The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17290
Title: Обгрунтування кінематичних параметрів начіпного механізму трактора хтз-17221
Authors: Швець Антон Юрійович
Keywords: задній начіпний пристрій (ЗНП), миттєвий центр обертання (МЦО), трактор ХТЗ-17221, енергонасичений, повноприводний, дотична сила тяги, нормальне навантаження, радіус кочення колеса
Date of publication: 2018-10-10 11:53:06
Last changes: 2018-10-10 11:53:06
Year of publication: 2018
Summary: Розрахунково-пояснювальна записка магістерської роботи включає 72 сторінки машинного тексту, та 8 листів презентаційного матеріалу, під час написання робот опрацьовано 45 літературних джерел.
Об’єктом дослідження являється енергонасичений повноприводний колісний трактор ХТЗ-17221.
Предмет дослідження – задній начіпний пристрій і його кінематичні параметри.
Методикою досліджень передбачено виявити вплив зміни конструктивних параметрів ЗНП на тягово-зчіпні якості трактора, стійкість прямолінійного руху орного агрегату та копіювання плугом рельєфу поля з метою підвищення продуктивності орного начіпного агрегату.
Методи досліджень – експериментальні із застосуванням програмного забезпечення корпорації Мicrosoft, пакету прикладних програм MathCad (MathSoft) та графічного редактора Компас –3D 5.11 (АСКОН).
Ключові слова: задній начіпний пристрій (ЗНП), миттєвий центр обертання (МЦО), трактор ХТЗ-17221, енергонасичений, повноприводний, дотична сила тяги, нормальне навантаження, радіус кочення колеса.

URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/17290.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17290.pdf Size : 4585385 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska