Спеціальність: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка(ЕЕЕ)

1 курс 1 семестр (9) 1 курс  2 семестр (5)
2 курс 3 семестр (6) 2 курс  4 семестр (7)
3 курс 5 семестр (7) 3 курс  6 семестр (6)
4 курс 7 семестр (9) 4 курс  8 семестр (9)
5 курс 9 семестр (3) 5 курс 10 семестр (3)
6 курс 11 семестр (5) 6 курс 12 семестр (0)
Заочники
1 курс 1 семестр (2) 1 курс  2 семестр (2)
2 курс 3 семестр (0) 2 курс  4 семестр (0)
3 курс 5 семестр (0) 3 курс  6 семестр (0)
4 курс 7 семестр (0) 4 курс  8 семестр (0)
5 курс 9 семестр (0) 5 курс 10 семестр (0)
6 курс 11 семестр (2) 6 курс 12 семестр (0)