The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17272
Title: Стан та основні перспективи підготовки висококваліфікованих інженерних та наукових кадрів в галузі агроінженерії
Authors: Калетнік Г.М., Адамчук В.В., Булгаков В. М.
Keywords: агроінженерія, кадри, сільськогосподарське виробництво
Date of publication: 2018-10-08 11:27:49
Last changes: 2018-10-08 11:27:49
Year of publication: 2017
Summary: У статті наведений стан та критично проаналізовано підготовка для країни агроінженерних кадрів, наукових кадрів вищої кваліфікації, в цілому агроінженерної науки та сучасного сільськогосподарського машинобудування. Докладно розглянуті основні перспективи виходу з кризового становища в державі у напрямках підготовки кадрів, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень сучасного рівня, проектних і конструкторських розробок по створенню сільськогосподарської техніки, яка б відповідала
кращим світовим аналогам.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/17272.pdf
Publication type: Статті
Publication: Техніка, енергетика, транспорт АПК. - 2017. - № 1 (96). - С. 5-15.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17272.pdf Size : 241023 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska