The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18482
Title: Значення строків сівби у формуванні продуктивності редьки олійної
Authors: Цицюра Я. Г.
Keywords: редька олійна, строки сівби, продуктивність, урожайність
Date of publication: 2018-12-06 08:29:43
Last changes: 2018-12-06 08:29:43
Year of publication: 2017
Summary: Висвітлено результати багаторічного вивчення оптимальних строків сівби редьки олійної на кормові та насінницькі цілі в умовах Правобережного Лісостепу України.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/18482.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (с. Центральне, 21 квітня 2017 р.) / Укр. ін-т експектизи сортів рослин. - Вінниця, 2017. - С. 134.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18482.pdf Size : 433686 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska