The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17270
Title: Дослідження процесу теплової обробки харчових продуктів
Authors: Бондаренко Дмитро Святославович
Keywords: функціонально-замкнуте середовище, пароповітряне середовище, нагрівання, масообмінний процес, парціальний тиск, газове середовище.
Date of publication: 2018-10-08 08:11:52
Last changes: 2018-10-08 08:11:52
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота присвячена дослідженням процесу термообробки жарених кулінарних виробів що, супроводжується значними витратами енергетичних і матеріальних ресурсів.
З метою інтенсифікації зовнішнього теплоперенесення передбачено використання регулюючого середовища, зокрема газового середовища з підвищеним вмістом двоокису вуглецю та пароповітряного середовища, теплотехнічні властивості яких підвищуються за певних умов ІЧ-випромінювання.
Розроблено високоефективний комбінований процес ІЧ-жаріння кулінарних виробів у регулюючому середовищі та визначено раціональні режими його реалізації.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/17270.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17270.pdf Size : 1938899 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska