The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15148
Title: Біолого-екологічні особливості видів та культиварів роду Thuja L. в озелененні міста Вінниця»
Authors: Коваль Ю.В., керівник: Черняк В.М.
Keywords: Туя західна, туя складчаста, декоративна форма, інтродукція, культивар, декоративна форма, біолого-екологічні особливості життєвості рослин, вегетативне розмноження, насіннєве розмноження, озеленення.
Date of publication: 2018-02-12 14:59:01
Last changes: 2018-02-12 14:59:01
Year of publication: 2018
Summary: Досліджено сезонний ріст розвитку декоративних форм, зокрема
особливості пилення та насіннєношення, тривалість росту пагонів та здатність до
своєчасного здерев`яніння.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/15148.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15148.pdf Size : 18153846 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska