Колекція: Опорний конспект лекцій

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) РІК РЕЙТ
9080 Фінансовий облік ІІ. Опорний конспект лекцій у схемах і таблицях для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. 2015 10
9073 Спеціалізоване м’ясне скотарство. Опорний конспект лекцій для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (спеціальність 8.09010201 «ТВіППТ»). Льотка Г.І. 2015 36
8673 Опорний конспект лекцій "Хімія" Н.М. Балух, Т.В. Марчак 2015 21
8120 Конярство. Конспект лекцій для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (напрям підготовки 6.090102 «ТВіППТ»). Льотка Г.І. 2014 61
8028 Інтегрований захист рослин. Опорний конспект лекцій. Окрушко С.Є. 2014 77
6000 Землеробство опорний конспект лекцій з дисципліни "Грунтознавство з основами землеробства" для студентів напряму підготовки 6.090.103 - Лісове і садово-паркове господарство Барвінченко В.І. , Цицюра Я.Г., Броннікова Л.Ф. 2013 5
5866 Планування виробництва кормів. Опорний конспект лекцій. Панько В.В., Бурлака Н.І. 2013 0
5852 Методи і організація досліджень в агрономії. Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010101 «Агрономія» ОКР «Магістр». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г., Юрків З.М. 2013 1
5836 Геологія. Опорний конспект лекцій для студентів напрямків підготовки 6.090101 - «Агрономія», 6.090103 – «Лісове та садово-паркове господарство», 6.040106 – «Екологія і охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Барвінченко В.І., Броннікова Л.Ф., Цицюра Я.Г. 2013 47
5818 Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни „Біржовий ринок” для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання (спеціальність 7.09010101 – „Агрономія”). Томчук О.В., Амонс С.Е. 2013 2
5744 Лекція: Облік депозитних операцій банку к.е.н., доц. Настенко М.М. 2013 630
5482 Методика наукових досліджень Опорний конспект лекцій. Панько В.В. 2012 33


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська