The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18497
Title: Господарсько-біологічна оцінка сортів часника стрілкуючого озимого в умовах Лісостепу Правобережного
Authors: Р. В. Ціцвіра
Keywords: часник озимий стрілкуючий, сорт, біометричні показники, фенологічні фази, врожайність, економічна ефективність.
Date of publication: 2018-12-06 08:53:15
Last changes: 2018-12-06 08:53:15
Year of publication: 2018
Summary: В результаті проведених досліджень по вивченню господарсько-біологічної оцінки сортів часнику стрілкуючого озимого в умовах Лісостепу Правобережного встановлено, що досліджувані сорти характеризувалися різною врожайністю та якістю продукції. Так, найбільшу урожайність забезпечив сорт Любаша – 14,5 т/га, де приріст відносно контролю становив – 0,8 т/га. Найбільшу масу сформували цибулини сорту Любаша – 65,4 г, що більше за контроль на 3,9 г.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/18497.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18497.pdf Size : 421963 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska