Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РІК РЕЙТ
27998 Світовий досвід використання відходів як джерела енергії. Пришляк Н. В. Сун 2021 9
27997 Potential of growing bioenergy crops for the production of solid biofuels Пришляк Н. В. Тд 2021 8
27985 Potential of growing bioenergy crops for the production of solid biofuels Пришляк Н. В. Дк 2021 8
27961 Ecological and economic problems of fertilizers application in crop production Berezyuk S., Pryshliak N., Zubar І. СSc 2021 11
27939 Потенційні можливості вирощування біоенергетичної сировини на виробництво твердого біопалива Пришляк Н. В. Сун 2021 14
27938 Особливості нормативно-правового регулювання виробництва біопалива в Україні Пришляк Н. В. Сун 2021 15
27903 Аграрна політика та земельні відносини. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання Частина ІІ Яремчук Н.В., Березюк С.В. Мв 2020 3
27902 Аграрна політика та земельні відносини. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання Частина І Яремчук Н.В., Березюк С.В. Мв 2020 0
27876 Аграрна політика та земельні відносини. Програма навчальної дисципліни Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Спеціальність 201 «Агрономія» 202 «Захист та карантин рослин» 203 «Садівництво та виноградарство» 205 «Лісове господарство» 206 «Садо Яремчук Н.В. Нп 2020 1
27875 Аграрна політика та земельні відносини. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання Частина ІІ Яремчук Н.В., Березюк С.В. Мв 2020 1
27874 Аграрна політика та земельні відносини. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання (Частина І) Яремчук Н.В., Березюк С.В. Мв 2020 1
27873 Аграрна політика та земельні відносини. Програма навчальної дисципліни, галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" Яремчук Н.В. Нп 2020 2
27854 Геліцекультура як перспективний напрям агровиробництва Зубар І. В., Онищук Ю. В. Сун 2020 18
27848 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Програма навчальної дисципліни. Токарчук Д.М. Нп 2021 1
27818 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання денної форми навчання з дисципліни для студентів денної форми навчання галузі Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. Мв 2020 4
27815 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання з дисципліни для студентів денної форми навчання Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. Мв 2020 5
27814 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки студентів денної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування , спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. Мв 2020 9
27813 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова д Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. Мв 2020 5
27780 Сучасні енергоефективні технології в АПК України Токарчук Д. М., Фурман І. В. Сун 2020 23
27744 Рекомендації з вибору оптимальної сировини для виробництва біогазу на основі експериментальних даних щодо енергетичної цінності відходів Пришляк Н. В., Токарчук Д. М., Паламаренко Я. В. Сун 2020 20
27738 Food security of the state: the main problematic aspects Yaremchuk N., Zubar I. Суз 2021 19
27718 Аграрна політика, економіка та міжнародні зв'язки. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Ек Калетнік Г.М. Мв 2021 2
27717 Аграрна політика, економіка та міжнародні зв’язки. Методичні рекомендації для семінарських та практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальност Калетнік Г.М. Мв 2020 0
27650 Organizational principles of financial activity management of agricultural enterprises and ways to increase its efficiency Furman I. Суз 2020 18
27491 Development of bioenergy as a component of ensuring energy security of Ukraine Пришляк Н. В. Дк 2020 22
27486 Development of bioenergy as a component of ensuring energy security of Ukraine Пришляк Н.В. Тд 2020 22
27450 The Empirical Research of the Potential, Awareness, and Current State of Agricultural Waste Use to Ensure Energy Autonomy of Agricultural Enterprises of Ukraine Pryshliak, N., Lutsiak, V., Tokarchuk, D., Semchuk, I. СSc 2020 58
27434 Current state of the fruit and vegetable industry and overcoming the COVID-19 pandemic consequences Shevchuk H. Суз 2020 32
27377 Current state and prospects of ecological taxation development in Ukraine Bereziuk S. Суз 2020 31
27363 The concept of biomass and its energy potential Tokarchuk D. Тд 2020 30
27362 The concept of biomass and its energy potential Tokarchuk D. М. Дк 2020 27
27361 Ефективна організація використання відходів аграрних підприємств у формуванні енергетичної та екологічної безпеки Кириленко І. Г., Токарчук Д. М. Сун 2020 34
27343 Methodology of calculating the cost of production of biofuels from agricultural waste, share of replacement of traditional fuels by them and economic benefits from such substitution. Tokarchuk D. Суз 2020 34
27326 Efficiency of the model of subsidizing the agrarian sector of Ukraine Yaremchuk N Суз 2020 35
27314 Перспективи використання відходів рослинництва на виробництво біогазу в Україні. Токарчук Д. М., Пришляк Н. В., Паламаренко Я. В. Сун 2020 41
27309 Methodology for calculating the economic efficiency of waste use for the production of biofuels in comparison with their traditional use Tokarchuk D., Prishlyak N., Palamarenko Y. Суз 2020 30
27165 Analysis of financial activities of a state-funded institution Todosiichuk V. Суз 2020 39
27155 Управлінські засади інфраструктурного забезпечення розвитку ринку агропромислової продукції Запорожчук М.Р. Дрп 2020 7
27129 Удосконалення кадрової політики у контексті підвищення ефективності діяльності підприємства Гижко К.В. Дрп 2020 8
27073 Social and Economic Indicators of Ukraine's Development Samborska O. Сун 2020 28
26980 Аналіз ринку біопалива Вінницької області Палій А.С. Дрп 2020 9
26932 Стратегічне управління соціальною інфраструктурою в адміністративному регіоні Козаченко Ю.А. Дрп 2020 27
26911 Формування ефективної системи управління та управлінської діяльності у вінницькому міському суді вінницької області Войтович Вікторія Сергіївна Дрп 2020 6
26865 Планування соціально-економічного розвитку сільської громади Когут О.В. Дрп 2020 6
26864 Формування професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування Андрієвська Н.М. Дрп 2020 3
26833 Удосконалення управління еколого-економічною ефективністю переробки відходів сільськогосподарської продукції на біопаливо в сучасних умовах Кондратюк О. М. Дрп 2020 4
26744 Удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців Колісник О.О. Дрп 2020 3
26715 Організаційно-економічні засади біовиробництва підприємствами АПК Корзун Т.Б. Дрп 2020 3
26714 Управління ефективним енергозабезпеченням аграрних підприємств на основі використання біогазових технологій Андрущенко А.О. Дрп 2020 5
26711 Інформаційні технології у підприємницьких структурах Березюк С. В., Оніщенко М. Л., Сун 2020 38
26684 Забезпечення соціального захисту працівників установи Наумчак О.Г. Дрп 2020 6
26662 Efficiency of Social Protection of the Rural Population in the United Territorial Community Samborska O. СSc 2020 29
26640 Формування організаційної культури органу публічного управління Кульчицький Павло Дрп 2020 9
26289 Вдосконалення кадрової політики підприємства Поляруш О,О. Дрп 2020 8
26288 Розиток комунікацій в управлінні підприємства Шекерський С.Є. Дрп 2020 9
26103 Сучасна модель місцевого самоврядування в україні та шляхи її вдосконалення з врахуванням досвіду зарубіжних країн Олійник Д.В. Дрп 2020 18
26033 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 Агроінженерія, форма навчання заочна Токарчук Д.М. Мв 2020 4
26032 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки для виконання практичних робів для студентів інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 Агроінженерія, форма навчання заочна Токарчук Д.М. Мв 2020 0
26031 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 Агроінженерія, форма навчання заочна Токарчук Д.М. Мв 2020 0
26014 Напрями диверсифікації розвитку сільських територій Приймак В.М. Дрп 2020 6
26013 Напрями диверсифікації розвитку сільських територій Приймак В.М. Дрп 2020 6
25998 Державне управління земельними ресурсами регіону в контексті сталого розвитку Ошубей Ю.В. Дрп 2020 8
25880 Ринкова трансформація економіки регіону: Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм Заболотний Г.М., Колесник Т.В. Мв 2020 5
25879 Ринкова трансформація економіки регіону: Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форми навчання Заболотний Г.М., Колесник Т.В. Мв 2020 2
25878 Ринкова трансформація економіки регіону: програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Го Заболотний Г.М., Колесник Т.В. Нп 2020 5
25877 Політичне лідерство.Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету менеджменту та права першого освітнього рівня «Бакалавр» Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 073 « Менеджмент» 074«Публічне управління та адмін Тодосійчук В.Л. Нп 2020 2
25876 Social Customer-Oriented Technologies in the Tourism Industry: An Empirical Analysis Kozhukhіvska R., Sakovska О., Shpykuliak O., Podzihun S., Harbar O. СSc 2019 30
25875 Організація сімейних фермерських господарств Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. Мвв 2020 89
25873 Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства україни: проблеми та перспективи Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. Мвв 2014 212
25872 Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М., Вітвіцький В. В., Шпикуляк О. Г. та ін. Мвв 2016 40
25871 Розвиток сільськогосподарської кооперації та інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А.та ін. Мвв 2019 178
25870 Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Сун 2018 84
25869 Концептуальні засади прогнозування економічних процесів за методологією "форсайт" Шпикуляк О. Г., Ходаківська О. В. Сун 2017 37
25868 Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери Шпикуляк О. Г., Грицаєнко М. І. Сун 2016 62
25867 Розвиток інститутів інноваційної діяльності у формуванні інтелектуального капіталу: теоретичний аспект Шпикуляк О. Г., Курило Л. І., Лузан О. Ю. Сун 2013 46
25865 Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Сун 2019 66
25864 Інституціональний капітал регулювання і соціальний – саморегулювання аграрного ринку: концептуально-методологічні аспекти аналізу Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А., Пехов В. А. Сун 2015 40
25863 Формування та оцінка можливостей маркетингових кооперативів в аграрній сфері Саковська О. М., Шпикуляк О. Г. Тд 2019 49
25860 Інституційна безпека  економічних агентів і  ринковий механізм Шпикуляк О. Г., Прутська О. О. Сун 2016 50
25859 Інституції та механізми регулювання аграрного ринку: теоретико-практична оцінка функціонування Шпикуляк О. Г. Сун 2016 97
25834 Політичне лідерство. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету менеджменту та права першого освітнього рівня «Бакалавр» Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 073 « Менеджмент» 074«Публічне управління та адмін Тодосійчук В.Л. Мв 2020 6
25789 Розвиток підприємницької діяльності в аграрному секторі: макроекономічний аспект Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Супрун О. М. Сун 2017 88
25788 Розвиток інститутів інноваційної діяльності в аграрній сфері Шпикуляк О. Г., Грицаєнко М. І. С 2015 65
25787 Формування та інституціоналізація соціального капіталу в розвитку аграрного підприємництва: мотодологічні аспекти оцінки Шпикуляк О. Г., Пехов В. А. Сун 2015 73
25786 Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Сун 2010 81
25785 Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств Малік М. Й., Мамчур В. А., Шпикуляк О. Г. Сун 2017 65
25784 Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституцінальних трансформацій Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Сун 2017 209
25679 Efficiency of Using Biomass from Energy Crops for Sustainable Bioenergy Development Kulyk M., Kalynychenko V., Pryshliak N., Pryshliak, V. СSc 2020 84
25652 Effect of crop rotation and fertilization of sugar beet on the formation of maximum bioethanol yield. Tsvei Ya. P., Prysiazhniuk O. I., Horash O. S., Klymchuk O. V., Klymyshena R. I., Shudrenko I. V. СSc 2020 56
25539 Сутність та особливості державного регулювання розвитку сільських територій Балдинюк В.М. Суз 2020 68
25536 Organizational culture as a fundamental factor in improving competitiveness of an enterprise Yaremchuk N. Суз 2020 51
25525 Формування організаційної культури сучасного органу публічного управління та напрями її удосконалення Фурман І. В. Суз 2020 102
25522 Decentralization in ukraine: current state and prospects = Децентралізація в Україні: сучасний стан та перспективи Samborska O. Y. Суз 2020 68
25521 Особливості ведення ділових переговорів в різних країнах світу = Peculiarities of conducting business negotiations in different countries of the world Пронько Л. М., Колесник Т. В., Самборська О. Ю. Суз 2020 147
25520 Marketing communication strategies are in agricultural business management = Стратегії маркетингових комунікацій є в управлінні сільськогосподарським бізнесом Kolesnik T. V. Суз 2020 68
25519 Перспективи розвитку механізмів участі теиторіальної громади в системі управління на місцевому рівні = Prospects for the development of mechanisms of the participation of the territorial community in the management system at the local level Колесник Т. В., Kolesnik T. V. Суз 2020 94
25515 Economic-energy efficiency evaluation of growing and use of bioenergy crops. Zubar I., Onyshchuk Yu. Суз 2020 56
25513 Напрями впровадження зарубіжного досвіду в систему ефективної роботи органів місцевого самоврядування України в умовах децентралізації влади Фурман І. В. Суз 2020 85
25497 Вплив ринкових механізмів на збалансований розвиток сільських територій в умовах транзитивної економіки Колесник Т. В. Суз 2020 55
25493 Організація і економіка використання біоресурсів Калетнік Г. М., Токарчук Д. М., Скорук О. П. П 2020 142
25486 Розвиток екобізнесу та екопідприємництва, екологізація виробництва як умова екологобезпечного сталого розвитку Лутковська С. М. Тд 2020 80
25484 Формування критеріїв та індикаторів оцінки рівня екологічної безпеки регіонів України Лутковська С. М. Дк 2020 53
25483 Публічно-приватне партнерство в сфері екологічної модернізації системи еологічної безпеки Лутковська С. М. Дк 2020 52
25482 Концептуальні положення організаційно-економічного механізму управління екологічною безпекою Лутковська С. М. Тд 2020 60
25481 Модернізація системи екологобезпечного сталого розвитку Лутковська С. М. Сун 2020 72
25480 Вектори подолання трансформацій еколого-економічної та соціальної безпеки сталого розвитку на основі модернізації Калетнік Г. М., Лутковська С. М. Сун 2020 79
25479 Модернізація системи екологічної безпеки еколого-економічного розвитку Лутковська С. М. Сун 2019 103
25475 Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах та його особливості Фурман І. В. Суз 2020 65
25474 Проблеми застосування та механізм антикризового фінансового управління: теоретичний аспект Фурман І. В. Суз 2020 58
25473 Стан та перспективи розвитку зернопродуктового комплексу Вінницької області Фурман І. В. Суз 2020 73
25457 Economic peculiarities of placement of agriculture = Економічні особливості розміщення сільського господарства Samborska O. Y. Суз 2020 58
25455 Modern approaches to community involvement in the process of local economic development planning = Сучасні підходи до участі громад у процесі планування місцевого економічного розвитку Samborska O. Y. Суз 2020 56
25449 Вплив реструктуризації на ефективність роботи аграрних підприємств в умовах перехідної економіки Колесник Т. В., Пронько Л. М., Самборська О. Ю. Суз 2020 79
25440 Dynamic of green economy development in Ukraine = Динаміка розвитку зеленої економіки в Україні Samborska O., Kolesnik T. Суз 2020 118
25431 Економічна безпека АПК України на сучасному етапі Пронько Л. М., Колесник Т. В., Pronko L., Kolesnik T. Суз 2020 60
25430 Основні тенденції маркетингових досліджень в аграрній сфері ринкової трансформації Колесник Т. В. Суз 2020 110
25421 Організація і економіка використання біоресурсів Калетнік Г. М., Скорук О. П., Токарчук Д. М. Нп 2020 270
25420 Moral and ethical features of civil servants' professional work in Ukraine = Морально-етичні особливості професійної праці державних службовців в Україні Bereziuk S. V., Yaremchuk N. V. Суз 2020 58
25418 Особливості управління бюджетом об'єднаних територіальних громад та їх специфічні завдання в сучасних умовах Колесник Т. В. Суз 2020 83
25394 Економічне та маркетингове моделювання діяльності підприємства олійно-жирового підкомплексу з глибокої переробки горіху волоського Колесник Т. В., Лакомський Б. А. Суз 2020 72
25380 Формалізація публічно-приватного партнерства у сфері модернізації екологічної безпеки Лутковська С. М. Сун 2020 85
25379 Інституціональні підходи до модернізації системи екологічної безпеки в умовах забезпечення сталого розвитку Лутковська С. М. Сун 2020 128
25378 Стійкій і сталий розвиток системи екологічної безпеки в умовах глобалізації Лутковська С. М. Сун 2020 68
25345 The essence and features of state regulation of rural development = Сутність та особливості державного регулювання розвитку сільської місцевості Baldynyuk V. Суз 2020 55
25336 Fruit and vegetable products market research Shevchuk H. Тд 2020 100
25333 Innovative Environmental Strategy for Sustainable Development Kaletnik G., Lutkovska S. СWeof 2020 112
25328 Стратегічне управління еколопчними ризиками як напрям забезпечення сталого еколого-економічного розвитку Лутковська С. М. Сун 2020 90
25326 Інституціональне забезпечення модернізації системи екологічної безпеки в умовах трансформації економіки Лутковська С. М. Сун 2020 90
25325 Формування критеріїв та індикаторів оцінки рівня екологічної безпеки регіонів України Лутковська С. М. Сун 2020 86
25324 Organizational and economic mechanisms of monitoring and announcement of emergency situations Лутковська С. М. Сун 2020 71
25321 Bioenergy systems based on organic waste of the agricultural sector Tokarchuk D. Дк 2020 87
25298 Green economy as a mechanism for implementing organic production development Hutsalenko O., Todosiichuk V. Мвз 2020 77
25296 Bioenergy systems based on organic waste of the agricultural sector. Tokarchuk D. Тд 2020 175
25185 Направления обеспечения эффективной инновационной деятельности молокоперерабатывающих предприятий Винницкой области Фурман И. В. Суз 2020 94
25103 Grain subcomplex: problems and development prospects = Підкомплекс зерна: проблеми та перспективи розвитку Yaremchuk N. Суз 2020 53
25094 Development of innovational technologies of agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer Pryshliak V. Дк 2019 50
25093 The research peculierities of parameters and choice of agricultural machines in pedagogical technologies for innovative project activity in training agroengineers Pryshliak V. Дк 2019 76
25092 Influence of the technology of the through study of agricultural machines on the agroengineers’ readiness for the project activity Pryshliak V. M. Дк 2018 52
25091 Підвищення ефективності механізованого процесу садіння картоплі та обґрунтування конструктивно-технічних параметрів картоплесаджалки Пришляк В. М. Дк 2018 77
25090 Theory of project preparation of agroengineers on the basis of scientific work on the development of agricultural = Теорія підготовки проектів агроінженерів на основі наукових робіт з розвитку сільського господарства Pryshliak V. Дк 2018 45
25075 Corruption as a destructive factor of economic development Bereziuk S., Yaremchuk N. Суз 2020 61
24991 The Phenomenon of Political Power in Ukraine Bereziuk S., Pronko L., Samborska O. СWeof 2020 77
24904 Мeтодичні пiдходи до оцінки процесів модернізації системи eкoлoгoбeзпeчнoгo cтaлoгo poзвитку Лутковська С. М. Сун 2020 92
24903 Ідентифікації екологічних ризиків у системі еколого-економічної безпеки Лутковська С. М. Сун 2020 65
24902 Сутність системи екологічної безпеки сталого розвитку в умовах глобальної економіки Лутковська С. М. Сун 2020 45
24900 Стратегія глобалізації екологобезпечного сталого розвитку Лутковська С. М. Сун 2020 47
24895 Фундаментальні дослідження екологічної безпеки сталого розвитку та процесів екологічної модернізації Лутковська С. М. Сун 2020 110
24894 Стратегічні пріоритети удосконалення модернізаційних заходів у сфері забезпечення екологічної безпеки Лутковська С. М. Суз 2020 69
24893 Забезпечення сталого розвитку за умов модернізації системи оцінки рівня екологічної безпеки Лутковська С. М. Сун 2020 83
24857 Streamlining the usage of organic animal husbandry as a determinant of increasing agricultural production efficiency Bereziuk S., Zubar I. Суз 2020 69
24856 Economic analysis for forecasting and prospective planning of economic processes of local self-government Samborska O. Y. Суз 2020 86
24855 Розвиток біоенергетики як складова забезпечення енергетичної безпеки України Пришляк Н. В., Курило В. Л., Пришляк В. М. Сун 2020 117
24854 Розвиток малого та середнього бізнесу Вінницької області Фіщук Н. Ю., Березюк С. В. Сун 2020 75
24748 Інституційні стимули підвищення ефективності державного сектору при децентралізації 5 Колесник Т. В. Сун 2020 80
24728 Potential and Opportunities for Development of Tourism in Ukraine Kovalchuk Y., Furman I., Humenyuk H., Kucher A. СSc 2020 94
24675 Efficiency of Optimized Technology of Switchgrass Biomass Production for Biofuel Processing Kulyk M., Kurilo V., Pryshliak N., Pryshliak V. СSc 2020 116
24422 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання Зубар І.В., Пришляк Н.В. Мв 2020 7
24421 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в апк україни. Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання Зубар І.В., Пришляк Н.В. Мв 2020 7
24415 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас і біопалива. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання спеціальностей 208 «Агроінженерія», 133 «Галузеве машинобу Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2020 7
24409 Державне регулювання економіки регіону.Методичні вказівки до виконання практичних робіт та з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент», 281 «Публічне Колесник Т.В.Пронько Л.М., Самборська О.Ю.Березюк С.В. Мв 2020 2
24317 Attraction of investments by the enterprises of the fruit and vegetable industry = Залучення інвестицій підприємствами плодоовочевої промисловості Shevchuk H. V. Суз 2020 88
24289 Credit security of small and medium-sized enterprises of Ukraine Todosiichuk V., Mashevska A., Dzyubenko O. Суз 2020 146
24229 Socio-economic and environmental benefits of biofuel production development from agricultural waste in Ukraine Pryshliak N., Tokarchuk D. СSc 2020 154
24189 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форми навчання Скорук О П Мв 2020 14
24183 Державне регулювання економіки регіону. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та з організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент», 281 «Публічне Колесник Т.В.Пронько Л.М., Самборська О.Ю.Березюк С.В. Мв 2020 2
24169 Сучасний стан використання трудового потенціалу в аграрному секторі України Фурман І. В. Дк 2019 142
24149 Регуляторні процеси формування конкурентоспроможності виробництва біопалив в Україні Климчук О. В. Дк 2019 45
24148 Оптимізація структури посівних площ високорентабельних культур в умовах формування ринку земель сільськогосподарського призначення Климчук О. В. Дк 2019 75
24147 Сировинний потенціал та економічна ефективність виробництва біодизельного палива в Україні Климчук О. В. Дк 2019 88
23928 Ринок землі в Україні: сутність та проблеми Тодосійчук В. Л. Дк 2019 71
23920 Антиінфляційна політика в системі заходів монетарного регулювання економіки рагіонів Тодосійчук В. Л. Дк 2019 75
23894 Адміністративний менеджмент. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів із спеціальності 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування» в вищих навчальних закладах IV рівня акреди Пронько Л.М., Колесник Т.В., Самборська О.Ю. Мв 2020 9
23875 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Колесник Т.В., Березюк С.В. Пвф 2020 1
23874 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Колесник Т.В., Березюк С.В. Пвф 2020 2
23873 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Колесник Т.В., Березюк С.В. Пвф 2020 3
23872 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Колесник Т.В., Березюк С.В. Пвф 2020 2
23818 Organization and condition of insurance activities in insurance companies Todosiychuk V., Moroz V. Суз 2010 234
23799 Економічна ефективність та перспективи виробництва біогазу у Вінницькій області Пришляк Н. В., Даровік О. О. Тд 2018 83
23796 Екологічна, енергетична та соціально-економічна ефективність виробництва біогазу з відходів сільськогосподарської продукції Пришляк Н., Рижук Ю. Тд 2018 93
23769 System of measures to increase investment attractiveness in the sphere of biofuel production Prishlyak N. V. Тд 2018 59
23768 Zertifikat Im Rahmen der Zusammenarbeit des Netzwerks des Internationalen Masterstudiengangs Agrarmanagement Lutkovska S. Ск 2019 59
23766 Розробка високоефективного обладнання для баротермічної обробки харчової сировини Янович В. П., Купчук І. М., Ковальчук О. С. Тд 2015 70
23764 Розробка дискового вібропланетарного подрібнювача енергонасиченої рослинної сировини Янович В. П., Купчук І. М., Ковальчук О. С. Тд 2015 51
23762 Ріст трудової міграції в Україні та її наслідки Скорук О. П. Дк 2018 65
23737 Еколого-економічні аспекти ефективного поводження з відходами аграрних підприємств Пришляк Н. В. Дк 2019 87
23727 Особливості управління проектами з використання відходів для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств Токарчук Д. М. Дк 2019 87
23725 Підходи до формування проектів управління конверсії біосировини на виробництво біопалива Пришляк Н. В. Дк 2019 71
23724 Теоретичні аспекти та інституційні засади ефективного менеджменту відходів аграрних підприємств Пришляк Н. В. Дк 2019 66
23723 Handling of agricultural waste in Ukraine: modern state and prospects = Поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні: сучасний стан та перспективи Токарчук Д. М. Дк 2019 109
23703 Public Policy and Biofuels: Energy, Environment and Food Trilemma Pryshliak N. Дк 2019 59
23701 Growth of labor migration in Ukraine and its effects Skoruk E. Суз 2018 105
23700 Ріст трудової праці в Україні та її наслідки Скорук О. П. Тд 2018 39
23693 Стан та особливості плодовоочівництва у Вінницькій області Самборська О. Ю. Сун 2019 118
23687 Оцінка сучасного стану та напрями розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації Колесник Т. В., Самборська О. Ю. Сун 2019 81
23686 Ukraine Dairy Market: State and Prospects of Development Pronko L., Kolesnik T., Samborska O. СSc 2020 182
23671 Сучасний стан використання мінеральних та органічних добрив в рослинництві Березюк С. В. Дк 2019 90
23662 Проблеми ефективного розвитку фермерських господарств України в умовах формування ринку землі Зубар І. В., Скорук О. П. Сун 2013 74
23661 Орендні земельні відносини в сільському господарстві україни в умовах становлення ринку землі сільськогосподарського призначення Зубар І. В., Скорук О. П. Сун 2013 282
23660 Маркетингове дослідження ринку виробництва біопалива на перспективу Павельчук І. М., Скорук О. П. Сун 2013 91
23659 Вирішення проблем сучасних земельних відносин на шляху формування конкурентоспроможного аграрного виробництва в Україні Зубар І. В., Скорук О. П. Сун 2014 101
23655 Формування стратегії управління потенціалом біоресурсів підприємств регіону Скорук О. П., Майданик І. С. Сун 2016 120
23654 Перспективні напрями організації фермерської кооперації Скорук О. П., Зубар І. В. Сун 2018 125
23651 Організаційно-економічні засади організації біопаливного виробництва у Вінницькій області на базі Уладово-Люлинецької ДСС Калетнік Г. М., Скорук О. П., Браніцький Ю. Ю. Сун 2017 231
23615 Modern aspects of fertilizer using in crop production and research of their irrational use consequences = Сучасні аспекти внесення добрив у рослинництві та дослідження наслідків їх нераціонального застосування Bereziuk S., Zubar I. Сун 2019 70
23599 Сутність еколого-економічної безпеки та її роль в сталому розвитку АПК Лутковська С. М. Сун 2018 81
23596 Системоутворюючі елементи та чинники впливу на еколого-економічну безпеку сталого розвитку АПК Лутковська С. М. С 2019 98
23590 Засади еколого-економічної безпеки АПК за умов сталого розвитку: теоретико-концептуальні аспекти Лутковська С. М. Сун 2019 179
23568 Formation of a State Support Program for Agricultural Producers in Ukraine Considering World Experience Pronko L., Furman I., Kucher A., Gontaruk Y. Суз 2020 210
23565 Регіональне програмування як дієвий інструмент сталого розвитку сільських територій Колесник Т. В. Сун 2019 100
23564 Ринок молочної продукції України: стан та перспективи розвитку Колесник Т. В., Пронько Л. М., Самборська О. Ю. Сун 2019 169
23549 Основні проблеми розвитку бурякоцукрового виробництва в Україні та шляхи їх подолання Фурман І. В. Дк 2019 96
23548 Інструменти фінансово-кредитного механізму фінансування аграрного виробництва Черкаської області Фурман І. В., Аксименко Н. В., Гмиря В. П. Сун 2019 75
23365 Analysis of current condition and prospects for the development of sugar market in Ukraine and in the world = Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку ринку цукру в Україні та світі Kaletnik H., Pryshliak N. Сун 2019 76
23364 Застосування математичного апарату при вирішенні економічних задач Дубчак В. М., Пришляк Н. В. Сун 2019 105
23362 Підходи до формування проектів управління конверсії біосировини на виробництво біопалива Пришляк Н. В. Тд 2019 71
23359 Bioenergy potential development of the agrarian sector as a component of sustainable development of Ukraine Kaletnik G. M., Pryshliak N. V. Мвз 2019 158
23349 Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції як сировини для переробки на біопалива Пришляк Н. В., Балдинюк В. М. Сун 2019 174
23339 Особливості управління проектами з використання відходів для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств Токарчук Д. М. Тд 2019 79
23338 Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави за рахунок біопалива з біоенергетичних культур і відходів Пришляк Н. В., Токарчук, Д. М. , Паламаренко Я. В. Мвв 2019 427
23335 Можливості виробництва та доцільність використання біоетанолу в Україні Скорук О. П. Сун 2019 68
23275 Управлінські аспекти розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалива в Україні Климчук О. В. Сун 2019 101
23272 Conformity of land relations to productive forces: retrospective analysis Khodakivska O., Mohylnyj O., Kolesnyk T., Mykhalchyshyna L., Khomyachenko S. СSc 2019 141
23269 Functions of salary at machine-building enterprises in formation of motives and stimules of personnel Levytska I. V., Klymchuk A. O., Klymchuk O. V. С 2019 108
23267 Формування державної програми підтримки підприємств-агровиробників України з урахуванням світового досвіду Фурман І. В., Пронько Л. М. Сун 2019 259
23243 Сучасні економіко-екологічні аспекти застосування добрив у рослинництві Березюк С. В., Зубар І. В. Сун 2019 320
23207 Продовольча безпека як стратегічний пріоритет аграрної політики та основа національної безпеки держави Яремчук Н. В. Сун 2019 176
23181 Innovative financial technologies in the agrarian sphere Aleskerova Y., Fedoryshyna L., Todosichuk V. Сун 2019 219
23163 Стратегічні напрями розвитку ринку часнику в Україні Зубар І. В. Сун 2019 165
23116 Decentralization of public and local authorities in Ukraine = Децентралізація органів державної влади та місцевої влади в Україні Pronko L., Kolesnik T. СWeof 2016 77
23075 Теоретичні основи формування стратегії розвитку аграрних підприємств зернового напрямку Фурман І. В., Гонтарук Я. В. Сун 2019 149
23016 Проблема лендлордизації в площині сталого розвитку АПК України Зубар І. В. Сун 2019 76
23008 Production and consumption of energy resources in Ukraine in the context of renewable energy development Kalinichenko A., Klymchuk O., Havrysh V. Суз 2019 146
23007 Перспективність та ефективність виробництва біодизельного палива в Україні з олійних культур Калетнік Г. М., Климчук О. В., Мазур В. А. Сун 2019 142
23006 A production of biogaz is on wastes of alcohol industry of Ukraine Samborska O., Zubar I. Сун 2019 75
22967 Комунікації в публічному адмініструванні. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання факультету менеджменту та права першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністру Онищук Ю.В. Мв 2019 0
22961 Ринкова трансформація економіки регіону Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету менеджменту та права другого (магістерського) ступеня вищої освіти г Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Мв 2019 3
22960 Ринкова трасформація економіки регіону. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету менеджменту та права другого (магістерського) ступеня вищої освіти г Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Мв 2019 2
22958 Ринкова трансформація економіки регіону. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва другого (магістерського) ступеня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Нп 2019 3
22957 Ринкова трансформація економіки регіону. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва другого (магістерського) ступеня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спец Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Нп 2019 5
22956 Ринкова трасформація економіки регіону. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва другого (магістерського) ступеня вищої освіти галузі знань 05 «соціальні і поведінкові науки» спец Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Нп 2019 2
22899 Адміністративний менеджмент. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи фахівців І (бакалаврського) освітнього рівня із спеціальності 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування » в вищих навчальних закладах IV рівня Л.М.Пронько, C.В. Березюк, Т.В. Колесник, О.Ю. Самборська. Мв 2019 7
22867 Діловий етикет ресторанного обслуговування. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студента з дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальнос Самборська О.Ю. Мв 2019 3
22866 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та з організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління і Токарчук Діна Миколаївна Мв 2019 6
22865 Техніка адміністративної діяльності. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) ступеня вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" Самборська О.Ю. Мв 2019 1
22862 Державне регулювання трудовою міграцією. Навчальна програма для підготовки фахівців освітнього ступінь Магістр спеціальності 281 "Публічне " Березюк С.В., Пронько Л.М., Самборська О.Ю. Нп 2019 4
22839 формування особистості керівника-лідера для сучасного підприємства Маловський О. В. Дрп 2019 5
22838 удосконалення управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу Маловський В. В. Дрп 2019 9
22832 Формування трудової дисципліни на підприємстві (за матеріалами Державного підприємства дослідного господарства «Артеміда» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України) Шендирук А.Ю. (Керівник дипломної роботи д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) Дрп 2019 4
22765 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі організації (за матеріалами Державного підприємства дослідного господарства «Артеміда» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України) Богданов В.І. (Керівник дипломної роботи д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) Дрп 2019 3
22764 Формування особистості керівника-лідера для сучасного підприємства (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Приймак Ю.П. (Керівник дипломної роботи к.н.держ.упр., доц. Балдинюк В.М.) Дрп 2019 4
22763 Формування ефективної системи управління та управлінської діяльності на підприємстві (за матеріалами ПСП «Україна») Козловський В.В. (Керівник дипломної роботи к.н.держ.упр., доц. Балдинюк В.М.) Дрп 2019 8
22699 Управління конфліктами в трудовому колективі підприємства (за матеріалами Липовецької міської ради) Побережець Р.Б. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Калетнік Г.М.) Дрп 2019 4
22665 Utilization of Crop Residue for Power Generation: The Case of Ukraine Jiang Y., Havrysh V., Klymchuk O., Nitsenko V., Balezentis T., Streimikiene D. СWeof 2019 198
22543 Теоретичні аспекти та інституційні засади ефективного менеджменту відходів аграрних підприємств Токарчук Д. М., Пришляк Н. В. Сун 2019 176
22542 Основні тенденції утворення та поводження з відходами аграрних підприємств Токарчук Д. М. Сун 2019 261
22541 Resource Potential of Waste Usage as a Component of Environmental and Energy Safety of the Sate Berezyuk S., Tokarchuk D., Pryshliak N. СSc 2019 173
22479 Державне управління соціальним та гуманітарним розвитком. Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання для спеціальності 281 «Публічне управління та адмі Колесник Т.В.Пронько Л.М., Самборська О.Ю. Мв 2019 5
22450 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі організації (за матеріалами Брацлавської селищної ради) Пастущак В.Г. Дрп 2019 6
22414 Програма виробничої практики другого (магістерського) ступеня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Нп 2019 17
22379 Стратегічні підходи в управлінні сучасними організаціями Недомовна Юлія Володимирівна Дрп 2019 4
22337 Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби Кривошапка Ю. П. Дрп 2019 5
22336 Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби Кривошапка Ю. П. Дрп 2019 5
22333 Впровадження зарубіжного досвіду в систему ефективної роботи органів місцевого самоврядування (за матеріалами Тростянецької ОТГ) Олексіюк А.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2019 14
22290 Формування конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства Янчук Ярослав Сергійович Дрп 2019 9
22216 Специфічні аспекти розвитку біопаливного виробництва в аграрному секторі економіки Климчук О. В. Тд 2019 121
22174 Удосконалення організації роботи кадрової служби установи (за матеріалами Господарського суду Вінницької області) Войціхова Л.В. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Калетнік Г.М.) Дрп 2019 9
22173 Управління діловою кар’єрою кваліфікованих фахівців підприємства (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Вовковинська О.С. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2019 2
22172 Формування організаційної культури органу публічного управління (за матеріалами Тростянецької ОТГ) Олексіюк О.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2019 2
22171 Удосконалення професійно-особистісного розвитку працівників адміністративної служби установи (за матеріалами гунп у вінницькій області) Пацалюк О.В. (керівник дипломної роботи д.е.н., проф. Калетнік Г.М.) Дрп 2019 3
22170 Управління матеріальними ресурсами підприємств АПК Паламарчук В.В. (Керівник дипломної роботи: д.е.н., проф. академік НААНУ Калетнік Г.М.) Дрп 2019 10
22169 Підвищення ефективності використання кваліфікованого кадрового потенціалу підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Лисенко Н.Р. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2019 3
22168 Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби (за матерілами Калинівської міської ради) Тютюнник Н.О. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2019 6
22167 Удосконалення напрямів соціального забезпечення міського населення (за матерілами Калинівської міської ради) Санагян Ж.О. (Керівник дипломної роботи, к. н. з держ. упр., доц. Балдинюк В.М.) Дрп 2019 5
22140 Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби Івчук В.В. Дрп 2019 4
22133 Вдосконалення організації управлінської праці підприємства в сучасних умовах (за матеріалами ТОВ «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний візит») Іванова М.О. Дрп 2019 3
22120 Людський капітал як фактор економічного зростання Самборська О. Ю. Сун 2019 241
22119 Тенденції формування ринку біопалив у контексті інтеграційних процесів Климчук О. Тд 2019 85
22106 Управління фінансовими ресурсами підприємства АПК (за матеріалами АПНВП «Візит») Дорош Олександр Володимирович Дрп 2019 6
22105 Формування професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування (за матеріалами Гунчанської сільської ради) Лозицький Роман Сергійович Дрп 2019 5
22067 Формування стратегії розвитку біоенергетичного потенціалу Вінницької області (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку екології та природних ресурсів Вінницької ОДА) О. А. Антонюк Дрп 2019 6
22066 Управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств та організація виробництва біоетанолу в регіоні» (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку екології та природних ресурсів Вінницької ОДА) О.О. Міщук Дрп 2019 4
22033 Організаційно-економічний механізм забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств завдяки використанню відходів на біогаз Мордух Н.В. Дрп 2019 2
22029 Формування мотиваційних стратегій управління персоналом Левадська Оксана Олександрівна Дрп 2019 13
22028 Удосконалення організації соціального захисту сільського населення Підвашецька Каріна Юріївна Дрп 2019 4
21987 Формування стратегії розвитку організації (за матеріалами ТОВ «Агроград В») Задорожна І.Ю. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2019 5
21986 Вдосконалення організації управлінської праці підприємства в сучасних умовах (за матеріалами ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат») Павлюк А.В. (Керівник дипломної роботи, к. з держ. упр., доц. Балдинюк В.М.) Дрп 2019 5
21954 Організаційно-економічні заходи впровадження екологічно чистого виробництва в АПК Батюк Наталя Василівна Дрп 2019 5
21951 УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА (за матеріалами ТОВ «Літинський молочний завод») Дзюбенко Г.Д. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2019 4
21901 Формування стратегії розвитку підприємства Томашевський А.В. Дрп 2019 7
21882 Механізми реалізації надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування Черкес І.М. Дрп 2019 9
21871 Оцінка ефективності економіко-господарської діяльності підприємства Овчерено С.В. Дрп 2019 3
21851 Стратегічне управління розвитком сільськогосподарських підприємств Козак Микола Васильович Дрп 2019 6
21833 Управління фінансово-економічним розвитком аграрного підприємства Орлик Я.В. Дрп 2019 10
21832 Стратегічне планування діяльності аграрних підприємств Вішталюк В.А Дрп 2019 3
21831 Формування системи антикризового управління підприємств АПК Соболєва О.В. Дрп 2019 9
21822 Управління ефективністю виробництва зерна Самаруха О.М. Дрп 2019 6
21785 Управління матеріальними ресурсами підприємств АПК (за матеріалами ПП «Валентина») Рачинський О.М. Дрп 2019 8
21784 Формування іміджу підприємства як елементу конкурентоспроможності (за матеріалами ТОВ «Україна-Т») Деменчук І.Є. Дрп 2019 5
21752 Стратегічне планування діяльності молокопереробних підприємств (за матеріалами ТОВ «Літинський молочний завод») Баюра А.В. (Керівник магістерської роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2019 4
21719 Формування ефективного керівника-лідера на підприємстві (за матеріалами ТОВ «Агроград В») Пазюк Г.І. Дрп 2019 17
21694 Ділові переговори. Методичні рекомендації для організації та виконання самостійної роботи студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «сфера обслуговування» спеціальності 241 «готельно-ресторанної справи», 242 «туризм» Балдинюк В.М. Мв 2019 11
21680 Підвищення конкурентоспроможності виробництва в АПК Савчук Артем Валерійович Дрп 2019 9
21671 Управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств та організація виробництва біодизелю Миколюк Т.О. Дрп 2019 4
21661 Менеджмент ефективності енергетичного використання відходів аграрного виробництва Короленко В.В. Дрп 2019 5
21660 Менеджмент інноваційно-інвестиційної діяльності з виробництва біогазу підприємствами АПК Кушта Д.В. Дрп 2019 3
21636 Розвиток комунікацій в системі управління установою (за матеріалами Шляхівської ОТГ) Мізерний В.Б. Дрп 2019 8
21590 Удосконалення інституту лідерства на державній службі Красиленко Д.В. Дрп 2019 11
21562 Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах Мунтян Н.В. (Керівник дипломної роботи: к.е.н., доц. Фурман І.В. Дрп 2019 8
21522 Формування особистості керівника-лідера для сучасного підприємства Янчишина Х.А. Дрп 2019 9
21521 Управління та організація виробництва біогазу сільськогосподарським підприємством Кугай Н.А. Дрп 2019 4
21486 Врегулювання конфлікту інтересів на державній службі як спосіб протидії корупції Мазур Г.Ю. Дрп 2019 7
21481 Управління бізнес-системами на підприємствах АПК Голомовза Анна Олександрівна Дрп 2019 10
21472 Удосконалення організації надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування (за матеріалами Територіального відділення «Прозорого офісу» (Вишенька)) Харченко Ярослав Віталійович Дрп 2019 9
21470 Управління кадровим потенціалом підприємства (за матеріалами ТОВ «Агроград В») Рачок О.В. Дрп 2019 8
21423 Формування організаційної культури органу публічного управління (за матеріалами Калинівської міської ради) Сухін Д.С. Дрп 2019 4
21422 Управління ефективністю виробництва аграрних підприємств (за матеріалами ДПДГ «Корделівське» інституту картоплярства НААН України) Кошельник В.В. Дрп 2019 3
21421 Мотивація персоналу як основний компонент у підвищенні ефективності діяльності підприємств АПК (за матеріалами ПСП «Поділля-Агро») Доценко В.К. Дрп 2019 11
21385 Стратегічні підходи в управлінні сучасними організаціями (за матеріалами ПП «Золотий колос») Недомовна Ю.В. Дрп 2019 3
21384 Формування інформаційно-аналітичного забезпечення в діяльності органів місцевого самоврядування Бельдій І.Ю. Дрп 2019 11
21379 Організація зв’язків з громадськістю в державних установах та напрями її удосконалення Скришевська О.Є. Дрп 2019 7
21378 Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби (державної служби, місцевого самоврядування) Новосьолова О.С. Дрп 2019 12
21377 Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства Кукурудза Д.П. Дрп 2019 18
21376 Ефективність економічних і адміністративних методів управління на підприємстві та напрями її підвищення Кірісіна О.О. Дрп 2019 5
21375 Удосконалення організації надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування Гоцуляк В.В. Дрп 2019 5
21370 Регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій Пастущак Вікторія Геннадіївна Дрп 2019 10
21359 Організація участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого розвитку (за матеріалами Джулинської ОТГ) Григор'єва В._В Дрп 2019 1013
21358 Формування стратегії управління в сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами ТОВ ПК «Зоря Поділля») Дрп 2019 3
21357 Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами ТОВ ПК «Зоря Поділля») Кириленко О.В. Дрп 2019 4
21356 Підвищення ефективності управління підприємством в сучасних умовах господарювання (за матеріалами ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн») Каляткін В.Д. Дрп 2019 3
21342 Формування конкурентних переваг в сучасних підприємствах галузі АПК Білоборода Таїса Олексіївна Дрп 2019 7
21341 Формування мотиваційних стратегій управління персоналом підприємства Тягун Юрій Дмитрович Дрп 2019 11
21330 «Формування ділового етикету адміністративного персоналу підприємства (за матеріалами ТОВ «Агроград В») Туз Л.І. Дрп 2019 3
21329 Удосконалення організаційної структури органу місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади ( за матеріалами Райгородської об'єднаної територіальної громади ) Шуткевич Н.Г. Дрп 2019 12
21328 Удосконалення системи державного управління в умовах децентралізації влади ( за матеріалами Райгородської об'єднаної територіальної громади) Могирчук В.В. Дрп 2019 4
21294 “Організаційно-економічні засади розвитку підприємств бурякоцукрового комплексу” Яковлев Р.В. Дрп 2019 6
21263 “Напрями диверсифікації розвитку сільських територій” Подольська М.Г. Дрп 2019 4
21242 Factors of ensuring the competitiveness of Ukraine’s pig breeding production in external markets Ibatulin M. I., Varchenko O. M., Svynous I. V., Klymchuk O. V., Drahan O. O., Herasymenko I. O. СWeof 2019 127
21233 Формування та використання кадрового потенціалу підприємств (за матеріалами АПНВП «Візит» Притис ДіанаВалеріївна Дрп 2019 9
21210 Антиінфляційна політика в системі заходів монетарного регулювання економіки регіонів Тодосійчук В. Л. Тд 2019 238
21206 Управління конфліктами в трудовому колективі підприємства Омельчук Т.М. Дрп 2019 8
21161 “Планування соціально-економічного розвитку сільської громади” (за матеріалами Дашковецької сільської ради Літинського району Вінницької області) Бешлей Г.О. Дрп 2019 16
21113 Управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств та організація виробництва біогазу Сторожук Д.О. Дрп 2019 8
21110 Відтворення основних фондів підприємства та напрями його вдосконалення Лелека Л.В. Дрп 2019 10
21109 Вдосконалення стимулювання праці персоналу підприємства Совик Г.Ю. Дрп 2019 15
21108 Моральне стимулювання в управлінні персоналом підприємства Слюсарчук Я.О. Дрп 2019 7
21107 Розвиток професійних компетенцій персоналу підприємства Кузьменко Б.А. Дрп 2019 9
21071 Public administration of anti-inflation policy in the system of monetary regulation of economy = Публічне адміністрування антиінфляційної політики в системі заходів монетарного регулювання економіки Todosiychuk V. Суз 2019 323
21057 Формування енергетичної політики на засадах сталого розвитку для забезпечення національної безпеки Климчук О. В. Тд 2019 67
21056 Тенденції розвитку світової біопаливної індустрії Ходаківська О. В., Климчук О. В. Тд 2019 104
21055 Державне регулювання конкурентоспроможного виробництва біопалив: світовий досвід та дороговкази для України Ходаківська О. В., Климчук О. В. Мвв 2019 223
21054 Регуляторна політика конкурентоспроможного виробництва біопалив: досвід ЄС та імплементація в Україні Климчук О. В. Мвв 2019 209
20982 Strategy of government of menedement state land: foreign experience Samborska O. Суз 2018 75
20940 Вихідний матеріал для селекції гібридів кукурудзи, вирощуваних в умовах монокультури Лісостепу України Климчук О. В. С 2008 158
20912 Regulatory policy of competitive biofuel production in Ukraine. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905006 Klymchuk O. V., Khodakivska O. V. С 2019 152
20857 Prospects for management and development of property relations in business partnerships = Перспективи управління та розвитку відносин власності в ділових партнерствах Pronko L. M., Mazur K. V. Мвз 2018 104
20854 Institutional basics of waste management for agricultural enterprises = Інституційні основи поводження з відходами сільськогосподарських підприємств Pryshliak N.V. Тд 2019 62
20853 Програма. Всеукраїн. наук.-практ. конф. «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва», (Вінниця. 6-7 черв. 2019 р.) Скорук О. П. Пк 2019 156
20843 Особливості реформування місцевого самоврядування в Україні Колесник Т. В. Тд 2019 114
20842 Формування організаційно-економічного механізму використання ресурсного потенціалу сільськогосмподарських підприємств Колесник Т. В. Тд 2019 154
20841 Програма Всеукраїн. наук.-практ. конф. «Інструменти сучасного маркетингу як засіб впливу на споживача», (Вінниця, 19-20 трав. 2019 р.) Учасники конференції Пк 2019 199
20820 Програма Всеукраїн. наук.-практ. конф. «Трансфіормаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва», (6-7 черв. 2019 р., м. Вінниця) Пк 2019 161
20816 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні рекомендаціїз організації практичної та самостійної роботи студентів заочної форми навчанняосвітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісни Климчук О.В., Пришляк Н.В.,Семчук І.А. Мв 2019 13
20759 Школа лідерства. Методичні рекомендації до проходження навчальної практики для студентів 1-го курсу спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» Березюк С.В., Білокінна І.Д., Пронько Л.М. Фурман І.В. Мв 2019 20
20754 Handling of agricultural waste in Ukraine: modern state and prospects = Поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні: сучасний стан та перспективи Tokarchuk D. M. Тд 2019 119
20719 Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: наукова доповідь Шпикуляк О. Г. та ін. Мвв 2019 872
20713 Biogas production in individual biogas digesters: experience of India and prospects for Ukraine Пришляк Н. В. СWeof 2019 231
20712 Формування продовольчої безпеки в умовах трансформації економіки України Пчелянська Г. О., Пришляк Н. В. С 2019 145
20710 Strategic Priorities and Financial Support of Ukrainian Agricultural Sector Development Kirieieva E. A., Pryshliak N. V., Shamanska O. I., Salkova I. Yu., Kucher A. V. СWeof 2019 231
20709 Наукові основи і стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських територій України Шпикуляк О. Г. та ін. Мвв 2019 369
20708 Економіка, бізнес та управління : Всеукраїн. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, (22-23 квіт. 2019 р., м. Могилів-Подільський) Токарчук Д. М. Пк 2019 83
20667 Economic and Environmental Benefits of Using Waste Potential as a Valuable Secondary and Energy Resource Berezyuk S., Tokarchuk D., Pryshliak N. СSc 2019 239
20525 Ринкова трасформація економіки регіону. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання інженерно – технологічного факультету другого (магістерського) освітнього ступе Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Мв 2019 15
20523 Ринкова трасформація економіки регіону. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання інженерно-технологічного факультету другого (магістерського) освітнього ступен Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Мв 2019 7
20522 Ринкова трасформація економіки регіону. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання інженерно – технологічного факультету другого (магістерського) освітнього ступ Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Мв 2019 9
20516 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів інженерно-технологічного факультету напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», форма навч Токарчук Д.М. Мв 2019 16
20515 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів інженерно-технологічного факультету напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», форма навчанн Токарчук Д.М. Мв 2019 18
20514 Ринкова трасформація економіки регіону. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки і підприємництва другого (магістерського) рівня освіти галу Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Мв 2019 13
20436 Звіт-щоденник проходження комплексної виробничої практики з фаху для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В., Білокінна І.Д. Мв 2019 35
20329 Організаційно-економічне забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. Мвв 2019 537
20190 Регіональна економіка. Типова навчальна програма вивчення дисципліни (спеціальність 071 – «Облік і оподаткування») 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» 076 – «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (спеціальність 073 «Менеджмент» сп Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. Нп 2019 51
20186 Аграрна політика та земельні відносини. Методичні рекомендації до виконання практичних та самостійної робіт (частина І) для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання за галузями знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогоспо Калетнік Г.М., Климчук О.В., Охота Ю.В. Мв 2019 30
20185 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», 0401 Климчук О.В., Пришляк Н.В., Семчук І.А. Мв 2019 11
20184 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», 0517 Климчук О.В. Мв 2019 4
20085 Стратегічні передумови економічного зростання України на основі розвитку відновлювальної енергетики Климчук О. В. Тд 2019 127
20007 Ринкова трансформація економіки регіону. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання інженерно – технологічного факультету другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Нп 2019 25
20006 Ринкова трасформація економіки регіону. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 13 «механічна інженерія» спеціальності 13 Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Нп 2019 8
20005 Ринкова трасформація економіки регіону. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 24 «сфера обслуговування» спеціальності 241 «го Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Нп 2019 8
20004 Аграрна політика і земельні відносини. Методичні рекомендації з дисципліни до виконання практичних завдань для студентів денної форми навчання за галузями знань: 1001 – “Техніка та енергетика аграрного виробництва” Пришляк Н.В., Балдинюк В.М. Мв 2019 14
20003 Ринкова трансформація економіки регіону: методичні рекомендації з виконання практичних завдань для студентів денної та заочної форм навчання факультету обліку та аудиту другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Мв 2019 18
20002 Ринкова трансформація економіки регіону: методичні рекомендації з виконання практичних завдань для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінк Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Мв 2019 41
19984 Сырьевой потенциал для формирования конкурентоспособного производства биотоплива в аграрном секторе экономики Климчук А.В. С 2018 283
19983 Нормативно-правові проблеми регулювання розвитку виробництва біопалив в Україні Климчук О.В. Тд 2018 410
19982 Специфіка становлення та розвитку біопаливного виробництва в Україні Климчук О.В. Тд 2018 166
19924 Організація і економіка використання біоресурсів. Підручник Калетнік Г. М., Скорук О. П., Токарчук Д. М. П 2018 31
19882 Концептуальні засади управління фінансовими ресурсами державного підприємства Тодосійчук В.Л. С 2018 168
19878 Економіко-організаційні передумови та аспекти виробництва рідких видів біопалив в Україні Климчук О. В. Сун 2018 273
19870 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в АПК України. Навчальна програма дисципліни для студентів денної форми навчання за галуззю знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 6.0306101 “Менеджмент організацій і адміністрування Зубар І.В. Нп 2019 7
19819 Державне та регіональне управління. Програма навчальної дисципліни спеціальність 074 (281) «публічне управління і адміністрування» освітній ступінь «бакалавр» Березюк С.В., Пронько Л.М. Нп 2019 7
19818 Стиль та імідж керівника. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 281 (074) «Публічне управління та адміністрування». Онищук Ю.В. Нп 2019 31
19817 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в АПК України. Навчальна програма дисципліни для студентів денної форми навчання за галуззю знань 0304 “Право”, напряму підготовки 6.030401 “Правознавство” Зубар І.В. Нп 2019 5
19816 Діловий протокол та ведення переговорів: Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи фахівців другого освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 073 «Менеджмент» в аграрних вищих навчальних заклад Пронько Л.М. Мв 2019 14
19815 Діловий протокол та ведення переговорів: Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 073 «Менеджмент» в аграрних вищих навчальних закладах IV рі Пронько Л.М. Нп 2019 14
19790 Офісний менеджмент. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання Тодосійчук В.Л., Білокінна І.Д., Алескерова Ю.В. Мв 2019 18
19741 Програма Додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Пронько Л.М., Березюк С.В Пвф 2019 5
19740 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Пронько Л.М., Березюк С.В. Пвф 2019 4
19739 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Пронько Л.М., Березюк С.В. Пвф 2019 7
19737 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Пронько Л.М., Березюк С.В. Пвф 2019 3
19663 Організаційно-економічні аспекти розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки» Білокінна І. Д., Фурман І. В. Сун 2018 312
19529 Strategy of government of menedement state land: foreign experience Samborska O. Суз 2018 125
19340 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», 0517 «Харчова промисл Климчук О.В. Мв 2019 10
19327 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління і адміністрування» форма навчання денна Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2019 18
19326 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» форма навчання заочна________________________ Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2019 10
19325 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління і адміністрування» форма навчання денна_________________ Токарчук Д.М. Зубар І.В. Мв 2019 13
19306 Виробництво органічної продукції як один із шляхів розвитку «зеленої економіки» в Україні Білокінна І.Д. Тд 2018 130
19305 Роль саморегулівних організацій у розвитку аграрного сектору за принципами «зеленої економіки» Білокінна І.Д. Тд 2018 149
19304 Продовольча безпека та економічні основи виробництва біопалива в Україні Фурман І.В. Тд 2018 197
19158 Публічне адміністрування в Україні Тодосійчук В.Л. С 2018 112
19134 Стратегічні напрями формування національної енергетичної безпеки для економічного зростання України Климчук О.В. С 2018 210
18959 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності, Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 074 (281) «Публічне управління та адміністр Пронько Л.М., Онищук Ю.В. Мв 2018 16
18922 Інституційна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україні Малік М.Й. Шпикуляк О.Г. Мамчур В.А. Сун 2018 532
18921 Досвід Німеччини у розвитку енергетичних кооперативів: перспективи для України Шпикуляк О.Г. Іванченко В.О. С 2018 515
18915 Діяльність університетів та інноваційних структур за їх участю як чинник сталого місцевого та регіонального розвитку в умовах проведення реформи децентралізації (на прикладі ННВК “Всеукраїнський науково-навчальний консорціум”) Калетнік Г. М., Підвальна О. Г., Колесник Т. В. С 2018 234
18892 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання з дисципліни для студентів денної форми навчання напряму підготовки 040106 « Пришляк Н.В., Білокінна І.Д. Мв 2018 17
18891 Аграрна політика і земельні відносини. Навчальна програма дисципліни для підготовки студентів ОКР «Бакалавр», денної форми навчання за галузями знань: 0304 «Право», напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство»; 0306 «Менеджмент і адміністрування», напрям Пришляк Н.В., Вострякова В.І. Нп 2018 17
18890 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в АПК України. Навчальна програма дисципліни для студентів денної форми навчання за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво”спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”, 6.030509 “Облік і аудит” спеціал Пришляк Н.В., Білокінна І.Д. Нп 2018 10
18889 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в АПК України. Навчальна програма дисципліни для студентів денної форми навчання за галуззю знань 0401 “Природничі науки” спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване Пришляк Н.В., Білокінна І.Д. Нп 2018 6
18888 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни для студентів денної форми навчання напряму підготовки підготовки 6. 040106 «Екологія, охорон Пришляк Н.В., Білокінна І.Д. Мв 2018 14
18887 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 030509 «Облік і аудит», 6. 030509 « Пришляк Н.В., Білокінна І.Д. Мв 2018 12
18886 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання з дисципліни для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 6. 03050 Пришляк Н.В., Білокінна І.Д. Мв 2018 13
18885 Аграрна політика і земельні відносини. Методичні рекомендації з дисципліни з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання за галузями знань: 0304 «Право», напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство»; 0306 «Менеджмент і адмініструван Пришляк Н.В., Вострякова В.І. Мв 2018 10
18883 Аграрна політика і земельні відносини.Методичні рекомендації з дисципліни до виконання практичних завдань для студентів денної форми навчання за галузями знань: 0304 «Право», напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство»; 0306 «Менеджмент і адмініструванн Пришляк Н.В., Вострякова В.І. Мв 2018 12
18861 Організаційно-економічні основи ефективного виробництва свинини (на матеріалах СТОВ «Дружба» Хмільницького району) Гайдей Б. В. Дрп 2018 3
18860 Удосконалення організації надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування (на матеріалах «прозорого офісу» центрального відділення виконкому вінницької міської ради) Кельман А. О. Дрп 2018 12
18729 Саморегулівні організації у розвитку аграрного сектору на засадах «зеленої економіки» Білокінна І.Д. Суз 2018 141
18723 Удосконалення системи управління персоналом підприємства (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Січкарук В.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 14
18716 Управління інноваційним розвитком аграрного підприємництва (за матеріалами СТОВ “Прогрес”) Мороз Ірина Олегівна Дрп 2018 4
18715 Удосконалення системи мотивації праці працівників підприємства (за матеріалами СВК «Прогрес») Мацишен О.А. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 6
18682 Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами тов «ковінько-ковбаси») Задачін К.М. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 7
18672 Антикорупційна діяльність в сфері митного управління. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності «Менеджмент» Вострякова В.І. Нп 2018 5
18668 Управління кадровою політикою підприємства (за матеріалами ТОВ «ПК «Зоря Поділля») Бранець Б.С. Дрп 2018 5
18634 Формування стратегії розвитку організації (за матеріалами СТОВ «Лан») Степанюк Л.Л. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 15
18578 Підвищення ефективності діючих методів управління підприємством (за матеріалами тов «україна-т») Повх О.С. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) Дрп 2018 6
18562 Формування організаційно-економічного механізму розвитку агропромислових підприємств (за матеріалами СТОВ “Прогрес”) Мороз Костянтин Петрович Дрп 2018 7
18396 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Біопалива: ефективність виробництва та споживання в АПК України» для студентів денної форми навчання навчання галузі знань 0901 Климчук О.В., Семчук І.А. Мв 2018 9
18395 Аграрна політика та земельні відносини. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи (частина І) для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання за галузями знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської про Калетнік Г.М., Климчук О.В., Фурман І.В., Охота Ю.В. Мв 2018 44
18394 Аграрна політика та земельні відносини. Методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських занять (частина І) для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання за галузями знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосп Калетнік Г.М., Климчук О.В., Фурман І.В., Охота Ю.В. Мв 2018 39
18346 Удосконалення організаційної структури органу місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади (за матеріалами Вінницького обласного центру розвитку місцевого самоврядування) Мазур Г.О. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) Дрп 2018 8
18305 Управління процесом відтворення основних засобів аграрних підприємств Безобчук Тетяна Миколаївна Дрп 2018 13
18298 Розвиток комунікацій в управлінні сільськогосподарським підприємством (за матеріалами СТОВ ім. Б. Хмельницького, с. Четвертинівка, Тростянецького району, Вінницької області) Григоренко О.В. Дрп 2018 4
18289 Врeгулювaння конфлікту інтeрeсів нa дeржaвній службі Виростко A. В. Дрп 2018 5
18283 Формування стратегії розвитку підприємства (за матеріалами АКПП «Перемога») Чернега О.П. Дрп 2018 14
18282 Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства (за матеріалами ТОВ «Ободівка-Агро») Вахновський А.В. Дрп 2018 5
18281 Управління конфліктами в трудовому колективі підприємства (установи) (за матеріалами: Управління агропромислового розвитку Тростянецької РДА) Кочерга Н.О. Дрп 2018 9
18280 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі організації (за матеріалами «Управління праці та соціального захисту населення Ладижинської міської ради») Репецький Д.С. Дрп 2018 5
18279 Управління виробничою діяльністю аграрних підприємств (за матеріалами ТОВ «Дністер-Агро») Присяжнюк О.С. Дрп 2018 7
18235 Формування кадрового потенціалу підприємства (за матеріалами ПОП «Зоря») Присяжнюк О.Р. Дрп 2018 6
18201 Ефективність економічних методів управління на підприємстві та напрями її підвищення Мельник В.В. Дрп 2018 596
18200 Стратегія управління інноваційними процесами на підприємствах агропромислового комплексу (за матеріалами Порицької сільської ради) Канащук Тетяна Леонідівна Дрп 2018 10
18199 Застосування комунікаційних інструментів у діяльності аграрних підприємств ( за матеріалами ПОП "Зоря") Яковенко Вікторія Валеріївна Дрп 2018 1
18198 Сучасні підходи формування кадрової політики підприємства Лавута С.В. Дрп 2018 9
18129 Сучасні методи стимулювання персоналу підприємства (за матеріалами ПП «ВО Елна-Сервіс») Трохимчук С.М. Дрп 2018 11
18100 Біогазовий реактор (Пат. на корисну модель № 127444) Любін М. В., Яропуд В. М., Токарчук Д. М., Токарчук О. А. Пнк 2018 174
18086 Економіко-екологічні вигоди застосування біогазових установок у домогосподарствах Токарчук Д.М. С 2018 113
18085 Управління ефективним використанням сільськогосподарських відходів для виробництва біогазу Токарчук Д.М. С 2018 288
18049 Відновлювальна енергетика в Індії: сучасний стан та перспективи розвитку Пришляк Н.В. С 2018 135
18046 Сучасний стан і перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні Пришляк Н.В. С 2018 258
18045 Assessment of the potential for a biofuels industry in Ukraine Zulauf C., Pryshliak N., Kirieieva E., Prutska O. СSc 2018 226
18043 Механізм управління виробництвом в період переходу до ринкової економіки (за матеріалами ТОВ “Кряж і К”) Абзонь Юлія Анатоліївна Дрп 2018 9
18039 Формування стратегії розвитку біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств Вдовіченко Костянтин Ігорович Дрп 2018 14
18022 Управління поведінкою персоналу підприємства (за матеріалами ВК «АКПП «Золота нива») Пасєка М.Р. Дрп 2018 12
18018 Тенденції розвитку малих форм господарювання в агропромисловому комплексі Самборська О.Ю., Пришляк Н.В. С 2018 237
17975 Управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств та організація виробництва біоетанолу в регіоні Саракуз Т.О. Дрп 2018 12
17974 Мотивація та стимулювання праці як засіб підвищення ефективності роботи підприємства (за матеріалами ПП «Валентина») Шевчук І.В. Дрп 2018 12
17934 Управління кадровим потенціалом підприємства (за матеріалами тов «ковінько-ковбаси») Сторожук А.О. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 8
17926 Управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств та організація виробництва біодизелю Бадя Владислав Юрійович Дрп 2018 8
17914 Формування та розвиток корпоративної культури на підприємстві (за матеріалами ПП «ВО Елна-Сервіс») Вербовецький О.М. Дрп 2018 8
17903 «Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна» Гулько М.А. Дрп 2018 12
17902 “Стратегічне управління енергозбереженням в аграрних підприємствах (за матеріалами ДП ДГ “Озерне”)” Клебан Василь Володимирович Дрп 2018 9
17883 Надання адміністративних послуг в умовах реформування місцевого самоврядування в Україні» ( за матеріалами Кунківської ОТГ ) Полянська М.О. Дрп 2018 12
17864 Формування особистості керівника-лідера для сучасного підприємства (за матеріалами СВК «Прогрес») Любонько Р.О. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 11
17863 Формування іміджу підприємства (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Кіпоренко С.Р. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 3
17862 Впровадження гармонійного співвідношення методів управління кадрами (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Щаблевська О.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 5
17818 Закордонна міграція трудових ресурсів як перешкода сталому економічному розвитку України Онищук Ю.В., Зубар І.В. С 2018 220
17817 Производство органической продукции в структуре национальной экономики Онищук Ю. В. Тд 2018 165
17767 Стратегічне управління соціальною інфраструктурою органу місцевого самоврядування Бойко Віта Петрівна Дрп 2018 5
17765 Удосконалення управління еколого-економічною ефективністю переробки відходів сільськогосподарської продукції на біопаливо (біогаз) в сучасних умовах Христюк Олег Сергійович Дрп 2018 3
17736 Управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств та організація виробництва біоетанолу в регіоні І.О.Чистоколяна Дрп 2018 13
17735 Формування стратегії розвитку біоенергетичного потенціалу Вінницької області К. І. Богданець Дрп 2018 4
17734 Ефективність управлінської діяльності адміністративної служби підприємства (за матеріалами ДП ДГ «Саливонківське») Бондарська О.О. Дрп 2018 2
17670 Управління еколого-економічною ефективністю переробки відходів сільськогосподарської продукції на біогаз в сучасних умовах області Осадчук Є.В. Дрп 2018 1
17626 Основи управлінського консультування. Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з дисципліни студентів освітнього ступеня "Магістр" денної та заочної форми навчання спеціальності 281 (074) "Публічне управління та адміністрування" Самборська О. Ю. Мв 2018 4
17625 Основ и управлінського консультування. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів освітнього ступеня "Магістр" денної та заочної форми навчання спеціальності 281 (074) "Публічне управління та адміністрування" Самборська О. Ю. Мв 2018 4
17624 Основи управлінського консультування. Програма нормативної навчальної дисципліни для счтудентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 281 (074) "Публічне управління та адмністрування" Самборська О. Ю. Нп 2018 3
17619 Управління змістом робіт. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання для спеціальності 074 (281) «публічне управління та адміністрування» ос «маг Колесник Т.В. Мв 2018 8
17618 Управління змістом робіт. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 074 (281) «публічне управління та адміністрування» ос «магістр» Колесник Т.В. Нп 2018 3
17617 Управління трудовими ресурсами. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань для студентів денної форми навчання. Освітній ступінь «Магістр». Спеціальність 074 (281) «Публічне управління і адміністрування» Березюк С.В., Фурман І.В. Мв 2018 3
17616 Керівник адміністративної служби. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань для студентів денної форми навчання. Освітній ступінь «Магістр». Спеціальність 074 (281) «Публічне управління і адміністрування» Березюк С.В. Мв 2018 1
17615 Публічне адміністрування. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форминавчання. Освітній ступінь «Магістр». Галузь знань 07 «Менеджмент і адміністрування». Спеціальність 073 «Менеджмент» Березюк С.В., Пронько Л.М. Мв 2018 7
17614 Державне управління та державна служба. Програма навчальної дисципліни Спеціальність 074 (281) «Публічне управління і адміністрування» Освітній ступінь «Магістр» Березюк С.В. Мв 2018 1
17613 Керівник адміністративної служби. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітній ступінь «Магістр». Спеціальність 074 (281) «Публічне управління і адміністрування» Березюк С.В. Мв 2018 1
17612 Державне управління та державна служба. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітній ступінь «Магістр». Спеціальність 074 (281) «Публічне управління і адміністрування» Березюк С.В. Мв 2018 1
17611 Державне управління та державна служба. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань для студентів денної форми навчання. Освітній ступінь «Магістр». Спеціальність 074 (281) «Публічне управління і адміністрування». Березюк С.В. Мв 2018 1
17606 Керівник адміністративної служби. Програма навчальної дисципліни Спеціальність 074 (281) «Публічне управління і адміністрування» Освітній ступінь «Магістр» Березюк С.В. Нп 2018 1
17605 Управління трудовими ресурсами. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітній ступінь «Магістр». Спеціальність 074 (281) «Публічне управління і адміністрування». Вінниця: ВНАУ, 2018. – 27с. Березюк С.В., Фурман І. Мв 2018 1
17604 Управління трудовими ресурсами. Програма навчальної дисципліни Спеціальність 074 (281) «Публічне управління і адміністрування» Освітній ступінь «Магістр» Березюк С.В., Пронько Л.М. Нп 2018 2
17603 Публічне адміністрування. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань для студентів денної форми навчання. Освітній ступінь «Магістр». Галузь знань 07 «Менеджмент і адміністрування». Спеціальність 073 «Менеджмент». Березюк С.В., Пронько Л.М. Мв 2018 4
17588 «Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна» (за матеріалами ПП «Валентина») Брацлавський С.А. Дрп 2018 5
17556 Управління прибутком підприємства (за матеріалами ДП «ДГ «Озерна») Запорожець М.О. Дрп 2018 2
17550 «Раціональне використання робочого часу керівника підприємства (за матеріалами ВК «АКПП «Золота нива») Ременюк К.М. Дрп 2018 9
17477 Управління трудовими ресурсами підприємства АПК (за матеріалами ТОВ ім. Б. Хмельницького) Сторожук М.О. Дрп 2018 726
17476 «Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування» (за матеріалами Лука-Мелешківської ОТГ) Зеленюк Б.Є. Дрп 2018 479
17454 «Менеджмент ефективності виробництва твердого біопалива в умовах енергетичної кризи» Ксьондз М.М. Дрп 2018 3
17450 Пріоритетні напрями розвитку енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах Климчук О.В. С 2018 144
17396 Менеджмент ефективності вирощування енергетичних культур для виробництва біодизелю (за матеріалами ПСП «Савинецьке») Д. Б. Чванова Дрп 2018 10
17337 Управління фінансово-економічною діяльністю підприємства (за матеріалами ДП «ДГ «Саливонківське») Мельник А.І. Дрп 2018 5
17332 Формування стратегії розвитку біоенергетичного потенціалу Вінницької області Мрясова Е.А. Дрп 2018 6
17320 Вдосконалення мотивації праці персоналу підприємства (за матеріалами ДП «ДГ «Саливонківське») Громова А.С. Дрп 2018 7
17307 «Формування ефективного стилю управління персоналом підприємства (за матеріалами ВК «АКПП «Золота нива»)» Березюк Т.В. Дрп 2018 12
17272 Стан та основні перспективи підготовки висококваліфікованих інженерних та наукових кадрів в галузі агроінженерії Калетнік Г.М., Адамчук В.В., Булгаков В. М. Сун 2017 341
17244 Ensuring the sustainable development of the Ukrainian agrarian sector in conditions of globalization Kolesnyk T., Samborska O., Talavyria M., Nikolenko L. СSc 2018 254
17209 Activities of united territorial communities as a body of local government in the conditions of power decentralization in Ukraine Pronko L., Kolesnik T., Samborska O. СWeof 2018 257
16774 Сучасний стан та проблеми оптимального технічного забезпечення фермерських господарств Вінниччини Зубар І.В. С 2018 240
16766 Зайнятість сільського населення та диверсифікація сільської економіки як шлях до покращення її стану Токарчук Д.М. С 2017 177
16737 Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва Пк 2018 313
16732 Механізми реструктуризації аграрних підприємств в умовах транзитивної економіки Колесник Т.В., Мазур C.А. С 2017 307
16730 Інституційне забезпечення організації сталого землекористування: світовий досвід та перспективи в Україні Зубар І.В. С 2017 774
16729 Прогноз ринкових цін на землі сільськогосподарського призначення в Україні Зубар І.В. С 2017 481
16695 Вектори підвищення ефективності управління прибутком підприємства Фурман І.В. С 2017 542
16679 Проведення вартісної оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінницької області Скорук О.П., Майданик І.С. С 2017 366
16657 Экономико-организационные основы разработки севооборотов для формирования сырьевой базы при производстве биотоплива Климчук А.В. С 2016 233
16656 Стратегічні передумови збільшення використання біопалив у структурі енергоспоживання України Климчук О.В. С 2016 264
16655 Методологічні засади кластеризації та інноваційності у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив Климчук О.В. С 2016 304
16654 Принципи формування енергетичної політики України на засадах конкурентоспроможності в умовах економічного розвитку Климчук О.В. С 2016 272
16653 Конкурентоспроможне виробництво біопалив як пріоритетний напрям зростання енергоефективності національної економіки Климчук О. В. С 2016 280
16652 Концептуальні принципи розробки та регулювання енергетичної політики України на конкурентоспроможному рівні Климчук О. В. С 2016 274
16651 Оцінка нововведень до Податкового кодексу України Мараховська Т.М., Вдовенко Л.О., Фурман І.В., С 2015 154
16650 Теоретичні засади дослідження системи формування та використання джерел фінансування сільськогосподарських товаровиробників Фурман І. В. С 2015 196
16647 Нормативно-правове регулювання виробництва біопалива: світовий досвід та проблемні аспекти в Україні Климчук О.В. С 2015 355
16646 Специфіка формування та механізми регулювання ринку біопалива Климчук О.В. С 2015 587
16645 Економічне значення та оптимізація використання енергетичних ресурсів Климчук О.В. С 2015 161
16640 Економічна сутність розвитку інноваційних процесів у виробництві біопалива Климчук О.В. С 2014 205
16636 Біоетанольна індустрія: світовий досвід та перспективи виробництва для України Климчук О.В. С 2013 252
16635 Екологічна енергетика – основа розвитку економіки держави Калетнік Г.М., Климчук О.В. С 2013 534
16634 Ефективність комплексного використання кукурудзи в біоенергетиці Климчук О.В. С 2013 251
16632 Перспективні напрямки вирощування кукурудзи для використання на енергетичні потреби Климчук О.В., Скорук О.П. С 2011 396
16624 Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України Колесник Т.В. Пк 2017 258
16623 Проблеми становлення та розвитку ринку землі в аграрній економіці Колесник Т.В., Мазур C.А. Суз 2018 142
16618 Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств Кафлевська С.Г. С 2016 476
16610 Регулювання земельних відносин в сільському господарстві Колесник Т.В. Тд 2017 233
16609 Становлення та розвиток кадрової політики в аграрних підприємствах Колесник Т.В. Тд 2017 149
16608 Фактори впливу на соціально-психологічні умови діяльності колективу Колесник Т.В. Тд 2017 443
16607 Інституційне забезпечення розвитку та оптимізації міжрегіональних економічних відносин Колесник Т.В. Тд 2017 316
16606 Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах Пронько Л.М., Колесник Т.В. С 2017 302
16605 Методологія дослідження змісту та сутності малих форм господарювання в сільській місцевості Мазур А.Г., Колесник Т.В. С 2017 285
16604 Виробництво та перспективи використання біопалива у Вінницькій області Скорук О.П. С 2017 503
16603 Соціальні та споживчі стандарти та гарантії в Україні: сучасні структурно-динамічні характеристики Колесов О. С., Березюк С. В. С 2017 331
16576 Регулювання зайнятості як фактор розвиткуи економіки країни в контексті європейської інтеграції Онищук Ю.В. Суз 2018 222
16572 Виробництво та сертифікація органічної продукції: досвід США Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. С 2017 160
16566 Сучасний стан безробіття та шляхи його подолання Самборська О. Ю. С 2017 376
16528 «Підвищення ефективності управлінської праці (за матеріалами АП НВП «Візит»)» Панаскевич А.Ю. Дрп 2018 10
16489 Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств та ефективність його використання (за матеріалами СТОВ «Лан») Базюк А.В Дрп 2018 7
16475 Удосконалення системи мотивації праці працівників апарату управління (за матеріалами тов «агротехцентр») Кушнерчук С.А. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 4
16468 Продовольча безпека та економічні засади виробництва біопалива Фурман І.В., Токарчук Д.М. С 2018 405
16466 Управлінські заходи щодо підвищення ефективності виробництва ріпаку Токарчук Д.М. С 2018 230
16447 Управління трудовими ресурсами підприємства АПК Іщенко Олександра Анатоліївна Дрп 2018 4
16444 Впровадження гармонійного співвідношення методів управління кадрами (за матеріалами тов «Україна-т») Куліченко І.О. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) Дрп 2018 2
16440 Аналіз ринку біопалива Вінницької області Форостян Олександр Олександрович Дрп 2018 8
16439 Управління виробничими ресурсами аграрних підприємств (за матеріалами ПП «Валентина») Ткаченко Д.А. Дрп 2018 4
16438 Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна ( за матеріалами ТОВ «Агрофірма Ободівська») Бурдейна О.В. Дрп 2018 5
16427 Ефективність діючих методів управління установою та напрями їх підвищення Боровик Вікторія Сергіївна Дрп 2018 6
16426 Управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Оськіна І.С. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 11
16394 «Використання соціально-психологічних методів управління в аграрних підприємствах (за матеріалами АП НВП «Візит»)» Дмитренко Інні Анатоліївні Дрп 2018 5
16382 Сучасний стан та шляхи удосконалення оплати праці в сільськогосподарських підприємствах ( за матеріалами СТОВ «Колос») Арсень К.О. Дрп 2018 9
16381 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Рогожук О.Є. (Керівник дипломної роботи, к.н.держ.упр., доц. Семененко В.В.) Дрп 2018 6
16362 Економіко-технологічні процеси регіонального виробництва рідких біопалив в Україні Климчук О.В. С 2017 558
16361 Специфіка розвитку галузі рослинництва та особливості формування сировинної бази для виробництва біопалив в Україні Климчук О.В. С 2017 393
16360 Стратегічні принципи становлення та розвитку біопаливної індустрії в Україні Климчук О.В. С 2017 218
16359 Економіко-технологічні процеси ефективного регіонального виробництва біогазу в Україні Климчук О.В. С 2017 361
16349 Пріоритетні напрями ефективного виробництва твердого біопалива в Україні: регіональні аспекти Климчук О.В. С 2016 292
16348 Розвиток інноваційних процесів у агропромисловому виробництві (за матеріалами СТОВ “Прогрес”) Красуляк Марія Петрівна Дрп 2018 5
16316 Напрями диверсифікації розвитку сільських територій» (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку Вінницької Меклич Н.О. Дрп 2018 3
16288 Управління та організація використання відходів сільського господарства на виробництво біопалива в аграрних підприємствах Комар І.О. Дрп 2018 4
16254 Розвиток агропромислового комплексу – основа становлення конкурентоспроможного виробництва біопалива в Україні Климчук О.В. С 2015 132
16253 Економічні принципи інноваційного забезпечення біопаливного виробництва Климчук О.В. С 2014 207
16252 Виробництво біоетанолу – перспективна галузь в Україні Климчук О.В., Висоцька В.В. С 2012 684
16250 Удосконалення управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу ( за матеріалами ТОВ «Україна -Т») Ровний В.О. Дрп 2018 9
16186 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в апк України. Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання 6.100202 «процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», 6. Гунько І.В., Зубар І.В. Мв 2018 13
16185 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в апк України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для підготовки студентів денної форми навчання 6.051701 «харчові технології та інженерія» Гунько І.В., Пришляк Н.В.,Зубар І.В. Мв 2018 14
16184 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в апк України. Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання 6.051701 «харчові технології та інженерія» Гунько І.В., Пришляк Н.В.,Зубар І.В. Мв 2018 12
16183 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в апк України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для підготовки студентів денної форми навчання 6.100202 «процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», 6.100101 «енергети Гунько І.В., Зубар І.В. Мв 2018 9
16180 Комунікації в публічному адмініструванні. Програма з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування». Онищук Ю.В. Нп 2018 50
16179 Комунікації в публічному адмініструванні Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування». Онищук Ю.В. Мв 2018 64
16178 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського освітнього ступеня спеціальності 074 «публічне уп Пронько Л.М., Онищук Ю.В. Мв 2018 26
16149 Регіональна економіка. Типова навчальна програма вивчення дисципліни для спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування",073 "Публічнеу правління та адміністрування", 074 "Менеджмент організацій та адмініструван Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. Нп 2018 23
16148 Офісний менеджмент. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент", 073 "Менеджмент організацій та адміністрування" 281 "Публічне управління та адміністрування" Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю. В. Мв 2018 16
16117 Програма комплексної виробничої практики з фаху першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Нп 2018 26
16116 Програма комплексної виробничої практики з фаху другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Нп 2018 24
16115 Програма переддипломної практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Нп 2018 22
16114 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Нп 2018 21
16113 Наскрізна програма практик другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Нп 2018 23
15592 Регулювання розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні. Климчук О.В. С 2018 482
15378 Передумови становлення та розвитку біопаливного виробництва у світі та Україні Климчук О.В. Тд 2015 282
15377 Пріоритетність розвитку спиртової галузі у виробництві біоетанолу в Україні. Климчук О.В. Тд 2013 162
15376 Трансформаційні процеси в управлінні енергозабезпеченням агропромислового виробництва. Климчук О.В. Тд 2016 304
15375 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств Марченко А.В. Дрп 2018 22
15372 Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку Калетнік Г. М., Олійнічук С. Т., Скорук О. П., Климчук О. В., Яцковський В. І., Токарчук Д. М., Здор І. А. Мвв 2012 27
15371 Виробництво біологічних видів палива з біомаси сільськогосподарських культур. Климчук О.В. С 2012 210
15370 Стратегічні напрями ефективного використання біомаси сільськогосподарських культур у виробництві відновлюваних джерел енергії. Климчук О.В. Тд 2012 160
15369 Інноваційний розвиток біопаливного виробництва: проблемні аспекти та подальші перспективи. Климчук О.В. Тд 2014 444
15365 Функція управлінських працівників по інформаційному забезпеченню Нідзельський Б.Ю. Дрп 2018 10
15353 «Управління відтворенням основних засобів аграрних підприємств» (за матеріалами АП НВП «Візит») Войнаревич О. М. Дрп 2018 15
15316 Удосконалення кадрової політики у контексті підвищення ефективності діяльності підприємства (за матеріалами тов «агротехцентр») Русавський О.М. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) Дрп 2018 10
15315 Організаційно-економічні засади місцевого самоврядування в Україні з врахуванням досвіду зарубіжних країн (за матеріалами об’єднаної територіальної громади с. джулинка) Здорик В.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 10
15297 Формування та розвиток організаційної культури підприємства ( за матеріалами ТОВ «Подільський край») Мельник В.В. Дрп 2018 11
15290 Менеджмент еколого-економічної ефективності використання відходів сільського господарства на виробництво біогазу Кучерявий М.М. Дрп 2018 11
15268 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах ( за матеріалами СТОВ «Авангард») Ковальчук О.В Дрп 2018 15
15267 Забезпечення соціального захисту працівників підприємства (за матеріалами тов «агротехцентр») Пшонка О.С. (Керівник дипломної роботи, к.п.н., доц. Тодосійчук В.Л.) Дрп 2018 7
15239 «Удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників адміністративної служби підприємства» (за матеріалами АП НВП «Візит») Осадчук О.О. Дрп 2018 10
14997 Удосконалення системи управління персоналом підприємства (за матеріалами СВК «Прогрес») Коваль І.О. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 12
14996 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами апнвп «візит») Шалавінська О.П. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 43
14791 Державне регулювання економіки. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни студентами денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки Чорнопищук Т.І. Мв 2017 7
14785 Техніка адміністративної діяльності. Методичні вказівки для організації та написання курсової роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 281 (074) "Публічне управління та адміністрування" Самборська О.Ю.,Пронько Л.М. Мв 2017 19
14784 Навчально-методичний комплекс з офісного менеджменту для студентів напряму підготовки 073 «Менеджент», 28 «Публічне управління та адміністрування». Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. Мв 2017 9
14783 Управління персоналом. Методичні вказівки для підготовки та написання курсової роботи з дисципліни студентам денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" Самборська О.Ю., Пронько Л.М., Колесник Т.В. Мв 2017 164
14776 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної. Програма з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського освітнього ступеня спеціальності 074 "Публічне управління та адміністрування" Онищук Ю.В. Нп 2017 16
14753 Техніка адміністративної діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів другого магістерського освітнього ступеня за спеціальністю 281 (074) "Публічне управління та адміністрування" Самборська О. Ю. Нп 2017 14
14749 Діловий етикет ресторанного обслуговування. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 242" Готельно-ресторанна справа" Самборська О. Ю. Нп 2017 1
14748 Публічне адміністрування. Програма навчальної дисципліни Галузь знань 07 «Менеджмент і адміністрування» Спеціальність 073 «Менеджмент» Освітній ступінь «Магістр» Факультет «Менеджменту та права» Березюк С.В. Нп 2017 7
14747 Вступ до фаху. (Публічне управління та адміністрування) Програма навчальної дисципліни Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування Освітній ступінь Бакалавр Факультет Менеджменту та пра Березюк С.В. Нп 2017 1
14728 Ситуаційний менеджмент. Програма з навчальної дисципліни Галузь зна нь 28 Публічне управління та адміністрування Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування Освітній ступінь Магістр Колесник Т.В. Нп 2017 7
14727 Ситуаційний менеджмент. Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з дисципліни «Ситуаційний менеджмент» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» факультету мене Колесник Т.В. Мв 2017 7
14726 Комунікативний менеджмент. Програма з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітнього ступеня «Бакалавр» факультету менеджменту та права Колесник Т.В. Нп 2017 6
14725 Комунікативний менеджмент. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 07 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» для денної та заочної форми навчання Колесник Т.В. Мв 2017 8
14724 Місцеве самоврядування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого ( магістерського ) освітнього ступеня за спеціальн і ст ю 074 «Публічне управління та адміністрування» в аграрних вищих навчальни х закладах IV рівня акредитаці Пронько Л.М. Нп 2017 10
14496 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Програма для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» за галузями знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування», напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»; 0304 «Право», напрям підготовки: 6.030 Калетнік Г.М., Токарчук Д.М., Зубар І.В. Нп 2017 39
14495 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Програма для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» за галузями знань: 0505 «Машинобудування та матеріалообробка», напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування»; 1001 «Техніка та енергетик Калетнік Г.М., Токарчук Д.М., Зубар І.В. Нп 2017 14
14494 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Програма для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» за галуззю знань: 0305 «Економіка та підприємництво», напрями підготовки: 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит» Калетнік Г.М., Токарчук Д.М., Зубар І.В. Нп 2017 7
14493 Організація і економіка використання біоресурсів. Програма для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» за галуззю знань: 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» напрям підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Калетнік Г.М., Токарчук Д.М., Скорук О.П. Нп 2017 7
14431 "Діловий етикет ресторанного обслуговування". Методичні рекомендації до підготовки для практичних занять з дисципліни для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" напряму підготовку 242"Готельно-ресторанна справа" Самборська О. Ю. Мв 2017 8
14430 Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт здобувачами другого освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 074/281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Самборська О.Ю., Пронько Л.М., Чорнопищук Т.І., Березюк С.В. Мв 2017 54
14419 Адміністративний менеджмент. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» Пронько Л.М., Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Мв 2017 25
14417 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету механізації сільського господарства другого освітнього рівня «магістр» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2017 74
14304 Формування ефективної системи трудових відносин у сільськогосподарському підприємстві (за матеріалами ПСП «Перемога») Черняк О.І. Дрп 2017 12
14302 Управління оборотним капіталом підприємства (за матеріалами ФГ «Золотий колос») Ряба А.Ю. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2017 11
14293 «Корпоративна етика як інструмент сучасного менеджменту» (за матеріалами СФГ «Ескіт») Севостьянова І.І. Дрп 2017 3
14284 «Формування кадрової культури організації (підприємства, установи (за матеріалами Вінницької обласної державної адміністрації)»_ Томчук О.В. Дрп 2017 6
14282 «Система адміністративних та економічних методів в управлінській діяльності (за матеріалами ТОВ ім.. Б. Хмельницького) Криворука А.В. Дрп 2017 4
14255 Регулювання земельних відносин у сільському господарстві (за матеріалами ТОВ «Комінтерн - ВВ» Козак . А.В. Дрп 2017 3
14208 Удосконалення управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Кирпичов В.А. Дрп 2017 4580
14197 Адміністративне управління інноваціями на підприємстві (за матеріалами СТОВ «Прогрес») Пляцок Ганна Валентинівна Дрп 2017 8
14189 Система адміністративних та економічних методів управлінській діяльності підприємства (за матеріалами ФГ «Фавор ВГВ») Бабенко Надія Володимирівна Дрп 2017 2
14138 Управлінське спілкування як засіб взаємодії керівника і підлеглого в процесі господарської діяльності підприємства» (за матеріалами ПСП «Вікторія») Вартанян А.В. Дрп 2017 5
14131 «Управління капіталом в аграрних підприємствах» Дмитренко В.В. Дрп 2017 3
14043 Організаційно-економічні засади виробництва біопалив підприємствами АПК (за матеріалами ПП Агрофірма «Батьківщина») Горбунова Аліна Віталіївна Дрп 2017 1
14031 Формування професійної компетентності посадової особи адміністративно-державного управління (за матеріалами Жмеринської міської Ради) Шевчук А.В. Дрп 2017 6
14024 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі організації (за матеріалами ТОВ «Глобал Енерджи») Коняга Р. М. Дрп 2017 2
14023 Конкурентоспроможність виробництва біопалива з біосировини рослинного походження Дрп 2017 5
14017 Ефективність економічних і адміністративних методів керівництва у підприємстві та напрями її підвищення (за матеріалами ТОВ «Агро-Астра» с.Рачки Немирівського р-ну Бондарук С. Дрп 2017 8
13949 Мотивація та стимулювання праці як засіб підвищення ефективності роботи підприємства (організації, установи) Федоровська В.О. Дрп 2017 15
13948 Ефективність комунікаційної взаємодії структурних підрозділів підприємства (за матеріалами ТОВ ПК «Зоря Поділля») Могила В.М. Дрп 2017 2
13947 «Корпоративна етика як інструмент сучасного менеджменту (за матеріалами СТОВ «Україна»)» Вишневська І.В. Дрп 2017 5
13946 «Регулювання оборотним капіталом у сільському господарстві (за матеріалами СВК «Прогрес»)» Трач Ю.Р. Дрп 2017 3
13945 Управління конкурентоспроможністю підприємства (за матеріалами Управління агропромислового розвитку Тростянецької районної адміністрації) Мазур Я.Л. Дрп 2017 3
13944 Вдосконалення кадрової політики підприємства (за матеріалами АКПП «Перемога») Корнієнко В.О. Дрп 2017 3
13935 Особливості управління фінансовою діяльністю підприємства (за матеріалами фг «золотий колос») Христик В. І. (Керівник дипломної роботи, к.н.держ.упр.,доц. Семененко В.В.) Дрп 2017 5
13931 «Управління персоналом підприємства (за матеріалами ПСП «Савенецьке»)» Ковальова Л.А. Дрп 2017 9
13907 Формування іміджу підприємства (матеріалами ТОВ «Подільський край») Довгань Ю.Л. Дрп 2017 3
13897 Удосконалення системи мотивації праці на підприємстві (за матеріалами СТОВ «Урожай-С») Мамалига А.І. (Керівник магістерської роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2017 4
13896 Управління енергозбереженням на підприємствах АПК (за матеріалами ТОВ “Агро-Еталон”) Комишова Людмила Дмитрівна Дрп 2017 3
13837 Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства (на матеріалах тов «агротехцентр») Казноха В.І. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2017 6
13826 Виробництво та споживання твердого біопалива у вінницькій області О.А. Лабутіна Дрп 2017 6
13770 Менеджмент інноваційно-інвестиційної моделі виробництва біопалива Курнос Ю.М. Дрп 2017 4
13768 «Менеджмент оновлення та відтворення основних фондів підприємства (за матеріалами ПП «Валентина»)» Старжинський М.Ю. Дрп 2017 3
13764 «Економічна ефективність виробництва продукції молочного скотарства (за матеріалами АПНВП «Візит») Мартинюк А.С. Дрп 2017 5
13763 Управління кадровим потенціалом підприємства (на матеріалах тов «агротехцентр») Куклич О.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Семененко В.В.) Дрп 2017 5
13752 Управління прибутком підприємства (за матеріалами СВК «Прогрес») Корніюк С.О. (Науковий керівник: к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2017 6
13751 Розвиток та регулювання конкурентоспроможного виробництва біопалив Климчук О. В. Мвв 2017 15
13741 Основні напрями дослідження ринку продукції підприємств апк (за матеріалами пат "козятинхліб") Охременко Д.В. Дрп 2017 2
13729 Формування стратегії розвитку підприємства Ю.П. Євтухівська Дрп 2017 5
13723 Економічна ефективність використання земельних ресурсів (за матеріалами СТОВ «Дружба») Манжос А.Г. Дрп 2017 11
13722 Шляхи підвищення економічної ефективності використання земельних ресурсів у ПП «Агрофірма Батьківщина Сандул О.П. Дрп 2017 6
13721 Напрямки вдосконалення організації і підвищення ефективності бурякоцукрового комплексу (за матеріалами ФГ «Дружба») Зайченко М.П. Дрп 2017 4
13720 Основні напрямки відтворення трудового потенціалу (за матеріалами СТОВ «Надія») Дробаха Д.І. Дрп 2017 5
13719 «Управління кадровою політикою підприємства (за матеріалами ПОП «Зоря»)» Федорченко І.В. Дрп 2017 2
13699 Формування конкурентних переваг в сучасних підприємствах галузі АПК (за матеріалами АКПП «Перемога») Нестерук Л.С. Дрп 2017 3
13579 Перспективи використання біоенергетичного потенціалу вінницької області В. В. Борисенко Дрп 2017 3
13559 «Основи управлінського консультування». Методичні рекомендаці ї для організації, виконання практичної та самостійної роботи студентів ІІ - го освітнього ступеня «Магістр » галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування спец іальності: 8.03060101 «Мен Самборська О.Ю. Мв 2017 4
13558 "Основи управлінського консультування". Методичні рекомендаці ї для організації, виконання практичної та самостійної роботи студентів ІІ - го освітнього ступеня «Магістр » галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування спец іальності: 8.03060101 «Мен Самборська О. Ю. Мв 2017 4
13557 "Управління персоналом". Методичні вказівки для організації та написання курсової роботи для студентів денної та заочної форми навчання освітньо - кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент організацій та а Самборська О. Ю., Пронько Л. М., Колесник Т. В. Мв 2017 11
13529 "Місцеве самоврядування" Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів другого освітнього рівня «магістр» спеціальності 074 публічне управління та адміністрування в аграрних вищих навчальних закладах Пронько Л.М. Мв 2017 6
13522 Вступ до фаху. Програма навчальної практики. Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування». СВО «Бакалавр» Березюк С.В.. Колесник Т.В. Нп 2017 14
13511 Розробка конструкції змішувача поливної системи двигуна Д-240 на базі «ТзОВ Козятин ПАК» Саюк Сергій Юрієвич Дрп 2017 3
13313 Управління персоналом підприємства (на матеріалах пат «хмільницький елеватор») О. В. Слободянюк Дрп 2017 6
13274 Конкурентоспроможність виробництва біопалива з біосировини рослинного походження в умовах АП НВП “Візит” Попадюк Марина Володимирівна Дрп 2017 9
13242 Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства Іваніщев В.О. Дрп 2017 5
13241 Ефективність системи управління та управлінської діяльності підприємства Німіровський Ю.О. Дрп 2017 5
13199 «Ефективність діючих економічних та адміністративних методів в управлінській діяльності підприємства» (ПОП «Зоря» Патлюк С.О. Дрп 2017 4
13192 «Ефективність діючих економічних та адміністративних методів в управлінській діяльності підприємства» (ПОП «Зоря» Патлюк С.О. Дрп 2017 4
13180 Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат») Бернада В.С. (Керівник дипломної роботи: д.е.н., проф. Калетнік Г.М.) Дрп 2017 22
13179 Управління маркетинговою діяльністю підприємства (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Каправа Д.В. (Науковий керівник: к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2017 4
13117 Управління державними інституціями. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 07 управління та адміністрування спеціальності 074 публічне управління та адмініс Фурман І.В. Мв 2017 9
13116 Управління державними інституціями. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців денної та заочної форм навчання галузі знань 07 управління та адміністрування спеціальності 074 публічне управління та адміністрування окр «магістр» фак Фурман І.В. Нп 2017 235
13075 Efficiency of state support as the basis of sustainable agriculture Kaletnik G., Prishliak N. Сун 2016 253
13074 Теоретичне дослідження збурених гармонійних коливань у вібраційних приводах машин Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Булгаков В.М., Черниш О.М. Сун 2016 424
13072 Дослідження та розробка методів діагностування гідравлічних приводів зернозбиральних комбайнів Калетнік Г.М., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Яременко В.В. Сун 2016 596
13070 Поняття альтернативних джерел енергії та їх місце в реалізації політики енергоефективності України Калетнік Г.М., Пиндик М.В. Сун 2016 718
13069 Практична реалізація державної політики у сфері вищої освіти та положень нового закону "про вищу освіту" в концептуальних засадах підготовки фахівців на базі ннвк "всеукраїнський науково-навчальний консорціум" Калетнік Г.М., Гунько І.В., Кірєєва Е.А. Сун 2016 545
13068 Перспективи використання стічних каналізаційних вод м. вінниці для підживлення польових культур: вітчизняний та зарубіжний досвід Калетнік Г. М., Гончарук Т.В. Сун 2016 837
13067 Науково-теоретичні засади формування та розвитку людського капіталу в сільських територіях Калетнік Г.М., Мазур А.Г. Сун 2016 391
13066 Зелений бізнес – перспектива підприємництва Калетнік Г.М., Козак К.В. Сун 2016 527
13064 Процес управління фінансовою стійкістю підприємства та шляхи його вдосконалення Фурман І.В. Сун 2017 426
13063 Обгрунтування режимних та конструктивних параметрів гіраційного млина для виробництва високоактивних преміксів Калетнік Г.М., Янович В.П. Сун 2016 497
13062 Інвестиційно-інноваційне забезпечення вирощування біоенергетичних культур та виробництва біопалив Калетнік Г.М. , Гончарук Г.С., Довгань Ю.В. Сун 2016 510
13061 Использование прямого метода граничных элементов при исследовании стационарных колебаний пластин Адамчук В.В., Булгаков В.М., Калетник Г.Н., Куценко А.Г. Сун 2016 189
13055 Аграрна політика. Програма для підготовки студентів окр «бакалавр», денної форми навчання за галузями знань: 0305 «економіка та підприємництво», напрями підготовки: 6.030502 економічна кібернетика, 6.030503 міжнародна економіка, 6.030508 фінанси і кред Г.М. Калетнік, І.В. Фурман, Е.А. Кірєєва, Н.В. Пришляк, І.В. Зубар. Нп 2017 65
13054 Аграрна політика. Програма для підготовки студентів окр «бакалавр», денної форми навчання за галузями знань: 0401 «природничі науки», напрям підготовки 6.040106 «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»; 0505 «маши Г.М. Калетнік, І.В. Фурман, Е.А. Кірєєва, Н.В. Пришляк, І.В. Зубар Нп 2017 34
13033 Інноваційні платформи організації науково- дискусійних молодіжних майданчиків у контексті євроінтеграційного розвитку аграрної економіки Калетнік Г.М., Гунько І.В. Сун 2017 391
13032 Система фінансового регулювання аграрного сектору україни: оцінка сучасного стану та активізація функціонування Фурман І.В. Сун 2017 462
13023 Аграрна політика. Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальностей 133 Галузеве машинобудування, 208 Агроінженерія, 101 Екологія, 201 Агрономія, 203 Садівництво та виноградарство, 206 Садо Калетнік Г.М., Фурман І.В., Колесник Т.В., Пришляк Н.В. Нп 2017 15
13022 Аграрна політика. Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей 071 облік і оподаткування, 081 право, 073 менеджмент, 074 публічне управління та адміністрування, 051 економіка, 072 фіна Калетнік Г.М., Фурман І.В., Кірєєва Е.А., Колесник Т.В. Нп 2017 19
12958 Вдосконалення управління кадрово – управлінським персоналом підприємства Солошенко В.Р. Дрп 2017 5
12944 Державне екологічне управління. Програма з навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо - кваліфікаційного рівня « бакалавр » напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» в аг Березюк С.В. Нп 2017 3
12943 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету Механізації сільського господарства спеціальності 208 «Агроінженерія» заочної форми навчання Скорук О. П. Мв 2017 40
12807 Програма вступного фахового випробування д ля здобуття ступеня « м агістр » за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізація «Адміністративний менеджмент» Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Мельничук О.Ф., Ціхановська В.М. Пвф 2017 1
12806 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня « магістр » за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізація «Адміністративний менеджмент» Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Мельничук О.Ф., Ціхановська В.М. Пвф 2017 1
12751 Програма з навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.18010018 в аграрних вищих навчальних закладах iv рівня акредитації Березюк С.В., Онищук Ю.В. Нп 2017 11
12742 Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку. Калетнік Г.М., Олійнічук С.Т., Скорук О.П. , Климчук О.В., Яцковський В.І., Токарчук Д.М., Здор І.А. Мвв 2012 18
12726 Державне управління та державна служба. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 «Адміністративний Березюк С.В., Пронько Л.М. Мв 2017 8
12622 Аграрна політика. Методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр», за галузями знань: 0401 «Природничі науки», напрям підготовки 6.040106 екологія, охорона навколишнього с Калетнік Г.М., Фурман І.В., Кірєєва Е.А., Пришляк Н.В., Зубар І.В. Мв 2017 58
12617 Аграрна політика. Методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр», за галузями знань: 0305 «Економіка та підприємництво», напрями підготовки: 6.030502 економічна кіберн Калетнік Г.М., Фурман І.В., КірєєваЕ.А.,Пришляк Н.В., Зубар І.В. Мв 2017 37
12555 Екологічний маркетинг та проблеми ціноутворення Жукова А.С. Дрп 2017 3
12546 Особливості управління фінансовою діяльністю підприємства (за матеріалами ПАТ «Жорнище») Юрченко О.М., Фурман І.В. Дрп 2017 10
12545 Система державного соціального захисту населення та її реформування (за матеріалами Пилявської сільської ради) Гричина В.П., Калетнік Г.М. Дрп 2017 9
12544 Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства з метою забезпечення його конкурентоспроможності (за матеріалами ТОВ «Аграна Фрут Україна») Прищепа О.С., Калетнік Г.М. Дрп 2017 22
12505 Рнегулювання поведінки персоналу в процесі діяльнсті підприємства Коханець Роман Вікторович Дрп 2017 3
12498 Формування та розвиток організаційної культури підприємства (за матеріалами АКПП «Перемога») Первачук Я.С. Дрп 2017 3
12405 Сутність та види прибутку підприємств Фурман І.В., Мараховська Т.М., Дарнопук І.В. Сун 2015 277
12371 Організаційно-економічний механізм управління якістю сільськогосподарською продукцією Підгаєць О.В. Дрп 2017 4
12370 Економічний механізм екологічного регулювання (на матеріалах вінницької області) Драгомір О.В. Дрп 2017 4
12361 Удосконалення системи паливоподачі дизельного двигуна, працюючого на біопаливі при різних режимах навантаження на базі МТС «Модуль» ВНАУ Бурлака Сергій Андрійович Дрп 2017 5
12360 Стратегія фінансово-кредитного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері Фурман І.В., Вдовенко Л.О. Сун 2015 206
12292 Програма з навчальної дисципліни «Менеджмент державних установ і державна служба» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» в аграрних вищих навчальних закладах IV рів Пронько Л.М. Нп 2016 1
12239 Особливості формування і розвитку ринку цінних паперів в Україні Слободиський Сергій Дрп 2017 4
12238 Управління прибутковістю підприємства Мельник Катерина Дрп 2017 11
12236 Сучасний стан та напрямки вдосконалення справляння ПДВ в Україні Мельник Вікторія Дрп 2017 13
12156 Методичнф вказівки до написання курсової роботи здисципліни "Техніка адміністративної дівяльності " для студентів - магістрів спеціальності 074"Публічне управління та адміністрування" Самборська О.Ю., Пронько Л.М., Колесник Т.В. Мв 2016 6
12155 Техніка адміністративної діяльност. Методичні вказівки для організації та виконання самостійної роботи студентів-магістрів спеціальності 074"Публічне управління та адміністрування" Самборська О.Ю. Мв 2016 3
12132 Ситуаційний менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту та права денної форми навчання спеціальність 073 « Менеджмент » Колесник Т.В., Пронько Л.М. Мв 2016 2
12131 Ситуаційний менеджмент. Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання, факультету менеджменту та права ОС «Магістр» напряму підготовки 07 “Менеджмент і адміністрування ” за спеціальністю: 073 "Менеджмент" Колесник Т.В. Кл 2016 5
12116 Менеджмент ефективності виробництва та використання біомас та біопалива. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання Токарчук Д.М., Скорук О.П., Зубар І.В. Мв 2016 11
12031 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», форма навчан Токарчук Д.М., Скорук О.П. Мв 2016 23
12030 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів факультету механізації сільського господарства освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Скорук О.П., Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2016 6
12029 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів факультету механізації сільського господарства освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінже Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2016 3
11832 Вплив інтеграційних процесів на капіталізацію підприємств Пронько Л.М., к Колесник Т.В. С 2016 394
11706 Управління прибутком підприємства Бараш Ольга Олександрівна Дрп 2016 4
11578 Управління прибутковістю сільськогосподарських підприємств Діденко Олександр Сергійович Дрп 2016 5
11499 "Менеджмент інноваційно-інвестиційної діяльності у виробництві біопалив (за матеріалами ПП “Агрофірма Батьківщина”)" Кочмарик Анастасія Олександрівна Дрп 2016 1
11483 Особливості формування мотивації трудової діяльності у аграрних підприємствах Житник Вікторія Миколаївна Дрп 2016 3
11477 Ефективність системи управління та управлінської діяльності Кущ А.О. Дрп 2016 4
11476 Менеджмент оновлення та відтворення основних засобів Ткачук Н.Є. Дрп 2016 3
11461 «Управління кадровою політикою підприємства (за матеріалами АП НВП «Візит»)» Заболотна К.М. Дрп 2016 5
11446 "Управління енергозбереженням на підприємствах АПК (за матеріалами СТОВ “Прогрес”)" Гаврилюк Вадим Олександрович Дрп 2016 0
11444 Управління персоналом підприємств Водянна А.А. Дрп 2016 10
11443 Менеджмент ефективності виробництва ріпаку на біопаливо в умовах євроінтеграції Петров О.О. Дрп 2016 7
11440 Вдосконалення організації та підвищення ефективності виробництва зерна в ринкових умовах "ПП "Агрофірма Батьківщина" Король А.Я. Дрп 2016 4
11439 Земельні ресурси Когут А.О. Дрп 2016 4
11433 Організаційно-економічні засади біовиробництва підприємствами АПК Ільчишина Олена Вікторівна Дрп 2016 3
11339 «Удосконалення системи управління персоналом підприємства (за матеріалами ТОВ «Хмільницьке»)» Шуляр Людмила Іванівна Дрп 2016 6
11308 «Управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства». Фільварковa Маринa Олександрівнa Дрп 2016 1
11279 Менеджмент ефективності виробництва ріпаку на біопаливо в умовах Євроінтеграції Галінський М.О. Дрп 2016 5
11278 Управління прибутком підприємства Макарчук О.В. Дрп 2016 2
11277 Управління виробничими ресурсами в аграрних підприємствах Маринич С.В. Дрп 2016 1
11276 Регулювання земельних відносин в сільському господарстві Шостаківська Т.І. Дрп 2016 2
11275 Вдосконалення управління кадрово-управлінським потенціалом аграрних підприємств Білик О.М. Дрп 2016 1
11274 Регулювання земельних відносин в сільському господарстві (на матеріалах товариства з обмеженою відповідальністю «Лан» Комаровський Р.М. Дрп 2016 1
11270 Управління персоналом підприємства Стиценко В.Д. Дрп 2016 7
11217 «Вдосконалення системи управління витратами на підприємстві (за матеріалами ТОВ «СОП «Михайлівське»)» Потоцька А.С. Дрп 2016 6
11200 «Управління прибутком підприємства (за матеріалами ТОВ «Хмільницьке»)» СвідраНастасія Миколаївна Дрп 2016 5
11190 Формування та розвиток корпоративної культури на підприємстві (за матеріалами ТОВ «Хмільницьке») Долюк О.А. Дрп 2016 5
11119 Управління персоналом в системі менеджменту Малько О.І. Дрп 2016 7
11118 Стратегічне планування процесів біоенергетики у Вінницькій області Чудак О В Дрп 2016 10
11101 Особливості формування мотивації трудової діяльності на підприємствах АПК Демова Діана Ігорівна Дрп 2016 1
11100 Формування та використання кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору економіки Браславець Ю.В. Дрп 2016 6
11091 Управління кадровим потенціалом підприємства Касинюк В.В. Дрп 2016 2
11077 Менеджмент інноваційно-інвестиційної діяльності з виробництва біогазу підприємствами АПК Кравченко Сергій Олегович Дрп 2016 3
11073 Управління персоналом підприємства ( на матеріалах тов пк «зоря поділля») Костюченко Дарина Леонідівна Дрп 2016 4
10976 Управління трудовими ресурсами підприємтв Копитко Наталія Петрівна Дрп 2016 2
10975 Управління кадровою політикою підприємства Печериця Альона Анатоліївна Дрп 2016 4
10974 Управління прибутковістю підприємства Шинкарук Т. Дрп 2016 3
10973 Удосконалення управління метіально-технічними ресурсами підприємства Касинок Д.Ю. Дрп 2016 3
10971 Управління капіталом в аграрних підприємствах Зарічний І.А. Дрп 2016 2
10956 Методичні вказівки до проходження переддипломної практики студентами факультету менеджменту та права ОКР «Магістр» галузі знань «Специфічні категорії» спеціальності 8.108010018 «Адміністративний менеджмент» Калетнік Г.М., Чорнопищук Т.І., Самборська О.Ю., Пронько Л.М., Кірєєва Е.А. Мв 2016 9
10955 Державне регулювання та управління АПК. Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»,галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент», спрямування «Менеджмент митної спра Чорнопищук Т.І., Кірєєва Е.А., Пронько Л.М. Нп 2016 47
10954 Державне регулювання економіки. Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»,галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент», спрямування «Менеджмент митної справи» в аг Чорнопищук Т.І., Кірєєва Е.А., Пронько Л.М. Нп 2016 26
10951 Удосконалення управління персоналом (на матеріалах СТОВ «КРЯЖ І К») Наємний Н.М. Дрп 2016 4
10950 «Менеджмент формування сировинної бази для виробництва біоетанолу (на прикладі ПАТ Агрофірма «Колос»)» Розгон Юлія Василівна Дрп 2016 3
10897 Менеджмент формування та відтворення основних фондів підприємства (за матеріалами ТОВ «Хмільницьке»)» Маріїна О.Є. Дрп 2016 3
10894 Управління розробкою та фінансуванням інвестиційних проектів Головатюк А.С. Дрп 2016 3
10893 Напрямки інноваційного розвитку підприємства та джерела його фінансування Шостак Вікторія Петрівна Дрп 2016 2
10892 Управління розробкою і впровадженням фінансових інновацій на підприємстві Пашенцева В.О. Дрп 2016 3
10863 «Менеджмент інноваційно-інвестиційної моделі виробництва біопалива (за матеріалами “Аграна фрут Україна”)» Ярошевська Ірина Анатоліївна Дрп 2016 6
10860 Розвиток ринку споживчого кредитування в Україні Мельник І.В. Дрп 2016 3
10832 Менеджмент ефективності виробництва та використання.Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування» Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2016 10
10831 Менеджмент ефективності виробництва та використання.Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Напрям підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2016 17
10830 Менеджмент ефективності виробництва та використання біомас та біопалива.Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Напрям підготовки 6.090101 «Агрономія» Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2016 3
10829 Менеджмент ефективності виробництва та використання біомас та біопалива. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2016 5
10598 Методичні вказівки з організації сам остійної роботи з дисципліни "Національна економіка в умовах глобальних інституціональних трансформацій" для підготовки аспірантів спеціальності 051 «економіка» Бурєннікова Н.В., Шпикуляк О.Г., Пронько Л.М. Мв 2016 9
10597 Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни "Національна економіка в умовах глобальних інституціональних трансформацій" для підготовки аспірантів спеціальності 051 «економіка» Бурєннікова Н.В., Шпикуляк О.Г., Пронько Л.М. Мв 2016 11
10596 Програма навчальної дисципліни "Національна економіка в умовах глобальних інституціональних трансформацій" для підготовки аспірантів спеціальності 051 «економіка» Бурєннікова Н.В.., Шпикуляк О.Г., Пронько Л.М. Нп 2016 7
10404 “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Методичні вказівки для організації практичної та самостійної роботи студентами заочної форми навчання 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”, 8.03060104 “МЗЕД", «Пр Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. Мв 2016 4
10403 “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК" Методичні вказівки для організації практичної та самостійної роботи студентами заочної форми навчання 8.03050901 “Облік і аудит”, 8.03050201 “ЕК”, 8.03050801 “Фінанси і кредит” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. Мв 2016 5
10402 “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами денної форми навчання 8.03050901 “Облік і аудит”, 8.03050201 “ЕК”, 8.03050801 “Фінанси і кредит” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. Мв 2016 5
10332 Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” галузь знань: 1801 «С Пронько Л.М., Самборська О.Ю, Колесник Т.В. Мв 2016 10
10331 Ринкова трасформація економіки регіону. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів окр «магістр» галузі знань 0304 «право» спеціальності 8.03040101– «правознавство» факультету менеджменту та права Заболотний Г.М., Колесник Т.В., Онищук Ю.В Мв 2016 8
10330 Ринкова трасформація економіки регіону. Методичні вказівки до практичних та самостійних занять для студентів денної та заочної форми навчання, економічного факультету окр «спеціаліст» напряму підготовки 0305 “економіка та підприємництво” Заболотний Г.М., Колесник Т.В., Пронько Л.М., Мв 2016 1
10263 Основні тенденції формування кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємст Вінницької області Чорнопищук Т.І., Мельник В.С. С 2015 218
10262 Кооперативний рух як фактор стабільного розвитку аграрного сектору економіки Чорнопищук Т.І. С 2015 204
10261 Демографічні чинники формування ринку праці Чорнопищук Т.І., Шаповалюк Т.А. С 2015 156
10260 Необхідність розвитку довгострокової оренди земель сільськогосподарського призначення в Україні Чорнопищук Т.І., Скоропад В.В. С 2015 157
10259 Ефективність використання земельних ресурсів у сільському господарстві України Чорнопищук Т. І., Коняга Р. М. С 2015 160
10257 Теоретичні аспекти державного регулювання продовольчого ринку в Україні Чорнопищук Т.І., Лужинська О.С. С 2015 201
10161 Система забезпечення фінансового менеджменту (на матеріалахтов «Агрофірмапрогрес-В») Валько І.М. Дрп 2016 3
10160 Управління конкурентоспроможністю виробництва ріпаку Гавура Олена Петрівна Дрп 2016 4
10145 Регулювання земельних відносин у сільському господарстві Нагірняк І.А. Дрп 2016 6
10125 Управління виробничими ресурсами в аграрних підприємствах - магістерська робота Фурман Богдан Віталійович Дрп 2016 5
9946 Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни «Місцеве самоврядування» для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” напряму Галузь знань: 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю: 8.1 Пронько Л.М., Самборська О.Ю, Колесник Т.В. Мв 2016 17
9855 Перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні Скорук О.П С 2013 892
9817 Перспективи розвитку виробництва біопалива в світі і україні Скорук О.П. Боровський Б.Л. С 2015 175
9816 Розвиток ринку біопалива з використанням сільськогосподарських енергетичних культур Скорук О.П.Соловйова О.В., С 2015 184
9815 Альтернативні джерела енергії як інструмент забезпечення енергетичної безпеки україни Скорук О.П. Козак Л.А., С 2015 159
9802 Програма з навчальної дисципліни Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності Пронько Л.М. Нп 2015 8
9801 Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни адміністративний менеджмент для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікацій-ного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Онищук Ю.В. Мв 2015 3
9766 Перспективи створення спільних сільськогосподарських підприємств в україні Буряк К. В. Скорук О. П. С 2010 195
9765 Управління трудовими ресурсами як складовою конкурентоспроможності підприємства Погребняк Д.П.Скорук О.П С 2010 228
9764 Стан та перспективи розвитку .малого підприємництва у вінницькій області Нагорна Ю. Скорук О.П С 2010 162
9763 Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах економічної кризи Дзюбенко В.О. Скорук О.ГІ., С 2010 210
9762 Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств та його наслідки Кучмій І.Г. Скорук О.П. С 2010 189
9761 Стан та перспективи вдосконалення матеріально-технічної бази аграрного виробництва Бабюк К.Г. Скорук О.П. С 2010 178
9760 Ефективне кредитування, як засіб збільшення оборотних фондів та розвитку сільськогосподарського виробництва. Федченко В.В Скорук О.П. С 2010 205
9759 Формування та діяльність акціонерних товариств в україні Пура Л.О. Скорук О.П, С 2010 177
9758 Проблеми відродження виробничої та соціальної інфраструктури села. Петрова O.A. Скорук О.П., С 2010 158
9757 Формування та регулювання ринку праці Марценюк Я.Ю. Скорук О.П. С 2010 210
9756 Вдосконалення організації виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах Заєць О.М. Скорук О.П. С 2010 198
9755 Ефективність виробництва і споживання біодизельного палива в україні Причепа Г.В. Скорук О.П., С 2012 149
9754 Інноваційне використання соломи Костик В.О. Скорук О.П С 2012 271
9753 Досвід інноваційного забезпечення виробництва біопалива в фрн СавчукМ. О. Скорук О. П. С 2012 191
9752 Сучасні тенденщї розвитку інноваційного забезпечення виробництва біопалива в україні Постоюк І.О. Скорук О.П С 2012 234
9751 Стан та перспективи інноваційного розвитку відновлювальних джерел енергії в україні Терещук Т.О. Скорук О.П. С 2012 207
9750 Світові тенденції розвитку біоенергетики Харчук А.І. Калетнік Г.М. Скорук О.П. С 2012 216
9749 Формування інноваційної основи розвитку галузі біопалива в україні Маланчук Я. А., ПанасюкТ.Є. Скорук О.П. С 2012 257
9748 Виробництво біоетанолу: сучасний стан та перспективи розвитку Сксрук О. П.Герасимчук О.М. С 2012 230
9747 Перспективи виробництва біопалива та ефективність його використання Скорук О.П.Задорожна Л.М. С 2012 201
9746 Франчайзингові механізми впровадження виробництва біопалива в апк СкорукО.П.СавчукМ. О. С 2012 210
9745 Перспектива використання сонячної енергії в україні та світі Скорук О.П. Матусяк М.В. С 2012 223
9744 Теплова енергія води та перспективи її використання Скорук О.П.Матусяк М.В. С 2012 205
9743 Роль альтернативних видів палива у підвищенні енергетичної та екологічної безпеки україни: правовий аспект Скорук О.П.,Довбищук О.О. С 2012 173
9742 Проблеми зайнятості сільського населення в регіоні Бельдій Т.І., Скорук О.П. С 2009 185
9741 Методологічні підходи до вивчення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва Демченко С.В. Скорук О.П. С 2009 247
9740 Розвиток ринку біопалива в україні та світі: стан та перспективи Скорук О.П.Здор I.A. С 2012 255
9739 Економічна ефективність виробництва та використання біоетанолу в україні Калетнік Г.М. Олійнічук С.Т. Скорук О.П С 2012 465
9738 Вплив інноваційних процесів на ефективність господарської діяльності Ільченко Д. О. Науковий керівник: Скорук О.П С 2013 239
9737 Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку біопалива Кулик І.О. Скорук О.П С 2013 197
9736 традиційні види палива , біоенергетичні ресурси , викопні ресурси , традиційні ресурси, енергетичні культури, біомаса, енергетичні відходи Побережна Л. В Скорук О. П С 2013 286
9735 Біоенергетичні ресурси як альтернатива традиційним видам палива Паперук А. С. Науковий керівник: Скорук О. П С 2013 246
9734 Доцільність виробництва біодизеля з ріпаку в україні Пазинич О. В. Скорук О.П. С 2013 242
9733 Екологічні аспекти використання деревних паливних ресурсів Мельник О. М. Скорук О.П С 2013 277
9732 Сучасний стан та перспективи розвитку виробництва біопалива в україні Мазуренко Т.Р. Скорук О.П С 2013 189
9731 Інноваційні аспекти виробництва біопалива в україні: стан, проблеми та перспективи Флора Д. В. Скорук О.П. С 2013 198
9730 Створення технопарків, як інноваційна модель розвитку зах біопалива в україні Костельнюк О.П. I Скорук О.П., С 2013 249
9729 Ефективність виробництва біодизеля на основі ріпаку в україні Липко К.В. Скорук О. П. С 2013 245
9728 Біопаливо та його перспективи в україні Чорнокозинська K.M. Скорук О. С 2013 286
9727 Сучасний стан розвитку ринку рідких біопалив в україні Слюсаренко A.B. Скорук О.П. С 2013 227
9726 Інноваційні перспективи використання біопалив в аграрному секторі україни Осипчук Т. П. Скорук О.П., С 2013 276
9725 Біопаливо як інноваційний фактор забезпечення енергетичної безпеки україни Нестерак С. Л. Скорук О.П. С 2013 206
9724 Сучасний стан та перспективи виробництва біопалива в україні Квачова С.С. Скорук О.П. С 2013 274
9723 Видобуток сланцевої нафти як інноваційний напрям розвитку світового пек Івачковська Л. М. Науковий керівник: Скорук О.П., С 2013 223
9722 Виробництво твердого біопалива, як інноваційний шлях розвитку біоенергетики в україні Трач Н.В Скорук О.П С 2013 258
9721 Інноваційне забезпечення виробництва біопалива в україні Павельчук І.М. Скорук О.П., С 2013 258
9720 Водорості - альтернатива загальноприйнятій сировині для виробництва біопалива Дацюк І.В. Скорук О.П. С 2013 247
9719 Виробництво біоетанолу - перспективний шлях розвитку підприємств спиртової галузі апк Горобчук B.C. Скорук О. П. С 2013 327
9718 Пріоритетні напрямки використання біопалива ібіоетанолу Гесаль Т.С . Скорук О.П., С 2013 306
9717 Світове значення геотермальної енергетики Казьміржевська І.І. Скорук О.П. С 2011 195
9716 Перспективи формування кластерного виробництва біопалива в україні Скорук О.П., доцент Гримайло І.С С 2011 234
9715 Перспективи виробництва біопалива у вінницькій області Скорук О.П., Кірєєва Е.А. С 2011 236
9714 Організація використання біоресурсів в світі Скорук О. П. Солодка Л. Л. С 2011 262
9713 Можливості збільшення зайнятості за рахунок впровадження аль терна тивних джерел енергії Скорук О.П., Бучок A.B. С 2011 253
9712 Властивості ta економічна еектнвність виробництва біопалива в україні Волошановська О.С. Скорук О.П. С 2011 312
9711 Ріпак - майбутнє української енергетики Войтова Ю.Скорук О.П. С 2011 203
9710 Розвиток та перспективи біоресурсів, важливість їх використання Паламаренко Я.В.Скорук О.П. С 2011 196
9709 Аналіз стану, проблем та перспектив розвитку біоенергетики в україні Глеба М. М.Скорук О.П С 2011 178
9708 Енергія - у всіх її проявах, як один із альтернативних джерел Н.О. Москалюк.О.П.Скорук С 2011 305
9707 Історія розвитку біоенергетики Бородій В.В.Скорук О. П С 2011 244
9706 Сонячна енергетика в україні та перспективи ї ї розвитку Кухар О.В.Скорук О.П. С 2011 308
9705 Енергія сонця та ї ї використання Коцупера Л.В.Скорук О.П С 2011 185
9704 Економічна ефективність переробки цукрового буряка на біопаливо Іщенко І.І.Скорук О.П С 2011 202
9703 Тенденції і перспективи розвитку біопалива в україні Бурлака О.М. Скорук О.П С 2011 185
9693 ПРОГРАМА з навчальної дисципліни “ Ринкова трансформація економіки регіону ” для студентів денної форми навчання, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» Заболотний Г.М., Прутська О.О., Колесник Т.В. Нп 2015 8
9685 Програма ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи" Шпикуляк О.Г. С 2015 201
9667 «Упрапвління персоналом» Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"ми Пронько Л.М., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Мв 2015 0
9666 «Упрапвління персоналом» Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"ми Пронько Л.М., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Мв 2015 0
9665 Керівник адміністративної служби. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 – «Адміністративний мен Березюк С.В. Мв 2015 2
9664 Керівник адміністративної служби. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 – «Адміністративний мене Березюк С.В. Мв 2015 2
9586 Потенціал виробництва біопалива в україні Скорук О.П С 2011 182
9585 Сонячна енергія - важливий вид альтернативних джерел Скорук О.П С 2011 210
9584 Формування раціональної структури посівних площ в регіоні Скорук О.П С 2011 169
9583 Проблеми впровадження нових концепцій системи управління трудовими ресурсами Скорук О.П С 2002 158
9582 Біогаз -основні проблеми та перспективи застосування у вшнницькій області Скорук О.П С 2011 284
9581 Проблеми впровадження інновацій в галузі біопалива в україні Скорук О.П С 2012 237
9569 Проблеми виробництва біоетанолу в україні Скорук О.П С 2011 269
9568 Перспективи розвитку виробництва біопалива в україні Скорук О.П С 2012 242
9544 Розвиток інтеграційних процесів ваграрних підприємствах Пронько Л.М. С 2015 300
9532 Можливості збільшення зайнятості за рахунок впровадження аль терна тивних джерел енергії Скорук О.П С 2011 210
9531 Інноваційне забезпечення виробництва біоетанолу в україні Скорук О.П С 2011 271
9529 Перспективи виробництва біопалива третього покоління Скорук О.П., Токорчук Д.М., Всемірнова В.М. С 2011 279
9526 Стан розвитку біоенергетики в україні Скорук О.П С 2011 188
9525 Нормативно-законодавче забезпечення виробництва та використання бюпалив в україні Скорук О.П С 2011 169
9524 Проблеми виробництва біоетанолу в україні Скорук О.П С 2011 197
9382 Управління ринковою капіталізацією акціонерного товариства в україні Пронько Л.М. Тд 2015 496
9351 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Навчальна програма вивчення дисципліни для студентів центу післядипломної освіти та дорадництва (спеціальність 7.0305.09.01 – «облік і аудит» Тодосійчук B.Л Нп 2015 10
9346 Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни "Техніка адміністративної діяльності" для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” Самборська О.Ю, Пронько Л.М., Колесник Т.В. Мв 2015 0
9302 Вплив корпоративної культури управління на капіталізацію підприємств Пронько Л.М., Колесник Т.В. С 2015 354
9299 Виробництво біопалив – шлях до енергонеза-лежності агропромис-лового комплексу України. Климчук О.В. Тд 2011 309
9298 Економічні передумови розвитку біоенергетики в Україні Климчук О.В. С 2011 197
9297 Сучасний стан виробництва та економічні передумови експорту українського ріпаку на Європейський ринок Токачук Д.М. Тд 2014 239
9296 Виробництво і використання біогазу в Україні: економічні і соціальні перспективи Токарчук Д.М., Яремчук О.В. С 2013 199
9114 Управління персоналом підприємства Черніцька С.С. Дрп 2015 9
9035 Управління професійно-кваліфікаційним ростом працівників служби зайнятості Семененко В.В., Міняйло О.В. Дрп 2015 5
9030 Формування іміджу підприємства Федорова Т. О. Дрп 2015 3
9029 Удосконалення системи мотивації праці на підприємстві (на матеріалах ПСП «Перемога»). Гончарук Р.М. Дрп 2015 6
9028 Формування соціально-психологічних умов діяльності колективу Липівський О.І. Дрп 2015 7
9027 Корпоративна етика як інструмент сучасного менеджменту Гичак О.О. Дрп 2015 7
9020 Економічна характеристика різних видів сировини для виробництва біоетанолу в Україні Токарчук Д.М., Чернелівська Я.В. С 2014 411
9011 Формування соціально-виробничої сисетми зайнятості сільського населення Токарчук Д. М. Знп 2013 236
9010 Формування трудової та виконавської дисципліни на підприємстві (на матеріалах ПСП «Вікторія») Стефанчишина В.В. Дрп 2015 5
8985 Мотивація праці в аграрних підприємствах та основні напрями її поліпшення (на матеріалах ПАТ «Сад Поділля») Сінгур В.Л. Дрп 2015 7
8747 Управління кадровим потенціалом підприємства (на матеріалах СВК «Надія») Стецюк О.В. Дрп 2015 7
8705 Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи студентами з дисципліни "адміністративний менеджмент" для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки з напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» Пронько Л.М., Березюк С.В. , Колесник Т.В. , Кірєєва Е.А. Мв 2015 96
8703 Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи студентами з дисципліни "адміністративний менеджмент" для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки з напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» Пронько Л.М., Березюк С..В. , Колесник Т.В., Кірєєва Е.А. Мв 2015 11
8701 Звіт-щоденник проходження комплексної виробничої практики з фаху для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «магістр» галузь знань «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010018 - «Адміністративний менеджмент» Калетнік Г.М., Самборська О.Ю., Чорнопищук Т.І., Пронько Л.М., Кірєєва Е.А. Мв 2015 27
8682 Навчальна програма вивчення дисципліни "Регіональна економіка" для спеціальності 6.030.601 "Менеджмент" Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. Нп 2015 12
8681 Навчальна програма вивчення дисципліни "Регіональна економіка" для спеціальностей 6.050.106 "Облік і аудит", 6.050.102 "Економічна кібернетика", 6.030.508 "Фінанси і кредит", "контроль і ревізія", 6.030.503 "Міжнародна економіка" Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. Нп 2015 2
8599 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Е Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015 3
8598 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Е Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015 1
8597 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 030502 « Еко номічна кібернетика » Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015 7
8596 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090102 « Технологія виробництва і переробки Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015 1
8595 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090102 « Технологія виробництва і переробки Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015 2
8594 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 050503 « Маш инобудування » Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015 8
8593 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090101 « Агрономія » Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015 1
8592 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 100202 « Процеси, машини та обладна Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015 21
8591 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 09013 « Лісове і садово - паркове госпо Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015 2
8590 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015 27
8589 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” галузі знань 0901 “Сільське господарство і лісни Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015 4
8588 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015 6
8587 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” галузі знань 0305 “Економіка та під Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015 4
8586 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” галузі знань 0305 “Економіка та підприємницт Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015 3
8585 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015 3
8584 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.09013 “Лісове і садово-паркове господарство” галузі знань 0901 “Сіл Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015 4
8583 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050503 “Машинобудування” галузі знань 1001 “Техніка та енергетика а Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015 4
8582 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.100102 “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015 5
8519 Формування стратегії використання людського потенціалу в підприємстві Тиха Т.В. Дрп 2015 7
8518 Методичні рекомендації для практичних занять з курсу «Основи управлінського консультування» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджм Самборська О. Ю. Мв 2014 0
8517 Методичні рекомендації з курсу “Управлінські рішення” для студентів заочної форми навчання галузі знань 6.030 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 6.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та 6.030.601«Менеджмент». Самборська О.Ю. Мв 2014 1
8516 Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з курсу «Основи управлінського консультування» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.0306 Самборська О. Ю. Мв 2014 0
8479 Ринкова трансформація економіки регіону: методичні вказівки до практичних занять Заболотний Г.М., Колесник Т.В., Пронько Л.М. Мв 2015 692
8402 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Омельчук В.А., Шаманська О.І. Пвф 2015 2
8401 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Омельчук В.А., Шаманська О.І. Пвф 2015 1
8398 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» з галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010018 «Адміністр Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Омельчук В.А., Шаманська О.І. Пвф 2015 0
8397 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльност Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Омельчук В.А., Шаманська О.І. Пвф 2015 0
8395 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Шаманська О.І. Пвф 2015 0
8377 Державне управління та державна служба. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 «Адміністративний Березюк С.В., Пронько Л.М. Мв 2015 2
8375 Державне управління та державна служба. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань студентами денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 «Адміністра-тивний Березюк С.В., Пронько Л.М. Мв 2015 2
8080 Адміністративний менеджмент. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Онищук Ю.В. Мв 2014 128
7873 Офісний менеджмент: Методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту напряму підготовки: 6.030.601 – "Менеджмент", форма навчання денна Томчук О.В., Полеся В.М. Мв 2014 4
7872 Офісний менеджмент: Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту напряму підготовки:6.030.601 – "Менеджмент", форма навчання заочна Томчук О.В., Полеся В.М Мв 2014 1
7869 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», форма навчання заочна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2014 2
7868 Інноваційне забезпечення виробництва біопалива. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту, спеціальності 8.030601 "Менеджмент організацій та адміністрування", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", факуль Шпикуляк О.Г., Зубар І.В., Здор І.А . Мв 2014 1
7766 Основи наукових досліджень Навчально-методичний комплекс Для студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.030.601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Тодосійчук В.Л., Бурлака О.М. Мв 2014 2
7760 Публічне адміністрування. Методичні вказівки до виконання практичних завдань студентами денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Спеціальність 7.03060101 «Менеджмент організацій і Березюк С.В., Кірєєва Е.А., Колесник Т.В. Мв 2014 5
7759 Публічне адміністрування. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань студентами денної форми навчання. Освітньо–кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і Березюк С.В., Кірєєва Е.А., Колесник Т.В. Мв 2014 3
7758 Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з курсу «Основи управлінського консультування» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовк Самборська О.Ю. Мв 2014 0
7757 . Методичні рекомендації для самостійної роботи студента з курсу “Управлінські рішення” заочної форми навчання ОКР «Бакалавр».галузі знань 6.030 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 6.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та Самборська О.Ю. Мв 2014 2
7756 Методичні рекомендації для практичних занять з курсу «Основи управлінського консультування» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 Самборська О.Ю. Мв 2014 0
7755 Адміністративний менеджмент. Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з галузі знань 0306 «Менеджмент» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Пронько Л.М. Нп 2014 26
7754 Адміністративнйи менеджмент. Методичні вказівки по виконанню самостійної роботи студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з напряму підготовки з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» в аграрних вищих нав Пронько Л.М., Онищук Ю.В. Мв 2014 13
7315 Програма навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" Кубай О.Г., Кірєєва Е.А. Нп 2013 2
7314 Діловий протокол та ведення переговорів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0801 спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» в аграрних вищих навчальних закладах IV Пронько Л.М. Нп 2014 16
7313 . Публічне адміністрування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Спеціальність 7.03060101 «Менеджмент організацій Березюк С.В., Онищук Ю.В. Мв 2014 3
7312 Публічне адміністрування. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і Березюк С.В., Пронько Л.М. Мв 2014 40
7307 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету факультету облік та аудит, напрям підготовки: 6.030509 «Облік і аудит», «Контроль і ревізія» , «Контроль в ми Токарчук Д.М., Зубар І.В.. Мв 2014 38
7305 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету менеджменту, напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій», «Менеджмент митної справи», «Менеджмент зов Токарчук Д.М., Зубар І.В.. Мв 2014 18
7304 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету технології виробництва та пробки продукції тваринництва, напрям підготовки: 6.130201 «Технологія виробництва Токарчук Д.М., Зубар І.В.. Мв 2014 30
7303 «Державне регулювання та управління» Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 "Менедж Кубай О.Г., Кірєєва Е.А. Мв 2014 1
7237 Навчальна програма з курсу «Управлінські рішення» для студентів заочної форми навчання, напрям підготовки 6.030 «Менеджмент», 6.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 6.030.601 «Менеджмент» Самборська О. Ю.,Колесник Т.В. Нп 2013 5
7229 Корпоративне управління. Методичні рекомендації по виконанню практичних занять студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0306 спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування Пронько Л.М., Клочковський О.С. Мв 2013 3
7228 Корпоративне управління. Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0306 спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організації і адмініструванн Пронько Л.М. Мв 2013 2
7227 Державне управління та державна служба. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 «Адміністративний м Березюк С.В., Березюк Ю.Б., Клочковський О.В., Колесник Т.В. Мв 2013 2
7223 Діловий протокол та ведення переговорів. Методичні вказівки по виконанню практичних занять студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0801 спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» Пронько Л.М., Клочковський О.С., Онищук Ю.В. Мв 2013 16
7222 Діловий протокол та ведення переговорів. Методичні вказівки по виконанню самостійної роботи студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0801 спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент Пронько Л.М. Мв 2013 32
7221 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 7.10010203 «Механізація сільського господарства» форма навчання заочна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2013 2
7220 . Інженерний менеджмент. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 8.10010203 «Механізація сільського господарства» форма навчання заочна Скорук О.П., Токарчук Д.М Мв 2013 15
7213 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «Магістр» зі спеціальності «Адміністративний менеджмент» Чорнопищук Т. І., Березюк С. В., Кубай О. Г., Пронько Л. М., Колесник Т. В., Тодосійчук В. Л., Кірєєва Е. А., Онищук Ю. В. Мв 2013 3
7211 Наскрізна програма практичної підготовки фахівців галузі знань галузі знань 1801 „Специфічні категорії" спеціальності 8.18010018 „Адміністративний менеджмент" освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Чорнопищук Т.І., Самборська О.Ю., Березюк С.В., Кубай О.Г., Колесник Т.В., Пронько Л.М., Кірєєва Е.А.,Онищук Ю.В. Нп 2013 3
7210 Управління персоналом. Робочий зошит Для виконання практичних завдань з дисципліни для підготовки фахівців напряму підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» галузі знань 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання Пронько Л.М., Самборська О.Ю., Онищук Ю.В.,Кірєєва Е.А. Рз 2013 6
6838 Державне регулювання продовольчої безпеки на регіональному та національному рівнях І. В. Бодак С 2013 223
6615 Техніко-економічні перспективи використання твердопаливних компонентів в теплогенераторних установках Л. П. Середа, М. В. Зінєв С 2012 296
6614 Обґрунтування конструктивного оснащення для очищення гліцерину технології виробництва біодизелю І. П. Паламарчук, Ю. А. Полєвода, Д. В. Качур С 2012 256
6612 Застосування твердого палива – шлях до енергозбереження в Україні В. П. Очеретний, А. С. Бойко, Д. А. Харкавий С 2012 228
6609 Структура програм заміщення нафтових палив біодизелем О. В. Маланчук С 2012 393
6608 Основи запуску та експлуатації біогазових установок для фермерських господарств М. В. Любін, О. В. Цуркан, Д. М. Токарчук С 2012 255
6607 Перспективи розширення використання обладнання для газифікації біомаси в умовах сільських господарств Полісся С. В. Лос, О. Ю. Романишин, А. А. Голубенко, Н. М. Цивенкова С 2012 249
6606 Алгоритм розподілу органічних ресурсів у агроекосистемах С. М. Кухарець С 2012 273
6605 Удосконалення технології підготовки посівного матеріалу озимого ріпаку як один з чинників зростання сировинної бази для виробництва біодизеля С. Є. Ковалишин С 2012 213
6603 Біодизель - альтернативна заміна дизельного палива Ю. І. Журенко, В. М. Яропуд, І. А. Бабин С 2012 280
6602 Комплексні агробіоінженерні системи виробництва та використання біопалив В. О. Дубровін, М. Д. Мельничук, С. В. Драгнєв, О. В. Дубровіна С 2012 212
6601 Розвиток комплекса біотехнологій – головний шлях розвитку аграрного сектора України М. Ф. Друкований С 2012 236
6600 Відходи птахівництва – джерело невикористаної енергії А. В. Грицун, І. А. Бабин, В. М. Яропуд С 2012 294
6598 Напрямки удосконалення виробництва і використання дизельного біопалива Г. А. Голуб, В. В. Чуба, М. Ю. Павленко С 2012 249
6597 Технічне забезпечення виробництва біогазу Г. А Голуб, О. В. Дубровіна, Б. О. Рубан, В. О. Войтенко С 2012 384
6596 Применение тонкого помола биомассы при производстве твердого топлива в виде брикетов или пеллет В. А. Войтов, С. В. Дригуля, В. А. Бунецкий С 2012 198
6595 Теоретичне дослідження параметрів сумішоутворення в дизелі при роботі на біопаливі методом малих відхилень параметрів В. Г. Анісімов, В. Г. Семенов, В. Б. Рябошапка С 2012 206
6568 Аналіз механізації для скошування деревних і чагарникових енергетичних рослин В. П. Ковбаса, Л. М. Матюшенко С 2012 278
6538 Обгрунтування схеми біогазової установки з напрямними конусами О. Г. Скляр, Р. В. Скляр С 2012 282
6536 Історія і сучасний стан використання тихохідних багатолопатевих вітроустановок у сільському господарстві В. М. Корендій С 2012 335
6535 Перспективи розвитку засобів для виготовлення паливних брикетів О. І. Єременко, О. В. Паянок С 2012 273
6534 Розвиток комплекса біотехнологій – головний шлях підвищення ефективності аграрного сектора України М. Ф. Друкований, В. П. Янович, І. В. Мазур, П. А. Білера С 2012 241
6425 Обґрунтування конструктивного оснащення для очищення гліцерину технології виробництва біодизелю І. П. Паламарчук, Ю. А. Полєвода, Д. В. Качур С 2012 333
6360 Довгострокові джерела фінансування на зовнішніх ринках та їх залучення в економіку регіону В. В. Бондаренко С 2011 161
6359 Методичні підходи до оцінки ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем П. А. Швець, Т. І. Пішеніна, Р. О. Матвієнко С 2011 251
6358 Проблеми формування соціального потенціалу Вінницької області М. П. Салтан С 2011 456
6357 Особливості та характер формування сталого просторового розвитку продуктивних сил України Р. О. Матвієнко С 2011 193
6346 Вплив демографічних чинників на відтворення трудового потенціалу села Вінницької області Н. Ю. Фіщук, Б. П. Фіщук С 2010 305
6345 Принципи активізації використання ресурсних можливостей сільських поселень в контексті формування інвестиційної стратегії регіону В. М. Бондаренко, Л. М. Бондаренко С 2010 169
6342 Цільове планування міжрегіональної інтеграції на основі програмно-цільового методу Подільського економічного району Т. В. Колесник С 2010 212
6341 Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки С. Ф. Мельченко С 2010 347
6333 Проблематика теоретико-методологічного змісту регулювання міжрегіонального економічного розвитку А. Г. Мазур, О. Г. Підвальна, Т. В. Колесник С 2010 247
6317 Допосівна підготовка насіння – важлива складова насінництва проса лозовидного (PANICUM VIRGATUM L.) М. І. Кулик С 2012 80
6295 Економічне ранжування територій регіону за рівнем забезпечення продовольством О. Г. Підвальна, В. М. Бондаренко С 2010 362
6263 Динаміка зайнятості по Вінницькій області в контексті традиційних поглядів на закономірності даного процесу О. В. Мороз, Н. П. Карачигна, В. М. Семцов [та ін.] С 2012 355
6260 Застосування підприємницького підходу для підвищення якості і рівня життя населення з низькими доходами В. А. Матвійчук, В. С. Запйкова, О. В. Михалевич С 2012 221
6226 Проблеми законодавчого забезпечення розвитку тваринництва в Україні О. С. Кіндзера С 2012 476
6205 Теоретичні аспекти диверсифікації ринку біопалив в контексті енергетичної безпеки України Б. П. Фіщук, О. В. Мазур С 2012 267
6200 Розвиток власної переробної сфери ріпаку як шлях до енергонезалежності України О. П. Скорук, І. В. Вусінська С 2012 183
6190 Економіко-виробничі перспективи застосування біопалива в Україні О. Л. Матвієнко, Т. Г. Гапчак С 2012 225
6188 Стан інвестиційної діяльності у Вінницькій області Т. М. Мараховська, Н. В. Трач, О. О. Червоняк С 2012 257
6185 Інвестиційна привабливість виробництва і використання поновлюваних джерел енергії С. В. Лук"янець С 2012 185
6184 Виробництво біогазу: досвід зарубіжних країн та перспективи розвитку в Україні О. В. Климчук, Н. В. Грох С 2012 217
6181 Інституціональні особливості розвитку біоенергетики М. В. Дубініна С 2012 244
6169 Нормативно-правова база розвитку біоенергетики О. Г. Макарчук С 2012 142
6167 Аналітичне забезпечення управління та ефективності біотехнологій в Україні в порівнянні із зарубіжним досвідом Л. І. Федоришина, Н. Д. Глазко С 2012 384
6161 До формування обліково-аналітичного забезпечення управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств Б. С. Федорченко С 2012 193
6159 Пріоритети розвитку енергетичної політики в світі та Україні О. В. Климчук С 2012 319
6157 Біонергетичні аспекти агропромислового виробництва І. М. Зеліско С 2012 271
6156 Розвиток біоенергетики у Вінницькій області в контексті продовольчої безпеки С. В. Козловський, Ю. В. Онищук, Є. А. Кірєєва С 2012 236
6154 До стійкості розвитку сільського господарства через збалансовану галузеву структуру О. А. Козаченко С 2012 147
6153 Формування стратегії управління конверсії біосировини у сільськогосподарських підприємствах В. В. Кухарець, С. М. Кухарець С 2012 264
6147 Особливості становлення та розвитку біоенергетики у Німеччині В. М. Пришляк, Н. В. Пришляк С 2012 126
6145 Розвиток ринку біопалива в Україні та світі: стан та перспективи О. П. Скорук, І. А. Здор С 2012 218
6141 Економічна ефективність виробництва біогазу з відходів підприємств спиртової галузі Вінницького регіону А. Г. Мазур, Я. В. Гонтарук С 2012 4269
6140 Економічна ефективність виробництва та використання біоетанолу в Україні Г. М. Калетнік, С. Т. Олійнічук, О. П. Скорук С 2012 322
6025 Керівник адміністративної служби. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Березюк С.В., Березюк Ю.Б. Нп 2013 3
6024 Моніторинг еколого-економічних систем. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня Березюк С.В., Березюк Ю.Б. Нп 2013 0
6021 Управління трудовими ресурсами. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Березюк С.В., Березюк Ю.Б. Нп 2013 3
6013 Методичні рекомендації з економічного обґрунтування дипломних проектів для студентів факультету механізації сільського господарства денної і заочної форми навчання спеціальностей 7.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», 7.0505 Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2013 1
6012 Економічне обгрунтування дипломних проектів. Методичні рекомендації з економічного обґрунтування дипломних проектів для студентів факультету механізації сільського господарства денної і заочної форми навчання спеціальності 7.10010203 «Механізація сільськ Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2013 2
5981 Операційний менеджмент. Програма проходження навчальної практики з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання Колесов О.С., Козловський С.В., Недбалюк О.О., Кірєєва Е.А. Нп 2013 2
5980 Операційний менеджмент. Методичні вказівки з проходження навчальної практики з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання Колесов О.С., Козловський С.В., Недбалюк О.О., Кірєєва Е.А Мв 2013 3
5924 . Методичні вказівки до підготовки та проходження виробничої та переддипломної практики для студентів галузі знань 1801 „Специфічні категорії” спеціальності 8.18010018 „Адміністративний менеджмент” Козловський С.В., Заболотний Г.М., Семененко В.В., Самборсь-ка О.Ю., Кубай О.Г., Пронько Л.М., Березюк С.В., Клочковський О.В., Колесник Т.В., Онищук Ю.В., Кірєєва Е.А., Задорожна Л.М. Мв 2013 21
5816 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту спеціальності 8.030601 "Менеджмент організацій та адміністрування" форма навчання ден Олійнічук С.Т., Зубар І.В.. Мв 2013 0
5815 «Інноваційне забезпечення виробництва біопалива». Методичні вказівки для виконання практичних робіт для магістрів факультету менеджменту, спеціальності 8.030601 "Менеджмент організацій та адміністрування", факультету обліку та аудиту, спеціальн Шпикуляк О.Г., Зубар І.В., Токарчук Д.М. Мв 2013 1
5814 «Інноваційне забезпечення виробництва біопалива» Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «магістр» спеціальностей 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03050201 «Економічна кібернетика», 8.03050901 «Облік і аудит», Шпикуляк О.Г., Токарчук Д.М. , Зубар І.В. Нп 2013 0
5813 «Нормативно-правове забезпечення біотехнологічних виробництв».Методичні вказівки з організації практичної та самостійної роботи для студентів ННІ менеджменту, адміністрування та права напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання Калетнік Г.М., Здор І.А. Мв 2013 3
5812 Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України. Методичні вказівки з організації практичної та самостійної роботи для студентів ННІ менеджменту, адміністрування та права спеціальностей 8.03060101 «Менеджмент організацій і адмініструван Калетнік Г.М., Здор І.А. Мв 2013 3
5811 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 8.10010203 «Механізація сільського господарства» форма навчання денна Скорук О. П., Токарчук Д.М. Мв 2013 7
5810 Інноваційне забезпечення виробництва біопалива. методичні вказівки до виконання практичних робіт Шпикуляк О.Г., Зубар І.В., Токарчук Д.М Мв 2013 1
5739 Управління змінами. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитац Березюк С.В. Нп 2013 6
5738 Управління змінами. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки спеціалістів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акред Березюк С.В. Нп 2013 1
5737 «Державне управління та державна служба». Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту спеціальністі 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» денної та заочної форм навчання. Клочковський О.В., Задорожна Л.М. Мв 2013 0
5736 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для магістрів факультету менеджменту спеціальності 8.030601 «Менеджмент організацій та адміністрування», форма навчання денна Олійнічук С.Т., Зубар І.В.. Мв 2013 0
5735 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи для студентів факультету "Облік і аудит" напрям підготовки: 6.030502 «Економічна кіберне Олійнічук С.Т., Зубар І.В.. Мв 2013 1
5734 «Державне управління та державна служба». Методичні вказівки до семінарських і практичних занять для студентів факультету менеджменту спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» денної та заочної форм навчання. Клочковський О.В., Задорожна Л.М. Мв 2013 0
5452 Біомаси с.-г. культур, особливості їх використання у виробництві відновлюваних джерел енергії. Методичні вказівки з організації практичної та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної форми. Климчук О.В. Мв 2012 0
5450 Процеси та апарати біотехнологічного виробництва Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студенів факультету механізації сільського господарства напрямів підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» за Яцковський В.І., Скорук О.П. Мв 2012 2
5448 Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студенів факультету механізації сільського господарства напрямів підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання АПВ» з.ф.н. Яцковський В.І., Скорук О.П. Мв 2012 3
5447 Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студенів факультету механізації сільського господарства напрямів підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання АПВ» д.ф.н. Яцковський В.І., Скорук О.П. Мв 2012 1
5446 «Нормативно-правове забезпечення біотехнологічних виробництв» Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів ННІ менеджменту, адміністрування та права напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання Калетнік Г.М., Здор І.А. Мв 2012 0
5445 «Нормативно-правове забезпечення біотехнологічних виробництв»Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів ННІ менеджменту, адміністрування та права напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання/ Калетнік Г.М., Здор І.А. Мв 2012 0
5438 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи для для студентів факультету менеджменту спеціальності 6.070801 « Менеджмент» , форма навчання за Олійнічук С.Т., Зубар І.В.. Мв 2012 0
5420 Місцеве самоврядування Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи студентів з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з напряму підготовки 0801 спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» в Пронько Л.М., Козловський С.В., Мв 2012 26
5419 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” для студентів напрямку підготовки 0306 „Менеджмент і адміністрування” денної та заочної форми навчання Козловський С.В., Колесов О.С., Недбалюк О.О., Кірєєва Е.А. Мв 2012 2
5412 Програма з навчальної дисципліни “ Ринкова трансформація економіки регіону ” для студентів денної форми навчання, галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» 0305 «Економіка і підприємництво» Заболотний Г.М., Ступницький А.М., Колесник Т.В. Нп 2012 4
5409 Методичні вказівки для самостійної роботи студента з курсу “Техніка адміністративної діяльності” Самборська О.Ю., Колесник Т.В., Кіреєва Е.А. Мв 2012 11
5396 Місцеве самоврядування. Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з напряму підготовки 0801 «Специфічні категорії» спеціальність 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» в аграрних вищих навчальних закладах Пронько Л.М. Нп 2012 27
5395 Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010018 "Адміністративний менеджмент" Козловський С.В., Кубай О.Г. Нп 2012 0
5394 “Управління змістом робіт” навчальна програма вивчення дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Магістр» напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії», спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» Колесник Т.В., Підвальна О.Г. Нп 2012 0
5393 Альтернативні джерела використання енергії. Методичні вказівки з організації практичної та самостійної роботи для студентів напрямів підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.090101 «Агрономія» Климчук О.В., Здор І.А. Мв 2012 11
5392 Технології біовиробництва. Методичні вказівки з організації практичної та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету напрямів підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.090103 «Лі Калетнік Г.М., Климчук О.В., Скорук О.П. Мв 2012 0
5382 Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010018 "Адміністративний менеджмент" Козловський С.В., Кубай О.Г. Мв 2012 0
5252 Управління персоналом.Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 0601 “Менеджмент” в аграрних вищих навчальних закладах Козловський С.В., Пронько Л.М., Самборська О.Ю. Мв 2012 0
5251 Техніка адміністративної діяльності” (для магістрів).Навчальна програма для студентів денної форми навчання, напряму підготовки 1801, галузь знань «Специфічні категорії» 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» Колесник Т.В.,Самборська О.Ю. Нп 2012 1
5246 Регіональна економіка.Методичні вказівки для написання курсової роботи з курсу “Регіональна економіка” для студентів Інституту післядипломної освіти та дорадництва (спеціальність 7.050.106 – “Облік і аудит”, 7.050.201 – “Менеджмент організацій” Тодосійчук В.Л. Алескерова Ю.В. Мв 2012 1
5221 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Магістр” спеціальності 8.18010018 “Адміністративний менеджмент” Калетнік Г.М., Заболотний Г.М., Мазур А.Г., Козловський С.В., Прутська О.О., Ціхановська В.М., Кафлевська С.Г., Потапова Н.А., Семененко В.В., Колесов О.С., Тодосійчук В.Л., Самборська О.Ю. Мв 2012 2
5069 «Організація і економіка використання біоресурсів» методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» форма навчання денна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2012 8
5068 «Організація і економіка використання біоресурсів» Методичні вказівки вивчення дисципліни для студентів факультету менеджменту напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент підприємств і організацій» форма навчання заочна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2012 7
5067 «Інженерний менеджмент» Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства» форма навчання денна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2012 31
5066 «Організація і економіка використання біоресурсів» Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету менеджменту напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» форма навчання денна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2012 11
5065 «Організація і економіка використання біоресурсів» Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент підприємств і організацій» форма навчання денна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2012 2
5064 Альтернативні джерела використання енергії. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напрямів підготовки 6.090101 «Агрономія», спеціалізація «Плодівництво і виноградарство», 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тв Климчук О.В., Здор І.А. Мв 2012 5
5063 «Технології біовиробництва» Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів агрономічного факультету напрямів підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.090103 «Лісове і садово- Климчук О.В., Скорук О.П. Мв 2012 1
5062 «Технології біовиробництва Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів агрономічного факультету напрямів підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.090103 «Лісове і садово-па Климчук О.В. Мв 2012 1
5028 Іnvestigation of biomass as one of the most important renewable energy source in the world  Viktor Pryshlyak С 2012 139
5023 Санітарно-гігієнічні аспекти процесу анаеробної біоферментації відходів тваринництва О. С. Яремчук С 2012 239
5020 Еколого-типологічні аспекти розбудови регіональної екологічної мережі Вінниччини Б. П. Фіщук, К. В. Аврамчук С 2012 380
5019 Погода, клімат і урожай біомаси В. В. Томчук С 2012 235
5013 Дата народження бичків, прирости живої маси та використання екскрементів зимового періоду для виробництва біогазу Л. В. Польовий, О. С. Яремчук, Т. М. Ткачук С 2012 251
5012 Залишки кормів використовуються для отримання нетрадиційних джерел енергії Л. В. Польовий, О. Л. Польова С 2012 140
5004 Проектування установки для впровадження сучасних екобіотехнологій використання рідкої фракції після процесу метаногенезу для культивування спіруліни (SPIRULINA PLATENSIS) О. М. Мельниченко, В. С. Бітюцький, П. І. Веред, М. В. Злочевський С 2012 680
4993 Роль лукопасовищних угідь у вирішенні енергетичної проблеми в Європі Т. А. Кулаковська, Ю. А. Векленко С 2012 259
4992 Світчграс як енергоємна сировина для виробництва біопалива П. А. Крайсвітній, М. І. Кулик, О. В. Рій С 2012 303
4564 Зменшення впливу фізико-хімічних і біологічних особливостей біопалива на якість роботи двигуна В. Ф. Анісімов, В. І. Яцковський, В. І. Музичук [та ін.] С 2011 79
4525 Основи розрахунку систем засобів перемішування органічних відходів в біогазових установках М. В. Любін С 2011 445
4524 Ультразвуковой фильтр для технологии производства биотоплива А. Ф. Луговской, А. В. Мовчанюк, Ю. А. Пыжиков, О. И. Назарова С 2011 619
4519 Вібраційна технологія очистки олії від мила при виробництві біодизелю М. Ф. Друкований, В. М. Бандура, В. І. Паламарчук С 2011 226
4491 Основи економіки та менеджменту. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної і заочної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з галузі знань і напряму підготовки 0919 « Пронько Л.М., Козловський С.В., Березюк С.В., Колесник Т.В.,Кірєєва Е.А. Мв 2012 1
4490 Еколого-економічна оцінка природного середовища Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання Березюк С.В., Козловський С.В., Фіщук Б.П.,Пронько Л.М. Мв 2012 0
4489 «Моніторинг еколого-економічних систем» Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання Березюк С.В., Козловський С.В., Березюк Ю.Б., Кірєєва Е.А., Кравчук О.О. Мв 2012 1
4488 Програма навчальної дисципліни «Еколого-економічна оцінка природного середовища» для використання студентами освітньо-кваліфікаційного рівня магістр галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсі Березюк С.В., Козловський С.В., Колесник Т.В., Фіщук Б.П. Нп 2012 0
4486 «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива». Олійнічук С.Т., Всемірнова В.М. Мв 2012 1
4485 «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива». методичні вказівки для самостійної роботи для студентів агрономічного факультету спеціальностей 6.070801 « Екологія та охорона навколишнього середовища », 6.130102 « Агрономія », Олійнічук С.Т., Всемірнова В.М. Мв 2012 0
4484 «Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України» Калетнік Г.М., Здор І.А. Мв 2012 6
4483 «Інженерний менеджмент» методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності 8.10010203 „Механізація сільського господарства” форми навчання денна і заочна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2012 18
4482 «Інженерний менеджмент» методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності 7.10010203 „Механізація сільського господарства” форми навчання денна і заочна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2012 29
4371 «Біомаси с.-г. культур, особливості їх використання у виробництві відновлюваних джерел енергії». Климчук О.В., Всемірнова В.М. Мв 2012 0
4361 Нормативно-правове забезпечення біотехнологічних виробництв. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» факультету менеджменту спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій» денної форми навчання Калетнік Г.М., Здор І.А. Нп 2012 1
4360 «Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету менеджменту спеціальностей 8.050201 «Менеджмент організацій», 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльно Калетнік Г.М., Здор І.А. Мв 2012 4
4269 Економіка природокористування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету агрономії Березюк С.В., Козловський С.В., Кірєєва Е.А., Кравчук О.О. Мв 2012 11
4044 Історія економіки та економічних учень. Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи студентів напряму підготовки: 6.030601 – « Менеджмент» денної форми навчання Логоша Р.В., Котик Ю.В., Левченко О.О. Мв 2012 292
4025 Ефективність використання альтернативних джерел енергії Л. П. Янович С 2012 76
3821 Оцінка цетанового числа та теплоти згоряння для біодизельного палива на основі конопляної олії Колодницка Р.В., Семенов В.Г. С 2011 115
3820 Перспективи впровадження альтернативного палива в авіації Бондаренко К.В., Бойченко С.В., Семенов В.Г. С 2011 150
3818 Екологічні показники дизельних двигунів з різними умовами сумішоутворення під час роботи на біодизельному паливі Атамась А.І.,Шапко В.Ф.,Черненко С.М., Семенов В.Г. С 2011 198
3812 Печальный опыт продвижения в Украине биодизельного топлива Семенов В.Г. С 2011 141
3786 Діловий протокол та ведення переговорів. Методичні вказівки до семінарських і практичних занять студентів факультету менеджменту. Козловський С.В., Клочковський О.В., Недбалюк О.О. Мв 2011 1
3779 Економіка природокористування. Термінологічний словник-довідник для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Березюк С.В., Козловський С.В., Фіщук Б.П., Кірєєва Е.А. Мв 2011 19
3756 Виробництво биодизелю. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для виконання розрахункової роботи Семенов В.Г. Мв 2011 186
3678 Організація і економіка використання біоресурсів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Г.М. Калетнік, О.П. Скорук, Д.М. Токарчук Нп 2011 5
3677 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету менеджменту спеціальності 6.030601 «Менеджмент підприємств і організацій», форма навчання денна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2011 2
3638 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Оперативний менеджмент" для студентів спеціальності 7,050201 "Менеджмент організацій" С.В. Козловський, Г.М. Заболотний, С.В. Березюк Мв 2011 0
3472 Оцінка альтернативних можливостей інвестування виробництва біопалива в аграрно-промислових формуваннях цукробурякового підкомплексу Л. Смолій, І. Борейко С 2011 202
3471 Розвиток біоенергетики як запорука енергетичної безпеки України С. А. Сегеда, І. С. Воронецька, Л. М. Пронько С 2011 190
3469 Виробництво біопалива: між продовольчою та енергетичною безпекою О. О. Прутська С 2011 191
3467 Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері виробництва та споживання біопалива Т. К. Оверковська С 2011 154
3466 Гармонізація податкового законодавства України в сфері виробництва та використання біопалива з правом ЄС Т. О. Мулик С 2011 215
3465 Нормативно-правове регулювання біопалива в Україні О. Ф. Мельничук С 2011 218
3464 Проблеми ціноутворення на аграрному ринку України А. Г. Мазур, С. В. Козловський, Г. О. Пчелянська С 2011 168
3463 Біопаливо України: законодавче та фінансове забезпечення досліджень і впроваджень В. М. Лисогор С 2011 245
3459 Сучасні тенденції та проблеми розвитку біоенергетики в Україні А. М. Зелінська С 2011 171
3458 Інвестиційне забезпечення інновацій в альтернативній енергетиці аграрного сектору України Ю. В. Довгань С 2011 150
3457 Виробництво біопалива – важливий чинник покращення фінансових результатів підприємства Л. В. Гуцаленко С 2011 112
3456 Маркетингова концепція розвитку біопаливного виробництва в Україні І. С. Воронецька, С. А. Сегеда, О. О. Кравчук С 2011 196
3454 Міждисциплінарний підхід до формування екологічної свідомості та енергетичної культури студентів-аграріїв Ю. Л. Хом"яковський, О. Ю. Білик С 2011 212
3453 Економічна ефективність виробництва і переробки ріпаку у Вінницькій області Н. Ю. Фіщук, Я. В. Гонтарук С 2011 188
3452 Вплив вартості ріпаку на собівартість біопалива В. Ю. Фабіянська С 2011 166
3451 Соціально-економічні аспекти розвитку виробництва та використання біопалива в Україні Т. І. Чорнопищук С 2011 178
3417 Вплив концентрації на ефективність виробництва зернофуражних культур в сільськогосподарських підприємствах зони Степу України Є. А. Коваленко С 2011 159
3403 Стан забезпечення сировиною молокопереробних підприємств Вінницької області Н. О. Новаленко, А. О. Бецик С 2011 210
3322 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів факультету механізації сільського господарства Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2011 0
3276 Стан розвитку молочної переробної галузі у Вінницькій області Н. О. Новаленко, К. Ю. Коба, С. П. Бойчук С 2011 263
3249 Введення до навчального процесу дисципліни "Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України" і її вплив на підготовку фахівців агропромислового виробництва Г. М. Калетнік, В. М. Пришляк С 2011 220
3248 Маркетингова концепція розвитку біопаливного виробництва в Україні І. С. Воронецька, С. А. Сегеда, Л. М. Пронько, О. О. Кравчук С 2011 203
3202 Аналітична оцінка ефективності виробництва молока та яловичини в умовах Вінницької області Л. Г. Михальчишина, О. М. Зотько С 2011 232
3115 До удосконалення державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств І. І. Червен С 2011 115
3114 Виробництво біоетанолу у Вінницькій області:минуле та сьогодення В. Ю. Фабіянська С 2011 117
3113 Роль кормов в производстве овцеводческой продукции Г. А. Туварчиева С 2010 101
3112 Аналіз демографічно-трудових чинників формування системи зайнятості селян Д. М. Токарчук С 2011 121
3111 Проблеми відтворення трудового потенціалу та його розвитку у Вінницькому регіоні О. П. Скорук С 2011 112
3110 Трансформація методологічних засад збуту в контексті функціонування підприємтсв АПК в ринкових умовах М. В. Пшенична С 2011 143
3109 Інтегральні оцінки якості продукції олійного виробництва С. В. Присяжнюк, В. В. Новодворська С 2011 123
3107 Научно-методические аспекты эффективности использования земли в сельском хозяйстве Д. М. Пармаклі С 2011 123
3105 Стан та перспективи розвитку виробництва молока Кіровоградській області І. В. Маковійчук С 2011 130
3104 Сучасний стан та розвиток виноградарства у сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області А. М. Ужва, Г. В. Лялюк С 2011 113
3103 Ретроспектива та сучасний стан розвитку аграрних підприємств Миколаївської області і їх землекористування В. В. Кузьома С 2011 104
3102 Садівництво Черкащини:аналіз динаміки, проблеми, шляхи вирішення Л. А. Костюк С 2011 126
3100 Трансформація прав власності в умовах ринкової економіки на засоби виробництва В. О. Клочковська С 2011 126
3099 Роль особистих селянських господарству забезпеченні продовольчої безпеки країни О. В. Клочковський, В. О. Клочковська, І. В. Іонаш С 2011 85
3098 Економічна поведінка підприємств сільськогосподарського машинобудування: аналітичний аспект Н. П. Карачина С 2011 107
3097 Особливості механізму управління реформуванням аграрного сектора регіону М. В. Дубініна С 2011 114
3096 Вдосконалення структури виробництва олійних культур І. О. Губар, А. М. Ужва С 2011 91
3095 Щодо забезпечення стабільного розвитку молокопереробних підприємств Є. П. Гнатенко С 2011 108
3094 Стан та динаміка розвитку молочного скотарства в Україні О. М. Гіржева С 2011 97
3093 Формування та використання трудового потенціалу сільських територій Луганської області Н. В. Бурда С 2011 123
3092 Аналіз збільшення потреб паливно-енергетичних ресурсів як об"єктивна причина використання поновлюваних джерел енергії в АПК В. М. Бандура, Л. М. Коляновська С 2011 114
3079 Система державної підтримки малого підприємництва в Україні Л. В. Ускова С 2011 137
3076 Прибуток молокопереробного підприємства та джерела його збільшення Н.С. Белінська С 2011 126
3056 Методичні підходи до оцінки ефективності територіальної організації зернопродуктового комплексу В. М. Ціхановська С 2011 124
3055 Соціально-економічні тенденції розвитку регіонів України О. В. Черевко С 2011 104
3053 Теоретичні основи процесу формування регіонального ринку житла в Україні Р. О. Ткаченко, Н. М. Гончарова С 2011 108
3048 Передумови розвитку соціальної інфраструктури сучасного міста Н. Ю. Лега С 2011 119
3047 Екологічний фактор розвитку регіональних агропромислових комплексів С. В. Коляденко С 2011 118
3046 Особисті підсобні господарства в системі аграрного підприємництва Д. Л. Коляденко С 2011 151
3045 Обґрунтування концепції інвестиційної привабливості регіону О. А. Демидов, Є. М. Глєбов С 2011 107
3044 Дослідження інвестиційної привабливості регіонів України як основи для формування стратегії інвестиційного розвитку В. І. Дармограй С 2011 132
3043 Дослідження інвестиційної привабливості регіонів України як основи для формування стратегії інвестиційного розвитку О. А. Демидов, Є. М. Глєбов С 2011 120
3041 Методи оцінки конкурентоспроможності регіону О. В. Гайдук С 2011 131
3040 Трудовий потенціал у системі економічних ресурсів регіону Л. М. Бондаренко С 2011 105
3039 Пiдвищення iнвестицiйної привабливостi садiвничих пiдприємств В. І. Чорнодон С 2011 112
3023 Мотивація трудової діяльності в економіці та організації: теоретичний аспект  Шпикуляк, О. Г. Шпикуляк С 2011 114
3021 Проблеми та перспективи розвитку цукробурякового підкомплексу Вінниччини О. І. Табенська С 2011 128
3019 Аналіз структур управління приватними та державними підприємствами Вінницької області Л. М. Пронько С 2011 125
3017 Продукція насінництва соняшнику на зовнішньому ринку С. А. Сегеда С 2011 120
3016 Особливості стабільного розвитку зернопродуктового підкомплексу В. М. Бондаренко С 2011 102
3013 Розвиток соціальної інфраструктури села в умовах аграрних трансформацій О. П. Скорук С 2011 146
3012 Економіка перехідного періоду як фактор трансформаційних змін А. Г. Мазур С 2011 135
3011 Економічне районування в сучасному регіональному вимірі А. Г. Мазур С 2011 103
2977 До питань вирішення актуальних проблем управління трансакційними витратами сільськогосподарських підприємств І. Б. Курліщук С 2011 103
2952 Методично-аналітичне забезпечення туристичних підприємств АПК в Україні О. О. Колесник С 2011 134
2899 Проблематика розвитку біопаливного виробництва в Україні А. Г. Мазур С 2011 101
2885 Виробництво та конкурентоспроможність зерна О. Л. Руда С 2011 114
2881 Основні пріоритети аграрної державної політики Г. М. Рябенко С 2011 111
2869 Податкове стимулювання діяльності сільськогосподарських та переробних підприємств П. А. Лайко С 2011 100
2830 Теоретичні аспекти економічного відтворення в регіональних економічних системах А. В. Бабенко С 2011 253
2822 Процедура банкрутства, як засіб виведення з кризи аграрних підприємств А. О. Рябчук С 2011 624
2819 Трудові ресурси підприємства і шляхи підвищення ефективності їх використання у сільському господарстві О. В. Покровська С 2011 2338
2818 Сучасні проблеми управління трудовими ресурсами в Україні Г. В. Мостовик С 2011 193
2812 Стан та перспективи організації земельних ресурсів у Вінницькій державній сільськогосподарській дослідній станції В. М. Гримак С 2011 223
2809 Розвиток аграрної політики України Ю. В. Писарєва С 2011 647
2808 Стратегічні напрямки розвитку інноваційної діяльності в аграрній економіці В. Ю. Бабіцький С 2011 163
2804 Демографічна ситуація та зайнятість населення регіону Ю. Ю. Грох, С. Г. Кафлевська С 2011 235
2801 Сучасний стан та перспективи розвитку галузі свинарства О. В. Ходацький, С. В. Мельченко С 2011 258
2799 Техніко-технологічне забезпечення землеробства як фактор підвищення його ефективності К. А. Скляр, С. В. Березюк С 2011 151
2797 Проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах фінансово-економічної кризи М. В. Дмуховська, С. Ф. Мельченко С 2011 135
2796 Перспективи створення спільних сільськогосподарських підприємств в Україні К. В. Буряк, О. П. Скорук С 2011 235
2771 Сучасний стан віртуальної зайнятості в АПК О. А. Войтенко, О. Л. Матвієнко С 2011 275
2765 Сучасна класифікація механізмів регулювання господарських процесів на регіональному рівні А. М. Гловач, А. Г. Мазур С 2011 151
2764 Актуальні питання формування структури трудових ресурсів підприємства К. В. Гавриш, А. Г. Мазур С 2011 245
2762 Сучасні аспекти конкурентоспроможності підприємств Л. Г. Шафієва, С. А. Сегеда С 2011 222
2761 Вплив державного регулювання на розвиток туристичного бізнесу в Україні Д. Л. Федорук, А. Г. Мазур С 2011 159
2760 Відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств І. В. Марчук, С. А. Сегеда С 2011 274
2759 Мотивація праці та її роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств Я. А. Маланчук, С. А. Сегеда С 2011 372
2758