The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17295
Title: Дослідження процесу ультрафільтрації крохмалемісткої сировини в установці з гідродинамічними елементами
Authors: Білоус Євгеній Олександрович
Keywords: Крохмал, фыльтрування, мембрані фільтри
Date of publication: 2018-10-11 08:44:28
Last changes: 2018-10-11 08:44:28
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за
спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування». Вінницький
національний аграрний університет. Вінниця, 2018.
Магістерська робота присвячена питанням дослідження інтенсифікації
технологічного процесу мембранного ультрафільтрування. Проведено аналіз
стану питання та шляхи інтенсифікації технологічного процесу мембранного
ультрафільтрування. Теоретично обґрунтовано конструктивно-технологічні
параметри ультрафільтраційного апарату. Складена програма і методика
проведення експериментальних досліджень. Визначено вплив основних
конструктивно-технологічних параметрів ультрафільтраційного апарату на
ефективність фільтрування крохмалеміскої сировини мембранним методом.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/17295.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17295.pdf Size : 1367733 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska