The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17289
Title: Обгрунтування параметрів борони для досходового догляду за посадками картоплі в умовах малих форм господарювання
Authors: Скрипін Андрій Володимирович
Keywords: картопля, гребінь, бур’яни, ротаційна борона, барабан, скребки-планки, культиватор, гребне утворювач.
Date of publication: 2018-10-10 11:35:52
Last changes: 2018-10-10 11:35:52
Year of publication: 2018
Summary: Робота виконана в 2018 році на кафедрі експлуатації машинно-тракторного парку і технічного сервісу, факультету механізації сільського господарства, Вінницького національного аграрного університету.
Робота містить 88 сторінок машинописного тексту, та 8 листів презентаційного матеріалу, підчас написання роботи побудовано 14 таблиць, 37 рисунків, 64 формули та використано 34 літературних джерела.
Магістерська робота присвячена підвищенню ефективності технології вирощування картоплі в умовах малих фермерських та присадибних господарств України, на основі інтенсифікації технологічного процесу боротьби з бур’янами завдяки обґрунтуванню параметрів, створенню та використанню конструкції ротаційної борони нової конструкції.
В роботі виконано статистичний аналіз стану картоплярства в Україні на момент написання роботи, проведено аналіз впливу шкідливих факторів (бур’янів, шкідників, хвороб) на продуктивність вирощування картоплі, Виконано аналіз технології та технічних засобів для вирощування картоплі. Розглянуто попередні теоретичні дослідження з обраної тематики, на основі яких запропоновано модернізовану конструкцію роторної борони, виконано математичне моделювання, та обґрунтування конструкції запропонованого зразка, проведено лабораторна та теоретичні дослідження, розраховано теоретичну економічну ефективність використання запропонованої конструкції машини в технології вирощування картоплі.

URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/17289.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17289.pdf Size : 3126641 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska