The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15215
Title: Розрахунки з підприємницької діяльності на підприємствах аграрного сектора економіки: організаційний та обліковий аспект
Authors: Поліщук Віта Віталіївна
Keywords: підприємницька діяльність, розрахунки, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, постачальники, покупці, резерв сумнівних боргів, облікова політика, рахунки, регістри, звітність, аудит
Date of publication: 2018-02-13 16:58:22
Last changes: 2018-02-13 16:58:22
Year of publication: 2018
Summary: Метою дослідження є наукове обґрунтування теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій з удосконалення організації та методичних підходів до бухгалтерського обліку та аудиту розрахунків з підприємницької діяльності для інформаційного забезпечення процесу управління підприємств аграрного сектора економіки з урахуванням особливостей умов їх функціонування.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/15215.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: к.е.н. доцент Любар Оксана Олександрівна
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15215.pdf Size : 762304 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska