The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17305
Title: Дослідження процесу обрушення насіння олійних культур в установках ударної дії.
Authors: Голота Роман Вікторович
Keywords: Обрушування, олія, оліємістка сировина
Date of publication: 2018-10-11 16:18:13
Last changes: 2018-10-11 16:18:13
Year of publication: 2018
Summary: Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за
спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування». Вінницький
національний аграрний університет. Вінниця, 2018.
Магістерська робота присвячена питанням дослідження інтенсифікації
технологічного процесу обрушення насіння олійних культур. Проведено
аналіз стану питання та шляхи інтенсифікації технологічного процесу
обрушення насіння олійних культур. Обґрунтовано ефективність
досліджуваної механічної обробки. Теоретично обґрунтовано конструктивно-
технологічні параметри установки для обрушення одиничного тіла з
оболонкою вільним ударом. Складена програма і методика проведення
експериментальних досліджень. Визначено вплив основних конструктивно-
технологічних параметрів експериментальної установки на ефективність
обрушення насіння олійних культур.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/17305.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17305.pdf Size : 2429077 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska