The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2008. Випуск 36

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
1730 Вимоги до формування управлінської звітності сільськогосподарських підприємств І. Б. Садовська 2010 1156
1729 Питання забезпечення економічного контролю підприємств АПК І. І. Сардачук 2010 232
1728 Дивідентна політика як інструмент управління капіталом акціонерного товариства О. Г. Борщ 2010 449
1727 Проблеми облікових концепцій Н. Л. Правдюк 2010 253
1726 Структура експортоорієнтованої діяльності у Харківській області: стан іперспективи в умовах вступу до СОТ С. В. Шерстюк 2010 283
1725 Теоретичні аспекти механізму функціонування цукробурякового виробництва О. П. Хаєцька 2010 223
1724 Розвиток ринку праці у сільській місцевості Вінниччини І. Ї. Табенський 2010 558
1718 Особливості формування та функціонування регіонального продовольчого ринку М. В. Мокляк 2010 204
1717 Використання і охорона земель Миколаївської області О. А. Мамалюк 2010 543
1714 Економіко-математична модель інтеграційних процесів в галузі виробництва цукру О. П. Красняк 2010 172
1713 Роль кредитних спілок в забезпеченні кредитними ресурсами сільськогосподарські підприємства Н. О. Коломієць, А. А. Воронкова 2010 584
1712 Прогнозування розвитку малого підприємництва у Вінницькій області С. В. Козловський, А. В. Козловський, В. І. Савицький 2010 730
1711 Цінова еластичність попиту та пропозиції на зерновому ринку Харківської області О. В. Іващенко 2010 1193
1710 Відтворення сільського населення як природна основа формування трудових ресурсів в сільському господарстві Н. В. Германюк 2010 328
1708 Профільний аналіз сільськогосподарського виробництва молока та якісні прогнози розвитку галузі Харківської області Є. М. Улько 2010 324
1705 Ефективність впровадження внутрішньогосподарських економічних відносин в ТОВ "Берестівець" Уманського району В. Д. Каричковський 2010 266
1703 Сутність стійкості господарської діяльності сільськогосподарських підприємств Т. О. Резницька 2010 413
1671 Джерела формування інвестиційних ресурсів Л. А. Феняк 2010 1096
1670 Кадрова політика як фактор утримання конкурентоспроможності аграрних підприємств В. М. Кошельник 2010 601
1669 Моделі регіонального інноваційного розвитку підприємств агропродовольчої сфери І. О. Іртищева 2010 195
1668 Бенчмаркінг-аналіз: шлях до підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції тваринництва І. С. Воронецька 2010 248
1667 Стимулювання інвестиційної діяльності розвитку зернопродуктового комплексу регіону В. М. Ціхановська, С. В. Томчук 2010 258
1666 Трансформаційні зміни в аграрному секторі України в умовах вступу до СОТ О. І. Табенська 2010 175
1665 Перспективи розвитку дорадництва в Україні О. О. Недбалюк 2010 516
1662 Потенціал промислового садівництва Вінниччини і напрями його ефективного використання К. В. Мазур 2010 339
1661 Теоретичні аспекти реструктуризації підприємства О. В. Марценюк, О. Л. Руда 2010 410
1660 Формування ресурсного потенціалу підприємств АПК: фінансовий аспект С. В. Мамалига 2010 203
1658 Оцінка інвестиційної привабливості промисловості Вінницької області О. А. Поліщук, Л. В. Ільченко 2010 149
1657 Моделі фінансово-кредитних ризиків підприємств аграрного сектору в умовах невизначеності В. М. Лисогор, Н. Д. Фаюра, А. В. Голишева 2010 290
1656 Моделі прогнозування фінансових процесів на основі регресійних моделей та новітніх комп"ютерних технологій В. М. Лисогор, Н. Д. Фаюра, А. В. Голишева 2010 310
1655 Вдосконалення адміністративно-територіального устрою як напрямок реформування управління в регіонах О. Г. Кубай 2010 267
1654 Адаптація управління сільськогосподарським підприємством в умовах ринку С. А. Кравченко 2010 344
1653 Методологія і математичні інструменти представлення економічних структур С. В. Козловський 2010 222
1652 Сучасні тенденції розвитку європейського ринку логістичних послуг. Аутсорсінг В. Є. Качуровський, Т. В. Гапчак, О. Л. Матвієнко 2010 1032
1651 Аналіз системи управління інвестиційними процесами в АПК Вінницької області Ю. В. Герасименко 2010 207
1649 Місце та значення інвестиційної діяльності у розвитку регіону О. А. Поліщук, С. Зазанська 2010 286
1648 Передумови та методи здійснення моніторингу та оцінки діяльності сільськогосподарських дорадчих служб А. А. Брояка 2010 245
1647 Менеджмент вищого рівня у сільській місцевості та проблеми його становлення М. П. Салтан 2010 234
1646 Договір страхування майна: порядок укладання та особливості виконання Л. В. Коваль 2010 753
1645 Інвестиції в аграрний сектор Вінницької області: тенденції і перспективи Р. Б. Кримковський 2010 708
1644 Сегметація ринку молока і молокопродукції в умовах членства України в СОТ Д. Г. Черевко 2010 1025
1635 Соціально-економічні аспекти розвитку сільських територій О. М. Головня 2010 323


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska