Факультет економіки та підприємництва

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РІК РЕЙТ
27793 Вплив пандемії на платоспроможність населення Хаєцька О. П., Долованюк А. А. Тд 2020 24
27792 Features of innovation politics of enterprises Khaietska O. P. Суз 2021 23
27296 The role of innovation in the development of organic production Khaietska О. P. Суз 2020 33
26701 Економічне обґрунтування інноваційної спрямованості підприємства Демидюк Н.О. Дрп 2020 3
26619 Історія економіки і економічної думки. Програма навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облі Хаєцька О.П. Нп 2020 0
26517 Шляхи підвищення міжнародної інвестиційної привабливості України Хаєцька О. П. Сун 2020 47
26273 The economic essence and the need for financial planning of the enterprise Khaietska О. Суз 2020 23
23313 Management of Soil Fertility Based on Improvement Methodological Approach to Evaluation of Arable Land: Case of Ukraine Ulko Y., Kucher A., Salkova I., Priamukhina N. СSc 2018 67
23312 Стан ринку яєць в Україні та перешкоди його ефективного розвитку Прямухіна Н. В., Салькова І. Ю. Сун 2019 173
23310 Управління розвитком еколого-економічних систем аграрного природокористування в умовах глобалізації Прямухіна Н. В. Сун 2019 74
23136 Теоретичні засади адаптивного управління у аграрній сфері регіону Прямухіна Н. В., Мокрій О. Г. Сун 2019 110
23133 Теоретичні аспекти управління фінансовою діяльністю підприємства Салькова І. Ю., Томашук І. О. Сун 2019 217
23131 Human Capital in the Formation of Efficiency of Enterprises Activity = Людський капітал у формуванні ефективності діяльності підприємств Hryvkivska S., Polishchuk N., Salkova I., Kucher L. СWeof 2019 129
23130 Evaluation of the Efficiency of Enterprises by the Method of Analysis of Functioning Environment Sakhno A., Hryvkivska O., Salkova I., Kucher A. Суз 2019 77
22559 Напрями фінансової санації комунального підприємства Санцевич Вікторія Олександрівна Дрп 2019 6
22451 Фінансове планування на підприємстві при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Жученко А. Дрп 2019 3
22063 Формування фінансових ресурсів підприємства малого бізнесу Продан М.М. Дрп 2019 5
22062 Стратегічне фінансове планування та напрями його вдосконалення Гавриш Ю. Дрп 2019 3
22061 Напрями фінансового оздоровлення підприємства Рудь Д.В. Дрп 2019 3
22060 Перспективи розвитку страхування нерухомості в Україні (на матеріалах ПрАТ «Страхова компанія ПЗУ Україна») Пахолюк Юлії Петрівни Дрп 2019 2
22059 Організація управління фінансовим розвитком підприємства Рильська Н.В. Дрп 2019 2
22058 Розвиток системи зовнішньо-економічної комунікації підприємства Стовбатько Т. Дрп 2019 4
21679 Стратегія фінансового зростання підприємства Терещук С.М. Дрп 2019 7
21672 Антикризове фінансове управління на підприємстві Томашук Іван Олегович Дрп 2019 8
21425 Сучасний стан та тенденції розвитку міжнародної торгівлі олійними культурами Римар А.Ю. Дрп 2019 6
18169 Формування та використання фінансових ресурсів ПАТ Гулевата К Дрп 2018 2
18158 Механізм управління фінансовою стійкістю комерційним банком Закордонець Н.В. Дрп 2018 1
17428 Розвиток екологічно-сертифікованого виробництва на підприємствах АПК Колісник Я.В. Дрп 2018 7
16292 Лісове господарство україни: перспективи, критерії та індикатори екологічно сталого ведення та економічно ефективного управління Суржикова Галина Володимирівна Дрп 2018 2
16291 Міжнародне співробітництво в галузі природоохоронної діяльності (на матеріалах Вінницької області) Гордош Ольга Володимирівна Дрп 2018 4
15266 Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів Власова Д. Дрп 2018 6
15219 Прибуток комерційного банку: джерела формування та напрями використання Пастухова Ірина Дрп 2018 4
15056 Оптимізація структури активів підприємства Каціман С.О. Дрп 2018 6
14036 Економічний механізм раціонального використання та охорони земельних ресурсів у діяльності сільськогосподарських підприємств Іщенко О.В. Дрп 2017 3
13968 Проблеми використання земельних ресурсів вінницької області: екологічний аспект Сусіденко М.А. Дрп 2017 2
11272 Управління персоналом підприємства та розробка заходів щодо його покращення Є.О. Алєксєєв Дрп 2016 3
11263 Стратегічне планування підприємств в умовах ринкової економіки М.В. Мельник Дрп 2016 6
11261 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах В. В. Зінченко Дрп 2016 2
11258 Управління матеріальними ресурсами підприємств апк Л.А. Чалюк Дрп 2016 4
11257 Управління фінансовими ресурсами підприємств апк О.В. Кавуненко Дрп 2016 6
11256 Управління трудовими ресурсами підприємств апк Македон О.Г. Дрп 2016 3
11255 Інформаційні системи управління підприємством Гаєвик О.Ю. Дрп 2016 2
9221 Інституційні проблеми розвитку та регулювання ринку продовольства Шпикуляк О.Г. Тд 2014 98
9220 Соціальний капітал як інституційна основа сталого розвитку аграрної сфери Шпикуляк О.Г. Тд 2014 177
9218 Програма засідання теоретичного семінару "Регіональні аспекти аграрної економічної політики в дослідженнях І.І. Лукінова" Шпикуляк О.Г. С 2014 213
9217 Інноваційна діяльність у механізмі стимулювання агропромислового виробництва Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф. С 2014 109
9215 Соціальний капітал як інституційна детермінанта розвитку сільських територій та аграрного підприємства Шпикуляк О.Г., Рябоконь В.П., Пехов В.А. С 2015 103
9213 Інституційні засади та соціально-економічні детермінанти стимулювання сталого розвитку сільських територій теоретичний аспект Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф. С 2015 115
9211 Ефективність виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами: теоретико-методологічний аспект Шпикуляк О.Г., Материнська О.А., Мазур Г.Ф. С 2014 62
9208 Трансформаційні витрати в інституційному механізмі функціонування господарських систем: теоретико-методологічний аспект Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Мазур Г.Ф. С 2014 59
9204 Неформальні практики в умовах постсоціалістичних трансформацій Шпикуляк О.Г., Прутська О.О. С 2014 204
9202 Financing of scientific, technical and innovative activities in the agricultural sector Olexandr G. Shpukulak, Lyudmyla I. Kurylo С 2013 48


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська