The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17288
Title: Обгрунтування параметрів пристрою для скошування бадилля картоплі
Authors: Блажко Микола Валентинович, Середа Леонід Павлович
Keywords: картопля, бадилля, скошування, різання, рубка, ніж, профіль, гребінь, технологія вирощування картоплі.
Date of publication: 2018-10-10 11:32:16
Last changes: 2018-10-10 11:32:16
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота присвячена питанню підвищення ефективності механізованого видалення бадилля картоплі за допомогою розробки спеціалізованої косарки для видалення бадилля картоплі, з обґрунтуванням її конструктивних параметрів.
В першому розділі виконано статистичні дослідження стану галузі картоплярства в Україні, та проведено огляд біологічних та агротехнічних особливостей культури.
В другому розділі пояснювальної записки приведено огляд технологій вирощування картоплі в Україні та світі, виконано їх оцінку, розглянуто новітні технічні засоби для реалізації прогресивної технології вирощування картоплі.
В третьому розділі виконано обґрунтування параметрів запропонованої конструкції косарки для скошування бадилля картоплі.
В четвертий розділ програма досліджень, В цьому розділі представлено програму досліджень, досліджено розміщення рослин в полі, полеглість, біологічну урожайність бадилля і засміченість ділянки бур`янами представлені результати експериментальних досліджень, запропоновано методику лабораторних досліджень технологічного процесу різання бадилля картоплі.
В п`ятому розділ результати досліджень. Заключний розділ роботи присвячено техніко-економічній оцінці проекту.
Ключові слова: картопля, бадилля, скошування, різання, рубка, ніж, профіль, гребінь, технологія вирощування картоплі.

URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/17288.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17288.pdf Size : 3403092 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska