The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2010 р

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13308 Нвестиційно-інноваційний компонент розвитку виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах вінницької області Мельник В.Я. Полеся В.М., Недбалюк О.О. 2010 145
13039 Оперативний аналіз ресурсозабезпеченості виробництва Пльонсак О.Л. 2010 104
10318 Прикладний пакет mathcad як засіб підвищення ефективності математичної підготовки майбутніх аграріїв О.В.Левчук 2010 168
10317 Дидактичний комплекс навчально-методичного забезпечення інтегрованої математичної підготовки фахівців О.В.Левчук 2010 163
9766 Перспективи створення спільних сільськогосподарських підприємств в україні Буряк К. В. Скорук О. П. 2010 184
9765 Управління трудовими ресурсами як складовою конкурентоспроможності підприємства Погребняк Д.П.Скорук О.П 2010 218
9764 Стан та перспективи розвитку .малого підприємництва у вінницькій області Нагорна Ю. Скорук О.П 2010 153
9763 Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах економічної кризи Дзюбенко В.О. Скорук О.ГІ., 2010 204
9762 Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств та його наслідки Кучмій І.Г. Скорук О.П. 2010 184
9761 Стан та перспективи вдосконалення матеріально-технічної бази аграрного виробництва Бабюк К.Г. Скорук О.П. 2010 173
9760 Ефективне кредитування, як засіб збільшення оборотних фондів та розвитку сільськогосподарського виробництва. Федченко В.В Скорук О.П. 2010 191
9759 Формування та діяльність акціонерних товариств в україні Пура Л.О. Скорук О.П, 2010 165
9758 Проблеми відродження виробничої та соціальної інфраструктури села. Петрова O.A. Скорук О.П., 2010 155
9757 Формування та регулювання ринку праці Марценюк Я.Ю. Скорук О.П. 2010 204
9756 Вдосконалення організації виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах Заєць О.М. Скорук О.П. 2010 193
9485 Значення управління якістю продукції на підприємстві Ставська Ю. В. 2010 183
9484 Внутрішній маркетинг як засіб підвищення конкуретоздатності підприємства Ставська Ю. В. 2010 229
9469 Інновації в комунікаціях Дібров А. О., Ціхановська В. М. 2010 152
9468 Перспективи розвитку та удосконалення організаційно-економічного механізму регіонального зернопродуктового комплексу Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. 2010 149
9462 Політика ціноутворення на підприємстві Галяс Т. М., Ціхановська В. М. 2010 210
9458 Інноваційна політика підприємства Пасічник С. В., Ціхановська В. М. 2010 340
9457 Інвестиційний капітал як передумова інноваційної діяльності Сидорук Н. Л., Ціхановська В. М. 2010 146
9455 Державна підтримка інноваційної діяльності Ціхановська В. М., Пасічник І. В. 2010 211
9426 Modernization – an imperative of an educational policy of Ukraine. Nataliya Pravduyk, Olena Levchuk 2010 110
9425 Теоретичні та методичні основи інтеграції природничо-математичної та спеціальної підготовки майбутніх економістів-аграріїв Левчук О.В. 2010 693
9392 Кластерна стратегія розвитку економіки як один із шляхів підвищення її конкурентоспроможності Ціхановська В. М., Ціхановська О. М. 2010 158
9390 Сучасний стан та основні проблеми продовольчої безпеки України Ціхановська В. М. 2010 264
9389 Формування інноваційної інфраструктури України Мазур К. В., Ціхановська В. М. 2010 199
9388 Розвиток інвестиційної діяльності регіону Ціхановська О. М., Ціхановська В. М. 2010 213
2487 Дослідження роботи гідравлічних систем тракторів і сільськогосподарських машин на робочих рідинах біологічного походження Середа Леонід Павлович, Зінєв Михайло Вікторович 2010 197
2485 Розробка та дослідження роботи мобільного агрегата для переробки в щепу деревних відходів Середа Леонід Павлович, Зінєв Михайлот Вікторович 2010 237
2477 Формування усної переконуючої комунікації у студентів-аграріїв Т. І. Марцінко, асистент Марцінко Т.І. 2010 166
2476 ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Марцінко Т.І., Тимощук Н.М. 2010 223
2324 Внутрішній аудит системи управління ризиками та його розвиток Войтенко О.А., Подолянчук О.А. 2010 279
2257 Податковий контроль розрахунків підприємства з ПДВ Подолянчук О.А., Глушко І.Ю. 2010 190
2256 Внутрішній аудит компанії як складова корпоративного менеджменту Подолянчук О.А., Голишевська А.А. 2010 275
2255 Послідовність аудиту виробничих запасів Подолянчук О.А., Мельник М.Л. 2010 208
2254 Принцип незалежності в аудиторській діяльності Прохорова В.В., Подолянчук О.А. 2010 197
2178 Методика розрахунку підбирача з бітерно-ножовим різальним апаратом Гарькавий А.Д., Холодюк О.В., Кузьменко В.Ф. 2010 266
2177 Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів різального апарата стеблових кормів з дисковими ножами Гарькавий А.Д., Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. 2010 235
2176 Внутрішньогосподарський контроль у діяльності сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А. 2010 421
2162 Доходи: проблемні аспекти сутності та класифікації Подолянчук Олена Анатоліївна 2010 1239
2161 Сутність обліково-аналітичної інформації та її роль у системі контролю сільськогосподарського підприємства Подолянчук О.А. 2010 1803
2135 Проблемні аспекти функціонування внутрішньогосподарського контролю підприємств аграрного сектору Подолянчук О.А. 2010 158
2134 Значення внутрішнього аудиту в системі контролю сільськогосподарського підприємства Подолянчук О.А. 2010 272
2116 Практика застосування комп’ютерних програм в аудиторській практиці Гуцаленко У.О. 2010 220
2114 Компютерний аудит в системі внутрішньогосподарського контролю Гуцаленко У.О. 2010 580
2113 Місце та роль інвентаризації в аудиторській практиці Гуцаленко У.О. 2010 117
2112 Активізація бухгалтерського відображення та підсилення контролю державних асигнувань в сільське господарство Гуцаленко Л.В. 2010 212
2109 Вплив міжнародних облікових стандартів на облік прибутків у сільськогосподарських підприємствах Гуцаленко Л.В. 2010 545
2108 Методологічні засади обліку прибутків у міжнародних облікових стандартах Гуцаленко Л.В. 2010 295
2107 Вплив дотацій держави на параметри та етимологічну значимість показника прибутків Гуцаленко Л.В. 2010 166
2106 Концепція облікового відображення державних асигнувань та їх впливу на об’єктивність формування фінансових результатів сільськогосподарських підприємств Гуцаленко Л.В. 2010 188
2105 Поліпшення якості та прогнозованості облікової інформації для забезпечення прибутковості підприємства Гуцаленко Л.В. 2010 204
2104 Прогностична функція обліку при формуванні бюджету підприємства Гуцаленко Л.В. 2010 184
2103 Методологічні аспекти обліку формування та узагальнення результатів діяльності сільськогосподарських підприємств Гуцаленко Л.В. 2010 128
2102 Облікова система моніторингу контрольованих показників прибутку Гуцаленко Л.В. 2010 197
2101 Контролінг прибутку в адаптивній обліковій системі Гуцаленко Л.В. 2010 212
2099 Механізм контролю за формуванням фінансових результатів сільськогосподарських підприємств під впливом державних дотацій Гуцаленко Л.В. 2010 132
2097 Дослідження кінетики екстрагування при переробці при переробці рослинної сировини в біопаливо. Бандура В.М., Буйвол С.М. 2010 5
1921 Контроль за використанням бюджетних коштів в Україні Здирко Н.Г. 2010 2722
1920 Проблеми розвитку державного фінансового аудиту в Україні Здирко Н.Г. 2010 171
1919 Основні аспекти контролю за формуванням і використанням бюджетних коштів Здирко Н.Г. 2010 166
1918 Аудит в Україні – проблеми та перспективи розвитку Здирко Н.Г., Шевчук О.Д. 2010 217
1917 Незалежний контроль в Україні: недоліки та переваги здійснення Здирко Н.Г. 2010 735
1788 ПОВЕДІНКА ТА МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ-ПЕРВІСТОК ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ГРУП Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л., 2010 279
1765 Обгрунтування основних елементів системи економічного аналізу О. Ф. Томчук 2010 327
1704 Характеристика основних пропорцій відтворення та особливості їх прояви в АПК О. А. Луценко 2010 308


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska