Факультет обліку та аудиту

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РІК РЕЙТ
25099 Удосконалення інформаційного забезпечення економічного аналізу системи публічних закупівель на основі міжнародного досвіду Здирко Н. Г. Сун 2020 36
24794 Критерій ефективності в аналізі та державному аудиті публічних закупівель Здирко Н. Г., Остапчук С. М. Сун 2020 55
24766 Економічний аналіз економії бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель Здирко Н. Г. Сун 2019 85
24765 Public procurement in Ukraine as a state governance instrument: evaluation, control, improvement Kaletnik H., Zdyrko N. СSc 2019 86
23866 Оцінка проведення публічних закупівель в Україні Здирко Н. Г. Дк 2019 66
23856 Публічні закупівлі в Україні: історичний аспект становлення та розвитку Здирко Н. Г. С 2019 127
23824 Принципи здійснення державних закупівель в Україні Здирко Н. Г. Сун 2020 74
23383 Контроль публічних закупівель в Україні: проблеми та шляхи вирішення Здирко Н. Г. Тд 2019 63
23380 Державне регулювання та контроль у сфері публічних закупівель Здирко Н. Г. С 2019 56
23379 Державний фінансовий контроль в системі забезпечення економічної безпеки держави Здирко Н. Г., Мулик Я. І. Сун 2019 96
23378 Державний контроль публічних закупівель: оцінка стану та напрями вдосконалення Калетнік Г. М., Здирко Н. Г. Сун 2019 100
23334 Теоретичні підходи до визначення поняття “публічні закупівлі” Здирко Н. Г. С 2019 89
23218 Обліково-контрольне забезпечення прямої державної підтримки фермерських господарств Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. Мвв 2014 295
23199 Витрати на рекламу в соцмережах як об’єкт бухгалтерського обліку та оподаткування Здирко Н. Г. Сун 2019 122
23182 Публічні закупівлі: типи та процедури здійснення Здирко Н. Г. Сун 2019 235
23143 Удосконалення методичного забезпечення обліку пального на підприємстві Здирко Н. Г. Сун 2019 111
23142 Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення в Україні: історія становлення та розвитку Здирко Н. Г., Остапчук С. М., Царук Н. Г. Сун 2019 113
23097 State Regulation and Audit of Agrarian Risks of Ukraine Zdyrko N. Мвз 2019 105
23095 Стан та перспективи розвитку державного фінансового аудиту як ефективного інструменту боротьби з фінансовими порушеннями Шевчук О. Д., Здирко Н. Г. Сун 2019 117
22604 Облік і контроль виробничих запасів підприємства: теоретичний та практичний аспекти Гуменюк Олег Васильович Дрп 2019 9
22418 Облікове забезпечення здійснення розрахунків та надання платних послуг у закладах вищої освіти Розгон Вікторія Вячеславівна Дрп 2019 6
22364 Облік і аудит розрахунків з дебіторами Луценко Аліна Юріївна Дрп 2019 4
21930 Організація обліку та контролю матеріально-виробничих ресурсів Матійчук Анна Анатоліївна Дрп 2019 1
21929 Система внутрішнього контролю підприємства та її вдосконалення Росовська Анастасія Віталіївна Дрп 2019 2
21928 Облік і аудит витрат підприємства Сличук Ірина Миколаївна Дрп 2019 3
21927 Облік і аудит доходів підприємства Сірогіна Вікторія Сергіївна Дрп 2019 4
21926 Внутрішній аудит підприємства та його організаційно-методичне забезпечення Кукуруза Ангеліна Володимирівна Дрп 2019 1
21925 Обліково-контрольне забезпечення формування фі-нансових результатів діяльності підприємства Єльцова Інна Вікторівна Дрп 2019 1
21924 Облік і аудит необоротних активів на підприємстві Барська Наталія Сергіївна Дрп 2019 4
16260 Облікове забезпечення упавління власним капіталом підприємства Яценко Інеса Костянтинівна Дрп 2018 4
13845 Облік та контроль поточних зобов`язань підприємства Мельник Юлія Михайлівна Дрп 2017 14
13831 Облік і аудит нарахування та сплати податкових платежів доходів громадян Гуслякова Ганна Сергіївна Дрп 2017 12
13790 Облік та контроль розрахунків підприємства за виплатами працівникам Стрельніков Віктор Віталійович Дрп 2017 11
13787 Організація податкового обліку на підприємстві Луцик Олена Василівна Дрп 2017 4
13782 Склад витрат підприємств і аналіз собівартості продукції за її елементами Коваль Т.В. Дрп 2017 9
13778 Витрати діяльності підприємства: організація обліку та контролю Савіцька Юлія Миколаївна Дрп 2017 9
13767 Податкова складова облікової політики підприємства аграрного сектору економіки Корпан Юлія Іванівна Дрп 2017 4
13759 Організація первинного етапу облікового процесу: стан та шляхи удосконалення на підприємствах аграрного сектору економіки Воробйова Світлана Сергіївна Дрп 2017 7
13756 Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційної безпеки підприємства Волковська Оксана Іванівна Дрп 2017 9
13683 Податки до державного бюджету: облік та аудит Печериця Марія Олексіївна Дрп 2017 8
13682 Облік та аудит довгострокових біологічних активів тваринництва Трохимчук Лариса Миколаївна Дрп 2017 13
11480 Управління конкурентоспроможністю підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Ісаєв О.О. Дрп 2016 3
11478 Управління договірною діяльністю підприємства на зовнішньому ринку Маруневич В.А. Дрп 2016 2
11346 Організація обліку та контролю залученого капіталу підприємства Подолян Анна Юріївна Дрп 2016 5
11316 Розрахунки за страхуванням: обліково-контрольне забезпечення Просяннікова Аліна Вадимівна Дрп 2016 2
11307 Касові операції банку: обліково-аналітичне забезпечення Войтюк Катерина Вікторівна Дрп 2016 1


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська