The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18471
Title: Вивчення професійної фразеології студентами аграрного профілю крізь науковий дискурс Івана Огієнка
Authors: Тимкова В.А.
Keywords: Іван Огієнко, фразеологічні одиниці, студенти-аграрії, культура фахового мовлення, літературна мова
Date of publication: 2018-12-05 16:48:29
Last changes: 2018-12-05 16:48:29
Year of publication: 2018
Summary: У своєму дослідженні ми аналізуємо функціонування фразем у діловому мовленні студентів, вивчення ролі фразеологічних одиниць в мовленні сучасного фахівця, що є свідченням належного формування висококваліфікованих кадрів аграрного профілю, доторкнулися до цінної скарбниці творів Івана Огієнка, зокрема вивчення стійких зворотів. Важливим аспектом фахової мовної підготовки студентів є знання ними фразеологічних норм сучасної української літературної мови, коли не спотворюється зміст і граматична будова фразеологічних одиниць.
Зауважено, що під час вивчення фразеології ми маємо подбати також про дотримання студентами культури мовлення. Культура спілкування є складовою частиною культури людини в цілому і безпосереднім організатором структури людських стосунків. Стан моральної та психологічної культури спілкування в суспільстві відчутно впливає на рівень економічного й політичного розвитку держави, духовність її громадян, їх національну свідомість.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/18471.pdf
Publication type: Статті
Publication: Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна. - 2018. - Вип. 15. - С. 144-149.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18471.pdf Size : 324468 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska