The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2015 р

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
11181 ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОВГОСТРОКОВИМИ БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ Білоконь Вікторія Сергіївна 2016 4
9854 Біоенергетична оцінка вирощування помідора розсадним способом у відкритому грунті в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Литвинюк Г.В. 2015 10
9853 Господарсько-екологічне оцінювання високоенергетичних гібридів кукурудзи придатних для виробництва альтернативних видів палива в умовах ДП ДГ "Корделівське" с. Корделівка Калинівського району Захарчук Вадим Васильович 2015 6
9852 Управління ефективністю проведення зовнішньоекономічних операцій ТОВ "Аграна Фрут Україна" Козак К.В. 2015 8
9851 Удосконалення реалізації експортної політики підприємства ТОВ "Аграна Фрут Україна" Семеніхіна А.О. 2015 9
9850 Вплив пребіотичного препарату на перетравність ранньовідлученого молодняку свиней Мельник М.О. 2015 2
9849 Ефективність використання кукурудзяного борошна у годівлі бджіл Разанов О. С. 2015 2
9840 Вплив мікродобрив на формування продуктивності сої та її якісних показників в умовах дослідного поля ВНАУ Темченко Мирослава Олексіївна 2015 9
9838 Формування бібліотеки моделей щодо використання альтернативних джерел енергії Чубко Роман Володимироч 2015 1
9837 Магістерська робота Мельничук А.Б. Рузакова Ольга Володимирівна 2015 15
9836 Управління інвестиційними процесами в апк вінницької області департаменту агропромислового розвитку вінницької ода Мазур А.Г., Олійник В.П. 2015 6
9835 Управління трудовими ресурсами підприємств апк тов «зернопродукт липівка» Мазур А.Г., Загородня Ю.В. 2015 3
9834 Моделювання управління діяльністю регіонального університетського центру Загородній А.Е. 2015 1
9814 Глсподарсько - екологічне оцінювання гібридів соняшнику на збільшення виходу олії для переробки на біодизель в умовах дослідного поля ВНАУ Мєшкова О.О. 2015 14
9813 Удосконалення технологічних прийомів вирощування гібридів кукурудзи придатних для отримання альтернативних джерел енергії Кухар Юлія Олександрівна 2015 3
9812 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на енергетичну продуктивність біомаси гібридів соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Пороховник І.І. 2015 4
9769 Управління інформаційним забезпеченням в зовнішньоекономічних проектах Павленко Сергій Сергійович 2015 2
9167 Шляхи зменшення впливу на навколишнє середовище птахофабрик Вінниччини Матейчук В.Є. 2015 3
9166 Екологічний моніторинг забруднення токсичними речовинами зернових та зернобобових культур у Вінницькій області з метою підвищення їх споживчих характеристик Снісаренко К.М 2015 3
9165 «Вивчення можливостей використання нових технологій підготовки питної води у м. Вінниця» 01.06. – ВР 207 м від 08.12.2014 р. 015 Шкарбуль І.С. 2015 6
9164 Оцінка впливу господарської діяльності КХП «Мирів» на навколишнє середовище в Немирівському районі Вінницької області Вечірко Максим Вікторович 2015 4
9140 Моніторинг забруднення риби важкими металами та вплив кулінарної обробки на їх концентрацію в продуктах переробки Коберник Ольга Василівна 2015 4
9139 Дослідження стану питної води КП "Надія" смт. Вороновиця та розробка заходів щодо її поліпшення Зайцева Тетяна Миколаївна 2015 10
9138 Вплив кулінарної обробки грибів на питому активність бета-випромінюючих радіонуклідів Дроненко Аліна Анатоліївна 2015 3
9137 Розвиток функції мотивації праці на підприємствах апк Тіщенко М.О. 2015 3
9114 Управління персоналом підприємства Черніцька С.С. 2015 8
9074 Управління ефективністю використання активів підприємств АПК Притуляк Микола Володимирович 2015 4
9045 Управління персоналом підпрємств АПК в умовах конкурентного середовища Новогребелець Олена Анатоліївна 2015 7
9038 Управління конкурентоспроможністю в малих формах господарювання АПК Гесаль Тетяна Сергіївна 2015 5
9037 Оцінка екологічного та енергетичного потенціалу лісів ДП «Немирівський райагроліс» Ємець Л.В. 2015 3
9036 «Екологічна оцінка ефективність сортування твердих побутових відходів на прикладі роботи КУП « ЕкоВін » м. Вінниці » Гусак С.В. 2015 6
9035 Управління професійно-кваліфікаційним ростом працівників служби зайнятості Семененко В.В., Міняйло О.В. 2015 4
9030 Формування іміджу підприємства Федорова Т. О. 2015 2
9029 Удосконалення системи мотивації праці на підприємстві (на матеріалах ПСП «Перемога»). Гончарук Р.М. 2015 5
9028 Формування соціально-психологічних умов діяльності колективу Липівський О.І. 2015 6
9027 Корпоративна етика як інструмент сучасного менеджменту Гичак О.О. 2015 6
9010 Формування трудової та виконавської дисципліни на підприємстві (на матеріалах ПСП «Вікторія») Стефанчишина В.В. 2015 4
9007 Удосконалення управління фінансовою привабливістю підприємства АПК Антонова Росіна Олексіївна 2015 5
9006 Особливості управління державних підприємствах в системі АПК (на матеріалах ДП ДГ «Нива») Семчук В.М., Мазур А.Г. 2015 4
9004 Управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку енергетичних культур України Ромашкан Ю.В., Мазур А.Г. 2015 3
8998 Формування стратегій розвитку організацій Бідула П.М., Мазур А.Г. 2015 5
8985 Мотивація праці в аграрних підприємствах та основні напрями її поліпшення (на матеріалах ПАТ «Сад Поділля») Сінгур В.Л. 2015 6
8885 Розробка та впровадження заходів щодо покращення екологічного стану грунтів на дослідному полі ВНАУ Антонюк А.О. 2015 4
8884 Розробка заходів щодо покращення екологічного стану поверхневих вод Оратівського району Вінницької області Ладан А.О. 2015 4
8808 Дипломна робота на тему: Ефективність застосування біоіндикації у визначенні стану атмосферного повітря Баранець Н. І. 2015 15
8747 Управління кадровим потенціалом підприємства (на матеріалах СВК «Надія») Стецюк О.В. 2015 6
8686 Розробка та впровадження заходів щодо покращення екологічного стану грунтів у Тиврівському районі Мазур А.В. 2015 8
8684 Екологічна оцінка використання традиційних та альтернативних видів палива для котелень IШаповал О.О. 2015 5
8604 Дипломна робота ОКР "Магістр" "Оцінка стану та розробка природоохоронних заходів для оптимізації екологічного стану вод річки Дохна Костенюк О.В. 2015 20
8519 Формування стратегії використання людського потенціалу в підприємстві Тиха Т.В. 2015 6


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska