2013-10-30 1
7040 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету з дисципліни: “Насінництво з основами селекції гібридів”. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальність 8.09010101 «Агрономія» Мазур О.В., Шерепітко В.В. Мв 2013-10-30 2
7039 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету з дисципліни: “Основи біотехнології рослин”. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напрям підготовки 6.090101 «Агрономія» Мазур О.В., Прокопчук В.М., Шерепітко В.В Мв 2013-10-30 11
7038 «Основ біотехнології рослин» Методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентів агрономічного факультету. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво». Напрям підготовки 6.090101 «Агрономія». Мазур О.В., Шерпітко В.В. Мв 2013-10-30 32
7037 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційних рівнів 6.030508 «Бакалавр» Прутська О.О., Вдовенко Л.О. Колотій С.В., Руда О.Л. Мв 2013-10-30 1
7036 Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи та сортів сої придатних до механізованого збирання. Мазур О.В., Зозуля О.Л., Шерепітко В.В., Мазур В.А., Мазур О.В. М 2013-10-30 1
7035 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету денної форми навчання з дисципліни: “Сільськогосподарська екологія”. Шкатула Ю.М. Мв 2013-10-30 21
7034 Методичні вказівки по вивченню дисципліни «Ландшафтна екологія» і завдання до виконання самостійної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Шкатула Ю.М. Мв 2013-10-30 2
7033 Інженерна екологія. Методичні вказівки по вивченню дисципліни і завдання до виконання самостійної роботи для студентів факультету механізації сільського господарства Галузь знань «Техніка та енергетика аграрного виробництва» для напряму підготовки 6.100 Шкатула Ю.М Мв 2013-10-30 1
7032 Інженерна екологія. Методичні вказівки для практичних занять для студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання зі спеціальності 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Шкатула Ю.М. Мв 2013-10-30 2
7031 Ландшафтна екологія. Методичні вказівки по проходженню навчальної практики для студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Шкатула Ю.М. Мв 2013-10-30 2
7030 Інженерна екологія. Методичні вказівки для практичних занять для студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання зі спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства» Шкатула Ю.М. Мв 2013-10-30 2
7029 Методи організації досліджень в землеробстві. Програма для підготовки магістрів заочної форми навчання напрямку підготовки 8.090101 - "Агрономія". Цицюра Я. Г., Барвінченко В. І. Нп 2013-10-30 2
7028 Сівозміни в сучасному землеробтві Програма для підготовки магістрів заочної форми навчання напряму підготовки 8.090101 - "Агрономія". Цицюра Я. Г., Барвінченко В. І. Нп 2013-10-30 1
7027 Програма з дисципліни " Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель ". для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збала Броннікова Л.Ф., Цицюра Я.Г. Мв 2013-10-30 6
7026 Біологічні онови землеробства. Програма для підготовки магістрів заочної форми навчання напрямку підготовки 8.090101 – "Агрономія". Цицюра Я. Г., Барвінченко В. І. Нп 2013-10-30 1
7025 Методи організації досліджень в землеробстві. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7(8).09010101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Цицюра Я.Г. Окл 2013-10-30 2
7024 Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування студентів з дисципліни " Методи організації досліджень в землеробстві " для магістрів агрономічного факультету заочної форми навчання спеціальність 8.09010101 – «Агрономія». Цицюра Я.Г., Барвінченко В. І. Мв 2013-10-30 2
7023 Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування з дисципліни "Біологічні основи землеробства" для магістрів заочної форми навчання спеціальності 8.09010101 – «Агрономія». Цицюра Я.Г. Мв 2013-10-30 1
7022 Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування з дисципліни "Сівозміни в сучасному землеробстві" для магістрів заочної форми навчання спеціальності 8.09010101 – «Агрономія». Цицюра Я.Г., Мв 2013-10-30 1
7021 Моделювання і прогнозування стану довкілля: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни (для студентів ІІІ курсу агрономічного факультету напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природ Первачук М.В., Мудрак Г.В. Мв 2013-10-30 3
7020 Стратегія сталого розвитку. Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання при підготовці магістрів агрономічного факультету спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Ткачук О.П. Мв 2013-10-30 1
7019 Стратегія сталого розвитку. Методичні рекомендації до проведення самостійної роботи при підготовці магістрів агрономічного факультету спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Ткачук О.П. Мв 2013-10-30 2
7018 Стратегія сталого розвитку. Методичні рекомендації до проведення практичних робіт при підготовці магістрів агрономічного факультету спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Ткачук О.П. Мв 2013-10-30 3
7017 «Наземні екосистеми та методи біомоніторингу» Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентів денної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансов Ткачук О.П., Алексєєв О.О. Мв 2013-10-30 1
7016 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Моделювання та прогнозування стану довкілля” для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” Первачук М.В., Шкатула Ю.М., Мудрак Г.В. Мв 2013-10-30 3
7015 Екологія у тваринництві. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентами денної форми навчання із напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Разанов С.Ф., Алексєєв О.О., Разанова О.П. Мв 2013-10-30 16
7014 Основи екології. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентами денної форми навчання із напряму підготовки 6.050503 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» і «Обладнання переробних і харчових виробництв». Разанов С.Ф., Алексєєв О.О. Мв 2013-10-30 4
7013 Екологія у тваринництві. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять студентами денної форми навчання із напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О., Разанова О.П. Мв 2013-10-30 3
7012 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Радіобіологія» студентами заочної форми навчання зі спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О. Мв 2013-10-30 6
7011 Основи екології. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки фахівців в аграрних навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.050503 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» і «Обладнання переробних Разанов С.Ф., Алєксєєв О.О. Мв 2013-10-30 3
7010 Природоохоронне інспектування. Методичні вказівки до проведення практичних занять та до виконання самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної форми навчання за спеціальністю 7.040106 “Екологія та охорона навколишнього середовища” Разанов С.Ф., Мудрак Г.В. Мв 2013-10-30 1
7009 Екологічне інспектування. Методичні вказівки щодо організації cамостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання зі спеціальності 7.040106 – “Екологія та охорона навколишнього середовища” Разанов С.Ф., Мудрак Г.В Мв 2013-10-30 6
7008 Радіобіологія. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентами денної форми навчання із напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Разанов С.Ф. Мв 2013-10-30 4
7007 Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних робіт з предмету «Екологія міських систем, ч.1» для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання із спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища» та Кавун Е.М., Білик О.Ю. Мв 2013-10-30 96
7006 Екологія міських систем: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання із спеціальності 6.040601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», освітньо-кваліфікаційний рівень Кавун Е.М. Білик О.Ю Мв 2013-10-30 36
7005 Загальна екологія та неоекологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природок Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Нп 2013-10-30 8
7004 Психологія і педагогіка вищої школи. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів «ОКР – магістр» агрономічного факультету. Галузь знань – 0401 Природничі науки. Спеціальність 8. 07080 - Екологія та охорона навколишнього середовища Герасимова І.Г., Мв 2013-10-30 1
7003 Методика викладання у вищий школі. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів «ОКР – магістр» агрономічного факультету. Галузь знань – 0401 Природничі науки. Спеціальність 8. 07080 - Екологія та охорона навколишнього середовища Герасимова І.Г. Мв 2013-10-30 2
7002 Психологія: навчальний посібник. Герасимова І.Г. Мв 2013-10-30 2
7001 Педагогіка. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів «ОКР – магістр» агрономічного факультету Галузь знань – 0901 Сільське господарство і лісництво. Спеціальність - 8.130102 Агрономія. Герасимова І.Г. Мв 2013-10-30 1
7000 Лікувально-профілактичний масаж. Методичний посібник з фізичної культури для студентів всіх спеціальностей Дуржинська О.О., Медяна І.П. Нп 2013-10-30 4
6999 Лікувальна фізична культура, як розділ фізичне виховання (факультатив). Довідник Войтенко С.М., Совик Л.А., Віннік Ю.В., Анісім П.Г., Бочарова В.Б., Мазур Ю.М. Д 2013-10-30 8
6998 Побудова тренувальних занять з футболу. Підручник з фізичної культури Войтенко С.М., Совик Л.А., Віннік Ю.В., Анісім П.Г., Мазур Ю.М. Нп 2013-10-30 14
6997 Корпоративні інформаційні системи. Програма виробничої практики для студентів напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» денної та заочної форм навчан Коляденко С.В., Січко Т.В. Нп 2013-10-30 3
6996 Економіка підприємства. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання факультету обліку та аудиту галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» осві Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Мв 2013-10-30 381
6995 Організація обліку. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Новодворська В.В., Любар О.О. Нп 2013-10-30 2
6994 Облік в банках. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Настенко М. М., Корпанюк Т. М. Нп 2013-10-30 1
6993 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О. Мв 2013-10-30 1
6992 Облік і звітність в оподаткуванні. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І.,Глазко Н.Д., Мулик Я.І., Нп 2013-10-30 1
6991 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Плахтій Т.Ф., Правдюк О.Л. Нп 2013-10-30 1
6990 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва Материнська Ольга Андріївна Д 2013-11-19 234
6989 Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку Материнська Ольга Андріївна Д 2013-11-19 113
6988 Книга обліку доходів та витрат Материнська О.А. Д 2013-11-19 177
6987 Журнал реєстрації господарських операцій Материнська О.А. Д 2013-11-19 254
6986 Акт переоцінки біологічних активів Материнська О. А. Д 2013-11-19 193
6985 Зеновий бум: радіти чи бити на сполох Материнська О.А. Тд 2013-11-19 145
6984 Методичні рекомендації до підготовки і написаннявипускних робіт бакалавра для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету Коляденко С.В., СічкоТ.В., Вдовенко Л.О. Мв 2013-10-30 2
6983 Методичні вказівки для підготовки та написання випускних бакалаврських робіт для студентів фінансово-економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси та Прутська О. О. ,Мараховська Т.М., Вдовенко Л.О. Мв 2013-10-30 1
6982 Навчальний посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності “Механізація сільського господарства” Матієнко О. С., Лебедєва Н.А., Дакалюк О.О. Нп 2013-10-30 1
6981 Фізичне виховання. Методичні вказівки для проведення занять зі студентами спеціальної медичної групи Клибанівський Я.В Мв 2013-10-30 1
6980 Посібник до практичних занять з безпеки життєдіяльності. Частина 2 Бондаренко Є.А., Веселовська Н.Р., Твердохліб І.В. Нп 2013-10-30 44
6979 Посібник до практичних занять з безпеки життєдіяльності. Частина 1 Бондаренко Є. А., Веселовська Н. Р. , Твердохліб І. В. Нп 2013-10-30 72
6978 Механізм банківського кредитування в аграрній сфері. Вдовенко Л.О. М 2013-10-30 0
6977 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів фінансово-економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр». Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О. Мв 2013-10-30 1
6976 Наскрізна програма самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ Освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", Водні біоресурси та аквакультури Скоромна О.І., Бережнюк Н.А., Гуцол А.В., Марценюк В.П., Дмитрук І.В. Нп 2013-10-30 1
6975 Навчальний посібник з фізики «Фізики, частина 1 «Механіка»» Гель П.В.; Шевчук О.Ф.; Хом’яківський Ю.Л. Нп 2013-10-30 1
6974 Облік в банках. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Настенко М. М., Корпанюк Т. М Мв 2013-10-30 2
6973 Облік біологічних активів: Монографія Коваль О.В. М 2013-10-30 1
6972 Кредитна політика банків при обслуговуванні агроформувань. Любар О.О. М 2013-10-30 1
6971 Організація обліку. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.030509.01 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст». Любар О.О., Коваль Л.В., Правдюк А.Л. Мв 2013-10-30 2
6970 Судово-бухгалтерська експертиза. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету обліку та аудиту спеціальності 7.030509 "Облік і аудит" спеціалізації "Контроль і ревізія" ОКР «Спеціаліст» денної та заочної форм навчання Михальчишина Л.Г. Мв 2013-10-30 12
6969 Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 6.030509.03 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ОКР «Бакалавр» Томчук О.Ф., Коваль Н. І., Пльонсак О.Л., Томчук В.В.. Мв 2013-10-30 2
6968 Облік і звітність в оподаткуванні. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 508 “Фінанси та кредит” Мулик Т.О., Федоришина Л.І.,Глазко Н.Д., Мулик Я.І. Нп 2013-10-30 1
6967 Облік в банках. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Настенко М. М., Корпанюк Т. М. Мв 2013-10-30 2
6966 Економічна теорія. Програма комплексного державного іспиту, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцаленко Л.В., Нікітченко В.С., Настенко М.М., Феняк Л.А. Пвф 2013-09-25 1
6965 Економічна теорія. Програма комплексного державного іспиту, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцаленко Л.В., Нікітченко В.С., к.е.н. доцент Настенко М.М., ст. викладач Феняк Л.А. Мв 2013-11-18 0
6964 Наскрізна програма самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ напрям підготовки – 6.051701 „Харчові технології та інженерія” Освітньо-кваліфікаційного рівня “БАКАЛАВР” Скоромна О. І., Власенко В. В., Фаріонік Т. В., Бережнюк Н. А., Гуцол Н. В., Нп 2013-10-30 1
6963 Технологія молочної галузі. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія». Новгородська Н. В., Соломон А. М. Мв 2013-10-30 3
6962 Стандартизація продукції тваринництва. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з напряму 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Новгородська Н. В. Мв 2013-10-30 24
6961 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Новгородська Н. В. Мв 2013-10-30 25
6960 Технологія молочної галузі. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В. В., Новгородська Н. В., Новаленко Н. О. Мв 2013-10-30 3
6959 Мікробіологія молочних і м'ясних продуктів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.09010201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Блащук В.В. Мв 2013-10-30 1
6958 Мікробіологія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Блащук В.В.. Мв 2013-10-30 1
6957 Мікробіологія молочних і м'ясних продуктів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 7.09010201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Блащук. В.В. Мв 2013-10-30 1
6956 Мікробіологія молочних і м'ясних продуктів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Блащук В.В. Мв 2013-10-30 1
6955 Технологія переробки молока. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 7.090 102 01 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» . Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013-10-30 1
6954 Ветеринарно-санітарна експертиза мяса та мясопродуктів. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВ і ППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013-10-30 2
6953 Ветеринарно-санітарна експертиза мяса та мясопродуктів. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВіППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013-10-30 2
6952 Технохімічний контроль. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В. В., Новгородська Н. В., Блащук В.В. Нп 2013-10-30 4
6951 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам заочної форми навчання зі спеціальності 8.090 10201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Магістр». Новгородська Н.В., Новаленко Н.О. Мв 2013-10-30 2
6950 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам денної форми навчання зі спеціальності 8.090 10201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013-10-30 1
6949 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам денної форми навчання зі спеціальності 7.090 10201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Спеціаліст» Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013-10-30 1
6948 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам заочної форми навчання зі спеціальності 7.090 10201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Спеціаліст» Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013-10-30 1
6947 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки до лабораторних занять студентам денної форми навчання зі спеціальності 7.090 10201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Спеціаліст».- Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв 2013-10-30 3
6946 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини мясної галузі. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та і Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013-10-30 1
6945 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів денної форми навчання факультету економіки та підприємництва. Напрям підготовки 6.030508, Напрям підготовки 6.030502 Балух Н.М., Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В Мв 2013-10-30 1
6944 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напрямів підготовки: 6.030502 «Економічна кібернетика»та 6.030508 «Фінанси і кредит» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Балух Н.М., Огороднічук Г.М. Нп 2013-10-30 1
6943 Біологічна, фізична і колоїдна хімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Балух Н.М., Марчак Т.В., Коберська В.А. Нп 2013-10-30 2
6942 Прикладна зоологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму підготовки 6.090102 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Шевчук Т.В. Нп 2013-10-30 2
6941 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки: 6.050503 «Машинобудування» «МП, МК» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Огороднічук Г.М., Балух Н.М., Нп 2013-10-30 1
6940 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки: 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» «М» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Огороднічук Г.М., Балух Н.М., Нп 2013-10-30 2
6939 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини мясної галузі.Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та і Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013-10-30 1
6938 Ветеринарно-санітарна експертиза молока і молочних продуктів. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВ і ППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013-10-30 2
6937 Ветеринарно-санітарна експертиза молока і молокопродуктів. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за спеціальністю 7.09010201 ТВ і ППТ Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013-10-30 3
6936 Мікробіологія молочних і м'ясних продуктів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». - Власенко В.В., Блащук В.В. Мв 2013-10-30 2
6935 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини мясної галузі. Методичні вказівки для виконання курсових робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інж Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2013-10-30 1
6934 Технологія молочної галузі. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Власенко В. В., Новгородська Н. В. Новаленко Н. О. Нп 2013-10-30 3
6933 Розведення сільсько- господарських тварин. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами ІІІ-го курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівна «Бакалавр» за напрямом 6. 090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тв Добронецька В.О., Пікула О.А., Сторожук І.В. Мв 2013-10-30 21
6932 Селекція сільськогосподарських тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 7.09010201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації Польовий Л.В., Казмірук Л.В. Нп 2013-10-30 1
6931 Технологія виробництва м’яса птиці Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 7. 090 10201 «ТВіППТ» зі спеціалізації «Птахівництво» Царук Л. Л. Зотько М.О. Мв 2013-10-30 4
6930 Наскрізна програма практик студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ Освітньо-кваліфікаційних рівнів “БАакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр” Скоромна О.І., Власенко В.В., Польовий Л.В., Гуцол А.В., Чудак Р.А., Бережнюк Н.А. , Царук Л.Л., ЗотькоМ.О., Нп 2013-10-30 4
6929 Наскрізна програма практики студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напрям підготовки - 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Скоромна О. І.,Власенко В. В., Бігун П. П., Бережнюк Н. А., Гуцол Н. В., Нп 2013-10-30 3
6928 Наскрізна програма практик студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напрям підготовки - 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О. І., Гуцол А. В., Марценюк Н. О., Бережнюк Н. А., Гуцол Н. В., Нп 2013-10-30 3
6927 Наскрізна програма самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ Освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" Скоромна О.І., Бережнюк Н.А., Гуцол А.В., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол Н.В. Нп 2013-10-30 17
6926 Основи акваріумістики. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Основи акваріумістики». Марценюк В.П. Мв 2013-10-30 2
6925 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Економіка рибних підприємств» . Марценюк Н.О. Мв 2013-10-30 1
6924 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Рибальство» Марценюк В.П. Мв 2013-10-30 2
6923 Методичні рекомендації до проведення виробничої практики для студентів за напрямом підготовки (ОКР "бакалавр") 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура". Марценюк Н.О., Гуцол А.В. Мв 2013-10-30 4
6922 Генетика риб. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Марценюк В.П. Мв 2013-10-30 1
6921 Стандартизація продукції аквакультури. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 – «Водні біоресурси та аквакультура» Суховуха С.М. Мв 2013-10-30 1
6920 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Розведення та селекція риб» Марценюк В.П. Мв 2013-10-30 7
6919 Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Гідроботаніка». Марценюк В.П. Мв 2013-10-30 3
6918 Технологія годівлі сільськогосподарської птиці. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 7. 090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Суховуха С.М. Мв 2013-10-30 2
6917 Методичні вказівки для лабораторних робіт для студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Основи акваріумістики» Марценюк В.П. Мв 2013-10-30 3
6916 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Генетика риб» Марценюк В.П. Мв 2013-10-30 5
6915 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Гідроботаніка» Марценюк В.П. Мв 2013-10-30 1
6914 Програма навчальної дисципліни «Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин» для підготовки магістрів спеціальності 8.09010201 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредита Гуцол А.В., Сироватко К.М. Нп 2013-10-30 1
6913 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Гуцол А.В., Сироватко К.М, Суховуха С.М., Дмитрук І.В. Мв 2013-10-30 1
6912 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Марикультура» Марценюк Н.О. Мв 2013-10-30 7
6911 Кримінальне право України (Загальна частина). Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.030402 ”Правознавство”. Гель А.П. Мв 2013-02-27 5
6910 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми за напрямом підготовки 6.090 201 “Водні біоресурси та аквакультура” з дисципліни «Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії» Марценюк Н.О., Марценюк В.П. Мв 2013-10-30 6
6909 Фізіологія та біохімія гідробіонтів (біохімія гідробіонтів). Робочий зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва напряму 6.090201 «Водні біоресурси та аквак Марценюк Н.О. Рз 2013-10-30 12
6908 Методичні вказівки для самостійної роботи для вивчення дисципліни “Фізіологія та біохімія гідробіонтів” (Біохімія гідробіонтів) для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва з напрямку підготовки 6.090201 “Водні біоресу Марценюк Н.О. Мв 2013-10-30 4
6907 Біологічні основи рибного господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Гуцол А.В., Дмитрук І.В. Нп 2013-10-30 1
6906 “Годівля тварин і технологія кормів” Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акреди Гуцол А.В. Дмитрук І.В., Сироватко К.М., Суховуха С.М. Нп 2013-10-30 8
6905 Стандартизація продукції аквакультури. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки: 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Гуцол А.В., Суховуха С.М. Нп 2013-10-30 2
6904 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102– «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Гуцол А.В., Сироватко К.М., Дмитрук І.В., Суховуха С.М. Мв 2013-10-30 1
6903 Трудове право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Мельничук О.Ф. Мв 2013-10-30 2
6902 Господарське право України. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для бакалаврів напряму підготовки 6.030.402 «Правознавство» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Мельничук О.Ф. Мв 2013-10-30 7
6901 Господарське право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Мельничук О.Ф., Опольська Н.М. Нп 2013-10-30 7
6900 Трудове право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Мельничук О.Ф. Мв 2013-10-30 2
6899 Трудове право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Мельничук О.Ф. Нп 2013-10-30 2
6898 Аграрне право України. Оверковська Т.К. Нп 2013-10-30 2
6897 . Основи права. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямом підготовки 6.050503 "Машинобудування". Гель А.П., Оверковська Т.К. Нп 2013-10-30 1
6896 Кримінально-виконавче право України. Програма навчальної дисципліни за напрямом підготовки бакалаврів 6. 030402 ”Правознавство” Гель А.П., Письменна О.П. Нп 2013-10-30 10
6895 Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи навчальної дисципліни «Управління операціями з експорту - імпорту» для студентів факультету менеджменту напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент» форма навчання де Ставська Ю.В. Мв 2013-10-30 2
6894 Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи навчальної дисципліни «Управління зовнішньоторговельними операціями» для студентів факультету менеджменту напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент» форма навчання Ставська Ю.В. Мв 2013-10-30 1
6893 “Зовнішньоекономічна діяльність підприємств ”, Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент», форма навчання денна та заочна Ставська Ю.В. Мв 2013-10-30 3
6892 Методичні вказівки з дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємств ”з організації семінарських занять студентів факультету менеджменту напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент», форма навчання денна та заочна Ставська Ю.В. Мв 2013-10-30 2
6891 Монетарна та фіскальна політика країн світу. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» Ціхановська В.М., Ставська Ю.В. Нп 2013-10-30 1
6890 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» Ціхановська В.М., Ставська Ю.В. Нп 2013-10-30 4
6889 Зовнішньоекономічна діяльність підприємтсв. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» Ціхановська В.М., Ставська Ю.В. Нп 2013-10-30 1
6888 Управління якістю продукції птаховиробничих підприємств в умовах глобалізації. Ціхановська В.М., Ставська Ю.В. М 2013-10-30 1
6887 Стратегічні напрями реструктуризації економіки регіони в умовах регіоналізації та глобалізації . Мазур С.А. М 2013-10-30 1
6886 Протокол №9 комісії з інформатизації. 14.10.13р. Паламарчук Є.А., Юрчук Н. П. Д 2013-10-31 112
6885 Протокол №8 комісії з інформатизації. 16.04.13р. Паламарчук Є.А., Юрчук Н. П. Д 2013-10-31 117
6884 Садово-паркові композиції. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напряму підготовки «бакалавр» 6.090103 спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство» Прокопчук В.М., Всемірнова В.М.. Нп 2013-09-25 1
6883 Оозеленення інтер`єрів. Програма Навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090103 спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство» Прокопчук В.М. Нп 2013-09-25 1
6882 Історія садово-паркового господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напряму підготовки «бакалавр» 6.090103 спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство» Прокопчук В.М., Всемірнова В.М.. Нп 2013-09-25 1
6881 Біологія та екологія сільськогосподарських рослин Паламарчук В.Д. , Поліщук І.С. , Каленська С.М. , Єрмакова Л.М. П 2012-12-26 76
6880 Вплив якості бджолиного гнізда на питому активність радіонуклідів та концентрацію важких металів у меді С. Ф. Разанов, О. І. Вознюк, Н. А. Бережнюк, М. П. Серебряков С 2013-10-17 131
6879 Експериментальне визначення оптимального режиму стерилізації консервованих паштетів із м’яса індиків Т. М. Приліпко, В. М. Куций С 2013-10-17 117
6878 Показники безпеки кисломолочних напоїв Т. М. Приліпко, В. О. Кадиш, О. М. Булатович, В. Б. Косташ С 2013-10-17 270
6877 Вплив електромагнітного випромінювання на інтенсивність росту і якість м"ясної продукції у курей А. С. Памірський С 2013-10-17 112
6876 Меланоидино-гуминовый корректоры метаболизма – добавки серии "Эколин" М. А. Надаринская, А. И. Козинец, О. Г. Голушко, Т. Г. Козинец С 2013-10-17 231
6875 Актуальні проблеми вітчизняного сироваріння О. Р. Михайлицька, Н. Б. Сливка, І. М. Турчин С 2013-10-17 469
6874 Розробка біотехнології питного пастеризованого молока з покращеними функціональними властивостями М. І. Машкін, В. Ф. Могутова, Т. О. Литвин С 2013-10-17 264
6873 Використання кабачків для виробництва овочево-фруктових соків Л. Ю. Матенчук, А. Ю. Токар С 2013-10-17 124
6872 Визначення доцільності використання лимонного сиропу в виготовленні кисломолочного сиру Є. В. Маландій, В. Ю. Курська С 2013-10-17 227
6871 Вивчення якісних показників сухого молока виробленого з приміненням флюїдного дна сушильної установки І. Г. Власенко С 2013-10-17 292
6870 Дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу в контексті біобезпеки молока В. В. Власенко, О. П. Лисенко, І. Г. Власенко, А. Н. Притиченко С 2013-10-17 174
6869 Динаміка живої маси корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи у період їх вирощування З. Є. Щербатий, П. В. Боднар С 2013-10-17 136
6868 Переваги й недоліки деяких процедур обтирання вимені перед доїнням В. П. Шабля, А. В. Чехічин, Т. Л. Осипенко [та ін.] С 2013-10-16 235
6867 Использование ДНК-диагностики по генам CSN3 и cD18 в селекции молочного скота Л. А. Танана, Т. И. Епишко, В. В. Пешко, Р. В. Трахимчик С 2013-10-16 178
6866 Ген каппа-казеина как маркер в селекции крупного рогатого скота красной белорусской породной группы Л. А. Танана, Т. И. Епишко, В. В. Пешко С 2013-10-16 268
6865 Технологический скрининг свиноводческих предприятий В. В. Соляник, С. В. Соляник С 2013-10-16 137
6864 Ефективність виробництва молока корів за різних систем утримання у літній період Т. В. Поліщук С 2013-10-16 170
6863 Забійні показники якості бугайців волинської м"ясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності М. З. Паска, І. О. Мартинюк С 2013-10-16 126
6862 Породи та порідні групи малолускатих коропів В. П. Марценюк, А. В. Гуцол С 2013-10-16 359
6861 Ефективність підбору чистопородних голштинських бугаїв-плідників до корів української чорно-рябої молочної породи Д. М. Кучер С 2013-10-16 125
6860 Поведінка корів-первісток в умовах безприв’язно-боксового утримання Л. Т. Косіор С 2013-10-16 143
6859 Розведення риби в інкубаційних апаратах замкнутого циклу із стабілізацією температурних режимів води Ю. І. Журенко, С. Г. Похвалюк С 2013-10-16 264
6858 Генезис липованської червоної острівної худоби Ю. В. Гузєєв, М. П. Демчук, О. М. Волошкевич, Д. Т. Вінничук С 2013-10-16 310
6857 Технологія виробництва молока у СТОВ «Агроко» І. В. Гончаренко, О. М. Очколяс, А. В. Батир С 2013-10-16 256
6856 Досвід використання кнурів породи п"’єтрен угорської селекції в умовах СГПП «Техмет-Юг» Миколаївської області С. М. Галімов С 2013-10-16 220
6855 Залежність продуктивності поросят на дорощуванні від умов утримання та сезонів року В. М. Волощук, М. Г. Повод С 2013-10-16 98
6854 Відтворна здатність голштинів європейської селекції за різних способів утримання М. П. Високос, Р. В. Милостивий, Р. В. Тюпіна С 2013-10-16 291
6853 Продуктивність та розвиток органів травлення у курчат-бройлерів за дії кормової добавки «Проензим» Р. А. Чудак С 2013-10-16 132
6852 Продуктивність, забійні показники та розвиток внутрішніх органів перепілок за додаткового згодовування вітамінів А і Д Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Н. А. Бережнюк, М. Мельник С 2013-10-16 238
6851 Порівняльна оцінка в продукції молока 1 кг сухих речовин концентрованих кормів злакових культур за обмінною енергією, сирим протеїном, крохмалем із цукром і чистою енергією лактації О. І. Скоромна С 2013-10-16 257
6850 Ефективність згодовування селену молодняку свиней Л. В. Пірова, Л. В. Сивик С 2013-10-16 198
6849 Поживна цінність зеленої маси амаранту, комбінованих силосів та ефективність їх згодовування молодняку свиней Р. О. Васильєв С 2013-10-16 125
6848 Вплив сірки на перетравність поживних речовин вівцематками Т. О. Василенко С 2013-10-15 222
6847 Планування підгодівлі корів на пасовищі концентрованими кормами та економічна ефективність виробництва молока В. В. Борщенко С 2013-10-15 204
6846 Дослідження показників якості та безпеки напою з сироватки та соку обліпихи І. М. Уханова, Є. В. Маландій С 2013-10-15 421
6845 Використання м"яса механічної дообвалки у виробництві ковбас В. І. Тищенко, Н. В. Божко С 2013-10-15 375
6844 Ветеринарно-санітарні дослідження обніжжя бджолиного щодо вмісту хлор та фосфорорганічних пестицидів Г. А. Скрипка С 2013-10-15 232
6843 Особливості органолептичних та фізико-хімічних показників сиру зернистого різних торгових марок Т. В. Шевчук, Г. В. Сметанюк, М. П. Красносельська С 2013-10-15 278
6842 Питома активність 90sR у продукції бджільництва, виробленій на території Полісся С. Ф. Разанов С 2013-10-15 131
6841 Шляхи удосконалення технології переробки та підвищення якості тушок курчат-бройлерів С. О. Назаренко С 2013-10-15 319
6840 Ветеринарно-санітарний контроль та аналіз показників безпечності й якості яловичини залежно від технології первинної переробки великої рогатої худоби Н. В. Букалова, Н. М. Богатко, Т. М. Приліпко, В. Б. Косташ С 2013-10-15 399
6839 Обгрунтування технології виробництва йогурту з соком барбарису та дослідження його властивостей В. М. Бондарчук, Є. В. Маландій, Я. О. Мельник С 2013-10-15 380
6838 Державне регулювання продовольчої безпеки на регіональному та національному рівнях І. В. Бодак С 2013-10-15 178
6837 Дослідження фракційного складу білків овечої та коров"ячої сироватки та альбумінового сиру урда, виготовленого з їх суміші О. А. Білик С 2013-10-15 285
6836 Вплив режимів пастеризації на кількість мікроорганізмів родини ENTEROBACTERIACEAE в технології пастеризованого питного молока О. М. Бергілевич, В. В. Касянчук С 2013-10-15 137
6835 Молекулярно-генетична диференціація бугаїв-плідників за генами, асоційованими із господарськи корисними ознаками Р. В. Ставецька С 2013-10-15 211
6834 Оцінка шкіряної сировини бугайців молочних порід О. І. Петрова, Г. І. Калиниченко, О. А. Коваль С 2013-10-15 115
6833 Оцінка корів-первісток за особливостями росту і розвитку В. В. Першута С 2013-10-15 340
6832 Якісні показники молок білого амура при різних способах відтворення С. О. Мушит, Ю. Ю. Храновська С 2013-10-15 133
6831 Технологія прискореного навчання ремонтних кнурців для одержання сперми на опудало та оцінка спермопродуктивності М. О. Мельник С 2013-10-15 173
6830 Оцінка внутрішньопородної мінливості української м’ясної породи свиней за локусами мікросателітів ДНК С. І. Луговий С 2013-10-15 172
6829 Вовнова продуктивність овець різних генотипів О. В. Лесновська С 2013-10-15 157
6828 Породні особливості розвитку репродуктивних органів кнурців та їх відтворювальна здатність О. О. Кравченко С 2013-10-15 172
6827 Генетическая обусловленность продуктивного долголетия коров черно-пестрой породы С. И. Коршун, Н. Н. Климов, Т. М. Комендант С 2013-10-15 154
6826 Стан та перспективи відтворення великої рогатої худоби приватного сектору зони обслуговування Вінницького обласного племпідприємства О. М. Зотько С 2013-10-15 240
6825 Асоціація відтворювальних якостей свиноматок великої білої породи з їх генотипом по гену естрогенового рецептора (ESR) Л. О. Домашова С 2013-10-15 263
6824 Вплив способів утримання на поведінку телиць С. А. Добрянський С 2013-10-15 168
6823 Вища математика з використанням MATHCAD: Довідник для вузів. Левчук. О.В. Дзісь В.Г. Новицька Л.І. Д 2013-09-25 2
6822 Теплотехніка. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.051701 – Харчові технології та інженерія Музичук В. І. Нп 2013-09-25 2
6821 Теплотехніка. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 0505 «Машинобудування та матеріалооб-робка» (спеціальність: 6.050503 «Машинобудування», 090221 «Обладнання переробних та харчових виробни Музичук В. І. Нп 2013-09-25 1
6820 Теплотехніка і використання теплоти. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання аграрного виробництва» Музичук В. І. Нп 2013-09-25 2
6819 Теплотехніка. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Музичук В. І. Нп 2013-09-25 1
6818 Влияние биологически активных веществ на спермопродукцию хряков-производителей А. И. Будевич, Т.В. Зубова, Е. И. Линкевич [та ін.] С 2013-10-14 161
6817 Використання моделі П. Вуда для апроксимації лактаційних кривих корів різних класів розподілу Є. В. Баркарь С 2013-10-14 253
6816 Залежність якості молока від генотипу та фенотипу корів за безприв’язного утримання О. Є. Адмін С 2013-10-14 217
6815 Вплив амінокислотного та вітамінно-мінерального живлення на продуктивність відгодівельного молодняку свиней О. І. Юлевич, А. В. Лихач, Ю. Ф. Дехтяр С 2013-10-14 435
6814 Продуктивність свиней за дії пробіотика Р. А. Чудак, О. І. Вознюк, Ю. М. Подолян, А. В. Євпак С 2013-10-14 245
6813 Використання сої у годівлі бичків абердин-ангуської породи Ю. С. Фурманець С 2013-10-11 211
6812 Вміст мінеральних речовин у м"ясі курчат-бройлерів за дії ферментного препарату Г. В. Ташлицька С 2013-10-11 114
6811 Біохімічні показники крові курей-несучок за дії кормових добавок на основі пальмового жиру О. С. Оріщук, С. В. Цап С 2013-10-11 245
6810 Вплив ентеро-активу на перетравність поживних речовин раціону відгодівельного молодняку свиней В. П. Кучерявий, Є. Г. Трачук С 2013-10-11 275
6809 Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні пребіолакту В. П. Кучерявий, В. М. Бойчук, Г. П. Кривонос С 2013-10-11 325
6808 Регуляторное влияние пребиотической кормовой добавки «ВАМИ-Лактулоза»на функциональное состояние организма молодняка крупного рогатого скота А. И. Козинец, О. Г. Голушко, М. А. Надаринская, Т. Г. Козинец С 2013-10-11 179
6807 Оцінка технологічних прийомів сухого фракціювання сіна природного сушіння для отримання гранул В. П. Жуков, В. В. Панько, О. О. Труханська С 2013-10-11 375
6806 Вплив згодовування мультиензимних композицій МЕК-1 та МЕК-2 на продуктивність свиней у виробничих умовах А. В. Гуцол, О. Л. Фабіянська, П. А. Данчик, В. О. Кузьомський С 2013-10-11 205
6805 Ефективність використання ферментних препаратів мацеробациліну тамацерази в годівлі свиней у виробничих умовах А. В. Гуцол С 2013-10-11 210
6804 Формування якісних показників виробів із замороженого тіста з начинками Л. В. Соляр, І. Ю. Чоботар С 2013-10-11 271
6803 Теоретичне обгрунтування та розробка рецептури січених напівфабрикатів з використанням індичого м"яса А. А. Шемет, О. М. Бергілевич С 2013-10-11 304
6802 Дослідження мікробіологічних показників кисловершкового масла із включенням заквашувальних культур прямого внесення О. Й. Цісарик, Л. Я. Мусій С 2013-10-11 286
6801 Декаетоній у ветеринарній медицині В. П. Литвин, І. І. Поліщук С 2013-10-11 160
6800 Хімічний склад м"яса качок при вирощуванні на радіоактивно забруднених територіях С. П. Ковальова С 2013-10-11 238
6799 Біохімічна характеристика конфітюрів з використанням плодів актинідії К. В. Калайда С 2013-10-11 141
6798 Смако-ароматичні речовини бринзи виготовленої з молока різних видів тварин Б. І. Галух, У. Р. Драчук, Г. В. Дроник, Т. В. Фаріонік С 2013-10-11 216
6797 Нові системи управління якістю та безпекою молока-сировини В. В. Власенко, Н. В. Новгородська, Л. М. Крижак [та ін.] С 2013-10-11 331
6796 Технологічні властивості зерна сортів пшениці озимої різного еколого-географічного походження В. В. Возіян, В. В. Любич, О. Г. Сухомуд С 2013-10-11 226
6795 Вплив кількості виведених генерацій бджіл у стільниках на концентрацію важких металів у меді С. Ф. Разанов С 2013-10-11 45
6794 Вплив вапнування ґрунтів на концентрацію Zn і Cu у бджолиному обніжжі та перзі С. Ф. Разанов, Т. В. Марчак, В. В. Швець С 2013-10-11 181
6793 Розвиток бджолиних сімей за виробництва бджолиного обніжжя та перги С. Ф. Разанов, Г. В. Гуцол С 2013-10-11 264
6792 Вміст радіонуклідів в кормових культурах в господарствах Вінницької області в залежності від зони забруднення В. В. Панько, Р. В. Переродова, І. В. Ложкіна С 2013-10-10 300
6791 Аналіз сировинної зони для існування сучасного «Житомирського маслозаводу» В. В. Панько, О. Б. Ковальчук, Л. О. Рудківська С 2013-10-10 544
6790 Вплив чинників на вміст білка в молоці Н. О. Новаленко, К. Разікова, І. Шкатула С 2013-10-10 276
6789 Сучасні поняття про якість молока Н. О. Новаленко, О. Поліщук, О. Вишневська С 2013-10-10 395
6788 Оцінка ефективності рибних господарств Вінниччини Н. О. Марценюк С 2013-10-10 250
6787 Шляхи розвитку галузі тваринництва в Україні Н.І. Бурлака, Т. Д. Романенко С 2013-10-10 417
6786 Порівняльна оцінка ефективності засобів дезінфекції інкубаційних яєць качок Л. Л. Царук, Н. А. Бережнюк С 2013-10-10 282
6785 Відтворювальна здатність корів голштинської породи в умовах степу України Л. В. Годованець, Ю. В. Гузєєв С 2013-10-10 246
6784 Якість м"яса перепелів за згодовування апімору О. П. Разанова С 2013-10-10 137
6783 Вдосконалення технології виготовлення комбікормів для курей несучок в умовах комбікормового цеху В. В. Панько, Т. Стригун С 2013-10-10 456
6782 Вплив силосованих злакових культур у поєднанні з хрестоцвітими на молочну продуктивність корів А. В. Маркелова С 2013-10-10 113
6781 Вплив біологічно активних речовин на морфо-біохімічні показники крові бугайців поліської м"ясної та симентальської порід Г. М. Коваль С 2013-10-10 161
6780 Технологічні особливості заготівлі сінажу в рулонах з бобових трав В. П. Жуков, В. В. Панько С 2013-10-10 104
6779 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Фабіянська В.Ю., Здирко Н.Г. Мв 2013-09-25 2
6778 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «Бакалавр». Новаленко Н.О Мв 2013-09-25 14
6777 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки до лабораторних занять студентам денної форми навчання напряму підготовки 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Власенко В.В. Новаленко Н.О. Мв 2013-09-25 75
6776 Селекція та насінництво цукрових буряків. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету. Спеціальність 7.09010101 “Агрономія”. Мазур О.В., Шерепітко В.В. Нп 2013-09-25 1
6775 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету з дисципліни: “Селекція та насінництво цукрових буряків”. Спеціальність 7.09010101 – “Агрономія”. Мазур О.В., Шерепітко В.В. Мв 2013-09-25 2
6774 Особливості жировідкладення в тушах свиней при згодовуванні білково-вітамінних добавок Н. С. Діхтярук С 2013-10-10 215
6773 Селекція та насінництво сільськогосподарських культур. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету, напрям підготовки 6.090101 “Агрономія”. Мазур О.В., Шерепітко В.В. Нп 2013-09-25 4
6772 Методичні вказівки самостійної роботи та аудиторного тестування студентів агрономічного факультету з дисципліни: “Селекція та насінництво с.-г. культур”. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напрям підготовки 6.090101 «Агрономія» Мазур О.В., Шерепітко В.В. Мв 2013-09-25 5
6771 Основи біотехнології рослин. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету, напрям підготовки 6.090101 “Агрономія” Прокопчук В.М., Мазур О.В., Шерепітко В.В. Нп 2013-09-25 13
6770 Екологія. Методичні рекомендації для організації лабораторно-практичних робіт та для організації семінарських занять студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва денної та заочної форми навчання із спеціальності Рязанов С.Ф. Вітер Н.Г. Мв 2013-09-25 1
6769 Фінанси. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», спеціалізація «Контроль і ревізія», спеціалізація «Контроль в митних органах» освітнь Прутська О.О., Марченко С.К. Нп 2013-09-25 1
6768 Екологія міських систем: Методичні рекомендації для проведення практичних занять студентами агрономічного факультету . Кавун Е.М. , Білик О.Ю. Мв 2013-09-25 34
6767 Показники якості свинини при згодуванні ферментного препарату МЕК-1 А. В. Гуцол, М. О. Мазуренко, В. В. Продан, К. В. Бурдейна С 2013-10-10 271
6766 Використання міновіту та мінази при вирощуванні свиней на м"ясо у виробничих умовах А. В. Гуцол, Н. В. Гуцол, С. М. Овсієнко, О. В. Андрощак С 2013-10-10 252
6765 Якість свинини при згодовуванні ферментного препарату МЕК-2 А. В. Гуцол С 2013-10-10 154
6764 Перетравність поживних речовин корму при використанні алюмосилікатів в годівлі свиней Т. В. Вербельчук С 2013-10-10 180
6763 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету за спеціальністю 7.130102 – „Агрономія.“ Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І. Давимока О.В. Мв 2013-09-25 1
6762 Соціальна екологія. Методичні вказівки до проведення семінарських робіт при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ткачук О. П. Мв 2013-09-25 2
6761 Соціальна екологія Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ткачук О. П., Гуцол В.В. Мв 2013-09-25 3
6760 Соціальна екологія. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ткачук О. П. Мв 2013-09-25 1
6759 Основи екології. Методичні вказівки до проведення практичних робіт при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.090101 «Агрономія» ОКР «бакалавр» Ткачук О. П. Мв 2013-09-25 2
6758 Основи екології. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.090101 «Агрономія» ОКР «бакалавр» Ткачук О. П. Мв 2013-09-25 1
6757 Основи екології. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.090101 «Агрономія» ОКР «бакалавр» Ткачук О. П. Мв 2013-09-25 2
6756 «Наземні екосистеми та методи біомоніторингу» Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ткачук О. П. Мв 2013-09-25 1
6755 «Наземні екосистеми та методи біомоніторингу» Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Ткачук О. П. Мв 2013-09-25 1
6754 Моніторинг довкілля. Методичні вказівки з проведення практичних занять студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ОКР «бакалавр». Ткачук О. П. Мв 2013-09-25 1
6753 "Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища"Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та Ткачук О. П. Мв 2013-09-25 1
6752 Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища"Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання при підготовці бакалаврів агрономічного факультету напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване приро Ткачук О. П. Мв 2013-09-25 1
6751 Вступ до фаху. Екологія. Методичні вказівки для проведення практичних робіт студентами 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, освітньо-кваліфікаційного Ткачук О. П. Мв 2013-09-25 1
6750 Вступ до фаху. Екологія. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” Ткачук О. П. Мв 2013-09-25 1
6749 Біоіндикація і біомоніторинг. Методичні вказівки для проведення практичних робіт студентами 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, освітньо-кваліфікацій Ткачук О. П. Мв 2013-09-25 3
6748 Біоіндикація і біомоніторинг. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” Ткачук О. П. Мв 2013-09-25 3
6747 Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технологія кормів з основами кормовиробництва» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г. Нп 2013-09-25 1
6746 Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Нетрадиційне кормовиробництво» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів напряму 7.09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Підпалий І.Ф., Липовий В.Г., Чоловський Ю.М. Нп 2013-09-25 1
6745 . Біологічні основи кормовиробництва. Методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 8.09010101 «Агрономія» ОКР «Магістр». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г. Мв 2013-09-25 1
6744 Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Методи і організація досліджень в рослинництві» складена відповідно до освітньо – професійної програми підготовки магістрів напряму 8.09010101 «Агрономія» Підпалий І.Ф., Липовий В.Г., Чоловський Ю.М. Нп 2013-09-25 1
6743 Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методи і організація досліджень в агрономії» складена відповідно до освітньо – професійної програми підготовки магістрів напряму 8.09010101 «Агрономія» Підпалий І.Ф., Липовий В.Г., Чоловський Ю.М. Нп 2013-09-25 1
6742 Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Методи і організація досліджень в кормовиробництві» складена відповідно до освітньо – професійної програми підготовки магістрів напряму 8.09010101 «Агрономія» Підпалий І.Ф., Липовий В.Г., Чоловський Ю.М. Нп 2013-09-25 1
6741 Сучасні технології вирощування кормових культур. Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 8.09010101 «Агрономія» ОКР «Магістр» Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г. Мв 2013-09-25 1
6740 Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Механізація сільськогосподарського виробництва». Частина 3: Експлуатація машинно-тракторного парку - для студентів спеціальності 5.09010202 «Бджільництво» Борисюк Д.В., Твердохліб І.В., Спірін А.В., Кондратюк Д.Г Мв 2013-09-25 1
6739 Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Механізація сільськогосподарського виробництва». Частина 2: Сільськогосподарські машини - для студентів спеціальності 5.09010202 «Бджільництво» Борисюк Д.В., Твердохліб І.В., Веселовська Н.Р., Журенко Ю.І. Мв 2013-09-25 1
6738 Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Механізація сільськогосподарського виробництва». Частина 1: Трактори - для студентів спеціальності 5.09010202 «Бджільництво». Борисюк Д.В., Твердохліб І.В., Комаха В.П. Мв 2013-09-25 2
6737 Робочий зошит для практичних занять з навчальної практики з дисципліни «Сільськогосподарські машини» для студентів спеціальності 5.09010202 «Бджільництво» - для студентів спеціальності 5.09010202 «Бджільництво». Борисюк Д.В., Твердохліб І.В., Грицун А.В. Рз 2013-09-25 1
6736 Навчальний посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності “Механізація сільського господарства” Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Лебедєва Н.А. Нп 2013-09-25 6
6735 Програма поглибленого вивчення англійської мови учнями старших класів загальноосвітніх шкіл Матієнко О.С., Лебедєва Н. А Нп 2013-09-25 1
6734 Робоча програма до проходження виробничої практики студентами 3 курсу напряму підготовки «Машинобудування» Іванов М.І., Дусанюк Ж.П., Шаргородський С.А. Нп 2013-09-25 1
6733 Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Контроль та управління якістю продукції" Паламарчук І. П., Паламарчук І.І., Зозуляк О.В Мв 2013-09-25 1
6730 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво Тимкова В.А., Чечель О.М. Нп 2013-09-25 1
6729 Гідропривод сільськогосподарської техніки: Методичні вказівки по вивченню та виконанню лабораторних робіт Іванов М.І., Подолянин І.М., Руткевич В.С. Мв 2013-09-25 2
6728 Основи карантину рослин. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів спеціальності 7.04010601 – „Екологія та охорона навколишнього середовища” Вергелес П.М. Нп 2013-09-25 1
6727 Фітосанітарний моніторинг. Програма дисципліни для вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації спеціальність 7.09010101 – „Агрономія” Вергелес П.М., Пінчук Н.В. Нп 2013-09-25 2
6726 Біологічний захист рослин. Програма дисципліни для вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації напряму підготовки 6.090101 – „Агрономія” Вергелес П.М., Буткалюк Т.О., Нп 2013-09-25 2
6725 Гербологія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами агрономічного факультету (напрям підготовки 6.090101 “Агрономія”.- Окрушко С.Є, Буткалюк Т.О. Мв 2013-09-25 47
6724 Технологія переробки продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних ВНЗ 3-4 рівнів акредитації з напряму 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І, Давимока О.В. Нп 2013-09-25 1
6723 Економетрика. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” ОКР “Бакалавр”. Бурдейна Л.І., Мусієнко О.Л. Мв 2013-09-25 3
6722 “Моделювання і прогнозування стану довкілля” Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни Первачук М.В., Мудрак Г.В Мв 2013-09-25 2
6721 Українська та світова культура. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів «ОКР – бакалавр» факультету механізації сільського господарства Герасимова І.Г. Нп 2013-09-25 1
6720 Програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у вищий школі» для студентів «ОКР – магістр» агрономічного факультету Галузь знань – 0401 Природничі науки. Спеціальність – 8. 070801 Екологія та охорона навколишнього середовища Герасимова І.Г. Нп 2013-09-25 1
6719 Педагогіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів «ОКР – магістр» факультету механізації сільського господарства. Галузь знань - 0505 Машинобудування та матеріалообробка. Спеціальність - 8.05050312 Машини та обладнання сільськогосподарсь Герасимова І.Г. Нп 2013-09-25 1
6718 Педагогіка. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів «ОКР – магістр» факультету механізації сільського господарства. Галузь знань - 0505 Машинобудування та матеріалообробка. Спеціальність - 8.05050312 Машини та обладнання сільськог Герасимова І.Г. Мв 2013-09-25 1
6717 Психологія і педагогіка вищої школи. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів «ОКР – магістр» Галузь знань – 0401 Природничі науки Спеціальність – 8. 07080 Екологія та охорона навколишнього середовища Герасимова І.Г. Нп 2013-09-25 2
6716 Психологія і педагогіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів «ОКР – магістр» агрономічного факультету Галузь знань – 0901 Сільське господарство і лісництво. Спеціальність - 8.130102 Агрономія Герасимова І.Г. Нп 2013-09-25 1
6715 Психологія. Навчальна програма дисципліни для підготовки студентів «ОКР – бакалавр» факультету технології виробництва продукції тваринництва. Галузь знань – 0901 – Сільське господарство і лісництво. Напрям підготовки - 6.090201 Водні біоресурси та аквакуль Герасимова І.Г. Нп 2013-09-25 1
6714 Психологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів «ОКР – бакалавр» агрономічного факультету. Галузь знань – 0901 сільське господарство і лісництво. Напрям підготовки - 6.130100 – агрономія та 6.090103 – плодоовочівництво і виноградарство Герасимова І.Г. Нп 2013-09-25 1
6713 Культурологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів «ОКР – бакалавр» факультету менеджменту. Галузь знань – 0306 Менеджмент адміністрування. Напрям підготовки - 6.030402 Правознавство Герасимова І.Г. Нп 2013-09-25 1
6712 Психологія. Навчальна програма дисципліни для підготовки студентів «ОКР – бакалавр» агрономічного факультету. Герасимова І.Г. Нп 2013-09-25 1
6711 Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна (на матеріалах Вінницької області) Руда О.Л. М 2013-09-25 2
6710 Фізичне виховання Програма для студентів «ОКР – бакалавр» ННІ аграрної економіки Войтенко С.М., Совик Л.А. Нп 2013-09-25 2
6709 Фізична культура Програма для студентів «ОКР – бакалавр» агрономічного факультету Совик Л.А., Перепелиця М.О., Мазур Ю.М. Нп 2013-09-25 22
6708 Методи активізації навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей : Брошура Левчук. О.В. Хом'яківський Ю.Л. Новицька Л.І. Б 2013-09-25 1
6707 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Коваль Л. В., Бурко К.В. Мв 2013-09-25 2
6706 Метод визначення коефіцієнта тертя руху стеблової маси по дисковому ножу Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. Тд 2013-09-26 212
6705 Визначення коефіцієнта тертя руху маси люцерни по металевій поверхні Середа Л.П., Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. Знп 2013-09-26 319
6704 Вплив заквашувальних культур на якість і вихід сиру «російського» у ВАТ «Літинський молочний завод» В. В. Власенко, Т. В. Семко, Т. М. Ткачук С 2013-09-25 256
6703 Формальный характер видов внутрихозяйственного контроля на сельскохозяйственных предприятиях Марчук У.О. Тд 2013-09-24 110
6702 Організація внутрішньогосподарського контролю сільськогосподарських підприємств відповідно до інтегрованої концепції внутрішнього контролю Марчук У.О. Тд 2013-09-24 182
6701 Про взаємовідносини внутрішнього та внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. Тд 2013-09-24 199
6700 Адаптація внутрішньогосподарського контролю до Інтегрованої концепції внутрішнього контролю Марчук У.О. С 2013-09-24 377
6699 Сутність внутрішньогосподарського контролю та вимоги до його організації на сільськогосподарських підприємствах Марчук У.О. С 2013-09-24 373
6698 Роль внутрішньогосподарського контролю у збереженні комерційної таємниці Марчук У.О. Тд 2013-09-24 221
6697 Сучасний стан внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах Марчук У.О. С 2013-09-24 243
6696 Проблеми трактування понять «метод», «методика» та «методологія» внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. С 2013-09-24 68
6695 Оцінка класифікації внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. С 2013-09-24 282
6694 Внутрішній та внутрішньогосподарський контроль: трактування понять Марчук У.О., Лоїк І.І. С 2013-09-24 313
6693 Вплив інтенсифікації теплової обробки молока на фізико-хімічні і технологічні властивості В. В. Власенко, Т. В. Семко, С. А. Король С 2013-09-23 222
6692 Вдосконалення технології комбінованих м"ясних продуктів з використанням рослинних білків В. В. Власенко, В. А. Главатчук С 2013-09-23 125
6691 Видалення бактерій з молока за допомогою бактофугування В. В. Власенко, Т. В. Семко С 2013-09-23 188
6690 Використання соєвої пасти для м"ясо-рослинних напівфабрикатів В. В. Власенко, Т. В. Вовчок С 2013-09-23 70
6689 Оцінка ефективності індексів материнської продуктивності свиней О. М. Церенюк, А. І. Хватов, Т. А. Стрижак С 2013-09-23 231
6688 Оцінка дочок і ровесниць за спадковістю тривалості тільності О. А. Пікула С 2013-09-23 102
6687 Вплив технології вирощування бугайців на якісні показники їх напівсухожильного мускулу С. О. Олійник С 2013-09-23 150
6686 Організація доїння молочних корів у доїльному залі «паралель 2?14» І. В. Ковальчук, О. Л. Пасічник, Н. В. Рибій С 2013-09-23 157
6685 Молочна продуктивність корів різної стресостійкості М. О. Зотько, Л. М. Рябчук, О. А. Антохова С 2013-09-23 65
6684 Продуктивна дія комбікормів різного виробництва Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Т. В. Шевчук [та ін.] С 2013-09-20 209
6683 Продуктивна дія комбікормів різного складу при вирощуванні бройлерів Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Т. В. Шевчук [та ін.] С 2013-09-20 358
6682 Вміст важких металів у яйцях та тілі курок-несучок за дії актинідії коломікти Р. А. Чудак, Н. А. Бережнюк, Д. П. Бережнюк С 2013-09-20 293
6681 Баланс азоту та фосфору при згодовуванні жирової та жиролізинової добавок у свиней С. М. Суховуха С 2013-09-20 157
6680 Якість яєць, м"яса та показники крові курок-несучок при згодовуванні лляної макухи О. Т. Непорочна С 2013-09-20 70
6679 Динаміка живої маси кролів при використанні мікроелементних добавок І. В. Левицький, В. А. Бурлака С 2013-09-20 298
6678 Вплив екструдованої сої на молочну продуктивність корів та хімічний склад молока В. М. Костенко, С. А. Пасічник С 2013-09-20 261
6677 Ефективність використання вологого зерна кукурудзи законсервованого мелясою при згодовуванні ремонтним телицям В. М. Костенко, М. М. Свинар С 2013-09-20 223
6676 Оптимізація технології відгодівлі молодняку великої рогатої худоби на сінажі з додаванням біоконсерванту «Біоконт» В. М. Костенко С 2013-09-20 311
6675 Гістоморфологія нирок свиней при згодовуванні природних мінералів Л. П. Горальський, В. А. Бурлака, Т. В. Вербельчук [та ін.] С 2013-09-20 89
6674 Показники крові телят при споживанні біологічно активної кормової добавки пробіо-актив С 2013-09-20 105
6673 Гематологічні показники бугайців при згодовуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-4 В. В. Гончарук С 2013-09-20 166
6672 Перетравність поживних речовин у індичок, що споживали в раціоні алунітове борошно В. А. Бурлака, В. В. Туманов С 2013-09-20 55
6671 Використання алюмосилікатів в раціонах підсисних поросят В. А. Бурлака, Л. Г. Барановська С 2013-09-20 101
6670 Визначення характеристик хвильового конвеєра в процесах теплообмінної обробки сипкої сировини І. П. Паламарчук, М. Ф. Друкований, В. І. Паламарчук С 2013-09-20 147
6669 Функціонування стратегій у процесі розв"язуванні конструктивно-технічних задач Л. В. Березова С 2013-09-20 157
6668 Ковкий чавун з поліпшеними технологічними властивостями І. О. Пахнющий С 2013-09-20 91
6667 Вдосконалення методу поверхневого пластичного деформування на основі аналізу напружено-деформованого стану поверхневого шару виробів В. А. Матвійчук, В. І. Драчишин С 2013-09-20 132
6666 Моделювання енергоефективності функціонування аеродинамічних мереж за допомогою нечіткої бази знань Г. С. Ратушняк, Р. В. Степанковський С 2013-09-19 117
6665 Вибір раціональної схеми привода конвеєра за критеріальними оцінками Л. К. Поліщук, Р. П. Коцюбівський, С. А. Барабанов С 2013-09-19 253
6664 Застосування чисельних методів при дослідженні теплових процесів на математичних моделях В. І. Музичук, Б. В. Рябошапка, О. М. Бурдейний С 2013-09-19 128
6663 Використання теплоти відновлювальних джерел енергії при сушінні зернових конвективно-кондуктивним методом П. Г. Завальнюк, В. М. Пришляк С 2013-09-19 173
6662 Перспективна лінія фільтрування олії для виробництв малої потужності О. І. Єременко, М. М. Гулзенко С 2013-09-19 229
6661 Теоретичні основи розрахунку ланок ланцюга конвеєра з полімерних композиційних матеріалів В. В. Девін, В. С. Ткачук, В. М. Пришляк С 2013-09-19 132
6660 Обґрунтування нового методу технічного діагностування гідравлічного приводу комбайнів В. В. Яременко С 2013-09-19 175
6659 Розробка поста технічного обслуговування вантажних автомобілів Л. В. Швець, Д. В. Чорний С 2013-09-19 187
6658 Розробка пристрою для випресовки шкворнів поворотних маточин автомобілів Л. В. Швець, В. В. Мельник С 2013-09-19 197
6657 Пристрій для зняття здвоенних коліс вантажних автомобілів Л. В. Швець, І. В. Карташов С 2013-09-19 202
6656 Методи та засоби консервації машин та механізмів Ю. Б. Паладійчук, Т. В. Чорна С 2013-09-19 230
6655 Методи та засоби при експлуатаційній обкатці машин та механізмів Ю.Б Паладійчук, О. В. Гуцаленко, Т. В. Чорна С 2013-09-19 228
6654 Аналіз методів і систем отримання інформації про технічний стан автомобіля Ю. Ю. Кукурудзяк С 2013-09-19 333
6653 Основні критерії раціонального варіанту транспортної маршрутної мережі міста В.В. Біліченко, Ю.Ю Бурєнніков, О. Л. Добровольський, В. В. Степанов С 2013-09-19 187
6652 Обґрунтування параметрів спіралеподібних робочих органів сушарки для насіння льону олійного А. А Ящук, Р. В. Кірчук С 2013-09-19 212
6651 Дослідження кута відбивання коренеплодів від поверхні витка шнека О. О. Труханська, І. Є. Кравченко, В. М. Барановський С 2013-09-19 137
6650 Дослідження руху частинок органо-мінеральних добрив по формуючій поверхні В. В. Тарасюк, В. Ф. Дідух С 2013-09-19 166
6649 Агропромислова інтеграція як засіб підвищення економічної ефективності льняного підкомплексу І. В. Тараймович, В. А. Сай С 2013-09-19 97
6648 Обґрунтування конструктивних параметрів плющильних вальців з хвилястою поверхнею В. А. Сай, І. В. Тараймович С 2013-09-19 139
6647 Обгрунтування коефіцієнта технологічної працездатності комбінованого очисника В. Ю. Рамш, В.М Барановський, М. І. Підгурський, М.Р. Паньків С 2013-09-19 148
6646 Модернізований спосіб підгортання деяких просапних культур і конструкція культиваторів для його виконання А. М. Місюля С 2013-09-19 140
6645 Економіко-еволюційне моделювання стану електротехнічних комплексів сільськогосподарського виробництва В. М. Лисогор, М.П. Єлинич С 2013-09-19 159
6644 Визначення довжини ножа ротаційної косарки В. П. Комаха, Д. Г. Кондратюк, В. П. Жуков С 2013-09-19 69
6643 Моделювання роботи кривошипно-шатуного механізму привода рамки гичкорізальної машини М. І. Іванов, С. А. Шаргородський, А.С. Гунько С 2013-09-19 180
6642 Теоретичне дослідження роботи пристрою для стабілізації руху мотоблоку на схилі В. М. Булгаков, М. В. Усенко, В. М. Пришляк С 2013-09-19 144
6641 Теоретичне дослідження взаємодії гнучкої очисної лопаті з головкою коренеплоду при його очищенні від залишків гички М.Г. Березовий, О. М. Черниш, І. Є. Кравченко [та ін.] С 2013-09-19 102
6640 Обгрунтування режимів роботи молотарки зернозбирального комбайна на збиранні насіння багаторічних бобових М. М. Анеляк, А. Я. Кузьмич, І. В. Твердохліб С 2013-09-19 144
6639 Техніко-економічне обґрунтування застосування методики прогнозування ресурсу молочно-доїльного обладнання Є. В. Алієв С 2013-09-19 282
6638 Вплив структури і зернистості металів деталей сполучень на їх коефіцієнт зносу В. Б. Юдовинський, С. В. Кюрчев, О. В. Пеньов, Ю. П. Мирненко С 2013-09-19 127
6637 Показник осідання пилу від простоїв металорізального обладнання В. Д. Юдовинський, С. В. Кюрчев, О. В. Пеньов, Ю. П. Мирненко С 2013-09-19 113
6636 Оценка граничного формообразования заготовок при сложном нагружении О. В. Нахайчук С 2013-09-19 124
6635 Кручение цилиндрических заготовок изотропно – упрочняющихся материалов В. А. Огородников, И. А. Деревенько, В. М. Улановский С 2013-09-19 149
6634 Встановлення та аналіз умов усунення коливань елементів динамічної системи „мостовий кран-вантаж” В. С. Ловейкін, Ю. О. Ромасевич, В. А. Голдун С 2013-09-19 115
6633 Дворівнева багатостадійна модель нерівномірності плину металу у конструюванні робочих органів сільськогосподарських машин В. М. Лисогор, І. В. Гунько С 2013-09-18 232
6631 Організаційні аспекти системи внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О., Бабич О.М. С 2013-08-30 435
6630 Обґрунтування принципової схеми процесу та обладнання для вібраційного сушіння насіння з озонуванням І. П. Паламарчук, М. О. Величко С 2013-08-29 233
6629 Усовершенствование технологии вибрационной обработки деталей, склонных к слипанию в химически активных рабочих средах Г. Ю. Бурлакова, П. В. Колодяжный С 2013-08-29 103
6628 О возможном механизме турбулентного перемешивания в пограничном слое несжимаемой жидкости П. В. Гель, С. И. Резник С 2013-08-29 117
6627 Експериментальне дослідження вібраційних машин з аероінерційним збуренням І. В. Кузьо, О. В. Ланець, В. М. Гурський С 2013-08-29 57
6626 Дослідження структурно-механічних властивостей дисперсних матеріалів рослинного походження Є. В. Штефан, Д. В. Риндюк, О. В. Таран С 2013-08-27 237
6625 Розробка обладнання для виробництва маргарину Л. В. Фіалковська, В. П. Янович, О. В. Зозуляк С 2013-08-27 237
6624 Експериментальні дослідження тонкого помелу сипких матеріалів вібраційними млинами безперервної дії О. В. Солона С 2013-08-27 104
6623 Технологічні аспекти використання ефективних мікроорганізмів у відновлюючих процесах І. П. Паламарчук, І. І. Паламарчук, В. П. Янович С 2013-08-27 112
6622 Експериментальне обгрунтування основних параметрів вібраційного фільтраційно-осмотичного сушіння І. П. Паламарчук, О. В. Зозуляк, О. О. Герасімов С 2013-08-27 207
6621 Використання інформаційних технологій при розв"язанні неоднорідного рівняння теплопровідності при ненульових крайових умовах Д. А. Найко, В. О. Краєвський, Т. М. Олексина С 2013-08-27 98
6620 Приготування розсолів в м"ясопереробній промисловості за допомогою гідродинамічної кавітації О. А. Литвиненко, О. Д. Клюк, О. І. Некоз С 2013-08-27 273
6619 Алгоритмічна модель ідентифікації випадкового пошуку процесів перемішування, подрібнення інгредієнтів фармацевтичних та харчових виробництв В. М. Лисогор, В. М. Пришляк, В. П. Янович С 2013-08-27 170
6618 Вплив електромагнітного поля на екстрагування олії із насіння сої Л. М. Коляновська, В. М. Бандура С 2013-08-27 235
6617 Вивчення можливостей підвищення ефективності процесів зневоднення за допомогою вібраційного та віброударного навантаження Р. Д. Іскович-Лотоцький, Н. Р. Веселовська, О. В. Зелінська С 2013-08-27 132
6616 Удосконалення технологічних процесів виробництва кисломолочних продуктів з використанням желатино-біологічних наповнювачів І. Г. Власенко, І. П. Паламарчук, Л. М. Крижак, В. В. Власенко С 2013-08-27 336
6615 Техніко-економічні перспективи використання твердопаливних компонентів в теплогенераторних установках Л. П. Середа, М. В. Зінєв С 2013-08-27 505
6614 Обґрунтування конструктивного оснащення для очищення гліцерину технології виробництва біодизелю І. П. Паламарчук, Ю. А. Полєвода, Д. В. Качур С 2013-08-27 194
6613 Модель процесу сумішеутворення та згорання біопалива в дизельному двигуні В. Г. Семенов, В. І. Яцковський, Р. О. Яцковська С 2013-08-27 81
6612 Застосування твердого палива – шлях до енергозбереження в Україні В. П. Очеретний, А. С. Бойко, Д. А. Харкавий С 2013-08-27 424
6611 Експерементальні дослідження вертикальних коливань надлегкого мобільного енергетичного засобу В. М. Мартишко, М. С. Волянський, В. М. Пришляк С 2013-08-27 148
6610 The utilization of phytomass for energy production in agriculture  Marek Angelovi?,  Pavol Findura,  Martin Bla?ko,  Zuzana Bajusov? С 2013-08-27 128
6609 Структура програм заміщення нафтових палив біодизелем О. В. Маланчук С 2013-08-27 92
6608 Основи запуску та експлуатації біогазових установок для фермерських господарств М. В. Любін, О. В. Цуркан, Д. М. Токарчук С 2013-08-27 316
6607 Перспективи розширення використання обладнання для газифікації біомаси в умовах сільських господарств Полісся С. В. Лос, О. Ю. Романишин, А. А. Голубенко, Н. М. Цивенкова С 2013-08-27 241
6606 Алгоритм розподілу органічних ресурсів у агроекосистемах С. М. Кухарець С 2013-08-27 284
6605 Удосконалення технології підготовки посівного матеріалу озимого ріпаку як один з чинників зростання сировинної бази для виробництва біодизеля С. Є. Ковалишин С 2013-08-27 134
6604 Збирання гички кормових буряків для використання її як біомаси для подальшої переробки О. М. Кобець, А. М. Пугач С 2013-08-27 357
6603 Біодизель - альтернативна заміна дизельного палива Ю. І. Журенко, В. М. Яропуд, І. А. Бабин С 2013-08-27 361
6602 Комплексні агробіоінженерні системи виробництва та використання біопалив В. О. Дубровін, М. Д. Мельничук, С. В. Драгнєв, О. В. Дубровіна С 2013-08-27 74
6601 Розвиток комплекса біотехнологій – головний шлях розвитку аграрного сектора України М. Ф. Друкований С 2013-08-27 122
6600 Відходи птахівництва – джерело невикористаної енергії А. В. Грицун, І. А. Бабин, В. М. Яропуд С 2013-08-27 325
6599 Сушильна установка періодичної дії з тепловим насосом стірлінга В. Г. Дзісь, О. В. Дзісь, О. В. Дубчак С 2013-08-27 102
6598 Напрямки удосконалення виробництва і використання дизельного біопалива Г. А. Голуб, В. В. Чуба, М. Ю. Павленко С 2013-08-27 207
6597 Технічне забезпечення виробництва біогазу Г. А Голуб, О. В. Дубровіна, Б. О. Рубан, В. О. Войтенко С 2013-08-27 297
6596 Применение тонкого помола биомассы при производстве твердого топлива в виде брикетов или пеллет В. А. Войтов, С. В. Дригуля, В. А. Бунецкий С 2013-08-27 178
6595 Теоретичне дослідження параметрів сумішоутворення в дизелі при роботі на біопаливі методом малих відхилень параметрів В. Г. Анісімов, В. Г. Семенов, В. Б. Рябошапка С 2013-08-27 120
6594 Аналіз методів збільшення врожайності сільськогосподарських культур та вимоги до сепаруємого матеріалу С. В. Кюрчев, О. С. Колодій С 2013-08-27 122
6593 Дослідження розсіювання та поля допуску розмірів деталі при відновленні її поверхні напилюванням Ж. П. Дусанюк, О. П. Шиліна, М. П. Федорченко С 2013-08-27 386
6592 Теоретичні дослідження процесу осідання краплі змінної маси у відкритому просторі Д. Г. Войтюк, В. Б. Онищенко, Б. В. Онищенко С 2013-08-27 110
6591 Проблеми забезпечення надійності сучасної складної сільськогосподарської техніки А. І. Бойко, О. В. Бондаренко С 2013-08-27 135
6590 Підвищення надійності та відновлення металоконструкцій транспортних та сільськогосподарських машин Д. В. Бакалець, Д. І. Савуляк С 2013-08-27 180
6589 Огляд і аналіз конструкцій молотарок качанів кукурудзи В. В. Шимелюк С 2013-08-27 218
6588 Вплив нерівностей грунту на висоту захоплення стеблової стрічки пальцями підбирача В. О. Шевченко С 2013-08-27 81
6587 Дизайн - важливий аргумент при виборі засобів для приготування і роздавання кормів на фермах ВРХ В. С. Хмельовський С 2013-08-27 240
6586 Математична модель процесу контактної взаємодії коренеплодів з витком шнека комбінованої очисної системи О. О. Труханська, В. М. Барановський С 2013-08-27 88
6585 Обгрунтування конструктивних параметрів полицевого робочого органа для використання в системі мостового землеробства Г. В. Теслюк С 2013-08-27 120
6584 Визначення геометричних розмірів робочого органу типу «СКОБА» для викопування коренеплодів С. П. Сокол, А. С. Кобець, М. М. Науменко С 2013-08-27 242
6583 Робочий процес зернозбирального комбайна як об"єкт адаптації С. В. Смолінський, В. Г. Мироненко С 2013-08-27 325
6582 Польові дослідження дискового плуга в умовах півдня України А. М. Семенюта С 2013-08-27 182
6581 Результати експериментальних досліджень показників якості роботи очисника В. Ю. Рамш, В. М. Барановський, М. Р. Паньків С 2013-08-27 97
6580 Визначення циркуляції вороху в молотарці комбайна С. В. Пустовіт С 2013-08-27 120
6579 Аналіз знарядь для виконання передпосівної обробки Є. А. Прасолов, Ю. Ю. Бєловол С 2013-08-27 156
6578 Використання сівалки з вібраційно-дисковим висівним апаратом при вирощувані овочевих культур В. І. Пастухов, М. В. Бакум, Р. В. Кириченко, В. В. Живолуп С 2013-08-22 95
6577 Теоретичні дослідження руйнування насінин олійних культур І. О. Ніщенко, В. В. Шевчук С 2013-08-21 99
6576 Оцінка технологічного процесу садіння картоплі з порційним висіванням добрив В. Л. Мартинюк С 2013-08-21 233
6575 Залежність виходу довгого волокна льону-довгунця від характеристики стрічок розстилу В. І. Макаєв, В. І. Василюк С 2013-08-21 151
6574 Обгрунтування параметрів посівної секції для прямої сівби зернових культур О. Р. Лузан, В. М. Сало, П. Г. Лузан, С. М. Лещенко С 2013-08-21 290
6573 Багатостадійні машинні технології у рослинництві з внутрішнім алгоритм уточнення границь стадій В. М. Лисогор, В. М. Пришляк С 2013-08-21 176
6572 Елементи прогнозування атмосферних опадів як фактора зволоження льоносировини при готуванні трести росяним мочінням А. С. Лімонт С 2013-08-21 112
6571 Обґрунтування стійкого руху збиральної машини за рахунок раціонального вибору параметрів О. М. Ложенкін С 2013-08-21 65
6570 Обґрунтування енергозберігаючих режимів роботи сівалки-культиватора О. Г. Лавріненко С 2013-08-21 275
6569 Дослідження процесу плющення люцерни Д. Г. Кондратюк, В. П. Комаха С 2013-08-21 220
6568 Аналіз механізації для скошування деревних і чагарникових енергетичних рослин В. П. Ковбаса, Л. М. Матюшенко С 2013-08-21 196
6567 Основные предпосылки к проектированию молочных миниферм Л. А. Киряцев, И. Е. Романюха, А. С. Гаврильченко [та ін.] С 2013-08-21 225
6566 Барабанный режущий аппарат скользящего резания Л. А. Киряцев, И. Е. Романюха С 2013-08-21 170
6565 Тенденції розвитку технологій формування врожаю сільськогосподарських культур В. Ф. Дідух, М. М. Поліщук С 2013-08-21 254
6564 Технологічні передумови проектування енергоощадних конструкцій гвинтових робочих органів туковисівних апаратів Р. С. Грудовий С 2013-08-21 204
6563 Визначення раціональних параметрів агрегатів для збирання цукрових буряків І. В. Гапович, А. М. Борис, В. М. Пришляк,  Новак Януш С 2013-08-21 173
6562 Обгрунтування параметрів механічних однозернових висівних апаратів Б. М. Гевко, Ю. Ф. Павельчук, М. М. Заяць [та ін.] С 2013-08-21 212
6561 Програмування рівномірності обробітку дисковими робочими органами на пружних стійках О. І. Гапоненко С 2013-08-21 149
6560 Морфологическое исследование гибкого средства по переработке кормов С. Ф. Вольвак С 2013-08-21 209
6558 Розвиток методики моделювання транспортно – технологічного процесу внесення добрив і хімічного захисту рослин, як процесу з безперервним часом І. П. Вітрук, П. І. Вітрук С 2013-08-21 94
6557 Класифікація робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів В. В. Васильків, М. Р. Гевко С 2013-08-21 50
6556 А mathematical model of the movement of root crops of a sugar beet at vibrating excavation  Bulgakov V.M.,  Boris N.M.,  Tk?? Z.,  Kro?ko V. С 2013-08-21 117
6555 Математична модель руху бульби картоплі по поверхні спірального сепаратора В. М. Булгаков, М. М. Борис, Ян Франчак,  Короленко Марош С 2013-08-21 143
6554 Математичне моделювання розподілу цукроносної маси буряків відносно поверхні ґрунту В. М. Булгаков, А. М. Борис, М. М. Борис С 2013-08-21 119
6553 Обгрунтування швидкісного режиму нового копірно-роторного відокремлювача гички цукрових буряків В. М. Булгаков, А. М. Борис С 2013-08-21 132
6552 Побудова математичної моделі взаємодії гнучкої очисної лопаті з головкою коренеплоду при доочищенні М. Г. Березовий, О. М. Черниш, М. А. Скориков С 2013-08-21 150
6551 Основні положення теорії вібраційного викопування коренеплодів Г. М. Калетнік, І. В. Головач, О. М. Черниш С 2013-08-21 134
6550 До кінематичного аналізу умов агрегатування малогабаритного МЕЗ з колісною формулою 2к2 Г. В. Шкарівський, Р. Г. Шкарівський С 2013-08-21 141
6549 Вплив граничної траєкторії руху скиби по полиці на динамічну складову тягового опору плуга С. Ф. Пилипака С 2013-08-21 93
6548 Дослідження відносного руху матеріальної частинки по поверхні горизонтального циліндра, який обертається навколо вертикальної осі С. Ф. Пилипака, О. В. Адамчук С 2013-08-21 173
6547 Розробка алгоритму розв"язування задачі прогнозу потреби в сільськосподарській техніці  Паламарчук, І. В. Гапович, В. В. Яременко,  Івановс Семенс С 2013-08-21 218
6546 Логіко-імовірнісна модель дослідження надійності складної техніки А. Новицький, З. В. Ружило С 2013-08-21 261
6545 Vyhodnotenie prevadzkovej spo?"hlivosti obilneho kombajnu Korenko, M, Fran??k [та ін.] С 2013-08-21 104
6544 W?a?ciwo?ci trakcyjne uniwersalnego ci?gnika rolniczego w transporcie drogowym С 2013-08-21 324
6543 Методологічні аспекти підвищення якості процесу механообробки в сучасних умовах Н. Р. Веселовська, О. В. Поліщук, Я. П. Веселовський С 2013-08-21 114
6542 Про розробку и створення в Україні сільськогосподарських машин сучасного рівня В. В. Адамчук, В. М. Булгаков, В. В. Іванишин С 2013-08-21 360
6541 Теоретичне дослідження важільних механізмів стаціонарних сільськогосподарських машин О. В. Солона, М. Г. Березовий, О. М. Черниш С 2013-08-21 263
6540 Індекс Хірша та імпакт-фактор як інструменти наукометрії у дослідницькому університеті А. В. Шостак, В. С. Лукач, М. М. Борис, І. М. Купчук С 2013-08-21 404
6539 Дослідження конструктивного мислення студентів в ускладнених умовах Л. В. Березова С 2013-08-21 167
6538 Обгрунтування схеми біогазової установки з напрямними конусами О. Г. Скляр, Р. В. Скляр С 2013-08-21 245
6537 Україна в науковому інформаційному просторі Д. О. Мельничук, А. В. Шостак С 2013-08-21 272
6536 Історія і сучасний стан використання тихохідних багатолопатевих вітроустановок у сільському господарстві В. М. Корендій С 2013-08-20 523
6535 Перспективи розвитку засобів для виготовлення паливних брикетів О. І. Єременко, О. В. Паянок С 2013-08-20 408
6534 Розвиток комплекса біотехнологій – головний шлях підвищення ефективності аграрного сектора України М. Ф. Друкований, В. П. Янович, І. В. Мазур, П. А. Білера С 2013-08-20 254
6533 Про можливості пристосування тракторного дизеля для роботи на біопаливі В. Ф. Анісімов, В. І. Музичук, А. А. Пясецький [та ін.] С 2013-08-20 177
6532 Особливості ролико-екструзійного ущільнення жорстких бетонних сумішей Я. С. Приходько, В. М. Гарнець С 2013-08-20 273
6531 Моделювання процесу сушіння насіння льону олійного А. А. Ящук, Р. В. Кірчук С 2013-08-20 179
6530 Вплив трансформації кута загострення леза у процесі різання Л. П. Середа, В. Ф. Кузьменко, О. В. Холодюк С 2013-08-20 170
6529 Теоретичні передумови виділення насіння огірка і дині машиною давильно сепаруючого типу А. С. Пастушенко С 2013-08-20 135
6528 Метод контролю об"ємного вмісту вологи в зерні О. М. Куцевол, М. О. Куцевол С 2013-08-20 170
6527 Напрямки вдосконалення машин для миття коренебульбоплодів Ф. М. Крисак С 2013-08-20 307
6526 Дослідження впливу основних факторів на формування органолептичних властивостей кисломолочних напоїв з ехінацеєю лікарською Л. М. Крижак, В. В. Власенко С 2013-08-20 221
6525 Застосування теорії подібності в моделюванні процесу екстрагування під впливом мікрохвильового поля Л. М. Коляновська, В. М. Бандура, О. В. Жегалюк С 2013-08-20 167
6524 Розробка вдосконаленої технології та технічних засобів для подрібнення обрізків лозини винограду А. М. Зотов, М. А. Скоріков С 2013-08-20 71
6523 Дослідження впливу конструктивних та технологічних параметрів шнекового пресу на процес відокремлення олії О. А. Горбенко, М. М. Огієнко, В. В. Стрельцов, Н. А. Горбенко С 2013-08-20 250
6522 Моделирование процесса измельчения биомассы в дезинтеграторе В. А. Войтов, С. В. Дригуля С 2013-08-20 172
6521 Анализ тенденции разработки стендов для ресурсных испытаний карданных передач А. Г. Пастухов С 2013-08-20 203
6520 Обгрунтування технічних характеристик засобів діагностування гідравлічних приводів І. П. Паламарчук, В. В. Яременко С 2013-08-20 141
6519 Визначення змісту і об"єму робіт при технічному сервісі В. І. Музичук, О. В. Нахайчук, В. П. Комаха С 2013-08-20 78
6518 Дослідження закономірностей утворення небезпечних станів ергативних систем аграрного призначення С. Д. Лехман, М. В. Панфілова С 2013-08-20 174
6517 Розробка технології вирощування льону-довгунцю стосовно конкретної природно-кліматичної зони П. В. Шолудько, А. М. Тригуба С 2013-08-20 268
6516 Удосконалення культиватора для поверхневого обробітку грунту С. О. Харченко, І. С. Тіщенко, В. М. Харченко С 2013-08-20 345
6515 Експериментальні дослідження роботи гнучкої борони з розпушуючими зубами М. В. Усенко, М. В. Пришляк С 2013-08-20 182
6514 Криза механіки агроґрунтів Смільський В. В. С 2013-08-20 133
6513 Математичні моделі процесу копіювання головок коренеплодів копіром пасивного дообрізчика залишків гички М. В. Смаль, О. О. Герасимчук, В. М. Барановський С 2013-08-20 149
6512 Агрометеорологічні передумови формування термінів ґрунтообробно-посівних робіт у літньо-осінній період О. В. Сидорчук, І. П. Івасюк, О. А. Сятковський, П. М. Луб С 2013-08-20 243
6511 Енерго- та ресурсозбережні технології забезпечення якості корпусів вакуумних насосів доїльного устаткування В. І. Савуляк, О. Б. Янченко С 2013-08-20 152
6510 Методика проектування робочої поверхні культиваторних лап з локальними елементами зміцнення А. М. Пугач С 2013-08-20 152
6509 Програма, методика та результати експериментальних досліджень відцентрового робочого органу для внесення мінеральних добрив Н. О. Пономаренко С 2013-08-20 197
6508 Обробка міжрядь просапних культур ротаційним робочим органом В. І. Пастухов, С. А. Браженко С 2013-08-20 390
6507 Дослідження процесу обчосу стебел льону-довгунця плющильно-обчісувальним апаратом О. О. Налобіна, Д. Е. Селезньов С 2013-08-20 139
6506 Шляхи використання соняшникового лушпиння О. В. Дахновська С 2013-08-20 372
6505 Обґрунтування стійкого руху збиральної машини за рахунок раціонального вибору параметрів О. М. Леженкін С 2013-08-20 99
6467 Теоретичне обґрунтування робочого органу комбінованого подрібнювача для розподілу рослинних залишків на смуги обробітку М. М. Корчак С 2013-08-07 97
6466 Измельчитель стебельчатых материалов Л. А. Киряцев, И. Е. Романюха С 2013-08-07 169
6465 Математичне моделювання кінематично-конструктивних параметрів подавальних лапок качановідокремлювального апарату М. В. Завірюха С 2013-08-07 136
6464 Результати порівняльних досліджень очисної системи вороху коренеплодів Н. А. Дубчак, В. М. Барановський, М. Р. Паньків С 2013-08-07 131
6463 Ударна взаємодія коренеплоду з копіром при доочищенні від залишків гички І. В. Головач, О. М. Черниш, В. І. Василюк, О. М. Леженкін С 2013-08-07 139
6462 Розробка вдосконаленої очистки причіпної коренезбиральної машини І. В. Головач, В. Г. Присяжний,  Marian Weso?owski С 2013-08-07 104
6461 Експериментальне визначення показників якості та енергоспоживання робочих органів льонобралки О. П. Герасимчук С 2013-08-07 133
6460 Результати експериментальних досліджень продуктивності гвинтового конвеєра І. Б. Гевко, А. Є. Дячун, Р. О. Любачівський, Р. С. Грудовий С 2013-08-07 217
6459 Математична модель руху зерна по рухомим поверхням висівних апаратів Б. М. Гевко С 2013-08-07 249
6458 Разработка метода бальной оценки производственного риска на механизированных работах в АПК А. В. Войналович, В. Е. Кирдань С 2013-08-07 230
6457 Сучасний стан виробництва картоплі та перспективи розробки картоплезбиральних машин В. М. Булгаков, Т. Д. Гуцол,  Новак Януш С 2013-08-07 338
6456 Результати польових експериментальних досліджень нового копірно-роторного відокремлювача гички цукрових буряків А. М. Борис С 2013-08-07 159
6454 Експериментальне визначення рівномірності висіву насіння гідросівалкою В. Б. Бойко С 2013-08-07 159
6453 Математична модель руху частинки гички при завантажуванні М. Г. Березовий, В. М. Пришляк,  Spokas Liudvikas, DrSc С 2013-08-07 119
6452 Вдосконалення схеми кукурудзозбирального комбайну Л. О. Бабич, О. О. Домарацький, В. В. Артюшенко С 2013-08-07 289
6451 Niekt?re aspekty transportu rodzin pszczelich  Zbigniew Kiernicki,  Krzysztof Olszewski С 2013-08-07 94
6449 Результати експериментальних досліджень з визначення зусиль на переміщення сипких вантажів на різних ділянках технологічних трас шайбового транспортера О. А. Токарчук С 2013-07-31 87
6448 Концептуальне моделювання розроблених сільськогосподарських машин О. Ю. Романишин С 2013-07-31 157
6447 Оцінка ефективності роботи і методи щодо підвищення коефіцієнта корисної дії сферо-глобоїдного сухарного синхронного карданного шарніра М. І. Пилипець, А. М. Саньоцький С 2013-07-31 130
6446 Обгрунтування типажу тракторів В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто С 2013-07-31 172
6445 Розширення функціональності гнучких універсальних малогабаритних агрегатів С. Ф. Вольвак, Р. В. Вихватнюк С 2013-07-31 173
6444 Математична модель машинно-тракторного агрегату з використанням метода парціальних прискорень М. П. Артьомов С 2013-07-31 109
6443 Дослідження руху матеріальної частинки при відцентровому розсіюванні В. В. Адамчук, С. Ф. Пилипака, В. М. Бабка С 2013-07-31 143
6442 The noise measurement of some hand-hold farm machines  D.Irinchev,  D.Ziapkov С 2013-07-31 123
6441 Використання сучасних методів механіки для сільського господарства Г. М. Калетнік, О. М. Черниш, М. Г. Березовий С 2013-07-31 248
6425 Обґрунтування конструктивного оснащення для очищення гліцерину технології виробництва біодизелю І. П. Паламарчук, Ю. А. Полєвода, Д. В. Качур С 2013-07-31 97
6406 Вплив технологічних умов переробки пектинового екстракту з бурякового жому на якісні показники пектину Н. Г. Харітон, О. В. Грабовська С 2013-07-30 181
6405 Огляд конструкцій фільтрів для зневоднення біопалив в системах живлення автотракторних двигунів Т. В. Марчак, О. М. Романов, В. В. Чернишук С 2013-07-30 265
6404 Удосконалення апаратурно-технологічної схеми гідратації олії Л. В. Фіалковська, М. М. Дейдей С 2013-07-30 345
6403 Аналіз впливу різних способів охолодження на показник Рн м"яса О. М. Савінок, О. С. Титлов, В. В. Рибак,  Ацо Кузелов С 2013-07-30 253
6402 Обґрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки І. П. Паламарчук, І. В. Зозуляк, І. А. Зозуляк С 2013-07-30 214
6401 Оптимізація процесу сушіння зерна. Задачі та шляхи вирішення О. Д. Пазюк, І. П. Паламарчук, В. М. Пазюк С 2013-07-30 477
6400 Виробництво пектинового концентрату з використанням ультразвукових кавітаційних технологій О. Ф. Луговський, І. М. Берник С 2013-07-30 309
6399 Метод контролю вологості зерна О. М. Куцевол, М. О. Куцевол С 2013-07-30 97
6398 Математическая модель однобарабанной подъемной установки для производства гидропонной продукции І. В. Головач, Г. М. Калетнік, І. Є. Кравченко [та ін.] С 2013-07-30 174
6397 Вдосконалення процесу подрібнення зерна О. В. Гвоздєв, Т. О. Шпиганович, О. В. Ялпачик С 2013-07-30 281
6396 Математична модель процесу екстрагування в системі «тверде тіло – рідина» С. М. Буйвол, П. І. Светлічний С 2013-07-30 106
6395 Методика визначення коефіцієнтів поглинання складових вологого природного газу Й. Й. Білинський, Б. П. Книш, В. В. Онушко С 2013-07-30 293
6394 Дослідження параметрів світіння рідиннофазних об"єктів при газорозрядній візуалізації Й. Й. Білинський, О. А. Павлюк, І. В. Милкулка С 2013-07-30 107
6393 Теоретичне обґрунтування поздовжнього профілю віджимної пари валків удосконаленого валкового пристрою І. А. Шевченко, В. В. Лиходід, О. С. Ковязин С 2013-07-30 124
6392 Аналіз конструктивних особливостей комбінованих очисних систем вороху коренеплодів О. О. Труханська, Л. П. Середа, І. Є. Кравченко, В. М. Барановський С 2013-07-30 234
6391 Технологічний розрахунок подачі вороху до очисника В. Ю. Рамш, В. М. Барановський, М. І. Підгурський, М. Р. Паньків С 2013-07-30 174
6390 Аналіз і обґрунтування технологічних процесів компостування сільськогосподарських органічних відходів тваринного походження С. І. Павленко, О. О. Ляшенко, Д. М. Лисенко, В. І. Харитонов С 2013-07-30 390
6389 Результати відсіюючого та пошукових експериментальних досліджень подрібнювача рослинних залишків грубостеблових культур М. М. Корчак С 2013-07-30 61
6388 Виділення контуру та формування ознак об"єктів при створенні структурно-зв"язностної моделі зображення С. І. Кормановський, А. В. Спірін, С. А. Спірін С 2013-07-30 135
6387 Науково обґрунтовані та практичні підходи використання соломи та рослинних решток у сільському господарстві Г. М. Калетнік, В. М. Булгаков, І. В. Гриник С 2013-07-30 350
6386 Шляхи підвищення ефективності фронтального навантажувача на вивантажені консервованих кормів М. І. Іванов, І. М. Подолянин, С. А. Шаргородський, В. С. Руткевич С 2013-07-30 332
6385 Сучасні тенденції застосування гідротрансмісій в приводах самохідних сільскогосподарських машин М. І. Іванов, Ю. І. Мороз С 2013-07-29 132
6384 Машиновипробувальні станції: етапи становлення та сьогодення О. В. Гуцаленко, Д. О. Лебідь С 2013-07-29 197
6383 Теоретичне дослідження діапазону копірного зрізу гички цукрових буряків А. М. Борис С 2013-07-29 123
6382 Обґрунтування конструкційної схеми комплекту устаткування контролю вакуумметричних параметрів доїльного обладнання Є. Б. Алієв, О. С. Тісліченко, А. В. Грицун С 2013-07-29 106
6381 Вальцювання заготовок із алюмінієвих сплавів для наступного штампування поковок першої групи класифікації С. О. Скрябін, І. В. Гунько С 2013-07-29 278
6380 Дослідження процесу вигину труби на оправці О. В. Нахайчук, В. І. Музичук, Т. Л. Олексієнко С 2013-07-29 91
6379 Визначення типорозмірного ряду енергетичних засобів, що потрібні сільському господарству країни Г. М. Калетнік, В. М. Булгаков, В.М. Кюрчев, В. Т. Надикто С 2013-07-29 113
6378 Проблеми підготовки інженерних та наукових кадрів для галузі механізації сільського господарства Г. М. Калетнік, В. М. Булгаков С 2013-07-29 185
6377 Інвестиційно-інноваційний потенціал промислового сектора економіки України та напрями його використання в контексті реалізації інвестиційної політики Л. Г. Чернюк, Т. В. Пепа С 2013-07-26 281
6376 Математична модель оцінки оптимальних показників рентабельності капіталу підприємства на основі методу нечіткої логіки В. М. Лисогор, К. В. Мазур, Н. І. Гесик С 2013-07-26 158
6375 Класи економіко-математичних моделей та їх застосування Т. Є. Магас С 2013-07-26 284
6374 Прибуток як центральна категорія в економіці підприємства Я. П. Шафорост С 2013-07-26 364
6373 Діяльність монополій, як фактор ціноутворення продовольчого ринку України Р. П. Мудрак С 2013-07-26 247
6372 Інвестиції в зернопродуктовий підкомплекс як причина та наслідок економічного росту Н. В. Яремчук С 2013-07-26 243
6371 Організація праці: теоретичні та інституційні аспекти В. А. Шовкун С 2013-07-26 358
6370 Роль підприємництва в стабілізації процесів зайнятості на ринку праці Вінницької області Б. П. Фіщук, Н. Ю. Фіщук, Л. В. Голишевська С 2013-07-26 315
6369 Тенденції розвитку ринку зерна Вінницької області: проблеми та перспективи О. В. Томчук С 2013-07-26 148
6368 Ефективність використання енергетичних потужностей сільськогосподарських підприємств Вінницької області О. В. Томчук, В. Я. Мельник С 2013-07-26 205
6367 Сучасні чинники мотивації праці в контексті теорії життєвого циклу організації Н. Ю. Фіщук, Л. В. Поліщук, О. В. Поляруш С 2013-07-26 372
6366 PRODUCT PLACEMENT: ефективність використання нового виду рекламоносія О. С. Колесов, О. О. Недбалюк, К. І. Алексеєнко С 2013-07-26 240
6365 Відродження демографічно – трудового потенціалу аграрної галузі регіону С. Г. Кафлевська С 2013-07-26 76
6364 Місце та завдання кредиту при забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку Г. В. Корнійчук С 2013-07-26 320
6363 Сутність та понятійний зміст аграрно-промислової інтеграції як економічної категорії В. Л. Коваленко С 2013-07-26 253
6362 Розвиток економічної теорії в Україні у радянський період О. О. Левченко, А. Кізіма С 2013-07-26 181
6361 Сутність та основні функції розподільної логістики на підприємстві АПК С. В. Качуровський С 2013-07-26 346
6360 Довгострокові джерела фінансування на зовнішніх ринках та їх залучення в економіку регіону В. В. Бондаренко С 2013-07-26 68
6359 Методичні підходи до оцінки ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем П. А. Швець, Т. І. Пішеніна, Р. О. Матвієнко С 2013-07-26 148
6358 Проблеми формування соціального потенціалу Вінницької області М. П. Салтан С 2013-07-26 114
6357 Особливості та характер формування сталого просторового розвитку продуктивних сил України Р. О. Матвієнко С 2013-07-26 107
6356 Тенденції розвитку ринку цукру України: проблеми та перспективи О. П. Красняк С 2013-07-26 362
6355 Теоретико-еволюційний розвиток категорії “ринок” С. А. Сегеда С 2013-07-26 419
6354 Тенденції розвитку ринку м"яса птиці в Україні Ю. В. Ставська С 2013-07-26 195
6353 Якість бухгалтерського обліку як складова ефективної діяльності підприємств Я. П. Іщенко, Н. В. Пришляк С 2013-07-26 453
6352 Сучасний стан сільського господарства Вінницької області та перспективи його розвитку В. М. Полеся, В. Я. Мельник, О. О. Недбалюк С 2013-07-26 334
6351 Соціально-економічні наслідки тіньової економіки України та шляхи їх подолання О. П. Хаєцька, В. Ю. Глуханюк С 2013-07-26 112
6350 Розвиток сільських територій у Вінницькій області О. О. Корнійчук С 2013-07-26 247
6349 Сучасна економіка як фактор трансформаційних змін А. Г. Мазур С 2013-07-26 364
6348 Сучасні підходи до проведення статистичного аналізу в маркетинговому управлінні регіональних економічних систем О. С. Колесов, Н. С. Колесова С 2013-07-26 196
6347 До питання оцінки нематеріальних активів: сучасний стан та міжнародний досвід О. О. Любар С 2013-07-26 343
6346 Вплив демографічних чинників на відтворення трудового потенціалу села Вінницької області Н. Ю. Фіщук, Б. П. Фіщук С 2013-07-26 422
6345 Принципи активізації використання ресурсних можливостей сільських поселень в контексті формування інвестиційної стратегії регіону В. М. Бондаренко, Л. М. Бондаренко С 2013-07-26 130
6344 Організаційно-економічні проблеми удосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення О. С. Дишкант С 2013-07-26 313
6343 Макроекономічні передумови розвитку малого підприємництва Л. А. Феняк, О. Ю. Мойсеєва С 2013-07-26 194
6342 Цільове планування міжрегіональної інтеграції на основі програмно-цільового методу Подільського економічного району Т. В. Колесник С 2013-07-26 203
6341 Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки С. Ф. Мельченко С 2013-07-26 667
6340 Методика оптимізації структури персоналу промислових підприємств С.Г. Дубова С 2013-07-26 101
6339 Прогнозування обсягів виробництва продукції харчової промисловості Вінницької області О. В. Кухар, Л. М. Киш С 2013-07-26 412
6338 Прогнозування виробництва зернових та цукрового буряка на Вінниччині А. С. Чвалюк, Л. О. Волонтир С 2013-07-26 315
6337 Стан, завдання і перспективи зернового виробництва в умовах ринку С. Е. Амонс, В. Я. Мельник С 2013-07-26 136
6336 Регулювання у функціонуванні економіки: теоретичний аспект О. М. Супрун С 2013-07-26 232
6335 Управління стійкістю макроекономічної системи України з використанням інноваційних технологій моделювання С. В. Козловський С 2013-07-26 78
6334 Напрями формування та розвитку інноваційної політики сучасних підприємств О. А. Поліщук С 2013-07-26 210
6333 Проблематика теоретико-методологічного змісту регулювання міжрегіонального економічного розвитку А. Г. Мазур, О. Г. Підвальна, Т. В. Колесник С 2013-07-26 175
6332 Територіальний зріз та факторний аналіз розвитку малого підприємництва в Україні Л. Г. Чернюк, Т. В. Пепа С 2013-07-26 331
6331 Інституціональні особливості розвитку і регулювання аграрного підприємництва М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк, А. В. Розгон С 2013-07-26 460
6330 Фіторемедіаційна спроможність рапсу І. М. Бузіна С 2013-07-25 37
6329 Вплив хімічних та біологічних препаратів на ураження хмелю сорту заграва несправжньою борошнистою росою О. А. Дереча, В. А. Мельниченко, В. В. Венгер, Н. А. Федорчук С 2013-07-25 34
6328 Перспективи переформування складних одновікових штучних дубово-ялинових насаджень поділля у природні різновікові О. Г. Василевський, О. П. Зленко, О. О. Назаренко С 2013-07-25 40
6327 Оцінка ефективності використання лісорослинного потенціалу основних лісотвірних порід України М. Х. Шершун С 2013-07-25 34
6326 Аналіз стану та розвитку постійної лісонасінної бази Вінницької області І. С. Нейко, А. Єлісавенко, Л. В. Смашнюк С 2013-07-25 42
6325 Хімічний склад яблук різних сортів та строків достигання Л. Л. Новак, Н. М. Осокіна С 2013-07-25 81
6324 Вплив позакореневого підживлення на інтенсивність цвітіння та навантаження дерев яблуні плодами С. Д. Чебан С 2013-07-25 268
6323 Вплив сорту та схем сівби гарбуза мускатного на ріст, розвиток та урожайність в умовах Лісостепу західного В. Ф. Лендел, В. І. Овчарук, Р. О. Мялковський С 2013-07-25 47
6322 Вплив мульчуючих матеріалів та водоутримуючих гранул Аквод на продуктивність насіннєвих посівів та якість насіння капусти цвітної в тунельних укриттях з укривним матеріалом агроволокно В. М. Чередниченко С 2013-07-25 64
6321 Вплив густоти рослин чорнушки посівної (NIGELLA SATIVA L.) на урожайність в умовах південної частини Лісостепу західного В. В. Лежанський С 2013-07-25 50
6320 Господарсько-біологічна оцінка сортів і гібридів кабачка в умовах Лісостепу правобережного України В. М. Чернецький, В. М. Чередниченко, І. І. Паламарчук С 2013-07-25 67
6319 Вплив сорту та строків сівби на фотосинтетичну продуктивність квасолі в умовах Лісостепу західного О. В. Овчарук С 2013-07-25 60
6318 Фізико-механічні та біологічні властивості дражованого насіння цукрових буряків залежать від маси дражованої оболонки в умовах Вінницького насіннєвого заводу «АГРОГРАД В» Н. В. Пінчук, П. М. Вергелес С 2013-07-25 28
6317 Допосівна підготовка насіння – важлива складова насінництва проса лозовидного (PANICUM VIRGATUM L.) М. І. Кулик С 2013-07-25 36
6316 Багаторічні бобові трави – основа сталої кормової бази і біологізації землеробства в умовах Лісостепу правобережного Г. П. Квітко, І. С. Поліщук, І. Г. Протопіш С 2013-07-25 61
6315 Кормова продуктивність люцерно-злакових сумішей залежно від видового складу злаків, способу створення травостою та удобрення в умовах Лісостепу правобережного Г. І. Демидась, Ю. В. Демцюра С 2013-07-25 88
6314 Формування кормової та насіннєвої продуктивності гірчиці білої залежно від агротехнологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу правобережного Г. П. Квітко, І. С. Поліщук, М. В. Саміляк С 2013-07-25 49
6313 Вивчення пристосованості гібридів кукурудзи інститута рослинництва ім. В.Я. Юр"єва НААН до вирощування у зоні Полісся України Л. М. Чернобай, Н. М. Музафаров, О. В. Сікалова, С. С. Китайова С 2013-07-25 56
6312 Аналіз стану вирощування сої в Україні Г. М. Заболотний, О. І. Циганська С 2013-07-25 68
6311 Накопичення сухої маси коренів і сирої маси активних бульбочок та урожайність сої при інокуляції в Лісостепу західному О. М. Бахмат С 2013-07-25 35
6310 Господарсько-екологічне оцінювання гібридів соняшнику в умовах правобережного Лісостепу України І. С. Поліщук, М. І. Поліщук, В. О. Азуркін С 2013-07-25 52
6309 Залежність системи удобрення та продуктивності ячменю ярого В. Д. Паламарчук, О. М. Колісник С 2013-07-25 55
6308 Характер спадкування висоти та маси насіння з рослини у гороху В. С. Мамалига, В. Д. Бугайов, В. Д. Тромсюк С 2013-07-25 68
6307 Вплив стану ґрунту на польову схожість насіння цикорію кореневого О. В. Ткач С 2013-07-25 37
6306 Вплив біодеструктору стерні на поживний режим грунту В. В. Гамаюнова, О. В. Нагорна, А. В. Панфілова С 2013-07-25 67
6305 Еволюція цілинної і перелогової систем землеробства в Україні І. Д. Примак, О. І. Ряба С 2013-07-25 64
6304 Активізація використання інвестиційного потенціалу аграрного сектору Вінницької області М. П. Салтан С 2013-07-25 332
6303 Розвиток інноваційної діяльності як основа науково-технічного прогресу в аграрній сфері М. С. Вітков С 2013-07-25 177
6302 Інституційні зміни і аграрна політика у розвитку регіону В. А. Мамчур С 2013-07-25 199
6301 Аудиторські послуги в Україні в контексті контролю їх якості Н. Г. Здирко, А. В. Рибачок С 2013-07-25 329
6300 Принципи побудови процесу розробки фінансової стратегії підприємства Г. В. Блакита С 2013-07-25 390
6299 Необхідність та особливості оцінки платоспроможності та ліквідності комерційного банку Н. М. Гудзенко, І. В. Любар С 2013-07-25 518
6298 Соціальний аспект податкової політики російської імперії на початку XX століття Ю. В. Котик С 2013-07-25 270
6297 Сучасний стан та перспективи розвитку соціально-виробничої інфраструктури села Д. Токарчук С 2013-07-25 379
6296 Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для харчової промисловості З. П. Рожко С 2013-07-25 147
6295 Економічне ранжування територій регіону за рівнем забезпечення продовольством О. Г. Підвальна, В. М. Бондаренко С 2013-07-25 185
6294 Теоретичні підходи до класифікації основних фондів підприємств аграрної сфери С. А. Сегеда С 2013-07-25 505
6293 Особливості формування аграрного ринку Вінниччини Г. О. Пчелянська С 2013-07-25 169
6292 Інвестиційно-інноваційний компонент розвитку виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах Вінницької області В. М. Полеся, О. О. Недбалюк, В. Я. Мельник С 2013-07-25 317
6291 Розвиток сільського зеленого туризму на Вінниччині О. В. Клочковський, В. О. Клочковська С 2013-07-25 441
6290 Напрями інтенсифікації садівництва на інноваційній основі Л. О. Барабаш С 2013-07-25 406
6289 Відтворення трудових ресурсів села Вінницької області Н. Ю. Фіщук, Б. П. Фіщук С 2013-07-25 335
6288 Страхування власного майна підприємства: особливості податкового та фінансового обліку Л. В. Коваль С 2013-07-25 416
6287 Використання логістики в Україні та за кордоном В. Є. Качуровський С 2013-07-25 312
6286 Імітаційна модель управління реалізаційними ризиками малого бізнесу Т. Є. Магас С 2013-07-25 286
6285 Вплив глобальних ризиків на економічний розвиток А. В. Томаш, Н. А. Потапова, О. В. Клочко С 2013-07-25 390
6284 Теоретичні аспекти менеджменту трудового потенціалу агроформувань О. Л. Матвієнко С 2013-07-25 165
6283 Хімічна промисловість та її роль у розвитку аграрного виробництва України: регіональний, національний і міжнародний аспекти М. Я. Яструбський, Я. В. Кузнєцов С 2013-07-25 383
6282 Сучасні проблеми та напрямки вдосконалення ведення обліку виробничих запасів на підприємстві В. І. Янчук, О. В. Кипаренко С 2013-07-25 841
6281 Бухгалтерский анализ учётно-экономической информации В. В. Щербатюк С 2013-07-25 96
6280 Розподіл витрат на вирощування багаторічних трав за періодами використання та у сумісних посівах Л. А. Чудак С 2013-07-25 152
6279 Розподіл витрат на вирощування багаторічних трав за періодами використання та у сумісних посівах Л. А. Чудак С 2013-07-25 331
6278 Методологічні підходи до дослідження кон"юнктури ринку сільськогосподарської продукції В. М. Ціхановська С 2013-07-25 424
6277 Соціально-економічна складова еколого-інноваційної системи управління сільськогосподарських підприємств в Україні В. А. Фостолович С 2013-07-25 115
6276 Системний аналіз як метод ухвалення і обгрунтування рішень О. Ф. Томчук, С. Г. Кафлевська С 2013-07-25 534
6275 Облік грошових потоків при застосуванні електронних форм обліку В. В. Томчук С 2013-07-25 479
6274 Міжнародний досвід стандартизації та його вплив на формування інституту бухгалтерського обліку в Україні Н. В. Семенишина С 2013-07-25 457
6273 Теоретичні підходи до трактування поняття «виробничий потенціал» сільськогосподарського підприємства Л. М. Сатир С 2013-07-25 427
6272 Аналіз ефективності використання власного і позикового капіталу підприємства Т. А. Самойлова С 2013-07-25 1195
6271 Удосконалення організаційної побудови аграрного ринку на засадах кооперації О. С. Саламін С 2013-07-25 203
6270 Організаційно-економічний механізм управління підприємством молочної промисловості С. С. Савіна С 2013-07-25 608
6269 Безпека та якість продовольчих товарів: міжнародний аспект Г. О. Пчелянська С 2013-07-25 302
6268 Таргет-костінг та кайзен-костінг як інструменти оптимізації витрат у системі стратегічного управління М. А. Проданчук С 2013-07-25 240
6267 Вплив макроекономічного середовища на забезпечення стабільності фінансового сектору О. А. Поліщук, О. А. Сомченков, О. С. Колесов С 2013-07-25 298
6266 Історико-економічний генезис функціонування оптово-роздрібних ринків сільськогосподарської продукції в Україні, як складової збутової інфраструктури І. М. Паска С 2013-07-25 198
6265 Управлінські аспекти визначення та обліку ефективності використання біогазових технологій в птахівництві М. Ф. Огійчук, С. О. Децюра С 2013-07-23 243
6264 Бухгалтерський облік доходів державного сектору відповідно до національних стандартів О. В. Натарова С 2013-07-23 378
6263 Динаміка зайнятості по Вінницькій області в контексті традиційних поглядів на закономірності даного процесу О. В. Мороз, Н. П. Карачигна, В. М. Семцов [та ін.] С 2013-07-23 161
6262 Удосконалення організаційно-методичних положень внутрішнього контролю операцій довірчого управління нерухомим майном Л. Г. Михальчишина С 2013-07-23 149
6261 Інституціональна теорія бухгалтерського обліку в розвитку професії бухгалтера В. М. Метелиця С 2013-07-23 282
6260 Застосування підприємницького підходу для підвищення якості і рівня життя населення з низькими доходами В. А. Матвійчук, В. С. Запйкова, О. В. Михалевич С 2013-07-23 141
6259 Сучасний стан внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах У. О. Марчук С 2013-07-23 394
6258 Особенности учета долгосрочной дебиторской задолженности предприятий Украины Н. П. Майданевич С 2013-07-23 157
6257 Право оренди в умовах формування ринку землі: оцінка та облік Ю. І. Литвинець С 2013-07-23 357
6256 Системний підхід до формування невиробничих витрат та відображення їх в обліку А. Ю. Козаченко С 2013-07-23 904
6255 Поведінкові моделі реалізації соціально-економічних функцій вітчизняних підприємств Н. П. Карачина, І. В. Гребеньок С 2013-07-23 237
6254 Інституціональна трансформація соціальних складових аграрного сектору економіки М. В. Дубініна С 2013-07-23 180
6253 Контроль за відповідністю вкладених грошових коштів якості об"єкту будівництва М. В. Дерій С 2013-07-23 161
6252 Можливості застосування справедливої вартості у вітчизняній обліковій системі Л. В. Гуцаленко С 2013-07-23 479
6251 Структурно-динамічна характеристика іноземного інвестування переробної промословості Вінницької області в умовах глобалізації Я. В. Гонтарук С 2013-07-23 183
6250 Роль страхових компаній в розвитку фінансового ринку України Ж. В. Гарбар С 2013-07-23 523
6249 Срок службы сельскохозяйственной техники с учетом экологического фактора И. Б. Вороновский С 2013-07-23 230
6248 Анализ устойчивого экономического развития сельскохозяйственной деятельности Е. В. Вороновская С 2013-07-23 128
6247 Стан банківського кредитування аграрних підприємств Л. О. Вдовенко С 2013-07-23 667
6246 Теоретичні аспекти орендних земельних відносин в Україні М. А. Щетина С 2013-07-23 284
6245 Актуальні питання земельної реформи, яка проводиться в Україні О. В. Чаплигіна, І. В. Шварц С 2013-07-23 515
6244 Стратегія формування та розвитку експортного потенціалу агропродовольчого сектору економіки Н. Ю. Фіщук, Ю. Б. Березюк С 2013-07-23 522
6243 Сутність і значення фінансового лізингу в Україні Н. Д. Фаюра, Т. В. Бондар С 2013-07-23 621
6242 Диверсифікація аграрних підприємств як дієва стратегічна орієнтація в агропромисловій сфері О. О. Томілін С 2013-07-22 129
6241 Інноваційне забезпечення виробництва біопалива О. П. Скорук, А. В. Бучок С 2013-07-22 381
6240 Оцінка споживання основних продовольчих продуктів в Україні С. А. Сегеда С 2013-07-22 591
6239 Роль інновацій у підвищенні економічної ефективності промислового садівництва С. І. Рудиця С 2013-07-22 139
6238 Експортно-імпортні операції цукрової галузі Вінницької області в умовах інтеграції економіки України З. П. Рожко С 2013-07-22 154
6237 Системний підхід як основа управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств Н. В. Поліщук, О. Л. Мусієнко С 2013-07-22 515
6236 Модель соціально-ефективної системи оподаткування неприбуткових організацій в Україні О. А. Поліщук, О. С. Колесов, В. П. Костенко С 2013-07-22 243
6235 Зарубіжний досвід функціонування і регулювання ринку молока і молочної продукції Н. В. Поліщук, І. В. Іонаш С 2013-07-22 232
6234 Тенденції соціально – економічного розвитку: мікро та макроекономічний аспект Т. І. Павлюк С 2013-07-22 363
6233 Інфраструктура ринку землі: теоретичні засади формування і перспективи розвитку в Україні А. В. Непиталюк С 2013-07-22 149
6232 Економічна інтерпретація основних характеристик виробничих функцій Д. А. Найко С 2013-07-22 75
6231 Вплив фактора корпоративного конфлікту на розвиток сільськогосподарських підприємств та місцевих громад О. В. Мороз, О. В. Лазарчук С 2013-07-22 127
6230 Стан та тенденції розвитку підприємств м"ясопереробної галузі України Р. В. Логоша С 2013-07-22 399
6229 Стан та перспективи розвитку малого підприємництва Вінницької області О. Ф. Лимар С 2013-07-22 275
6228 Стан та перспективи розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері суспільного виробництва В. Л. Коваленко С 2013-07-22 247
6227 Динаміка світового виробництва плодів і ягід Л. А. Костюк С 2013-07-22 211
6226 Проблеми законодавчого забезпечення розвитку тваринництва в Україні О. С. Кіндзера С 2013-07-22 277
6225 Системний підхід в логістиці складування АПК С. В. Качуровський С 2013-07-22 427
6224 Моделювання динамічної виробничої функції на основі класичної функції доходу Н. П. Карачина, О. В. Стрелюк С 2013-07-22 363
6223 Фінансове забезпечення аграрного виробництва Г. М. Калетнік, Г. О. Пчелянська С 2013-07-22 288
6222 Концепція організаційного розвитку підприємств в контексті стратегічних трансформацій А. А. Дюк С 2013-07-22 362
6221 Лізинг як альтернативна форма фінансування та інвестування в сучасних умовах А. Г. Драбовський С 2013-07-22 292
6220 Особливості нарахування та сплати ПДВ за податковим кодексом України О. М. Дзюба С 2013-07-22 653
6219 Бюджетування в умовах комп"ютеризації інформаційного забезпечення управління підприємством Н. В. Гордополова, В. Ю. Гордополов С 2013-07-22 119
6218 Філософія «вживлення» морально-етичних цінностей у підприємницьку діяльність Ю. В. Герасименко, А. О. Чичуга С 2013-07-22 212
6217 Україна як світовий експортер зерна Н. І. Бурлака С 2013-07-22 499
6216 Моделі і методи управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва І. І. Бурденюк, І. І. Черняк С 2013-07-22 374
6215 Актуальні питання управління дебіторською заборгованістю Г. В. Блакита, О. Т. Бровко С 2013-07-22 1256
6214 Кластерний аналіз районів Вінницької області за складовими ескпортного потенціалу Ю. Б. Березюк, С. В. Березюк С 2013-07-22 320
6213 Стратегія інноваційного розвитку галузі садівництва Л. О. Барабаш С 2013-07-22 259
6212 Управлінський облік як система бухгалтерського обліку В. М. Андрусяк С 2013-07-22 586
6211 Практичні аспекти переоцінки основних фондів бюджетних установ В. І. Янчук, Н. М. Андрєєва С 2013-07-22 438
6210 Удосконалення організації синтетичного обліку оплати праці на сільськогосподарських підприємствах Н. П. Юрчук С 2013-07-22 650
6209 Лізинг в системі розвитку сільських територій Л. Г. Чернюк С 2013-07-22 152
6208 Проблеми підвищення ефективності здійснення державного фінансового контролю в Україні І. В. Фурман, Б. В. Сивак, Ю. І. Покотило С 2013-07-22 280
6207 Оцінювання аудиторських ризиків в середовищі комп"ютерних інформаційних систем відповідно до міжнародної практики В. А. Фостолович, О. І. Спориш С 2013-07-22 218
6206 Міжнародні інвестиції та їх значення Н. Ю. Фіщук, О. І. Грубеляс С 2013-07-22 437
6205 Теоретичні аспекти диверсифікації ринку біопалив в контексті енергетичної безпеки України Б. П. Фіщук, О. В. Мазур С 2013-07-22 343
6204 Особливості банківського кредитування підприємств АПК Н. Д. Фаюра, О. О. Костюк С 2013-07-22 417
6203 Економічна оцінка вирощування ріпаку в аграрних формуваннях регіону Ю. С. Синиця С 2013-07-17 204
6202 Основные направления усовершенствования документального оформления эфиромасличного сырья на предприятиях АР Крым Е. С. Сорокина С 2013-07-17 209
6201 Валютные риски инвестирования в украинскую экономику А. А. Семченков С 2013-07-17 136
6200 Розвиток власної переробної сфери ріпаку як шлях до енергонезалежності України О. П. Скорук, І. В. Вусінська С 2013-07-17 244
6199 Соціально-економічна ефективність розвитку в Україні горіхоплідного виробництва Г. М. Сатіна С 2013-07-17 123
6198 Накопичувальна система пенсійного забезпечення в Україні: проблеми та перспектива розвитку К. І. Проскуряков С 2013-07-17 559
6197 Шляхи запобігання ризику відмивання доходів неприбутковими організаціями О. А. Поліщук, В. П. Костенко С 2013-07-17 305
6196 Оцінювання результативності сільського господарства як виду економічної діяльності: макрорівень Н. В. Поліщук С 2013-07-17 143
6195 Мотивація працівників в умовах пріоритетного розвитку сільських територій Вінницької області В. О. Поліщук С 2013-07-17 157
6194 Система інформаційного забезпечення контролю нерухомості О. А. Подолянчук С 2013-07-17 226
6193 Організаційно-правові засади боротьби з контрабандою на сучасному етапі О. П. Письменна, І. В. Сотніченко, О. В. Томчук С 2013-07-17 366
6192 Внутрішній аудит у запобіганні помилок і шахрайства на підприємстві Л. Г. Михальчишина, В. В. Калашник С 2013-07-17 270
6191 Проблеми та напрями реалізації бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку М. Ю. Мироненко С 2013-07-17 311
6190 Економіко-виробничі перспективи застосування біопалива в Україні О. Л. Матвієнко, Т. Г. Гапчак С 2013-07-17 286
6189 Проблеми лізингових відносин на сучасному етапі та шляхи їх подолання О. В. Марценюк-Розарьонова, С. В. Зарубенко С 2013-07-17 507
6188 Стан інвестиційної діяльності у Вінницькій області Т. М. Мараховська, Н. В. Трач, О. О. Червоняк С 2013-07-17 502
6187 Брендинг як фактор підвищення конкурентоспроможності продукції С. В. Мамалига, Н. В. Волинець С 2013-07-17 588
6186 Механізм управління холдинговою компанією А. Г. Мазур, Я. В. Гонтарук, І. Я. Клибанівська С 2013-07-17 379
6185 Інвестиційна привабливість виробництва і використання поновлюваних джерел енергії С. В. Лук"янець С 2013-07-17 121
6184 Виробництво біогазу: досвід зарубіжних країн та перспективи розвитку в Україні О. В. Климчук, Н. В. Грох С 2013-07-17 129
6183 Сучасні підходи до страгегічного управління розвитком підприємства в умовах господарювання О. С. Колесов, А. В. Вацьківська С 2013-07-17 870
6182 Стимулювання праці як фактор підвищення її продуктивності у сільськогосподарському виробництві С. Г. Кафлевська, А. Є. Садовська С 2013-07-17 267
6181 Інституціональні особливості розвитку біоенергетики М. В. Дубініна С 2013-07-17 220
6180 Формування фінансової політики агропідприємств при залученні зовнішніх джерел фінансування Н. В. Грищук С 2013-07-17 340
6179 Еколого-економічна та продовольча безпеки в агробізнесі І. В. Власенко С 2013-07-17 244
6178 Методологія аудиту сільськогосподарських підприємств В. П. Бралатан, В. О. Білохатнюк С 2013-07-17 358
6177 Економічний зміст лізингу та його види В. М. Бондаренко, Л. М. Бондаренко С 2013-07-17 445
6176 Розвиток промислового садівництва на Вінниччині Л. О. Барабаш, К. В. Мазур, В. І. Зарубенко С 2013-07-17 403
6175 Особисті господарства населення як визначальний чинник забезпечення споживчих потреб на ринку продовольства О. С Колесов, О. В. Дармограй, О. А. Поліщук, О. М. Гавриш С 2013-07-17 217
6174 Особливості земель сільськогосподарського призначення як об"єкта бухгалтерського обліку Н. Л. Правдюк, Я. П. Іщенко С 2013-07-17 462
6173 Комп"ютерні технології у вдосконаленні обліково– аналітичних процесів цукрової галузі І. М. Динько С 2013-07-17 364
6172 Інформаційне середовище земельних відносин О. О. Коваленко С 2013-07-17 388
6171 Управління земельними взаємовідносинами в системі менеджменту АПК регіону О. В. Маколкіна С 2013-07-17 314
6170 Облік права власності на сорти енергетичних культур І. М. Лепетан С 2013-07-17 204
6169 Нормативно-правова база розвитку біоенергетики О. Г. Макарчук С 2013-07-17 146
6168 Застосування системного підходу під час прийняття управлінських рішень щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства О. О. Адлер С 2013-07-17 294
6167 Аналітичне забезпечення управління та ефективності біотехнологій в Україні в порівнянні із зарубіжним досвідом Л. І. Федоришина, Н. Д. Глазко С 2013-07-17 140
6166 Використання NO-TILL технології та її значення для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва В. В. Асташова С 2013-07-17 418
6165 Влияние международных стандартов бухгалтерского учета на формирование информации в финансовой отчетности предприятий Украины Л. В. Гуцаленко С 2013-07-16 202
6164 Основи побудови бухгалтерського обліку доходів і видатків бюджетних установ Г. В. Янчук, В. І. Янчук, О. В. Янчук, І. М. Сілко С 2013-07-16 327
6163 Статистична оцінка системної взаємодії процесів використання енергоресурсів в структурі економічного зростання регіону О. І. Шнаревич С 2013-07-16 114
6162 Проблеми та шляхи використання інформаційних технологій у сфері обліку та аудиту Д. В. Людвенко С 2013-07-16 203
6161 До формування обліково-аналітичного забезпечення управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств Б. С. Федорченко С 2013-07-16 227
6160 Екологічний менеджмент підприємства за допомогою програмного забезпечення CA ECOSOFTWARE О. І. Черняк, О. С. Слєпцова С 2013-07-16 117
6159 Пріоритети розвитку енергетичної політики в світі та Україні О. В. Климчук С 2013-07-16 290
6158 Роль сільськогосподарського дорадництва та підвищення кваліфікації кадрів у забезпеченні сталого розвитку сільської місцевості та підвищенні ефективності агропромислового виробництва України Л. М. Середа, С. Є. Амонс, Л. І. Довгань, Ю. В. Довгань С 2013-07-16 332
6157 Біонергетичні аспекти агропромислового виробництва І. М. Зеліско С 2013-07-16 178
6156 Розвиток біоенергетики у Вінницькій області в контексті продовольчої безпеки С. В. Козловський, Ю. В. Онищук, Є. А. Кірєєва С 2013-07-16 251
6155 Вдосконалення обліку земель сільськогосподарського призначення та оцінки прав користування земельними ділянками Я. П. Іщенко, Т. В. Севериненко С 2013-07-16 302
6154 До стійкості розвитку сільського господарства через збалансовану галузеву структуру О. А. Козаченко С 2013-07-16 188
6153 Формування стратегії управління конверсії біосировини у сільськогосподарських підприємствах В. В. Кухарець, С. М. Кухарець С 2013-07-16 275
6152 Наукова концепція управлінської звітності: системний підхід до побудови та розвитку К. Є. Нагірська С 2013-07-16 275
6151 Ефективність застосування нормативного методу обліку витрат та калькулювання у системі управління сільськогосподарським підприємством М. А. Проданчук С 2013-07-16 563
6150 Класифікація калькуляційних одиниць та періодів у рослинництві С. В. Стендер С 2013-07-16 121
6149 Інтегральна оцінка ефективності використання ріллі у сільськогосподарських підприємствах А. В. Дивнич С 2013-07-16 208
6148 Обгрунтування траєкторії та сукупності заходів трансформації фінансової політики в аграрній сфері О. Л. Правдюк С 2013-07-16 163
6147 Особливості становлення та розвитку біоенергетики у Німеччині В. М. Пришляк, Н. В. Пришляк С 2013-07-16 1920
6146 Пріоритетність обліково-фінансової складової у залученні земель сільськогосподарського призначення до економічного обороту В. М. Жук С 2013-07-16 279
6145 Розвиток ринку біопалива в Україні та світі: стан та перспективи О. П. Скорук, І. А. Здор С 2013-07-16 391
6144 Світовій досвід та перспективні напрями формування ринку землі в Україні С. В. Козловський, Н. М. Махначова С 2013-07-16 149
6143 Экономическая эффективность агробиотехнологий на примере выращивания трансгенных культур Е. П. Макарова С 2013-07-16 89
6142 Концептуальні аспекти позиціонування рольових характеристик економічних інституцій та інститутів у методології наукового дискурсу О. Г. Шпикуляк С 2013-07-16 350
6141 Економічна ефективність виробництва біогазу з відходів підприємств спиртової галузі Вінницького регіону А. Г. Мазур, Я. В. Гонтарук С 2013-07-16 293
6140 Економічна ефективність виробництва та використання біоетанолу в Україні Г. М. Калетнік, С. Т. Олійнічук, О. П. Скорук С 2013-07-16 281
6139 Формування ринку землі в Україні О. О. Прутська С 2013-07-16 216
6138 Науково-теоретичні засади формування аграрно-промислової інтеграції в аграрній економіці А. Г. Мазур С 2013-07-16 235
6137 Застосування вібротранспортера для завантаження зерна до подрібнювача малої продуктивності А. В. Спірін, А. В. Соломка С 2013-07-16 118
6136 Визначення оптимальних робочих параметрів вібровідцентрового дезінтегратора для приготування фармацевтичних сумішей І. П. Паламарчук, В. П. Янович С 2013-07-16 58
6135 Дослідження математичної моделі вібраційної барабанної зерносушарки І. П. Паламарчук, О. Д. Пазюк, В. М. Пазюк, В. П. Янович С 2013-07-16 169
6134 Вибір схеми віброзбудження барабанних машин для тепломасообмінної обробки зерно-круп"яної продукції І. П. Паламарчук, В. М. Лисогор, В. І. Паламарчук С 2013-07-16 124
6133 Перспективи застосування низькочастотних коливань в процесі подрібнення сировини спиртового виробництва І. П. Паламарчук, І. М. Купчук С 2013-07-16 253
6132 Систематизація класифікаційних ознак екстракторів для системи тверде тіло-рідина В. Л. Зав"ялов, В. Є. Деканський, В. С. Бодров [та ін.] С 2013-07-16 140
6131 Забезпечення заданої інтенсивності переміщення сипкої продукції із бункера в лінійних вагових дозаторах О. М. Гавва, А. В. Деренівська, Л. О. Кривопляс-Володіна С 2013-07-16 195
6130 Дослідження коливань спірального сепаратора при очищенні коренебульбоплодів від домішок В. М. Булгаков, В. М. Пришляк С 2013-07-16 140
6129 Сравнение прогибов консольной балки при ударе, вычисленных по теориям Кокса и Сен-Венана В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский С 2013-07-16 118
6128 Математичне моделювання початкової стадії процесу згинання Д. А. Найко, В. О. Краєвський С 2013-07-15 142
6127 Методика вибору двигуна для автомобілів з класичною схемою компонування В. П. Комаха С 2013-07-15 214
6126 Визначення умов захвату коренеплоду при вібраційному викопуванні М. О. Свірень С 2013-07-15 73
6125 Исследование напряженного состояния рабочего органа вибрационной машины с защитным слоем при ударных нагрузках В. П. Надутый, В. В. Сухарев, Д. В. Белюшин С 2013-07-15 205
6124 Метод побудови прикладної моделі лінійного програмування для рішення сільськогосподарських задач В. М. Лисогор, В. М. Яропуд, Є. В. Король, В. О. Павлов С 2013-07-15 325
6123 Класифікація оцінок надійності та ефективності способів сепарування вологих дисперсних матеріалів В. М. Лисогор, Н. Р. Веселовська, О. В. Зелінська С 2013-07-15 93
6122 Нелінійні згинні коливання пружних середовищ, які обертаються навколо нерухомої осі І. В. Кузьо, П. Я. Пукач С 2013-07-15 100
6121 Диференціальне рівняння руху коренеплоду при безпосередньому вилученні з ґрунту І. В. Головач, В. М. Пришляк С 2013-07-15 97
6120 Мінімально допустима частота коливань вібраційного викопуючого робочого органу І. В. Головач, І. П. Паламарчук, М. О. Свірень С 2013-07-15 126
6119 Апробація застосування методу конформних відображень до розв"язання хвильового рівняння П. В. Гель, О. В. Бурдейна, В. М. Бурдейний С 2013-07-15 119
6118 Физико-механический анализ автоколебательных режимов работы вибрационной рыхлительной лапы культиватора Д. Г. Войтюк, Ю. В. Човнюк, Ю. О. Гуменюк, О. П. Гуцол С 2013-07-15 77
6117 Коливний рух робочого елемента копірно-роторного відокремлювача гички В. М. Булгаков, М. М. Борис, В. В. Підлісний, А. М. Борис С 2013-07-15 146
6116 Вплив коливань гичкорізального апарату на втрати гички цукрового буряку М. М. Борис, В. І. Василюк, В. С. Лукач С 2013-07-15 108
6115 Коливальний рух гичкозбиральної машини по нерівностях поверхні ґрунту В. В. Адамчук, В. Г. Присяжний, М. Г. Березовий С 2013-07-15 59
6114 Система машина-поле. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни “Система машина-поле”для студентів за напрямом підготовки 6.100102 - "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" . Середа Л.П., Холодюк О. В., Григоришен В.М. Мв 2013-06-19 34
6113 Фітопатологія. Програма Навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах ІІ-ІУ рівнів акредитації з напрямку 1304 "Лісове та садово-паркове господарство" (спеціальність 6.130401 "Лісове господарство" Пінчук Н.В. Нп 2013-06-19 7
6112 Теорія ймовірностей та математична статистика. Найко Д.А. Нп 2013-06-19 2
6111 Гігієна тварин. . Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”. Яремчук О.С., Романенко Т. Д., Поліщук Т.В. Мв 2013-06-19 4
6110 Право людини на освіту Мельничук О. Ф. М 2013-06-19 2
6109 Технологія машинного доїння тварин. Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л.. Нп 2013-06-19 1
6108 Педагогічна технологія навчання технічних дисциплін Чернілевський Д.В., Джеджула О.М., Гунько Н.А. П 2013-05-29 2
6107 Методика розв’язування задач з хімії. Довідник. Марчак Т.В., Румянцева Ж.О. Д 2013-06-19 10
6106 Хімія з основами біохімії. Частина ІІ. Органічна хімія з основами біохімії: Навчальний посібник для студентів денної форми навчання напрямку 6.090103- “Лісове та садово-паркове господарство”. Марчак Т.В. Нп 2013-06-19 1
6105 Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» освітньо-професійного рівня «Магістр» Мороз О.В.,Фостолович В.А., Кравцова А.М., Матвійчук В.А., Семцов В.М., .Лазарчук О.В. Мв 2012-11-28 1
6104 Програма виробничої (переддипломної) практики за фахом освітньо-кваліфікаційний рівень магістр галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальність 8.030509 «Облік і аудит» Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В.,Мулик Т.О.,Михальчишина Л.Г., Новодворська В.В. Нп 2013-02-27 10
6103 Основи економічної теорії. Методичні вказівки для виконання семінарських занять та самостійної роботи студентів факультету менеджменту галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», спеціальності 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Нікітченко В.С., Левченко О.О. Мв 2013-05-29 1
6102 Основи економічної теорії. Програма навччальної дисципліни для підготовки бакалаврів вищих навчальних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.140101 - «Готельно-ресторанна справа» Нікітченко В.С., Левченко О.О. Нп 2013-05-29 1
6101 Філософія. Словник філософських понять, термінів і категорій. Сьомченков А.Д. С 2013-06-19 1
6100 Загальна та неорганічна хімія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія”. Румянцева Ж.О. Мв 2013-06-19 11
6099 Спеціалізоване м’ясне скотарство. Методичні вказівки і завдання для виконання лабораторних робіт для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 8.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тва Кулик М.Ф., Льотка Г.І. Фабіянська О.Л., Мв 2013-06-19 1
6098 Словник-довідник зооінженерних термінів з дисципліни «Спеціалізоване м?ясне скотарство» (частина 1) для студентів факультету технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, спеціальність: 7.090102 та 8.090102 «ТВіППТ». Скоромна О.І., Царук Л.Л., Овсієнко С.М., Льотка Г.І. С 2013-06-19 1
6097 Свинарство. Навчально-методичний посібник для підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів Гуцол А. В., Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Фабіянська О. Л. Нп 2013-06-19 20
6096 Технологія виробництва продукції бджільництва. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із напряму підготовки 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Разанов С.Ф., Разанова О.П. Мв 2013-06-19 5
6095 Технологія виробництва продукції бджільництва. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання із напряму підготовки 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Разанов С.Ф., Разанова О.П. Мв 2013-06-19 2
6094 Технологія виробництва яловичини. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Гуцол Н. В. , Гуцол А. В., Фабіянська О. Л. Мв 2013-06-19 2
6093 Технологія машинного доїння тварин. Звіт-щоденник з навчальної практики студентів першого курсу денної форми навчання із напрямку підготовки 6.090 102 “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”, освітньо-кваліфікаційного рівня “Б Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л., Варпіховська Т.В Нп 2013-06-19 1
6092 Біохімія з основами фізичної і колоїдної хімії Коберська В.А. Нп 2013-06-19 5
6091 Технологія машинного доїння тварин. Польовий Л.В. , Варпіховський Р.Л. Нп 2013-06-19 1
6090 Облік і аудит. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» денної форми навчання Чорнопищук Т.І., Кравцова А.М., Фабіянська В.Ю., Руда О.Л. Мв 2013-06-19 2
6089 Податковий аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 7.03050901 “Облік і аудит”. Шевчук О.Д., Чудак Л.А. Мв 2013-06-19 2
6088 Економіка підприємства. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціалістів галузі знань 0902 “Інженерна механіка” спеціальності 7.090221 “Обладнання переробних та харчових виробництв” та 7.090215 “Машини і обладнання сільськогосподарсько Сегеда С.А. Нп 2013-06-19 2
6087 Козлятник східний: способи вирощування: монографія. Ткачук О.П. М 2013-06-19 2
6086 Навчальна програма дисципліни “ Організація праці менеджера” для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрям підготовки 0306 – «Менеджмент і адміністрування» спеціальність 6.030601 – «Менеджмент» Підвальна О.Г. Нп 2013-06-19 2
6085 Наскрізна програма практичної підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», Мазур А.Г., . Ціхановська В.М., Колесов О.С., Кафлевська С.Г., Потапова Н.А., Мазур К.В. Нп 2013-06-19 4
6084 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Організація праці менеджера» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” факультету менеджменту Підвальна О.Г., Мазур К.В. Мв 2013-06-19 1
6083 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Організація праці менеджера» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” факультету менеджменту Підвальна О.Г., Мазур К.В., Колесник Т.В. Мв 2013-06-19 2
6082 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 06.030601 “Менеджмент” Мазур А.Г., Мазур К.В. Мв 2013-06-19 5
6081 Педагогіка і психологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки аспірантів ВНАУ. Герасимова І.Г. Нп 2013-06-19 2
6080 Програма з навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія» для підготовки аспірантів. Герасимова І.Г. Нп 2013-06-19 1
6078 Організація готельного господарства: Метод. вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму 6.140101 „Готельно-ресторанна справа" денної форми навчання Кафлевська С.Г., Ставська.Ю.В. Мв 2013-05-29 3
6077 Організація готельної справи: Метод. вказівки до проходження виробничої практики для студентів спеціальності 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» напряму підготовки 0104 «Сфера обслуговування» Кафлевська С.Г., Ставська.Ю.В. Мв 2013-05-29 3
6071 Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві» Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання Кафлевська С. Г., Красняк О.П. Нп 2013-05-29 1
6070 «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві» методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання, факультету менеджменту, напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Кафлевська С. Г., Красняк О.П. Мв 2013-05-29 1
6069 «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві» Методичні вказівки з виконання практичних завдань для студентів денної форми навчання, факультету менеджменту, напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Кафлевська С. Г., Красняк О.П. Мв 2013-05-29 1
6068 Застосування засобів відновлення в тренувальному процесі Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання ВНАУ Пуздимір М.І. Мв 2013-05-29 1
6067 Фізичне виховання/ програма для студентів спеціальності 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»/ Войтенко С.М., Совик Л.А. Нп 2013-05-29 3
6066 Розвиток швидкісно-силових вправ Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання ВНАУ Рудницький В. Б Мв 2013-05-29 1
6065 Методичні рекомендації «Методика використання фізичної культури з метою оздоровлення та активного відпочинку» для самостійної роботи студентів агрономічного факультету Льовкін В.В. Мв 2013-05-29 1
6064 Розвиток швидкісно-силових якостей. Біг на середні дистанції Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання ВНАУ Перепелиця М.О.. Мв 2013-05-29 6
6063 Історія України. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму: 6.140101 – „Готельно-ресторанна справа” Левчук К.І. Джос Ф.Х. Муханов В.М Нп 2013-05-29 1
6062 Історія України. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для підготовки бакалаврів напряму 6.140101. «Готельно-ресторанна справа» Левчук К.І.,Джос Ф.Х., Мв 2013-05-29 1
6061 Політологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа». Левчук К.І., Мв 2013-05-29 1
6060 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму: 6.140101 – „Готельно-ресторанна справа”. Левчук К.І., Нп 2013-05-29 1
6059 Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів Бойко Ю.М. Нп 2013-05-29 3
6058 Історія української культури: Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Бойко Ю.М. Нп 2013-05-29 1
6057 Охорона праці у митній службі. Методичні вказівки з написання звіту проходження виробничої практики студентами 3-го курсу денної форми навчання. Веселовська Н. Р., Кормановський С. І., Спірін А. В., Омельянов О.М. Мв 2013-05-29 3
6056 Методичні рекомендації для підготовки студентів з дисципліни «Університетська освіта (для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання напряму підготовки: 6.030502 – «Економічна підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит», 6.050508 – «Фінанси Швець Н.А. Мв 2013-05-29 1
6055 Програма курсу «Університетська освіта» для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання напряму підготовки: 6.030502 – «Економічна підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит», 6.050508 – «Фінанси і кредит», 6.030533 – «Міжнародна економіка») Швець Н.А. Нп 2013-05-29 1
6054 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина І (9 – 17 століття). Бойко Ю.М. М 2013-05-29 1
6053 Філософія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму: 6.140101 – „Готельно-ресторанна справа”. Колос О.В. Нп 2013-05-29 1
6052 Філософія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа» Колос О.В. Мв 2013-05-29 1
6051 Розвиток банківського кредитування фермерських господарств: Фурман І.В. М 2013-05-29 1
6050 Економічна кібернетика. Лабораторний практикум та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Поліщук Н. В. Мв 2013-05-29 689
6049 Методичні вказівки з курсу “Фінанси підприємств"до проведення навчальної практики студентами денної форми навчання фінансово-економічного факультету підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0305 Мараховська Т.М., Грищук Н.В., Мв 2013-05-29 2
6048 Митний контроль і митне оформлення. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами галузі знань 0401 «Природничі науки», 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», 0901 «Сільське господарство та лісництво», 0306 «Менеджмент і адмін Мороз О.В., Фабіянська В.Ю. Мв 2013-05-29 7
6047 Автоматизоване робоче місце бухгалтера. 1С:Підприємство. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт фахівцями галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Юрчук Н.П., Гиренко Ю.В., Маколкіна О.В. Мв 2013-05-29 5
6046 Економетрика. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” ОКР “Бакалавр”. Бурдейна Л.І., Мусієнко О.Л. Мв 2013-05-29 4
6045 Історія фінансів, грошей та кредиту.Методичні вказівки до проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-професійного рівня «Бакалавр» (галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям Прутська О.О., Янчук В.І., Космина О.М., Мв 2013-05-29 1
6044 Фінанси. Міжнародні фінанси. Методичні вказівки про проведення навчальної практики студентів фінансово-економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Б Вдовенко Л.О., Руда О. Л., Вдовенко О.С. Мв 2013-05-29 2
6043 Гроші і кредит. Методичні вказівки про проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030.508 «Фінанси і кредит». Вдовенко Л.О., Руда О. Л., Вдовенко О.С. Мв 2013-05-29 3
6042 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Гроші і кредит» для студентів денної форми навчання факультету обліку і аудиту, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 Вдовенко Л.О., Марценюк-Розарьонова О.В. , Руда О.Л., Вдовенко О.С., Мв 2013-05-29 4
6041 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємниц Янчук В.І., Марченко С.К. Мв 2013-05-29 1
6040 Бухгалтерський облік. Робочий зошит для проведення навчальної практики студентами фінансово-економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» за ОКР «Бакалавр» Любар О.О., Новодворська В.В., Бурко К.В. Рз 2013-05-29 2
6039 Бухгалтерський облік. Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики студентами фінансово-економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» з Любар О.О., Новодворська В.В., Бурко К.В. Мв 2013-05-29 2
6038 Бухгалтерський облік. Програма навчальної практики для студентів фінансово-економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» за ОКР «Бакалавр» Любар О.О., Новодворська В.В., Бурко К.В. Нп 2013-05-29 3
6037 Облікова політика. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» на- пряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної форми навчання Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Покиньчереда В.В. Мв 2013-05-29 2
6036 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Янчук В.І., Марченко С.К. Нп 2013-05-29 1
6035 Облік і аудит. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ОКР «Бакалавр» Правдюк Н.Л., Коваль О.В., Фабіянська В.Ю. Мв 2013-05-29 1
6034 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» Любар О.О., Новодворська В.В., Бурко К.В. Нп 2013-05-29 1
6033 Інвестування. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки спеціалістів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 7.03050901 «Облік і аудит», Прутська О.О., Янчук В.І., Фурман І.В. Нп 2013-05-29 2
6032 Інформаційні системи і технології обліку. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бака Паламарчук Є.А., Бахарєва Я.В. Мв 2013-05-29 3
6031 «Історія фінансів, грошей та кредиту».Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» Прутська О.О., Янчук В.І, Космина О.М. Нп 2013-05-29 1
6030 Фінанси, міжнародні фінанси. Програма навчальної практики для студентів фінансово-економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр». Вдовенко Л.О., Руда О. Л., Вдовенко О.С. Нп 2013-05-29 1
6029 Гроші і кредит. Програма навчальної практики для студентів фінансово-економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр». Вдовенко Л.О., Руда О. Л., Вдовенко О.С. Нп 2013-05-29 2
6028 Гроші і кредит. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Вдовенко Л.О., Марценюк-Розарьонова О.В. , Руда О. Л., Вдовенко О.С. Нп 2013-05-29 2
6027 Інвестування. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Прутська О.О., Янчук В.І., Фурман І.В. Нп 2013-05-29 2
6026 Цивільне процесуальне право України. Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П., Мельничук О.Ф., Саюк Б.О. Нп 2013-05-29 1
6025 Керівник адміністративної служби. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Березюк С.В., Березюк Ю.Б. Нп 2013-05-29 1
6024 Моніторинг еколого-економічних систем. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня Березюк С.В., Березюк Ю.Б. Нп 2013-05-29 1
6023 Методичні вказівки з дисципліни «Світове сільське господарство і зовнішньоекономічна діяльність» для виконання семінарських занять та самостійної роботи для магістрів 8.091902 «Механізації сільськогосподарського виробництва», 8.090215 «Машини та обладна Головня О.М., Табенська О.І., Мв 2013-05-29 1
6022 Теорія механізмів і машин. Лабораторний практикум: Навчальний посібник Солона О.В., Любин В.С. Нп 2013-05-29 1
6021 Управління трудовими ресурсами. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Березюк С.В., Березюк Ю.Б. Нп 2013-05-29 1
6020 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” для студентів факультету менеджменту спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної форми навчання Колесов О.С., Гонтарук Я.В. Мв 2013-05-29 5
6019 Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни "Планування діяльності підприємств" для студентів ННІ менеджменту, адміністрування та права, напряму підготовки 6.030601 – "Менеджмент", денної форми навчання. Кафлевська С.Г., Полеся В.М. Рз 2013-05-29 2
6018 Управління проектами: методичні вказівки до організації проведення практичних занять (семінарів) студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Герасименко Ю.В Мв 2013-05-29 2
6017 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямком підготовки 6.090101 "Агрономія". Гель А.П., Оверковська Т.К. Нп 2013-05-29 8
6016 Трудове право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Мельничук О.Ф., Оверковська Т.К., Опольська Н.М. Нп 2013-05-29 1
6015 Трудове право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Мельничук О.Ф. Мв 2013-05-29 1
6014 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямками підготовки 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва", 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористув Гель А.П., Письменна О.П. Нп 2013-05-29 6
6013 Методичні рекомендації з економічного обґрунтування дипломних проектів для студентів факультету механізації сільського господарства денної і заочної форми навчання спеціальн