The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18501
Title: Розроблення агрегата для смугового обробітку гру-нту по технології "strip-till" та аналіз міцності рами агрегата на основі моделювання в середовищі про-грами solid works-cosmos
Authors: В.Ю. Янішевський
Keywords: ґрунтообробні машини, технологія "STRIP-TILL", агрегата для смугового обробітку грунту, аналіз міцності рами, програма SOLID WORKS-COSMOS
Date of publication: 2018-12-06 09:11:40
Last changes: 2018-12-06 09:11:40
Year of publication: 2018
Summary: Виконано магістерську кваліфікаційну роботу на тему: «Розроблення агрегата для смугового обробітку грунту по технології "STRIP-TILL" та аналіз міцності рами агрегата на основі моделювання в середовищі програми solid WORKS-COSMOS». Розрахунково-пояснювальна записка виконана на 103 аркушах формату А4, а графічна частина виконана на 9 аркушах формату А1. Роботу виконано на базі ТОВ “Агромаш-Калина” м. Калинівка Вінницької області.
В першому розділі виконано аналіз конструкції, характеристик та галузей використання існуючих ґрунтообробних машин взагалі і культиваторів зокрема, а також показано доцільність розроблення агрегата для смугового обробітку грунту по технології "STRIP-TILL".
В другому розділі описана будова, робота та регулювання робочих органів агрегата. Наведено принцип розрахунку чизеля, заємодія його з грунтом. При виборі чизеля розглянута його взаємодія з коріннями бур’янів та плужною підошвою, проаналізоване його оптимальне розташування та обрано надійне кріплення чизеля до рами.
В третьому розділі розроблено аналіз міцності рами агрегата на основі моделювання в середовищі програми SOLID WORKS-COSMOS

URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/18501.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18501.pdf Size : 8232647 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska